Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

LUCRATORI TE SALUTANT

IS FINANCIËLE VRIJHEID HAALBAAR ?

{ 15:21, 12/12/2011 } { 0 comments } { Link }
Is financiële vrijheid haalbaar? Een droom van velen is om minder te werken, of zelfs te stoppen met werken, en meer tijd aan hun gezin, hobby’s of andere dingen te besteden. Dit is inderdaad veelal stukken aantrekkelijker dan lange werkweken draaien, zonder de vrijheid om minder te werken, of er eens lekker tussen uit te gaan. Wat is financiële vrijheid? Om de haalbaarheid van een abstract begrip als financiële vrijheid te meten, moeten we eerst duidelijk hebben wat we hier onder verstaan. Dit omdat ‘financiële vrijheid’ voor verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen. Het beeld dat veel mensen hebben van financiële vrijheid is veelal een persoon die veel geld heeft, zeg maar een ‘typisch’ Quote 500 lid. Bij zo’n beeld ga je echter voorbij aan de persoonlijke voorkeuren die men heeft, en daarnaast hoeft zo’n iemand juist ook niet financieel vrij te zijn. Want wanneer heb je nu echte financiële vrijheid? Naar mijn idee als je een passief inkomen hebt waarvan je kunt leven. Daarvoor heb je geen grote huizen nodig, of een snelle sportauto. Je bent financieel vrij als je die dingen kunt veroorloven die je wilt hebben. Wil je bijvoorbeeld dus wel graag een sportauto, dan zul je moeten accepteren dat het een stuk langer duurt voordat je financieel vrij kunt worden. Geef je echter weinig om auto’s, dan is je financiële vrijheid een stuk dichterbij. Passief inkomen? Voor financiële vrijheid hebben we dus een passief inkomen nodig wat onze uitgaven overstijgt. Passief inkomen bedoel ik hier in de breedste zin van het woord; je kunt hierbij denken aan rente, dividenduitkeringen, maar ook koerswinsten, inkomen via advertenties op je website, of royalty’s. Hoe dan ook, het kenmerkende is dat je hiervoor minder tijd (in sommige gevallen bijna geen tijd) hoeft te besteden dan aan een fulltime baan. En, zoals de verwoording al aangeeft, dat het een passieve activiteit is. Als je een goed betaalde baan hebt, waardoor je wel veel dingen kunt veroorloven, maar je moet wel 6 dagen in de week van 9.00 tot 18.00 werken, dan ben je niet financieel vrij. Ondanks dat je in zo’n geval wel een inkomen hebt wat je uitgaven overstijgt. Vandaar dat je voor financiële vrijheid een passief inkomen nodig hebt. Je persoonlijk ‘financial freedom number’ Als we financiële vrijheid beschouwen als het hebben van een passief inkomen dat je uitgaven overstijgt, dan valt dit in een formule te gieten, welke je ‘financial freedom number’* bepaald: 1. Bereken je maandelijkse uitgaven: probeer hierbij alles zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, denk ook aan uitgaven die niet zo voor de hand liggen, zoals verzekeringen, maar ook belastingen en de kosten van uitgaan, en daarnaast de kleine uitgaven. 2. Bepaald je passieve maandelijkse inkomen: denk hierbij aan dividenden, koerswinsten, en andere inkomsten. 3. Je ‘financial freedom number’ is dan: passief inkomen – maandelijkse uitgaven > inflatie = financieel onafhankelijk. Zoals hieronder in de reacties terecht wordt opgemerkt, dient ook inflatie te worden meegenomen in de calculatie van financiële onafhankelijkheid. Het voordeel van het berekenen van een ‘financial freedom number’ is dat je ook kunt bepalen hoeveel een bepaalde uitgave je vanaf financiële vrijheid brengt. Zo valt beter in kaart te brengen hoeveel een aanschaf van bijvoorbeeld een caravan je verder af brengt van financiële vrijheid. Het is nu juist de bedoeling om dit ‘financial freedom number’ zo groot mogelijk te maken, of er minstens voor te zorgen dat je passief inkomen je maandelijkse uitgaven overtreffen. Passief inkomen vergroten Een manier om een stap dichterbij financiële vrijheid te komen is je passief inkomen te vergroten. Dit kun je doen door meer te sparen, of door je vermogen beter in te zetten. Maar je kunt ook nieuwe bronnen van inkomsten aanboren, zoals een website oprichten met reclame erop. Het ouderwetse sparen is een mogelijkheid om je passief inkomen te vergroten. Voordelen van deze manier zijn dat je een (redelijk grote) zekerheid hebt dat je je geld weer krijgt, dat de rente ook daadwerkelijk wordt uitbetaald, en dat het rentepercentage redelijk stabiel is. Een nadeel van deze strategie is dat de rente die je krijgt behoorlijk laag is. De huidige rentepercentages liggen zo rond de 3%. En stel dat je maandelijkse uitgaven hebt van 1000 euro, dan heb je € 400.000,- nodig om deze maandelijkse uitgaven te betalen van je rente-inkomsten. Een andere manier om je passief inkomen te vergroten is om je vermogen anders in te zetten. Dit houdt dan veelal in dat je risicovoller met je geld belegt, zodat je een hoger rendement haalt dan de rentevergoeding op de spaarrekening. Stel, dat je nog steeds maandelijkse uitgaven hebt van 1000 euro. Omdat je al flink wat ervaring hebt met beleggen haal je gemiddeld zo’n 10% per jaar. In dat geval heb je nog maar € 120.000,- nodig om aan je maandelijkse uitgaven te voldoen. Kosten omlaag brengen Een andere manier om dichterbij financiële vrijheid te komen is je kosten omlaag te brengen. Immers, zodra je passieve inkomen je maandelijkse uitgaven overtreffen ben je financieel onafhankelijk. Hierbij speelt het persoonlijke aspect ook weer een rol: heb je echt twee auto’s nodig? Heb je dat bepaalde abonnement nodig? Enzovoort. Hou elke uitgave eens tegen het licht, en vraag jezelf af: heb ik dit echt nodig? (lees: wil ik dit echt hebben?). Veelal zul je er dan achterkomen dat je bepaalde aankopen doet omdat men die van ons verwacht. Een klassiek voorbeeld hiervan is het willen hebben van een nieuwe auto als de buurman ook net een nieuwe auto heeft, maar er zijn nog wel meer soorten uitgaven waarin we ons eigenlijk te veel laten leiden door een (irrelevante) externe factor. Kijk ook verder dan alleen het geld; als je iets koopt wat je niet echt nodig hebt, dan ga je ook tijd verspillen aan dat product. Tijd die je ook had kunnen besteden aan dingen die je leuker vindt. Dit is misschien nog wel het belangrijkste argument voor het kritisch beoordelen van je uitgaven. Tot slot De vraag in het begin was: is financiële vrijheid haalbaar? Ik denk dat het haalbaar is, vooral als je je eigen materialistische wensen eens goed tegen het licht houd, om te bezien of je het écht wilt. Kom je erachter dat je iets (bv. een bepaalde auto) echt wilt hebben, laat je dan niet door iets weerhouden. Kom je er achter dat je het niet perse wilt, richt je dan op de dingen die je wel de moeite waard vind. Het is dus per persoon verschillend of je snel financieel vrij zal worden. Hoe dan ook, als realiseert dat financiële vrijheid meer is dan veel en dure bezittingen, dan ben je al een flink eind op weg. En ook al bereik je misschien binnenkort geen financiële vrijheid, het kan geen kwaad om jezelf eens af te vragen: wat wil ik echt? *: het concept van een ‘financial freedom number’ berekenen heb ik ontleend aan Van K. Tharp – Safe Strategies for Financial Freedom. Wanneer is iemand rijk? Over het relateren van rijkdom het opgebouwde vermogen In een eerder artikel heb ik al eens stilgestaan bij het begrip ‘financiële vrijheid’. Toen werd dat gedefinieerd, kortweg gezegd, als een passief inkomen dat groter is dan iemands uitgaven. Een andere manier om te kijken naar financiële vrijheid is om te kijken naar de hoeveelheid vermogen die iemand over een bepaalde periode heeft opgebouwd. Men is dan ‘rijk’ als uit dit opgebouwde vermogen relatief veel jaarinkomens kunnen worden gehaald. Het voordeel van het kijken naar iemands geaccumuleerd vermogen is dat de focus op inkomen wordt weggehaald. Want, zoals uit een recent artikel over IQ en spaargedrag al bleek, hoeft een hoog inkomen niet per definitie gelijk te staan aan meer vermogen. Wat is ‘rijk’? Onder Rijkdom wordt door Van Dale verstaan “het rijk, vermogend zijn, of het in ruime mate aanwezig zijn van iets.” Hiermee blijft rijkdom nog steeds een erg persoonlijk iets: iemand met 10.000 euro in een spaarpot zal zich erg rijk voelen, terwijl iemand anders zich met hetzelfde bedrag praktisch failliet voelt. Om te kijken wat ‘rijk’ is en wie er ‘rijk’ is kunnen we ook het ego spelletje meespelen: simpelweg kijken naar wie de grootste, duurste, exclusiefste bezittingen heeft. Helaas is dit door de beschikbaarheid van leningen ook geen goede maatstaf van rijkdom: voor een dure auto kun je immers ook een krediet afsluiten. Ook zagen we al bij de eigenschappen van miljonairs dat hun doorgaans juist geen dure materialistische bezittingen najagen. Maar als je rijkdom zou relateren aan wat mensen met een soortgelijk inkomen en van een gelijke leeftijd hebben opgebouwd, valt er wel een relatieve definitie te geven van wanneer iemand rijk is. Dit is precies wat de auteurs van The Millionaire Next Door hebben gedaan. Door hun onderzoeken onder Amerikaanse miljonairs kwamen ze tot de conclusie dat er een bepaalde definitie van rijkdom is die in veel gevallen opgaat. Deze definitie hebben ze afgeleid van hoeveel mensen met een soortgelijk inkomen en leeftijd hebben opgebouwd. De achterliggende redenering is dat iemand ‘rijk’ is als hij relatief meer vermogen heeft dan overeenkomende mensen. Hoe rijk iemand is valt volgens deze auteurs het beste als volgt te berekenen: ( (inkomen van het huishouden – erfenissen) / 10 ) x leeftijd Dit geeft een andere definitie van wat rijk is, en deze manier kijkt vooral naar wat iemands vermogen ‘moet’ zijn als men rekening houd met iemands inkomen en leeftijd. Volgens de auteurs heb je te weinig vermogen opgebouwd als je totale vermogen minder is dan wat de formule hierboven aangeeft. De formule toegepast op een tweetal voorbeelden Meneer A heeft een maandelijks (netto) inkomen van 1750 euro. Hij is 34 jaar oud, heeft een eenpersoonshuishouden en heeft geen dure levensstijl en heeft dus al flink wat kunnen sparen. Hij heeft zijn vermogen zelfstandig opgebouwd en geen erfenissen of andere significante schenkingen ontvangen. Hij heeft onlangs zijn totale (netto) vermogen berekend en kwam uit op 79.852 euro. Is Meneer A nu rijk? Als we de formule er nog eens bijpakken, ( (inkomen van het huishouden – erfenissen) / 10 ) x leeftijd, kunnen we deze als volgt invullen: ( ( 1750 x 12 maanden – 0 ) / 10 ) x 34 = 71.400 euro. Volgens deze definitie is hij rijker dan wat mensen met een soortgelijk inkomen en leeftijd hebben opgebouwd. Meneer (42) en mevrouw (39) B verdienen samen flink wat meer geld dan Meneer A in zijn eentje verdiend. Hun gezamenlijke maandelijkse inkomen is 5.000 euro. Helaas voor dit echtpaar wonen ze in een dure wijk, hebben ze dure hobby’s, en hebben ze twee fikse SUV’s voor hun deur staan. Gelukkig maken ze zich hier niet al te druk om, want ze vertrouwen er op dat hun pensioen ‘meer dan voldoende’ zal zijn. Hierdoor hebben ze niet zoveel vermogen kunnen opbouwen, hoewel ze wel een eigen huis (met twee hypotheken) hebben. Alles samen genomen komt hun netto vermogen op 133.698 euro. Is dit stel met al hun materialistische bezittingen nu ‘rijker’ dan meneer A? Als we de formule invullen, ( ( 5000 x 12 maanden – 0 ) / 10 ) x ( (39+42)/2 ) = 243.000, blijkt dat ze significant armer zijn dan je op basis van soortgelijke inkomens en leeftijden mag verwachten. Sterker nog, ondanks hun hogere netto vermogen en meer materialistische bezittingen is dit stel armer dan Meneer A. Concluderend De behandelde formule geeft een handige indicatie over wanneer iemand nu ‘rijk’ is. Helaas blijft het bij een vuistregel en is het zeker geen principe waaraan men moet voldoen om een goede financiële toekomst te hebben. Desondanks kan het interessant zijn deze formule eens naast je eigen vermogen te leggen om te kijken hoe spaarzaam je nu daadwerkelijk bent. Bron: Thomas J. Stanley & William D. Danko. The Millionaire Next Door. Onder andere te koop bij: Bol.com, Amazon, The Book Depository. Moet je slim zijn om rijk te worden? Over de invloed van IQ op rijkdom en inkomen Ieder zal het zich wel eens hebben afgevraagd, wat die mensen in de Quote 500 nu onderscheid van het ‘normale volk’. Naast dat hun discipline en geluk een rol lijkt te spelen, worden deze mensen ook vaak gezien als ‘erg slim’. Zijn rijke mensen nu slimmer dan de minder vermogende Nederlanders? De onderzoeker Jay Zagorsky heeft hiervoor de data onderzocht van een Amerikaanse groep van 7.403 baby boomers met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar. Omdat deze groep meerdere jaren lang werden gevolgd, was het mogelijk om de ontwikkeling van deze grote groep mensen te volgen. Hieruit bleek dat voor elke punt toename in het IQ het jaarlijkse inkomen tussen $234 en $616 stijgt, als wordt gecorrigeerd voor andere verklarende factoren. Mensen met een boven gemiddelde IQ blijken tot 3 keer meer te verdienen als mensen met een beneden gemiddelde intelligentie. Eerdere onderzoeken hebben trouwens ook een positief verband gevonden tussen IQ scores en jaarlijks inkomen. IQ & vermogen Echter, enkel het inkomen weten zegt nog weinig over iemands ‘rijkdom’, oftewel zijn opgebouwde vermogen. Zo kunnen mensen met een hoog inkomen een uitbundige levensstijl hebben, waardoor ze minder vermogen opbouwen dan mensen met een gemiddeld inkomen die elke maand wat geld opzij leggen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat als de IQ scores toenemen, het opgebouwde vermogen niet toeneemt. Wel is het zo dat mensen met een hogere intelligentie doorgaans ook meer vermogen hebben opgebouwd, maar dit verschil is minder groot dan je zou verwachten op basis van hun hogere inkomens. Er is dus sprake van een zwakkere relatie tussen IQ scores en opgebouwd vermogen dan er is tussen IQ scores en inkomen. Met andere woorden, er waren enkele individuen met een beneden gemiddelde intelligente die een hoog inkomen hadden, maar er waren er relatief veel die een hoog opgebouwd vermogen hadden. Hoe valt nu te verklaren dat mensen met een hoog inkomen weinig vermogen opbouwen? Hoog IQ en financiële problemen. Een ander factor die in dit onderzoek werd bekeken waren financiële problemen (een maximale schuld op de credit card, betalingsachterstand en persoonlijk faillissement). Hieruit kwam naar voren dat het toenemen van IQ scores samenhangt met een toename aan financiële problemen. Alleen bij de groep mensen die een iets boven gemiddelde intelligentie hadden leidde een hogere IQ score tot minder financiële problemen. De groep die beduidend slimmer was dan gemiddeld bleek dus meer financiële problemen te kennen. De onderzoeksdata geeft geen uitsluitsel waarom dit zo is, maar het zou kunnen dat mensen met een hoog IQ eerder een drukke baan hebben, waardoor ze eerder achterlopen met het betalen van rekeningen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat mensen met een boven gemiddelde intelligentie hun eigen vaardigheden overschatten en denken dat ze slim genoeg zijn om de financiële problemen te ontwijken. Hierdoor kunnen ze ook minder vermogen willen opbouwen, omdat ze aannemen dat zoiets niet nodig is. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat intelligentie geen verklarende factor is voor rijkdom. Mensen met een lagere intelligentie hoeven niet te denken dat financieel succes voor hun niet haalbaar is, en mensen met hogere intelligentie moeten uitkijken zichzelf niet te hoog in te schatten. Bron: Zagorsky, J.L. (2007). Do you have to be smart to be rich? The impact of IQ on wealth, income and financial distress.

VERMOGENSBELASTING ONTLOPEN ?

{ 15:50, 7/12/2011 } { 0 comments } { Link }
Vermogensbelasting ontlopen? Nu denken sommige mensen een deel van deze belasting te ontlopen door 30 december een fors bedrag van hun rekening af te halen en dit begin januari terug te storten. Helaas valt ook het geld dat u contant in huis heeft onder uw vermogen. Hierover bent u dus ook belasting verschuldigd. Voor de fiscus is het geld dat u cash in huis heeft moeilijk te traceren. Maar aan dit zogenaamde trucje kleeft een groot nadeel. Stel dat er bij uw wordt ingebroken en het geld wordt gestolen. Dan vergoeden de meeste inboedelverzekeraars slechts een klein deel van het ontvreemde geld. Welke mogelijkheden zijn er om de vermogensrendementsheffing zo lang mogelijk uit te stellen. Niet om belastingen, die te maken hebben met mijn vermogen (waar ik dus al eens belasting over betaalt heb) te ontlopen, maar zoeken naar mogelijkheden om mijn vermogen te vergroten en om zo weinig mogelijk aan de fiscus (belasting) af te dragen. ........................ En ik ben niet de enige ……….................................................................................................... ..................."Jort wil minder belasting betalen. Jort Kelder gaat u helpen met uw belastingaangifte. De voormalig Quote-hoofdredacteur heeft het gevoel dat hij te veel belasting betaalt, en gaat op zoek naar mogelijkheden om meer over te houden voor zichzelf. Jort Kelder zelf is ervan overtuigd dat hij zijn zaken niet handig aanpakt en teveel belasting betaalt. Hij gaat daarom op zoek naar de mogelijkheden om minder of helemaal geen belasting meer te betalen. Verder vraagt Kelder zich af of de belastingregeling eigenlijk wel eerlijk is. Waarom valt een doorsnee Nederlands gezin buiten alle regelingen en betaalt zich vervolgens blauw aan belastingen en betalen mensen die veel meer verdienen juist minder belasting? Een thema-avond over belastingen van De KRO-12 februari 2009-Nederland 3 Bron: http://www.mediajournaal.nl/2009/02/12/jort-kelder-onderzoekt-is-belasting-betalen-voor-de-dommen.html ................................................................................................................................................Als u loonslaaf bent dan kan ik u niet verder helpen. Dat dubbeltjesgedoe met de ogendokter (Hoezee, Bos betaalt uw 2e bril!), beroepskosten en niet 25% maar 14% bijtelling op de leasebak - schiet niet op. En als u zichzelf geen welverdiende tax holiday gunt, dan zeg ik: veel plezier met de aangifte! Bron: website van Jort Kelder Of je niet rijk bent of arm, iedereen wil zo min mogelijk belasting betalen; er zijn daarom niets voor niets zoveel constructies bedacht om dat mogelijk te maken en hadden (hebben) niet veel mensen geld op een buitenlandse bank staan. Hoe en waarom belastingen? In Nederland draagt de overheid zorg voor allerlei zaken als rechtspraak, politie op straat en onderhoud van het wegennet, bijstand voor mensen die in financiële problemen komen, zorg voor ouderen, subsidies op woningen en kunst en cultuur. Het zijn allemaal taken die individuele burgers of bedrijven niet kunnen of willen uitvoeren, maar die wel uitgevoerd moeten worden om een goed verzorgingsniveau van de samenleving te realiseren. De uitvoering van deze overheidstaken kost geld. Iedereen in Nederland maakt gebruik van voorzieningen waar de overheid voor zorgt of aan meebetaalt, zoals wegen en dijken, gezondheidszorg, politie op straat en onderwijs. Om aan geld te komen voor het uitvoeren van het beleid heft de overheid belastingen. De belastingen vormen het grootste deel van de inkomsten van de overheid. In Nederland heeft bijna iedereen met belastingen te maken. Zichtbaar of onzichtbaar, direct of indirect, maken belastingen deel uit van het dagelijkse leven. Over salaris, alcohol, benzine, dividend, schenking, een prijs in de loterij en nog veel meer moet belasting worden betaald. Uiteraard zijn er ook vormen van belasting die worden geheven door andere overheden: 1. Rijk 2. Provincie 3. Gemeente 4. Waterschap Bron: http://www.overheid.nl/home/zowerktdeoverheid/watdoetdeoverheid/belastingen .................................................................................................................................................. Welke belastingen betalen wij zoal? Van het bruto loon van de werknemer wordt loonbelasting en sociale premies ingehouden. Ook mensen zonder inkomsten hebben zo met de belastingen te maken, zij krijgen de heffingskorting namelijk uitbetaald. Belasting op vermogen is de vermogensrendementsheffing. Belasting op de woning staat bekend als het eigenwoningforfait. Voor het gebruik van de wegen met de prive-auto betalen wij motorrijtuigenbelasting. Wie een auto van de zaak heeft en daarmee jaarlijks meer dan 500 prive-kilometers rijdt, moet over de waarde van zijn auto belasting betalen. Wij betalen heffingen (waterschapsbelasting) aan het waterschap en rioolbelasting aan onze gemeente. Over bijna alle goederen en diensten betalen wij: de BTW. Op elektriciteit, gas en water heft de overheid een speciale belasting. Waar betalen wij geen belasting over: Uitgekeerde geblokkeerde tegoeden voortkomende uit de spaarloonregeling zijn onbelast. De waarde van de meeste kapitaalverzekeringen (waaronder de kapitaalverzekering voor de eigen woning of KEW). Uw verzekeraar weet hier meer over en kan nagaan of dat ook geldt voor uw kapitaalverzekering(en). Vraag dat dus na bij verzekeraar of tussenpersoon. Het vermogen kunnen wij ook tot een bepaald bedrag verhogen zonder daar belasting over te betalen; door te beleggen in het groenfonds, het sociaalethisch fonds of het cultuurfonds. Kijk voor recente informatie altijd op de site van de belastingdienst. http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/recht_op_heffingskorting_bepaalde_beleggingen_ib2531t11fd.pdf ................................................................................................................................................. Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Wat valt er binnen box 3? In box 3 worden de inkomens uit sparen en beleggen belast. Het belastbaar inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en daarvan alle aftrekposten af te trekken. De belangrijkste posten hebben we hieronder voor u op een rij gezet: bij elkaar optellen de waarde van uw bezittingen: beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en andere beleggingstitels; onroerende zaken, exclusief uw eigen woning; rechten op onroerende zaken (bijv. vruchtgebruik;) waarden van beleggings/spaarverzekeringen, voor zover niet in box 1. daarvan aftrekken uw schulden: schulden (behalve schulden ivm eigen woning of aanmerkelijk belang). Hierbij geldt dat schulden alleen in aanmerking genomen worden voor zover de gezamenlijke waarde van de schulden meer bedraagt dan 2.900 euro per persoon (2011. Dit wordt ook wel de schuldendrempel genoemd. U dient op 1 januari het saldo van uw bezittingen en schulden te bepalen. In voorgaande jaren diende u hetzelfde te doen op 31 december van hetzelfde jaar, maar vanaf 2011 geldt voor de vaststelling van de rendementsgrondslag nog maar één peildatum. Over het saldo bent u inkomstenbelasting verschuldigd (excl. heffingvrije bedragen, zie onder). Hieronder ziet u welk belastingtarief u dient te betalen. Actuele belastingtarieven Over het belastbaar inkomen in box 3 dient u 1,2% inkomstenbelasting te betalen. Dit percentage is niet willekeurig gekozen. De belastingdienst gaat er van uit dat u minimaal 4% rendement zult maken over uw bezittingen (het werkelijke rendement is niet relevant). Van deze 4% vraagt de belastingdienst 30% vermogensbelasting. 30% van 4% is 1,2%. Per belastingplichtige geldt in box 3 een heffingvrij vermogen. In 2011 is dit 20.785 euro . Dit houdt in dat u pas belasting gaat betalen als uw belastbaar inkomen in box 3 boven dit bedrag uitkomt. Belastingplichtigen die het gezag uitoefenen over minderjarige kinderen, hebben bovendien recht op een extra heffingvrij vermogen van 2.779 euro per kind (per ouderlijk stel). bron: http://www.homefinance.nl/algemeen/informatie/inkomstenbelasting-box-3.asp .....................................................................................................................................................Er zijn belastingweetjes die u wellicht wat geld kan besparen. Box 3 inkomen verlagen: Ten eerste is het alleen zinvol om de onderstaande mogelijkheden in overweging te nemen als je boven de vrijstellingen in box 3 (sparen en beleggen) uitkomt. Voor 65+ is een extra vrijstelling afhankelijk van inkomen 1. Verlaag vermogen door schenking Een manier om het vermogen te verminderen is om geld aan derden over te dragen, middels schenking. Een schenking is in principe belast, maar er zijn belastingvrije schenking mogelijk. In 2009 mag je € 4556.-- per kind per kalender jaar schenken. Je mag ook eenmalig € 22.760.-- aan jouw eigen meerderjarig kind (18 tot 34 jaar) vrij schenken. In andere gevallen is er een vrijstelling van € 2734.--. De schenker dient een aangifte schenking op te vragen bij de fiscus. Giften Giften aan goede doelen kunnen eveneens fiscaal aftrekbaar zijn. Echter, de gift moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen van de fiscale voordelen gebruikmaken. Daarnaast moet de gift boven de één procent van het gezinsinkomen uitkomen én moet de gift minimaal 60 euro bedragen. Het kan daarom verstandig om jouw giften te bundelen en slechts een keer per jaar een grote gift te doen. Let op: er is ook een maximum aan fiscaal aftrekbare giften verbonden, er mag namelijk niet meer dan tien procent van het gezinsinkomen als gift worden geschreven. Indien je ieder jaar een redelijk bedrag aan dezelfde instelling schenkt middels een schenkingsakte van de notaris, is deze zelfs onbeperkt en volledig in aftrek te nemen. 2. Kleine schulden wegwerken Heeft u kleine schulden? Wellicht is het verstandig om deze voor het einde van het jaar weg te werken. Een schuld van 2900 euro of minder werkt namelijk niet verlagend voor uw vermogen in Box 3. Het wegwerkend van een kleine schuld kan je over een volledig jaar gezien ongeveer 69 euro opleveren. (€ 2900 x 1,2 procent x 2 (gehuwden) = € 69,60) 3. Maatschappelijke beleggingen De overheid stimuleert via de fiscus sociaal verantwoorde beleggingen. Ondanks de over het algemeen zijnde wat lagere rendementen kan een sociale belegging dus toch extra interessant worden. Groene beleggingen: beleggingen die zijn gericht op laagrenderende projecten in het belang van het milieu. Sociaal ethische beleggingen: beleggingen die zijn gericht op investeringen in ontwikkelingslanden Durfkapitaal: beleggingen in beginnende ondernemingen en investeringen ter bevordering van de Nederlandse podiumkunsten en musea. Voor alle drie de beleggingsvormen geldt dat de belastingdienst een aantal fondsen geselecteerd heeft die voor een speciale regeling in aanmerking komen. In 2009 is er een totale vrijstelling van 55.145 euro per persoon. Tot dit bedrag betaal je geen 1,2 procent. De beleggingen tot dit krijgen een extra heffingskorting van 1,3 procent. Het totale belastingvoordeel (lees: rendement) kan dus oplopen tot 2,5 procent. Dit is exclusief het rendement behaald op de investering zelf. Bron: http://mistermoney.rtl.nl/aangifte-tips-vermogen-in-box-drie.html............................................................................................................................................................................................................................................................................. De aanslaggrens inkomstenbelasting = heffingsvrij vermogen + €....................................... In 2011 is € 20.785 het maximale vermogen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, HET HEFFINGSVRIJ VERMOGEN. Fiscale partners kunnen het heffingsvrije vermogen bij elkaar optellen ( € 41.570,00). De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting in 2011 is € 44,--. Alleen als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan € 44,-- volgt een aanslag. Het bedrag boven het heffingsvrije vermogen wordt belast met 1,2%. Maar er kan nog - belastingvrij- een bedrag van € 3667,-- aan het heffingsvrij vermogen worden toegevoegd; € 3667,-- x 1,2 % = € 44,-- (de aanslaggrens inkomstenbelasting). Met andere woorden: u bent niets verschuldigd aan de fiscus bij een maximaal vermogen van € 24.452,00 resp. € 45.237,00. Belastingplichtigen die het gezag uitoefenen over minderjarige kinderen, hebben bovendien recht op een extra heffingsvrij vermogen van 2.779 euro per kind (per ouderlijk stel). In het belastingplan 2012 is opgenomen dat deze extra heffingsvrij vermogen verdwijnt. Daarnaast kan er (nog) geïnvesteerd worden in maatschappelijke en groene beleggingen en zijn er (groene) spaarvormen die de Belastingdienst goedkeurt. In 2011 is het bedrag, dat is vrijgesteld van belastingen, € 55.476,-- per persoon plus een aanvullende heffingskorting van 1%. Rekenvoorbeeld: yx en partner bezitten € 100.000,-- Over € 41.570,-- wordt geen belasting betaalt. Over € 58.430,-- zijn ze vermogensrendementsheffing van 1,2 % verschuldigd. Dat is € 701,16. Over € 58.430 ontvangen zij 3,25 % spaarrente (= €1898,96). Netto ontvangen zij aan rente € 1197,80.

SPAREN

{ 15:40, 7/12/2011 } { 0 comments } { Link }
Geld sparen is een instinct in mensen net als ´t instinct van een eekhoorn om nootjes te verzamelen voor de winter. Het probleem is dat wij ook instincten hebben om ons vol te vreten, om er goed te zien, op te vallen (met gadgets, autos, telefoons, huizen, kleren) en in het algemeen om iets boven onze grenzen te leven. Met het snelle tempo van deze tijd worden al deze "negatieve" instincten geaccentueerd. Als mensen zich meer en meer bedreigd voelen, hebben ze de neiging te zoeken naar korte-termijn comfort. Het resultaat is dat meer mensen in schulden komen en sparen negeren. Er is veel informatie over strategieën en tips om meer en beter te sparen. Mensen die je vertellen wat je het beste kan doen met 1000 euro, online rekenmachines om je te laten zien dat als je met zoveel begint, je dan zoveel zou hebben over x jaar met y % rente. Ze zijn allemaal belangrijk en zullen zeker wat geld opbrengen... als je ze eenmaal zou gebruiken! En dat is waar ik het over wil hebben in dit artikel. Het verschil tussen lezen en denken aan sparen en het daardwerkelijk doen zit ´m in je houding. Hier volgen zes stappen om de juiste houding te krijgen. 1) Begrijp dat het een psychologisch spelletje is. Alles is een psychologisch spel. Het enige verschil tussen een spaarder en spender is psychologisch. Het enige verschil tussen een winner en een loser is psychologisch. Het enige verschil tussen de voetballer die een penalty scoort in de WK Finale en degene die tegen de paal schopt is psychologisch. Enzovoort, enzovoort... Lees niet verder tot dat je dit accepteert en begrijpt. 2) Begin nu. Dit betekent niet dat je nu 10 mille in een fonds moet storten voordat je dit artikel uit hebt maar: druk op de knop in je hoofd die zegt "Ik ga dit doen, wat er ook gebeurt". Het ontwikkelen van de juiste houding klinkt gemakkelijk maar de gevestigde denkpatronen in je hoofd zullen je proberen tegen te houden. Je kan ze vergelijken met plaatselijke politici. Ze leiden hun leven en willen graag blijven. Maar beloof jezelf nu dat je ze er uiteindelijk uitgooit... wat er ook gebeurt. Neem even een momentje. Ogen dicht, adem diep, recht op zitten en zeg tegen jezelf "Ik ben een spaarder". Voelt goed, niet? 3) Begrijp dat sparen iets positiefs is. Er een verschil is tussen en spaarder en een vrek. Een vrek is hebberig en heeft een slechte financiele psychologie. Voor een vrek is geld niet iets wat geluk brengt, maar eigenlijk een vreselijke last door de moeite die hij heeft om geld uit te geven. Een spaarder denkt aan zijn eigen belang en begrijpt dat hij meer controle over zijn leven als hij middelen genereert die hem dat geven. Geld staat voor mogelijkheden en hij houdt van geld niet voor wat het is, maar voor wat hij ermee kan doen. Uiteindelijk houdt hij van zichzelf en geeft hij aan zichzelf en gelooft hij dat hij het comfort en de veiligheid die het sparen met zich meebrengen, verdient. Hij heeft een levensplan en ziet zijn leven als geheel, niet als een aaneenschakeling van momenten. Vergeet alle slechte associaties die je met spaarders hebt. Zij zijn de gelukkigen en jij wordt één van hen. 4) Bestudeer hoe spaarders leven en denken. Pak pen een papier. Ik ga geen voorbeelden geven want de beste manier om het te begrijpen is door het zelf te doen. Later kan ik voorbeelden geven als iemand dat wil.Schrijf op hoe spaarders denken over geld, hoe ze geld uitgeven, hoe ze geld weggeven, en wat ze gelukkig maakt in het leven. Doe dit vandaag! Zo mogelijk, nu...Bekijk jezelf op dezelfde manier. Praat over jezelf alsof jij het bent. Zeg tegen je vrienden en familie dat jij ook zo bent. Wanneer je een discussie hebt over geld, dan vertel je trots over jouw geweldige gewoontes en gedachten over dit onderwerp. 5) Begin een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. De inhoud is te uitgebreid om hier te beschrijven. Laten we zeggen dat alle veranderingen in je leven twee mentale mijlpijlen vereisen: 1) een goede reden om te veranderen (en dit gaat dieper dan 'ik wil wat extra geld op een bankrekening') en 2) het vertrouwen, het geloof en de waardering voor jezelf die je overtuigen dat je het kan veranderen. Dit is wat je zal krijgen bij de meeste persoonlijke ontwikkelingsprogramma´s. Het wordt misschien het beste wat je hebt gedaan in je leven. Je kan een hele lijst opstellen waarom je geld wil besparen maar een persoonlijk ontwikkelings programma zal er veel meer body een diepte aan deze lijst toevoegen. Uiteindelijk wil je niet alleen maar wat extra geld. Nee, je wilt een vol leven waar geld geen rol speelt en goede dingen en zonneschijn volgen. Jij verdient het en je kan het. Dat is het tweede stuk.Dus, de details en het plan voor verandering zullen nergens toe leiden als je deze 2 mijlpijlen niet bereikt hebt. Je zal je dan A) bedenken om je leven te veranderen omdat je geen echte goede reden hebt om al deze moeite te doen en B) jezelf saboteren omdat je nooit echt uberhaubt gelooft hebt dat je kan veranderen (denk aan 'uitstellen en opgeven'). Geld besparen is net een marathon lopen. Iedereen kan een maraton lopen. Maar om het te doen heb je eerst een goede reden nodig en de overtuiging dat je het kan. Je moet beide hebben! Ik heb nooit een marathon gelopen. Ik weet zeker dat ik het kan, maar ik zou niet weten waarom ik het zou willen. Begin een persoonlijk ontwikkelings programma om deze twee punten voor jezelf te regelen.6) Ontwikkel de gewoonte. Misschien klinkt dit erg praktisch en plan-achtig, maar wees gerust, het is een vorm van hersenspoeling en wel consistent met de psychologisch aard van dit stuk. Ik voel me persoonlijk naakt als ik m´n veiligsheidriem niet om heb in de auto en voel me vreemd als ik naar bed ga zonder mijn tanden te poetsen. De meeste mensen begrijpen dit. Het maakt niet uit of je 10 seconden je tanden poetst in plaats van de normale 90 seconden of dat de riem geschuurd is, wat belangerijk is is dat de gewoonte niet gebroken is. Ontwikkel de gewoonte van geld apart zetten iedere maand of week of dag...etc. Het is niet erg als het niet veel is in het begin. Wat van belang is is dat je een gewoonte ontwikkelt die je hele leven bijblijft - net als tanden poetsen en een riem dragen in de auto. Aan de 'kwaliteit' van de gewoonte kan later nog gewerkt worden.Misschien wordt het 20 euro per maand apart zetten voor een jaar, maar als het eenmaal gewoonte wordt, dan is het lastig om te stoppen. Van daaruit kan je verder gaan en het bedrag verhogen. Als je de mentale kant voor elkaar hebt, dan gaat de rest vanzelf. De praktische tips die je overal leest zullen meer relevantie hebben omdat je dan de mogelijkheid zal hebben om ze daadwerkelijk te gebruiken. Veel succes en laat me weten hoe het gaat. Bron: http://nl.liquic.com/articles/713/de_psychologie_van_geld_sparen.html De psychologie van geld sparen. Auteur: Liquic Admin ................................................................................................................................................ Welke factoren spelen een rol bij sparen? Het inkomen heeft een betrekkelijk kleine rol op het vermogen dat iemand opbouwt. Natuurlijk zullen mensen met een aanzienlijk inkomen eerder een groter vermogen kunnen opbouwen, maar het blijkt er vooral om te gaan hoe mensen met hun geld omgaan, ongeacht of dit een groot of beperkt inkomen is. Passend bij die resultaten is de vraag waarom bepaalde mensen meer sparen dan anderen. Sparen is al geruime tijd geen populaire activiteit meer: spaarde een Amerikaans huishouden in 1984 nog rond de 11% van het inkomen, in 2004 was dit al gedaald tot 0.5-1.0% en recentelijk lijkt er zelfs een negatief spaarquotum te zijn. Een tweetal onderzoekers, Anna Rabinovich en Paul Webley, hebben gekeken naar welke factoren een rol spelen bij het al dan niet sparen. Hiervoor hebben ze gebruik gemaakt van gegevens van Nederlandse huishoudens, verkregen via de jaarlijkse panelstudie van De Nederlandsche Bank. De 2002-2004 data set bestond uit 821 deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar oud (23 tot 91 jaar). Bijna de helft van de groep waren werknemers, 3% was eigen baas, 19% gepensioneerd en 1% was tenslotte student. Hoewel er niet werd gevraagd aan de respondenten hoeveel ze al dan niet hadden gespaard, bleek wel dat 86% van de mensen die van plan waren te sparen, dit ook deden in de twee jaren daarop. Rond de 6% van de mensen die het plan hadden om te sparen kwam hier niet toe, terwijl 7.7% helemaal niet van plan was om te sparen. De overige 0.4% had gespaard zonder dit van plan te zijn. Wat speelt een rol bij sparen? Een belangrijke factor is de tijdshorizon. Respondenten konden hun horizon aangeven variërend van ‘enkele maanden’ tot meer dan 10 jaar. Wat bleek? Succesvolle spaarders gaven vaker aan een langere tijdshorizon te hebben dan de minder succesvolle spaarders. De gemiddelde tijdshorizon van succesvolle spaarders bleek 2.32 jaar te zijn; de niet succesvolle spaarders hadden gemiddeld een tijdshorizon van 1.83 jaar. Hiervoor zijn meerdere verklaringen te bedenken. Ten eerste zijn de spaarders met een lange horizon waren zich waarschijnlijk beter bewust van de voordelen van sparen op de lange termijn. De spaarders op de korte termijn hadden waarschijnlijk meer oog voor de directe voordelen van een klein gespaard bedrag, met als gevolg dat dit bedrag eerder werd aangewend voor aankopen. Daarnaast is het mogelijk dat de spaarders met een korte horizon minder goed toekomstige kosten (auto, kinderen) hadden ingeschat. Dit kan natuurlijk goed samenhangen met hun kortere horizon: het zou goed kunnen dat deze mensen een andere levensstijl hebben. Er lijkt hierbij sprake te zijn van een lineaire functie: des te langer de tijdshorizon, des te meer waarschijnlijk het is dat een spaarintentie ook daadwerkelijk wordt omgezet in spaargedrag. Het vormen van een plan voor de lange termijn kan dus helpen om spaarintenties om te zetten in spaargedrag. Sparen en leeftijdsfasen: kritiekpunten bij dit onderzoek. Tenslotte kan het mogelijk zijn dat leeftijd en levensfasen een rol speelt bij het al dan niet succesvol sparen. Immers, de periode 25-50 jaar is een dure periode: (eventueel) een huis kopen, kinderen, en het begin van de carrière waardoor men nog in een relatief lage loonschaal zit. Het zou dus goed mogelijk kunnen zijn dat men in deze fase noodzakelijkerwijs moet kiezen voor andere prioriteiten, en dus ‘minder spaarder’ is vergeleken met de daaropvolgende levensfasen. Data die wordt vermeld in het onderzoek, het percentage succesvolle spaarders met een bepaalde tijdshorizon, geeft aan dat van de mensen die voor enkele maanden sparen 80.9% hierin succesvol is. Indien men spaart voor de periode van enkele jaren, neemt dit ‘succes percentage’ toe tot 90.8%. Alle ondervraagden die een tijdshorizon langer dan 10 jaar (N= 25) hadden, bleken allemaal succesvolle spaarders te zijn. Misschien dat oudere mensen in een minder dure fase van hun leven zitten, en dus beter hun spaarintenties kunnen omzetten in echt spaargedrag? Hiervoor hebben de onderzoekers ook gekeken naar de invloed van leeftijd. Wat bleek: als er werd gecontroleerd voor leeftijd bleek er alsnog sprake te zijn van een significant verschil tussen de verschillende tijdshorizonnen van succesvolle versus onsuccesvolle spaarders. Dit lijkt tegenstrijdig: kan iemand waarvan de kinderen al uit huis zijn nu evenveel sparen als iemand die net kinderen heeft gekregen en verhuist is? Nee, dat niet meteen. Het is belangrijk om hierbij in de gaten te houden dat het onderzoek enkel heeft gekeken naar spaarintenties en spaargedrag, en niet naar de gespaarde hoeveelheid. Met andere woorden: als iemand van plan is om te sparen, en hij spaart in een bepaald jaar € 50,-, dan is dit een even ‘succesvolle spaarder’ dan een spaarder die in dat jaar € 1000,- spaart. Het is een minpunt aan dit onderzoek dat er niet is gekeken naar het percentage van het inkomen dat men spaart: dat zou een beter beeld hebben opgeleverd. Spaarstrategieën: Automatisch sparen helpt. Gekeken naar de strategieën die men kan hanteren om (meer) te sparen, bleek dat de succesvolle spaarders automatisch een deel van hun salaris lieten overschrijven naar een aparte rekening. Dit heeft twee voordelen: het is psychologisch makkelijker om dit direct en automatisch elke maand te doen bij het ontvangen van het salaris, dan als men dit bijvoorbeeld doet aan het einde van de maand als er simpelweg minder geld op de rekening staat (en het dus een grotere uitgave lijkt). Een tweede reden waarom dit een aantrekkelijke strategie is, is dat het fysiek én mentaal een grotere barrière is om geld van de speciale spaarrekening weer naar de gewone rekening over te boeken. Het geld krijgt een andere psychologische perceptie: het wordt spaargeld. Doordat het op een andere rekening staat waar men moeilijker direct bij kan, helpt het ook mee om impuls aankopen te voorkomen. De respondenten die minder succesvol waren in het uitvoeren van hun spaarintenties bleken veelal andere technieken te hanteren, zoals minder gaan winkelen, of minder contant geld meenemen. Deze verschillen tussen de twee groepen, succesvolle en onsuccesvolle spaarders, bleken onafhankelijk te zijn het inkomen. Een belangrijk verschil tussen de strategieën van de spaarders en die van de niet-spaarders, is dat een succesvolle spaarder strategieën gebruikt die geen mentale inspanning vereisen: men kan eenvoudig elke maand een vast bedrag sparen. Een onsuccesvolle spaarder bleek juist strategieën te gebruiken die wel flink wat mentale inspanning kosten (zoals het inhouden bij kopen). Aangezien wilskracht ook uitgeput kan raken, lijkt het logisch dat strategieën die hierop gebaseerd zijn minder succes kennen. Concluderend Als men succesvol wil sparen, is het aan te raden om strategieën te gebruiken die automatisch gaan, om niet de wilskracht aan te tasten. Daarnaast kan het formuleren van een lange termijn visie ook helpen bij het volhouden van de spaarintentie. Ondanks het feit dat de intenties om te sparen er zeker zijn, kan het uiteindelijke resultaat teleurstellend blijken te zijn. Immers, als het spaarbedrag lager is dan het maandelijkse bedrag uitgaven komt blijkt er aan het einde van de rit niet gespaard te zijn – alle goede intenties ten spijt. Met dank aan Arnoud Rademaker, die ondanks zijn drukke schema nog tijd heeft gevonden om de nodige verbeterpunten bij eerdere versies van dit artikel aan te dragen, waarvoor dank. Bron: Rabinovich, A., Webley, P. (2006). Filling the gap between planning and doing: Psychological factors involved in the successful implementation of saving intention. ........................ Heeft sparen nog wel zin ? In tijden van een lage spaarrente en een hoge inflatie vragen veel mensen zich af of sparen nog wel zin heeft. Zodra de inflatie hoger is dan de spaarrente wordt het spaargeld per saldo immers alleen maar minder waard. Als de spaarder dan ook nog eens zoveel heeft gespaard dat er vermogensrendementsheffing moet worden afgedragen, dan is de stimulans om te sparen ver te zoeken. Toch heeft ook in dergelijke omstandigheden sparen wel degelijk zin. Immers; wat is het alternatief? Niet sparen? Uitgeven? In beide gevallen loopt het opgespaarde vermogen alleen maar verder terug. Beleggen in aandelen of andere alternatieven? Daar komt weer de nodige onzekerheid bij kijken. De gemiddelde spaarder gaat het risico uit de weg en zeker als de beurskoersen kelderen houdt de spaarder liever zijn hand op de knip. Wat tenslotte niet vergeten moet worden is dat sparen twee kanten heeft. Het begint met de vorming van vermogen. Zonder spaargeld immers geen rente. Iedereen heeft wel een appeltje voor de dorst nodig om onvoorziene uitgaven mee te kunnen bekostigen. Geld lenen is immers nog veel duurder. Als tweede dient het gevormde vermogen verstandig beheerd te worden. Een slimme spaarder zoekt niet alleen bescherming tegen inflatie, maar zoekt ook nog een prettig rendement. Helaas is de rente afhankelijk van economische omstandigheden. Op de hoogte van de rente kan de spaarder weinig invloed uitoefenen. Wat de actieve spaarder wel kan doen is zorgen dat het spaargeld optimaal rendeert. Door actief de rentestanden bij te houden en waar nodig het spaargeld te verplaatsen naar spaarrekeningen met betere voorwaarden kan men in ieder geval zorgen dat het moeizaam bijeen gespaarde vermogen niet onnodig wordt aangetast. .................Sparen is meer dan rente ontvangen. Een hoge rente is belangrijk voor spaarders, maar zeker niet het allerbelangrijkst. Belangrijker dan spaarrente is spaargeld. Dat klinkt voor de hand liggend en dat is het ook. Om spaarrente te kunnen ontvangen moet er eerst spaargeld voorhanden zijn en de enige manier daarvoor is sparen! Iedereen kan sparen Sparen is echt niet alleen weggelegd voor personen met een dikke portemonnee. Mensen met een hoog inkomen staan soms vaker rood en voor een hoger bedrag. Waarom? Omdat het kan! Als het geld toch in ruime mate binnenstroomt wordt het makkelijk om het uit te geven. Is er even onvoldoende geld, dan kan makkelijk rood worden gestaan of op afbetaling worden gekocht, want het maandbedrag lijkt klein en aan het eind van de maand komt het volgende salaris al weer binnen. Sparen is geld opzij zetten. Geld dat u overheeft aan het einde van de maand, maar juist ook het geld dat u niet over heeft! Raar maar waar. Vooral indien u minder te besteden heeft is sparen belangrijk. Juist dan moet u geld reserveren voor onverwachte uitgaven of noodzakelijke aankopen. In dit artikel leest u dat iedereen kan sparen of kan leren sparen. De tips in het artikel helpen u verder op weg of u kunt ermee controleren of u de belangrijkste stappen al kent. Sparen loont Waarom is sparen belangrijk? Waarom zou ik geld opzij zetten in plaats van uitgeven? Geld moet toch rollen? Door inflatie wordt geld minder waard, dan kan ik het toch beter snel uitgeven? Te makkelijk geld uitgeven zorgt vaak voor problemen. Zonder spaargeld kunt u onverwachte uitgaven niet bekostigen en geld lenen is duur. Rood staan en op afbetaling kopen is nog veel duurder en maakt schuldproblemen alleen maar groter! De eerste lening afsluiten is vaak zo gedaan en heeft u al leningen lopen, dan lijkt een nieuwe lening een makkelijke oplossing zodra een onverwachte uitgave zich aandient. Voor u er erg in heeft, heeft u schulden die weer extra kosten met zich mee brengen en u verder in de problemen helpen. Maar waarom denkt u dat u aan alle kanten een lening of makkelijke betalingsregeling krijgt aangeboden? Waarom is er zoveel reclame over lenen? Is het omdat u zo aardig bent of omdat er goed aan u verdiend kan worden? De effectieve rente voor rood staan of kopen op afbetaling kan oplopen tot boven de 15% per jaar. Zo heeft u na jaren van afbetalen voor uw mooie flatscreen televisie al snel het dubbele betaald. Soms bent u nog steeds aan het afbetalen terwijl het apparaat alweer aan vervanging toe is of een nieuwe uitgave zich aandient. Veel gedwongen verkopen van huizen ontstaan doordat stellen met een top-hypotheek door scheiding of arbeidsongeschiktheid de maandlasten niet meer kunnnen opbrengen. Houdt u bij (gedwongen) verkoop geld over of belandt u diep in de schulden? Met spaargeld zorgt u voor zekerheid in moeilijke omstandigheden. Zorg dus voor spaargeld en blijf actief sparen! Sparen is een levensstijl Let er op dat geld sparen geen eenmalige actie is, maar een doorlopende aangelegenheid! Denk niet dat u weer kunt gaan uitgeven zodra u uw schulden heeft afgelost, maar bedenk dat spaargeld u vrijheid brengt en zorgen vermindert. Zorg dat u voldoende geld spaart om gebruikelijke kosten mee te kunnen betalen en zorg voor zekerheden op langere termijn. Hoeveel maanden kunt u op dezelfde voet doorleven indien u werkeloos raakt, een kind krijgt of met pensioen gaat? .........................Let op: Alhoewel bovenstaande tekst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. © 2005-2011 Spaarbaak ...............bron: http://www.spaarbaak.nl/vraagbaak.php?zw=heeft+sparen+nog+wel+zin Als u elk jaar een stuk van de hypotheek aflost, neemt de overwaarde toe. Door de aflossingen dalen uw rentelasten. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... De aanslaggrens inkomstenbelasting = heffingsvrij vermogen + €....................................... In 2011 is € 20.785 het maximale vermogen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, HET HEFFINGSVRIJ VERMOGEN. Fiscale partners kunnen het heffingsvrije vermogen bij elkaar optellen ( € 41.570,00). De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting in 2011 is € 44,--. Alleen als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan € 44,-- volgt een aanslag. Het bedrag boven het heffingsvrije vermogen wordt belast met 1,2%. Maar er kan nog - belastingvrij- een bedrag van € 3667,-- aan het heffingsvrij vermogen worden toegevoegd; € 3667,-- x 1,2 % = € 44,-- (de aanslaggrens inkomstenbelasting). Met andere woorden: u bent niets verschuldigd aan de fiscus bij een maximaal vermogen van € 24.452,00 resp. € 45.237,00. Belastingplichtigen die het gezag uitoefenen over minderjarige kinderen, hebben bovendien recht op een extra heffingsvrij vermogen van 2.779 euro per kind (per ouderlijk stel). In het belastingplan 2012 is opgenomen dat deze extra heffingsvrij vermogen verdwijnt. Daarnaast kan er (nog) geïnvesteerd worden in maatschappelijke en groene beleggingen en zijn er (groene) spaarvormen die de Belastingdienst goedkeurt. In 2011 is het bedrag, dat is vrijgesteld van belastingen, € 55.476,-- per persoon plus een aanvullende heffingskorting van 1%. Rekenvoorbeeld: yx en partner bezitten € 100.000,-- Over € 41.570,-- wordt geen belasting betaalt. Over € 58.430,-- zijn ze vermogensrendementsheffing van 1,2 % verschuldigd. Dat is € 701,16. Over € 58.430 ontvangen zij 3,25 % spaarrente (= €1898,96). Netto ontvangen zij aan rente € 1197,80.

DE BANKEN - DE HOEDERS VAN ONS GELD ?

{ 19:16, 5/12/2011 } { 0 comments } { Link }
Bij het begin van elk jaar is het de gewoonte dat de banken hun klanten hun visie over het komende jaar meegeven. Vooral de private bankiers trekken de boer op om zoveel mogelijk rijke klanten van hun gelijk te overtuigen. Dat proces verliep vroeger gesmeerd, een paar vlotte praatjes, een hapje en een drankje volstonden om de klant te sussen. Na het rampzalige jaar 2008 loopt een en ander niet meer zo vlot. Heel wat klanten hebben handenvol geld verloren en slikken niet zomaar klakkeloos alles wat hun bankier hun voorhoudt. Wat is immers gebeurd? Ondanks alle adviezen over spreiding van de risico’s hebben de banken zelf schaamteloos hun eieren allemaal in dezelfde korf gelegd, namelijk die van de probleemkredieten. Hun boodschap luidde dus: luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Gevolg is een enorm imagoverlies voor de banken, op hun traditionele info-avonden worden ze genadeloos onder vuur genomen. Tot nog toe is er echter geen enkele bankier die een plausibele uitleg heeft gegeven voor het feit waarom dergelijke enorme bedragen in rommelkredieten werden belegd. Het vertrouwen in de banken heeft meteen een enorme knauw gekregen. Meteen is er een gat in de markt ontstaan, want sommige klanten vertrouwen hun bank simpelweg niet meer. Handige spelers op de markt proberen daar gebruik van te maken om die ontevreden klanten in te pikken. Zo heeft de Nederlandse online bank Alex zijn eigen Alex Vermogensbank opgericht. Het doelpubliek van deze nieuwkomer zijn op de eerste plaats rijke Nederlanders die op zoek zijn naar een bank die ze kunnen vertrouwen. Minder gezocht zijn banken die zichzelf in de nesten werken, maar die wel luxueuze feestjes organiseren en hun topmanagers loodzware bonussen toekennen. Er zouden nog andere initiatieven zijn om nieuwe vermogensbanken op te richten. De vertrouwde banknamen uit het verleden hebben het dan ook erg bont gemaakt. Praatjes en wat borrel(nootje)s volstaan niet langer om de klanten te lijmen. De tijd van praten is voorbij, het is nu hoog tijd om iets te laten in plaats van telkens opnieuw maar de krantenkoppen te halen met noodkreten. Onze banken verzuipen misschien, maar dat is dan ook louter en alleen hun eigen schuld. bron: unlimited magazine nr. 140 januari 2009 ..................................................................................................................... 'Vertrouwen in banken blijft laag' LEUSDEN - Het vertrouwen van consumenten in banken blijft broos en in de financiële sector als geheel erg laag. Dat is de belangrijkste conclusie uit een woensdag gepubliceerd rapport over de publieke opinie over banken van marktonderzoekbureau MarketResponse. Door alle ontwikkelingen in de sector is de consument zeer gevoelig geworden voor het handelen van banken, stelt directeur Wim Nieuwenhuijse van MarketResponse. ''Banken worden dan ook nauwlettend in de gaten gehouden door consumenten. Een misstap wordt genadeloos afgestraft.'' Ondanks de kritische houding van de consument, herstelt het vertrouwen langzaam. ''De gehele sector heeft echter nog een lange weg te gaan." Analyse Het rapport is gebaseerd op een analyse van ruim 500.000 onlineberichten die dit jaar door consumenten en onlinemedia zijn gepubliceerd. Het is een herhaling van het onderzoek dat in 2010 door MarketResponse is uitgevoerd. Consumenten kunnen ook zeer enthousiast zijn over hun bank, blijkt uit het onderzoek. Dat geldt vooral 'nichebanken' als ASN Bank en Triodos die als 'duurzame' banken opereren. ''Klanten kiezen zeer bewust voor deze banken en willen dit uitdragen.Daarnaast slagen deze banken er in om hun beloften kennelijk om te zetten in daden. Dat zie je terug in het onlinesentiment en de waardering van klanten voor deze banken", aldus Nieuwenhuijse. bron: http://www.nu.nl/economie/2681448/vertrouwen-in-banken-blijft-laag.html. Laatste update: 30 november 2011

INFORMATIEBRONNEN

{ 13:17, 5/12/2011 } { 0 comments } { Link }
De informatie op dit blog is afkomstig van het internet. Door te surfen kom ik informatie tegen die IK interessant vind Ik streef niet naar volledigheid, er is zoveel geschreven over geld. De juistheid van de informatie kan ik niet garanderen. Aanvulling, op- en aanmerkingen zijn welkom.

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

«  June 2018  »
MonTueWedThuFriSatSun
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Links


Categories


Recent Entries

IS FINANCIËLE VRIJHEID HAALBAAR ?
VERMOGENSBELASTING ONTLOPEN ?
SPAREN
DE BANKEN - DE HOEDERS VAN ONS GELD ?
INFORMATIEBRONNEN

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer