Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Nederigheid is soms ver te zoeken

Spreuk waarover je moet nadenken

Posted in Unspecified

VANDAAG is MORGEN alweer GISTEREN.

Hier wordt ik zo nederig van als ik dit lees en besef

12:34 - 7/10/2014 - comments {0} - post comment


Nederigheid levert minder frustraties op.

Posted in Unspecified

Omdat menigeen zijn frustraties projecteert op anderen,
kan een nederig mens een zegen zijn voor zowel zichzelf als voor degenen die hem omringen.

Je geeft het goede voorbeeld en hebt zo een positieve invloed.
Hoe meer nederige mensen er zijn, des te meer ruimte hebben we voor elkaar.

14:03 - 26/12/2013 - comments {0} - post comment


Mijn poging tot maken van een beter jaar

Posted in Unspecified


Neem twaalf maanden en ontdoe deze van alle akelige gebeurtenissen, teleurstellingen en angsten.
Snij deze 12 porties in 30 of 31 stukken,
zodat de voorraad precies voor één jaar genoeg is.
Iedere dag voeg je hieraan toe: 1 lepeltje werk, 1 eetlepel humor,
3 eetlepels optimisme en 1 portie inlevingsvermogen.
Het geheel werkt U af met een theelepeltje tolerantie, enkele korreltjes geduld
en 1 snuifje takt.
Overgiet het geheel met een flinke scheut liefde.
Nu het gerecht klaar is, kan men het nog versieren met een klein takje begrip.
U serveert dit gerecht iedere dag met vriendelijke woorden en een stralende lach.


Als U dit gedurende 2014 kunt opbrengen, zal 2014 een geweldig jaar worden.

 

Een nederige groet aan allen die hiervoor gaan.

11:03 - 14/12/2013 - comments {0} - post comment


Stilte ?

Posted in Unspecified

Wanneer ervaren we nog stilte in onze hectische maatschappij?

Iedere winkel/ondeneming meent haar klanten te behagen met muziek op de achtergrond.
Tot ongenoegen van velen ontdekte ik vandaag bij de supermarkt, omdat het daar een van de kopers opviel dat er geen muziek werd gedraaid.
Cassieres, vakkenvullers worden hele dag geplaagd met deze mechanische geluiden, zodat een echt contact tussen mensen steeds minder vanzelf sprekend wordt.


Laten we de stilte in onszelf niet ontlopen en genieten van de stilte......

11:11 - 10/12/2013 - comments {0} - post comment


Wees nederig in al uw daden en motieven

Posted in Unspecified

12:47 - 11/11/2013 - comments {0} - post comment


Nederig zijn vanuit je hart en niet vanuit je hoofd

Posted in Unspecified


Nederige mensen zijn dikwijls warmer in de omgang en zijn dan ook dikwijls hartverwarmend bezig.

Echter de ware nederigheid moet vanuit je hart komen en niet vanuit je hoofd, want dan zul je weinig voordelen van het nederig zijn ervaren.

07:21 - 19/8/2013 - comments {1} - post comment


Chinese wijsheid

Posted in Unspecified

Je meester kan elke deur voor je openen,
maar het aan jou om binnen te gaan.

17:48 - 2/9/2012 - comments {3} - post comment


Spreuk voor bankiers en politici

Posted in Unspecified

Ik behandel goed wie goed is.
Ik behandel ook goed wie niet goed is, want zo bereik je de goedheid.
Ik ben eerlijk tegen wie eerlijk is.
Ik ben ook eerlijk tegen wie niet eerlijk is, want zo bereik je de eerlijkheid.

Hoe meer verboden en censuur er in de wereld zijn, hoe armer de mensen worden.
Hoe meer scherpe wapens de mensen bezitten, hoe onrustiger wordt de staat.
Hoe meer sluwheid en vernuft de mens ontwikkelt, hoe meer vergrijpen hij begaat.
Hoe meer wetten en regels worden opgelegd, hoe meer dieven en vandalen ontstaan.
Daarom zegt de wijze: Ik treed niet op en de mensen veranderen uit zichzelf.
Ik handel door niet handelen en de mensen worden uit zichzelf welvarend.  

Om over de mensen te heersen en de Hemel te dienen, moet je matig zijn.
Alleen als men matig is, kan men zich gauw herstellen. 
Een grote staat wil andere aan zich hechten en een kleine wil andere dienen.
Opdat beide krijgen wat ze willen, moet de grote staat zich onder plaatsen.

12:57 - 2/9/2012 - comments {0} - post comment


Vriendelijkheid

Posted in Unspecified

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,

vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid,

vriendelijkheid in geven schept liefde.

12:56 - 2/9/2012 - comments {1} - post comment


Interne wijsheid weet wanneer het genoeg is

Posted in Unspecified

Je kunt beter op tijd stoppen, dan een leeg vat te vullen tot aan de rand.

Blijf je zwaard smeden en scherpen en de scherpte gaat zeker verloren.

Stouw je huis vol met kostbaarheden, het wordt steeds moeilijker te bewaken.

Hecht veel waarde aan rijkdom en status en je roept rampen over jezelf af.

Je terugtrekken als het werk gedaan is.


Dit is de weg van de hemel.

20:55 - 26/8/2012 - comments {0} - post comment


Hoe bereik je je doel zonder strijd

Posted in Unspecified
De hemel houdt lang stand
en ook de aarde blijft bestaan.
Wat is het geheim van hun duurzaamheid?
Houden zij zo lang stand, omdat ze geen eigenbelang kennen?

Een wijs mens wil daarom achteraan staan.
Hij vindt zichzelf vooraan terug.
Een wijs mens kent geen eigenbelang.
Hij weet zichzelf verbonden met alles.

Door niet uit eigenbelang te handelen bereik je vervulling.

12:53 - 26/8/2012 - comments {0} - post comment


Hoe nederiger je bent, des te makkelijker kun je het leven accepteren.

Posted in Unspecified
Een nederig mens kan nooit van zijn/haar voetstuk vallen, omdat hij/zij er simpelweg niet op terecht is gekomen. Wat je ook in je dagelijks leven presteert, ooit doet iemand het beter of wordt je door de jaren heen simpelweg vergeten. 
Wordt je kritisch benadert dan kun je daar over het algemeen ook beter mee omgaan, omdat je dankzij je basale nederigheid al weet dat je niet perfect bent en dus ook fouten mag maken.

Nederige mensen hechten zich minder snel aan zaken die van voorbijgaande aard zijn zoals uiterlijkheden, prestaties, etc. Zij nemen genoegen met genoeg.....

21:45 - 25/2/2012 - comments {0} - post comment


Mooie spreuk gevonden op internet

Posted in Unspecified
 

 

15:33 - 16/1/2012 - comments {0} - post comment


Echte liefde op rijm gezet

Posted in Unspecified

 

Ik zal er voor je zijn, als het even niet gaat,
ik ben het, die in goede en slechte tijden je bij staat.

Niets zal onze vriendschap verknallen,
want hoe dan ook, ik zal jou nooit laten vallen.

Schreeuw maar tegen me, als je je boos voelt,
ik weet dat je het niet tegen mij bedoeld.

Je hoeft voor mij al je pijn niet te verschuilen,
je mag ten alle tijden in mijn armen uithuilen.

Ik zal je nooit veroordelen, of dingen verwijten,
leef juist met je mee en wil je begrijpen.

Niets van jou is mij te veel,
het is mijn liefde voor jou, wat ik graag met je deel.


16:38 - 8/1/2012 - comments {1} - post comment


concept

Posted in Unspecified
Het is eenieders verplichting,
om je te richten op de eigen taken,
en niet het doen van taken van de ander
hoe groots deze persoon dan ook mag zijn.

15:54 - 6/1/2012 - comments {0} - post comment


Een spreuk vertaald vanuit Bhagavad Gita (zeg maar de Bijbel voor de Bon-dynastie)

Posted in Unspecified
 
Wat voor moeilijkheden je in het verleden ook gehad mag hebben, je kunt vandaag een nieuw begin maken.

1. Vertrouw ten eerste op de geest en de bedoeling van de lessen, niet op de woorden;

2. Vertrouw ten tweede op de lessen, niet op de persoonlijkheid van de leraar;

3. Vertrouw ten derde op echte wijsheid, niet op opervlakkige interpretatie;

4. Vertrouw ten vierde op het wezen van je pure geest van wijsheid, niet op waarnemingen vol vooroordelen.13:18 - 4/1/2012 - comments {0} - post comment


een haiku over nederigheid

Posted in Unspecified

nederig
zonder dwang volgzaam zijn
waardeert de meester

13:33 - 24/12/2011 - comments {1} - post comment


Nederigheid is een houding of basis eigenschap

Posted in Unspecified

Nederigheid is vooral een grondhouding of eigenschap die zich kenmerkt door weinig voor zichzelf te eisen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen en een afkeer van het gebruik van macht of aanvaarden, laat staan het opeisen van eer.

Nederigheid is niet te combineren met egoïsme of egocentriciteit. Nederigheid dient niet verward te worden met gebrek aan zelfwaardering.

Nederigheid, sterk verwant aan bescheidenheid, is het tegenovergestelde van hoogmoed of arrogantie. In de ethiek

In het geloof speelt het begrip nederigheid een belangrijke rol.

Bijvoorbeeld:
de 7 hoofdzonden  uit de katholieke geloofsleer is hoogmoed de grootste zonde, die onder meer, volgens het christelijke geloof, tot de val van Adam en Eva uit het paradijs zouden hebben geleid.

Nederigheid staat ook centraal in de gelijkenis die Jezus Christus vertelde over de plaats van de genodigden bij een bruiloft: wie een ereplaats inneemt kan worden gevraagd om elders te gaan zitten omdat de plaats voor een voornamer persoon bestemd kan zijn, maar wie de minste plaats kiest kan daarentegen juist worden gevraagd dichterbij te komen zitten.

"Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden."

In de oude tantrische beschavingen zeg maar de voorloper van het boedhisme en hindoeïsme werden er vele boeken (veda's) hierover geschreven door de monniken van de BON-traditie. Zo'n veda of geschrift bestond uit meerdere sutra's om volgelingen te onderrichten in de kloosters en aan de welgestelde hoven (prinsen en koningen). 

Sommige sutra's zijn nu hedentendage nog bekend zoals de de Kama Sutra waar wij westerlingen alleen aan de sexuele lading denken doch dit hoofdstuk was een onderdeel van een vooraanstaand Veda (boek) dat bedoeld was voor de jonggehuwde vrouw om te leren hoe zij haar huishouden in die tijd het beste kon inrichten. Alle mogelijke taken kwamen aan bod van handwerken, opvoeden kinderen, koken, bestrijden ziektes, voorkomen familiale ruzies en dus ook hoe zij haar man kon behagen. |Dit laatste aspect heeft de laatste jaren teveel aandacht gekregen, terwijl de basisgedachte een was om in harmonie in het gezin met elkaar om te gaan.

Vroeger begin midden vorige eeuw hadden we in de westerse wereld ook zulke boekwerken "De Baedeker serie"

13:57 - 16/12/2011 - comments {0} - post comment


Description
Een weblog om nederigheid te ontmoeten, leren en ervaren zonder dit verwarren met onderdanigheid of slaafsheid.
Home
User Profile
Archives
Friends
Recent Entries
- Spreuk waarover je moet nadenken
- Nederigheid levert minder frustraties op.
- Mijn poging tot maken van een beter jaar
- Stilte ?
- Wees nederig in al uw daden en motieven
Hosting door HQ ICT Systeembeheer