Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Wat gebeurd er om ons heen Home | Profiel | Archief | Vrienden
Blog over relevante zaken in nederland

Vorderingen Europese grondwet19/9/2007

Grondwettelijk Verdrag van de Europese Unie

Het grondwettelijk Verdrag, beter bekend als de Europese grondwet, werd in de referenda door Frankrijk (29 mei 2005) en Nederland (1 juni 2005) afgewezen. In Nederland stemde 62% van de deelnemers aan het referendum tegen ratificatie van het grondwettelijk Verdrag.

Grondwettelijk Verdrag
EC

Voor invoering van het verdrag is instemming (ratificatie) van alle 27 lidstaten van de EU nodig. De regering zal het grondwettelijk Verdrag niet opnieuw voorleggen aan het Nederlands parlement of aan de Nederlandse bevolking. In plaats daarvan zal een nieuwe verdragstekst opgesteld worden. Over de inhoud van een nieuw Europees verdrag is onderhandeld tijdens de Europese Raad van 21 en 22 juni 2007. Daar werd besloten dat het Grondwettelijk Verdrag vervangen werd door een wijzigingsverdrag.

Voor een overzicht van het rapport van 21 en 22 juni klik hier europees verdrag


Hoofdpunten nieuw verdrag

Op de Europese top in Brussel is besloten dat een intergouvernementele conferentie (IGC) aan de slag gaat om een herzieningsverdrag op te stellen. Dat zou eind dit jaar gereed moeten zijn, om nog voor de Europese verkiezingen in 2009 door alle landen geratificeerd te worden.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Europese grondwet:

 • het vijftig jaar oude streven naar 'vrije en onvervalste mededinging' is komen te vervallen uit de doelstellingen van de Unie. Elders in het verdrag wordt de term gehandhaafd. In een nieuw protocol wordt vastgelegd dat competitie onvervalst moet zijn.
 • 'Oranje kaart': als een derde van de nationale parlementen bezwaar maakt tegen een voorstel van de Europese Commissie, moet het Europees Parlement daar bij zijn beoordeling rekening mee gaan houden. In de Grondwet stond alleen dat de Europese Commissie haar voorstel moet heroverwegen. Dat werd wel de 'gelekaartprocedure' genoemd.
 • grondwetsymbolen zijn geschrapt. Vlag, volkslied, het woord grondwet zijn exit.
 • het Handvest van grondrechten komt niet in het nieuwe verdrag; er wordt volstaan met een verwijzing. Er wordt nadrukkelijk gesteld dat het handvest alleen betrekking heeft op terreinen waarop de Unie competent is, met andere woorden niet op typisch nationale bevoegdheden (lees: o.a. het Britse stakingsrecht).
 • EU-regelgeving behoudt de huidige naamgeving (regeling, richtlijn, besluit etc.); de namen wet en kaderwet vervallen.
 • 'niet-economische openbare diensten' blijven buiten de mededingingsregelgeving. Volgens Balkenende en Timmermans betreft het onder meer volkshuisvesting en gezondheidszorg.
 • besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid zoals omschreven in de grondwet begint pas in 2017, na een overgangsperiode vanaf 2014. In die overgangsperiode kan een lidstaat nog de huidige Nice-verhoudingen eisen.
 • toetredingscriteria voor nieuwe lidstaten worden niet opgenomen in het nieuwe verdrag. Wel komt er op Nederlands aandringen dit zinnetje: "Er wordt rekening gehouden met de door de Europese Raad overeengekomen criteria voor toetreding." De toetredingscriteria blijven dus onderhandelbaar.
 • de minister van Buitenlandse Zaken uit de grondwet wordt een hoge vertegenwoordiger.
 • de bepalingen voor het gezamenlijke buitenlandse beleid zijn afgezwakt.
 • de Britten behaalden een 'opt-out' met betrekking tot samenwerking op de gebieden politie en justitie.

De naam herzieningsverdrag geeft aan dat het een wijziging betreft van de belangrijkste huidige verdragen, het EU-verdrag uit 1992 (Maastricht) en het EG-verdrag (oorspronkelijk uit 1957). Het is de bedoeling om de term Europese Gemeenschap(pen) geheel te vervangen door Europese Unie. Het EG-verdrag wordt omgedoopt tot Verdrag inzake de werking van de Europese Unie. De vernieuwingen uit de grondwet worden verwerkt in die twee bestaande verdragen."Google"

0 Reacties | Reageren | Permanente Link

Energie in de toekomst..19/9/2007

Duurzame energie is energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

Op dit moment (2007) wordt de meeste energie die de mensheid nodig heeft, verkregen uit de verbranding van fossiele brandstoffen, waarvan een bepaalde voorraad in de aardbodem aanwezig is. Verwacht wordt dat deze voorraad nog enkele tientallen jaren toereikend is. Bij gebruik van deze energie komt echter kooldioxide in de atmosfeer. Een bijkomend voordeel van het gebruik van duurzame energie is dat het gebruik ervan niet gepaard gaat met extra productie van kooldioxide. Dit is van groot belang om het broeikaseffect tegen te gaan.

Een vorm van duurzame energie is bijvoorbeeld zonne-energie, een bron die volgens de heersende wetenschappelijke inzichten nog miljarden jaren beschikbaar zal zijn.

Dit laatste voordeel hebben ook energiebronnen uit kernsplijting en kernfusie. Kernsplijting wordt niet als duurzaam beschouwd omdat het de grondstof uranium gebruikt, waarvan de voorraad op aarde groot maar niet onbeperkt is. Naast uranium zouden echter zowel thorium als plutonium kunnen worden gebruikt; thorium komt, meer nog dan uranium, in de aardkorst voor en plutonium kan worden gemaakt uit niet voor huidige kerncentrales geschikte isotopen van uranium waardoor de hoeveelheid winbare energie uit splijtbare isotopen op aarde nog met ongeveer een factor honderd zou toenemen.

De afvalstoffen van kernsplijting en de mogelijkheid van proliferatie van atoomwapens vormen vooralsnog belangrijke problemen bij de benutting van deze vorm van energie op een schone en veilige (dus duurzame) manier. De publieke opinie staat m.n. sinds de kernramp van Tsjernobyl in 1986 wereldwijd sceptisch tegenover kernenergie. Het is mogelijk dat dat zal veranderen als de prijs van energie uit fossiele brandstoffen weer meer gaat oplopen door toenemende schaarste.

De grondstof voor kernfusie (deuterium, tritium) is onuitputtelijk, maar het lijkt er tot nu toe op dat er bij praktische toepassing hiervan toch wel veel radioactieve vervuiling vrij kan komen door de bestraling waaraan het materiaal van de installatie blootgesteld wordt. Deze radioactiviteit heeft echter een korte halveringstijd en zal daardoor geen structureel probleem vormen. Kernfusie als werkende energiecentrale is bovendien op dit moment zowel technisch als economisch nog niet mogelijk hoewel de principiële mogelijkheid wel is aangetoond. Volgens de gangbare ontwikkelingsscenario's zal het tot omstreeks 2050 duren alvorens kernfusie technisch en economisch haalbaar is. Sommigen vinden daarom dat het geld dat aan de ontwikkeling van de Kernfusiereactor in Zuid-Frankrijk wordt uitgegeven verspilling is. Zij hadden liever het geld naar onderzoek zien gaan naar duurzame energiebronnen om hun efficiëntie te verbeteren, zodat ze goedkoper worden en dus steeds meer terrein winnen tegenover de niet-duurzame bronnen.


Brandstofcel

Van Wikipedia

Ga naar: navigatie, zoeken

Brandstofcellen zijn elektrochemische toestellen die chemische energie van een doorgaande reactie direct omzetten in elektrische energie, waarbij anders dan bij een batterij of accu voortdurend nieuwe reagentia van buiten kunnen worden aangevoerd.

De principiële opzet van een brandstofcel bestaat uit een poreuze anode en kathode met daartussen een elektrolytlaag. Een schematische opzet is getekend in onderstaande figuur.

Brandstofcel. De brandstofcel is het vierkante gelaagde gedeelte in het midden van de foto
Brandstofcel. De brandstofcel is het vierkante gelaagde gedeelte in het midden van de foto

Brandstofcel

In een typische brandstofcel wordt de anode gevoed met een constante, gasvormige brandstofstroom, terwijl de oxidator (meestal zuurstofgas uit de lucht) met een constante gasvormige stroom aan de kathode toegevoerd wordt. De oxidatie- en reductiereacties vinden plaats aan verschillende elektroden. De separatie van deze reacties heeft tot gevolg dat een negatieve lading wordt opgebouwd in de anode en een positieve lading bij de kathode. Door een stroomkring aan te brengen kan elektrische energie onttrokken worden aan de reacties. Tussen de elektroden bevindt zich een elektrolyt, die de overdracht van ladingen tussen beide elektroden mogelijk maakt en zo de stroomkring sluit.

Een enkele brandstofcel heeft een uitgangsspanning van ongeveer 0,7 Volt. Om een hogere spanning te krijgen worden meerdere brandstofcellen in serie geplaatst. Dit wordt dan een "stack" genoemd.

 "Google"

0 Reacties | Reageren | Permanente Link

Snel Geld verdienen19/9/2007

Eigenlijk is snel geld verdienen zéér eenvoudig. Je moet er alleen wat moeite voor doen. We zullen in dit voorbeeld gebruik maken van enkele gratis weblog-diensten, zodat het je geen cent kost. Daarnaast zullen we met behulp van enkele social bookmarking sites voor bezoekers zorgen.

De opzet
Registreer met je Google Account 10 weblogs bij Blogger.com of maak enkele WordPress blogs aan. Gebruik duidelijke en interessante trefwoorden voor je weblogs, zodat je relevante en (dure) advertenties op je weblog zult krijgen. Enkele voorbeelden zijn afvallen, geld verdienen, ringtones, hypotheken, verzekeringen, lenen, auto’s, scooters, de iphone etc.

Het gaat erom dat veel mensen in de zoekterm geïnteresseerd zijn. De mogelijkheden zijn eindeloos, omdat er gewoonweg zoveel verschillende niches zijn.

Content
Het eerlijkste is natuurlijk om zelf content te schrijven, maar aangezien je binnen een dag $100-, wilt verdienen, zullen we op een andere manier aan content moeten komen.

- Wikipedia berichten kun je herschrijven, of natuurlijk domweg kopiëren. Het gaat er namelijk niet om geïndexeerd te worden in de zoekmachines.

- De Google Blogsearch om aan verse content te komen voor je weblogs. Zoek op verschillende trefwoorden en kopieer een aansprekend bericht van een ander weblog. Aangezien je content van andere bloggers gebruikt, is het wel zo netjes om onderaan je bericht een link naar de bron te plaatsen.

- Fora zijn ook nuttige plaatsen waar je content vandaan kun halen. Op het forum van tweakers staan meestal zeer uitgebreide startposts. Kopieer deze startposts en klaar ben je.

Bezoekers
Zoals ik al eerder zei, zullen we “social bookmarking sites” gebruiken voor de bezoekers. Op de Nederlandse markt bestaan er eigenlijk drie grote spelers. Dit zijn eKudos, NuJij en MSN reporter. Voor de eerste twee sites is registratie noodzakelijk, voor de laatste site niet. Aangezien we weinig tijd hebben, zullen we alleen MSN reporter misbruiken.

Vergeet daarnaast niet de Google advertenties te integreren in je weblog.

MSN reporter

MSN reporter is een social bookmarking site van MSN. Aangezien de meeste uitvindingen van Microsoft niet heel erg betrouwbaar zijn, is dit ook het geval met MSN reporter. Het is heel eenvoudig om je berichten naar de voorpagina te “kicken”. Doordat je bericht op de voorpagina verschijnt, zal je weblog binnen de korste keren veel bezoekers trekken. En veel bezoekers staat gelijk aan veel geld.

MSN reporter in Nederland
MSN reporter Nederland wordt redelijk goed bezocht door de Nederlanders. Helaas zijn de bezoekers van deze social bookmarking site niet bijster klik-gewillig. Het aantal bezoekers dat je via MSN-reporter (NL) binnen zal krijgen, zal de advertentie blindheid voor een klein deel compenseren. Toch is deze site geen vetpot.

MSN reporter in Frankrijk
MSN reporter Frankrijk is eigenlijk bestemd voor het Franse deel van België. Zelf heb ik geen ervaringen met deze site, maar een vertaalmachine is snel gevonden tegenwoordig.

MSN reporter in België
Dan mijn favoriet: MSN reporter België. De bezoekers die je van de Belgische variant van MSN reporter op je site binnenkrijgt, zijn duidelijk niet advertentie-blind. De advertenties van Google hebben een magische aantrekkingskracht op de Belgen. Hier haalde ik vroeger zeer hoge CTR’s en waren de uitbetalingen ook niet bepaald slecht. Daarnaast is het bij deze Reporter variant niet nodig om je bericht naar de voorpagina te knallen, omdat bezoekers hun weg evengoed wel vinden. MSN reporter België raad ik aan om te gebruiken.

De “HACK”

Voor degene die géén zin hebben om onze zuiderburen lastig te vallen met jouw weblogs, is er de mogelijkheid om je bericht voor MSN reporter Nederland op de voorpagina te kicken. Joost de Valk onthulde de mogelijkheid om je eigen sites onbeperkt te kicken. Dit is mogelijk wanneer je cookies blokkeert voor de MSN reporter site. Door dit te doen, krijg je steeds de groene “kick” button terug. Wanneer je eenmaal op de voorpagina staat, is het wachten op je geld.

Overdrijf het aantal kicks dat je jezelf geeft overigens niet. Er wordt wel degelijk gemodereerd op MSN reporter NL.

Conclusie
Nu is het wachten op je eerste honderd dollar dollar die je met Google Adsense hebt binnengehaald. Binnen twee maanden zal je waarschijnlijk een betaling van Adsense krijgen. En met de juiste weblogs zal je waarschijnlijk minder weblogs nodig hebben om de $100 te halen. Het is alleen een indicatie.

Zoals dit
"Google"
0 Reacties | Reageren | Permanente Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer