Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Nederlandse lessen

Home - Profile - Archives - Friends

Commonly used verbs #1 (Vaak gebruikte werkwoorden #1)

Posted on 10/2/2009 at 15:01 - 0 Comments - Post Comment - Link

Zijn (to be)

Present tense (tegenwoordige tijd)       Past tense (verleden tijd)  
Ik                ben                     Ik                was
Jij               bent                    Jij               was
Hij/zij/het       is                      Hij/zij/het       was
Wij               zijn                    Wij               waren
Jullie            zijn                    Jullie            waren
Zij               zijn                    Zij               waren

Hebben (to have)

Present tense (tegenwoordige tijd)       Past tense (verleden tijd)
Ik                heb                     Ik                had
Jij               hebt                    Jij               had
Hij/zij/het       heeft                   Hij/zij/het       had
Wij               hebben                  Wij               hadden
Jullie            hebben                  Jullie            hadden
Zij               hebben                  Zij               hadden

Gaan (to go)

Present tense (tegenwoordige tijd)       Past tense (verleden tijd)
Ik                ga                      Ik                ging
Jij               gaat                    Jij               ging
Hij/zij/het       gaat                    Hij/zij/het       ging
Wij               gaan                    Wij               gingen
Jullie            gaan                    Jullie            gingen
Zij               gaan                    Zij               gingen

 

Example sentences

Ik ben Eva.
I am Eva.

Zij hebben een fiets.
They have a bike.

Laten we gaan schaatsen!
Let’s go ice skating!

Wat hebben jullie daar?
What do you have there?

Zij ging zwemmen
She went swimming.


Personal pronouns (Persoonlijke voornaamwoorden)

Posted on 10/2/2009 at 14:58 - 0 Comments - Post Comment - Link

1. A. Subject (onderwerp)

 

English (Engels)

Dutch (Nederlands)

First-person singular

(Eerste persoon enkelvoud)

I

Ik*

First-person plural

(Eerste persoon meervoud)

We

Wij

Second-person singular

(Tweede persoon enkelvoud)

You

You

Jij / Je

U**

Second-person plural

(Tweede persoon meervoud)

You

You

Jullie

U**

Third-person singular

(Derde persoon enkelvoud)

He

She

It

Hij

Zij / Ze

Het

Third-person plural

(Derde persoon meervoud)

They

Zij / Ze

 

* ‘Ik’ is, just like the other personal pronouns, NEVER spelled with a capitol letter, unless it is the first word of the sentence.

** ‘U’ is a word used as formality. It is polite to say ‘u’ to other people, though only when talking to mature people. People my age only say it when there’s a big age difference. I wouldn’t say ‘u’ to people still under 30. But my mom for instance (she’s 51) would say ‘u’ to people between 20 and 30. So it’s hard to define when you should use ‘u’ and when not. At school, we have to say ‘u’ to every teacher, even the ones who’re only 25 or so. That’s to show that we are not on the same level as they are, just like you would say ‘u’ to your boss. But on the other hand, I work in a grocery store, and I have to say ‘u’ to every costumer, even the ones my age. To people above 50 at certainly above 65, you ALWAYS say ‘u’ unless you know the person very well and they’ve told you you can say ‘jij’ instead of ‘u’.

Example sentences (voorbeeldzinnen):
Ik
ga naar een school in Amsterdam.
I go (am going) to a school in Amsterdam.

Weet u / je dat helemaal zeker?
Are you completely sure about that?

Wij hebben een CD gekocht.
We have bought a CD.

Zij spelen VU.
They play (are playing) VU.

Hij wil ook VU spelen.
He wants to play VU as well.

 

B. Object

 

Engels (English)

Dutch (Nederlands)

First-person singular (eerste persoon enkelvoud)

Me

Mij / Me

First-person plural (eerste persoon enkelvoud)

Us

 

Ons

Second-person singular (tweede persoon enkelvoud)

You

You

Jou / Je

U

Second-person plural (tweede persoon meervoud)

You

You

Jullie

U

Third-person singular

Him

Her

It

Hem

Haar

Het

Third-person plural
(Derde persoon meervoud)

Them

Hen / Ze

 

These words aren’t spelled with a capitol letter either, unless they are used as the first word of a sentence.

Example sentences (voorbeeldzinnen):

Ik vertelde hem een verhaal.
I told him a story.

Wie zal haar helpen?
Who will help her?

Ze vertelden hem zich stil te houden.
They told them to stay quiet.

Hij ziet mij.
He sees me.

 


Referring to people (Verwijzen naar mensen)

Posted on 10/2/2009 at 14:42 - 0 Comments - Post Comment - Link

In a general sense (Op algemene basis)

Dutch (Nederlands)

English (Engels)

Meneer / (de) heer (abbr. M. / Dhr.)

Mister / Sir

Mevrouw (abbr. Mevr)

Missis / Mistress / Lady / Madam

Vrouw                  (pl. vrouwen)

Woman / Wife

Man                    (pl. mannen)

Man / Husband

Vriendin           (pl. vriendinnen)

Girlfriend / ‘just a’ female friend

Vriend                (pl. vrienden)

Boyfriend / ‘just a’ male friend

Vrouwlijk

Female

Mannelijk

Male

Jongen                 (pl. jongens)

Boy / Guy

Meisje                 (pl. meisjes)

Girl / little girl

Kind                  (pl. kinderen)

Child

Jongetje             (pl. jongetjes)

Little boy (used for boys till the age of +/- 10, or to older boys who behave very childish)


Family relations (Familie relaties)


Frequently used words (Vaak gebruikte woorden)

Posted on 10/2/2009 at 14:35 - 0 Comments - Post Comment - Link

How often? (Hoe vaak?)

Dutch (Nederlands)

English (Engels)

Moeder                 (pl. moeders)

Mother

Mama / Ma

Mom

Vader                   (pl. vaders)

Father

Papa / Pa

Dad

Oma                     (pl. oma’s)

Grandma

Opa                     (pl. opa’s)

Grandpa

Overgrootoma / overgrootmoeder

Great grandma

Overgrootopa / overgrootvader

Great grandpa

Broer                  (pl. broers)

Older brother

Broertje             (pl. broertjes)

Younger brother

Zus                     (pl. zussen)

Older sister

Zusje                   (pl. zusjes)

Younger sister

Zoon                    (pl. zoons)

Son

Dochter               (pl. dochters)

Daughter

Oom                     (pl. ooms)

Uncle

Tante                   (pl. tantes)

Aunt

Neef                    (pl. neven)

Older nephew / male cousin

Dutch (Nederlands)

English (Engels)

Nooit

Never

Altijd

Always

Niet

Not

Soms

Sometimes

Af en toe

Every now and then

Meestal

Usually / Mostly


Days of the week* (Dagen van de week)

Dutch (Nederlands)

English (Engels)

Maandag

Monday

Dinsdag

Tuesday

Woensdag

Wednesday

Donderdag

Thursday

Vrijdag

Friday

Zaterdag

Saturday

Zondag

Sunday

* Days of the week are never spelled with a capital letter, unless used as the first word of a sentence.

Months* (Maanden)

Dutch (Nederlands)

English (Engels)

Januari

January

Februari

February

Maart

March

April

April

Mei

May

Juni

June

Juli

July

Augustus

August

September

September

Oktober

October

November

November

December

December

* Months are never spelled with a capital letter, unless used as the first word of the sentence.

Counting (Tellen)

Dutch (Nederlands)

English (Engels)

Nul

Zero

Een

One

Twee

Two

Drie

Three

Vier

Four

Vijf

Five

Zes

Six