Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Anti-Ikbenonbetaalbaar

Anti Ikbenonbetaalbaar

Ikbenonbetaalbaar? De rook van de anti-democratische onderdrukking van kritiek op de monarchie is nog maar net opgetrokken, en we worden meteen alweer in de gelegenheid gesteld om ons te ergeren aan het volgende. https://ikbenonbetaalbaar.nl/ Een 4-tal naieve meiden van 23 jaar hebben hun cape omgeslagen, maskers opgezet en hebben de rol van wereldverbeteraars op zich genomen. Hun stelling: Het kopen van een seksuele dienst zou strafbaar moeten worden gesteld. Middels een online petitie pogen ze om deze stelling aan de tweede kamer voor te leggen. Ondanks dat deze meiden ongetwijfeld denken dat ze de wereld met hun actie een groot plezier doen zal ik maar meteen met de deur in huis vallen: Deze actie is zielig, walgelijk en levensgevaarlijk. Prostitutie verbieden? Waarom? Geen idee.. Waarom niet? 1. Argument van mensenhandel Onze wereldverbeteraars stellen in de eerste plaats dat er veel mensenhandel in prostitutie zit, en dat het daarom verboden moet worden. Dat er mensenhandel in prostitutie zit is ongetwijfeld juist. Dat dit iets is waar tegen op dient te worden getreden is ook juist.. Dat we om die reden prostitutie dienen te verbieden is echter waanzin. Kennelijk zijn de wereldverbeteraars in de veronderstelling dat mensenhandel legaal is in de prostitutie, hetgeen natuurlijk onjuist is. Of prostitutie nu legaal of illegaal is, mensenhandel is en blijft illegaal. Zullen mensenhandelaren echt besluiten om te stoppen met mensenhandel aangezien hun ‘werkgebied’ nu verboden is? Als mensenhandelaren zich iets van illegaliteit zouden aantrekken zouden ze uberhaupt al geen mensenhandelaar zijn. Daarbij: Het getuigt van onwetendheid en naieviteit om te veronderstellen dat de markt voor mensenhandel in prostitutie zal afnemen als prostitutie illegaal wordt. Wat nu als de vraag naar prostitutie niet minder wordt? Natuurlijk, vele bezoekers zullen hun prostitueebezoek stopzetten indien dit verboden wordt, maar anderen zullen naar een andere oplossing zoeken. Dit zal op illegaal gebied moeten gebeuren, want legaal zijn er geen mogelijkheden meer. Zou je hiermee de mensenhandel juist niet in de hand werken? Zou de vraag naar illegale prostitutie niet toenemen? In de Verenigde staten was er een periode waarin alcohol verboden was.. Ook was er een periode waarin er een grootschalig crimineel circuit bestond omtrent alcoholhandel.. Niet geheel toevallig vielen deze periodes precies samen: Tussen 1920 en 1933. Meer recentelijk is besloten om de verkoop van drugs aan buitenlanders verboden. In Maastricht, een van de grotere drugssteden in Nederland, heeft dit op korte termijn geleid tot een overvloed aan illegale straatdealers. Maar prostitutie verbieden is vast echt een geweldig idee om mensenhandel tegen te gaan. ;) Daarnaast: Wie zijn de mensen die het dichstbij mensenhandel staan en het beste kunnen helpen om er iets tegen te doen? Juist: De prostituees zelf. Door prostitutie te verbieden zal er een grote rem ontstaan op informatie uit prostituees, omdat naast de mensenhandelaar zij nu ook zelf schuldig zijn aan illegale activiteiten en het risico lopen om gestraft te worden. Zullen prostituees nog naar de politie gaan in geval van misbruik of mensenhandel indien ze niet langer door de wet in bescherming worden genomen? Dus ,naast dat een prostitutieverbod de markt voor mensenhandel zou kunnen vergroten, zou het ook nog de aanpak ervan kunnen bemoeilijken. Is het zodoende niet beter om een andere oplossing te bedenken? Proberen om de controle te vergroten en de prostituees voldoende in bescherming te nemen? Regelmatig komen er klachten over de kwaliteit van de vis die in de supermarkt te koopt ligt. In plaats van het vissen te verbieden wordt er bekeken wat er gedaan kan worden om de kwaliteit te verbeteren. Wat een goede oplossing! 2. Argument van verkrachting Een tweede grote argument tegen het verbieden van prostitutie zit in een ander misdrijf: Verkrachting. Zoals al gezegd is er markt voor prostitutie, die er ook zal blijven als het verboden wordt. Naast een vlucht in de illegale prostitutie is er voor deze mensen nog één andere oplossing om aan seks te komen: Verkrachting. De stelling is dus dat het verbieden van prostitie zal leiden tot meer verkrachting. Enige associatieve onderbouwing? Laten we ons focussen op de landen die met Nederland vergelijkbaar zijn: De landen van Noord-West Europa. We hebben wat betreft prostitutiewetten 3 verschillende types landen in Noord-West Europa: 1. Landen waarin prostitutie is toegestaan en wordt gecontroleerd (Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). 2. Landen waarin prostitutie is toegestaan, maar waar geen officiële regulatie bestaat (Engeland, Ierland, Belgie, Frankrijk en Denemarken). 3. Landen waarin prostitutie verboden is (Noorwegen, Ijsland en Zweden). Laten we nu even kijken naar de verkrachtings-aangifte statistieken per 100.000 inwoners (alle informatie van wikipedia): In categorie 1: Nederland: 9,2 Duitsland: 9,4 Oostenrijk: 10,4 Zwitserland: 7,1 Ongewogen gemiddelde: 9,0 In categorie 2: Engeland/Wales: 28,8 Ierland: 10,7 Belgie: 27,9 Frankrijk: 16,2 (cijfers 1 jaar ouder) Denemarken: 6,4 (cijfers 1 jaar ouder) Tsjechie: 4,6 (cijfers 1 jaar ouder) Ongewogen gemiddelde: 15,8 In categorie 3: Noorwegen: 19,2 (Prostitutie verboden sinds 2009) Ijsland: 24,7 (Prostitutie verboden sinds 2009, cijfers 1 jaar ouder) Zweden: 63,5 (!!!!!!) (Prostitutie verboden sinds 1999) Ongewogen gemiddelde: 35,8 Waar de landen met controle op prostitutie het unaniem redelijk tot goed doen is er een grote variatie in landen waarin de controle niet bestaat. De landen waarin prostitutie verboden is doen het allemaal slecht. Zweden, het land met het langstlopende prostitutieverbod doet het met overweldigende afstand het slechts. In dit land vinden bijna 7 keer zoveel verkrachtingen plaats als in Nederland. Toegegeven: Deze cijfers betreffen alleen Noord-Europa. Daarbij geeft een associatie niet direct bewijs voor een causaal verband.. Maar is dit niet op zijn minst enigszins suggestief? Onze wereldverbeteraars dienen zich te realiseren dat ze mogelijk een rol spelen bij de verkrachting van talloze vrouwen. 3. Argument van vrije keuze Dit argument spreekt tamelijk voor zich, dus laten het het kort houden. Het verbieden van prostitutie grijpt niet alleen aan op gedwongen prostituees, maar ook op de prostituees die deze keuze hebben gemaakt, hoe onbegrijpelijk die keuze voor jezelf dan ook kan zijn. Er zijn prostituees die blij zijn met wat ze doen, die er hun brood mee verdienen, die zorgen voor veiligheid en hygiene van henzelf en hun bezoekers. Hieraan hebben zij een eerlijke baan, die ze door een prostitutieverbod wordt ontnomen. Ja, er zijn trotse prostituees! http://zondares.blogspot.nl/ Waarom zouden we aan dit goedrecht van deze mensen morrelen? Een deel van deze prostituees heeft bovendien wellicht weinig andere mogelijkheden om aan geld te komen, waardoor ze danwel in armoede vervallen, danwel in criminaliteit.. Dat kunnen we deze mensen toch niet aandoen? Laat de rechten van anderen met rust! Ben je tegen prostitutie? Wordt dan geen prostituee! 4. Argument van hypocrisie Nog meer? Ja! Logica! George Carlin deed deze uitspraak in een van zijn fantastische shows: ‘I do not understand why prostitution is illegal! Why should prostitution be illegal? Selling is legal. Fucking is legal. Why isn't selling fucking legal!? Why should it be illegal to sell something that's perfectly legal to give away!? I can't follow the logic on that at all!’ Hoewel George Carlin bovenal een komiek was maakt hij hier een heel acceptabel punt. Is er nog iets anders te bedenken wat wel legaal mag worden weggegeven, maar niet mag worden verkocht? Alle diensten en producten die je weg mag geven zijn ook te koop (aardappelen, boekenkasten en schilders-diensten, etc.). De diensten en producten die je niet mag verkopen zijn op zichzelf illegaal (wapens, hardrugs en huurmoord-diensten, etc.). Logisch ook, natuurlijk! Waarom zou het toegestaan zijn om iets weg te geven, maar wordt het illegaal op het moment dat je de ander je er een euro voor geeft!? Waar zit ergens de logica? Volgens dit initiatief zou seks het enige in de wereld dienen te zijn waarvoor er een dergelijke discrepantie dient te zijn, maar een fatsoenlijke reden wordt hier niet voor aangedragen. Het is pure, zuivere hypocrisie. Tot zover het gros aan argumenten uit het kamp tegen het prostitutie-verbod. Laten nu eens kijken naar wat voor munitie onze wereldverbeteraars hebben. Zij zullen toch wel een degelijke onderbouwing hebben voor hun standpunt? Helaas, we gaan zien dat er weinig tot geen gedegen inhoud in dit initiatief zit. Ik zal uitgebreid gebruik maken van een analogie met schoonmaaksters. Een vrouw in een moeilijke positie kan immers kiezen om in de prostitutie te gaan of om te gaan werken als inhuurbare schoonmaakster. Hoe zijn deze mogelijkheden nu eigenlijk precies verschillend? 1. Argument van gelijkwaardigheid Prostitutie ontneemt de gelijkwaardigheid van de mens, zoals omschreven in Artikel 1 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens. De waardigheid van het lichaam wordt ontnomen doordat het verkocht en gekocht wordt; de mens wordt gezien als handelswaar. Het is interessant hoe dit argument zonder onderbouwing weg probeert te sluipen. Wat maakt precies dat prostitutie de waardigheid van de prostituee en/of de klant ontneemt? En hoe is het anders dan bij de schoonmaakster? In beide gevallen wordt een persoon tegen betaling ingehuurd om diensten te verrichten waarvoor ze haar lichaam dient te gebruiken. In beide gevallen betaalt de klant per tijdseenheid of per geboden dienst. Beste wereldverbeteraars, waarom ontneemt de prostitutie wel de waardigheid van de prostituee maar het schoonmaken niet de waardigheid van de schoonmaakster? Misschien zijn de wereldverbeteraars slim genoeg om te noemen dat bij schoonmaken het lichaam van de vrouw het middel is, waarbij bij prostitutie het lichaam het doel is. Slim antwoord! Maar wat maakt dit precies voor verschil? Bovendien, ontneemt een kapper dan ook de waardigheid van zijn klanten? Hierbij is het lichaam immers ook het doel. Iedere degelijke onderbouwing lijkt hier te ontbreken. 2. Argument van vrijheid Prostitutie ontneemt de vrijheid van de mens (een schending van artikel 3 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens), doordat er misbruik wordt gemaakt van mensen in een kwetsbare positie. Respons: De schoonmaakindustrie ontneemt de vrijheid van de mens (een schending van artikel 3 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens), doordat er misbruik wordt gemaakt van mensen in een kwetsbare positie. Wederom: Wat is het verschil? Uiteraard, het is vermoedelijk waar dat vooral kwetsbare mensen in de prostitutie komen. Velen zijn beperkt zijn in hun alternatieven, maar hebben toch geld nodig. Ze zien prostitutie als een van de weinige mogelijkheden om in zichzelf te voorzien. Voor schoonmakers/schoonmaaksters geld echter vaak hetzelfde. 3. Argument van de achtergrond Onderzoek laat zien dat veel prostituees al op jonge leeftijd te maken hebben gehad met (seksueel) geweld (Kramer & Berg, 2003). Daarnaast is de meerderheid van de prostituees afkomstig uit een zwak economisch milieu en/of deel van een etnische minderheid (UNECE, 2004). De genoemde factoren zorgen voor een beperkte keuzevrijheid en vergroten de kans om in risicovolle situaties, zoals in de prostitutie, terecht te komen. Accurate, maar irrelevante associatie. Ook schoonmaaksters komen vaak uit een een zwak economisch milieu en/of een etnische minderheid. Dat veel prostituees op jonge leeftijd al te maken hebben gehad met (seksueel) geweld is problematisch, maar hoe dit samenhangt met een prostitutieverbod blijft opnieuw geheel ondergronds. Is het niet verstandig om dan juist dit seksueel misbruik aan te pakken, in plaats van de prostitutie. Het onderzoek waarnaar gerefereerd wordt indiceert dat na seksueel misbruik vaak prostitutie volgt, niet andersom. Bovendien kan dit onderzoek niet aantonen dat het een het andere veroorzaakt. Dit argument is vergelijkbaar met het volgende argument, waar de redeneerfout hopelijk wat dikker bovenop ligt: Universitair professoren zijn vaak hoog opgeleid en hebben een plezierige jeugd gehad. We moeten zorgen dat er meer universitaire professoren worden aangenomen! Hierdoor worden mensen hoger opgeleid en wordt hun jeugd prettiger! 4. Argument van misstanden Internationaal onderzoek laat zien dat een meerderheid van de prostituees ook tijdens het werk te maken heeft met allerlei vormen van geweld (Farley et al., 2008). Een groot deel van de prostituees lijdt dan ook aan een posttraumatische stressstoornis. Bij een deel van de prostituees in Nederland is de vrijheid in zo’n mate beperkt dat er sprake is van slavernij (een schending van Artikel 4 van de Rechten van de Mens); ze zijn slachtoffer van mensenhandel (CoMesha, 2013; Rijksoverheid, 2013). Eigenlijk is dit al ter sprake gekomen, maar we zullen kort in herhaling treden. Het is ongetwijfeld waar dat er sprake is van mishandeling en mensenhandel in de wereld van de prostitutie. Mensenhandel en mishandeling is echter al illegaal, daar hoeft geen nieuwe wet voor te komen. Er is geen reden om aan te nemen dat het verbieden van prostitutie zal leiden tot vermindering van deze problemen. Waarom pakken we de mensenhandel en het misbruik niet aan, in plaats van het beroep als geheel. Veel psychiaters krijgen tijdens hun werk ook te maken met agressie van hun cliënten. Zullen we als oplossing het beroep van psychiater maar verbieden? Het laatste stukje ‘argumentatie’ van onze wereldverbeteraars valt in dezelfde categorie en kan op dezelfde wijze verworpen worden: De legalisering van prostitutie in Nederland heeft niet geleid tot minder misstanden in de branche (Daalder, 2007). Uit onderzoek is gebleken dat legalisering van prostitutie de kans op een toename van mensenhandel vergroot (Cho, Dreher & Neumayer, 2013; Jakobsson & Kotsadam, 2013). Conclusie: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit betoog omtrent het prostitutieverbod. Naar mijn idee is er weinig tot geen reden aan te wijzen waarom prostitutie verboden zou moeten worden. De tegenargumenten worden op de pagina van de meiden systematisch verborgen, terwijl de eigen argumenten onthutsend zwak worden verdedigd. Het hele initiatief lijkt dan ook elke vorm van fundament te missen. Indien het onze wereldverbeteraars mocht lukken om hun stelling voor te leggen aan de tweede kamer is het toch te hopen dat onze 150 representatieven verstandig genoeg zijn om een juiste beslissing te nemen. De voortekenen daarvoor zijn tenminste positief. Ik-ben-onbetaalbaar? Misschien is het tijd voor een gefundeerde tegenactie van de prostituees zelf onder de naam ‘Ik-ben-beschikbaar-tegen-X-euro-per-uur’.
Hosting door HQ ICT Systeembeheer