Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
welkom

Description

alerlei dingen


My Links

* Home
* My Profile
* Weblog Archives
* Friends
*My Photo Album

vragen

*de hoeveelste maand is het ramadan?*

 

*wat krijgen we van allah als we vasten ?*

 

*is vasten verplicht?*

 

*wat is mokabala?*

 

*wat is tarawih?*

 

wat at onze profeet als hij ging stoppen met vasten?*

 

 

 

 

 

 

 


Posted: 22:31, 17/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

plaatjes

                   

                       

               

                     

              


Posted: 12:47, 17/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

hallo wil je iets meer weten over de islam

dat kan!er zijn allerlei verhalen over de islam

koran dat je kunt luisteren

op het begin zijn er een paar vragen maar

dan moet je als eerst de verhalen lezen

en er zijn ook bewijzen over de islam

en plaatjes veel plezier

hoop dat je wat hebt geleerd!!!

laters


Posted: 12:38, 17/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

Bewijzen van de islam

           

 

        

 

 

    

 

 


Posted: 12:22, 17/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

de hilaal

de hilaal

 

 

hebben jullie wel eens gehoord

van de hilaal.

jullie hebben het vast wel eens gezien!

de hilaal is wanneer de maan voor

 het eerst gezien word

hij is dan zo dun als een draadje.

als de maand ramadan aanbreekt,

gaan mensen naar de lucht kijken

of ze de hilaal kunnen zien.

onze profeet zei: ,,jullie moeten beginnen met

 vasten wanneer jullie de volgende hilaal zien

moeten jullie stoppen met vasten."

 

 

 

 

 

 

                  

 


Posted: 12:18, 17/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

de profeet heeft gezegt

mohammed heeft gezegt

 

Allah heeft het vasten niet nodig

van degene die vast

 en onbeleefde

 taal niet opgeeft

en naar deze leugens

en slechte daden en

dergelijke handelt

 

 


Posted: 12:12, 17/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

tarawih

tarawih

 

als het  ramadan werd

ging onsze profeet

met djibriel

2 keer  meer koran

lezen als in andere dagen

 

 


Posted: 12:08, 17/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

beloning voor het vasten

beloning voor het vasten

 

 

wie uit liefde voor allah een dag vast

zal een reisafstand van 70 jaar

worden verwijdert van vuur

van de hel .

 

             

          

    


Posted: 12:00, 17/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

onze profeet mohammed zei...............

mohammed

 

onze profeet mohammed

(vrede zij met hem )zei:

als iemand tijdens  de ramadan vast en

 gelooft en rekent op de beloning van allah,

worden zijn zonden vergeven

 

 

 

                                       

                       


Posted: 11:50, 17/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

qoran

001-Het Begin (Al-Faatihah)

002-De Koe (Al-Baqarah)

003-Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

004-De Vrouwen (An-Nisa)

005-Het Tafel (Al-Maidah)

006-Het Vee (Al-An'aam)

007-De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf)

008-De Oorlogsbuit (Al-An'faal)

009-Berouw (At-Taubah)

010-Jonas (Joenos)

011-Hoed

012-Jozef (Joesof)

013-De Donder (Ar-Ra'd)

014-Abraham (Ibrahiem)

015-Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr)

016-De Bij (An-Nahl)

017-De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van IsraŽl

018-De Spelonk (Al-Kahf)

019-Maria

020-Taa Haa

021-De Profeten (Al-Anmbi'jaa)

022-De Pilgrimstocht (Al-Hadj)

023-De Gelovigen (Al-Mominoen)

024-Het Licht (An-Noer)

025-Het Criterion (Al-Forqaan)

026-De Dichters (Asj-Sjoaraa)

027-De Mieren (An-Naml)

028-De Vertelling (Al-Qasas)

029-De Spin (Al-Ankaboet)

030-De Romeinen (Ar-Roem)

031-De Wijzen (Loqmaan)

032-De Aanbidding (As-Sadjdah)

033-De Confreranten (Al-Ahzaab)

034-De Stad van Saba (Saba)

035-De Schepper (Faatir)

036-Jaa Sien

037-Zij die in de Rangen behoren (As-Saaffaat)

038-Saad

039-De Groupen (Az-Zomar)

040-De Gelovige (Al-Momin)

041-Fussilat

042-De Consultatie (Asj-Sjoera)

043-Gouden Juwelen (Az-Zochrof)

044-De Rook (Ad-Dochaan)

045-Het Knielen (Al-Djaasi'jah)

046-Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf)

047-Mohammed

048-Overwinning (Al-Fat'h)

049-De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat)

050-Qaaf

051-De Winden die verspreiden (Az-Zaari'jaat)

052-De Berg (At-Toer)

053-De Ster (An-Nadjm)

054-De Maan (Al-Qamar)

055-De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan)

056-De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-
Waaqiah)


057-Het Ijzer (Al-Hadied)

058-De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah)

059-De Bijeenkomst (Al-Hasjr)

060-AL - De Vrouw die Ondervraagt zal worden

061-De Strijdplaats (As-Saff)

062-De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo'ah)

063-De Huichelaars (Al-Monaafiqoen)

064-Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon)

065-De Scheiding (At-Talaaq)

066-Denkende dat iets Verboden is (At-Tahriem)

067-De Dominie (Al-Molk)

068-De Pen (Al-Qalam)

069-De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah)

070-De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aaridj)

071-Noach (Noeh)

072-De Djinn (Al-Djinn)

073-Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil)

074-Iemand die Gebundeld is (Al-Moddassir)

075-De Resurrectie (Al-Qi'jaamah)

076-De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan)

077-Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat)

078-Het Nieuws (An-Naba)

079-An-Naziaat

080-Hij Fronsde (Abasa)

081-Het Opvouwen (At-Takwier)

082-Het Klievende (Al-Infitaar)

083-Daden in fraude (Al-Motaffifeen)

084-De Splijting (Al-Insjiqaaq)

085-De Tekens van de Zodiak (Al-Boroej)

086-De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq)

087-De Allehoogste (Al-Ala)

088-Het Overweldigende Evenement (Al-
Ghaasjijah


089-De Dageraad (Al-Fadjr)

090-De Stad (Al-Balad)

091-De Zon (Asj-Sjams)

092-De Nacht (Al-Lail)

093-De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa)

094-De Expansie (Asj-Sjarh)

095-De Vijg (At-Tien)

096-Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)

097-De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)

098-Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah)

099-Het Geschudek (Az-Zalzalah)

100-Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat)

101-De Dag van Oproering (Al-Qaariah)

102-Opstapelen (At-Takaasor)

103-De Tijd door de Tijden (Al-Asr)

104-De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)

105-De Olifant (Al-Fiel)

106-Qoraisj

107-De Noden van Buren (Al-Maa'oen)

108-Overvloed (Al-Kausar)

109-De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)

110-De Overwinning (An-Nasr)

111-De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)

112-Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas)

113-De Dauw (Al-Falaq)

114-De Mensheid (An-Naas).


Posted: 12:17, 29/12/2005
Comments (0) | Add Comment | Link


Posted: 09:38, 17/4/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer