Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Het is (g)een herinnering meer, mag dat???

Wat hieraan vooraf ging.

16:08, 5/10/2012 .. 0 comments .. Link
Onze (klein)dochters, Mary-Celeste en Manuela zijn begin 2011 door Buro Jeugdzorg Leeuwarden uit huis geplaatst.
Dit was op dat moment het beste, de veiligheid en het welzijn van de meisjes kon niet langer gewaarborgd worden door mijn dochter, oorzaak hiervan was het structureel huiselijk geweld waaraan mijn dochter blootstond, en waarvan de meisjes dan getuige waren.
De beide kinderen waren toen 7 en 6 jaar oud.
Aanvankelijk werden zij geplaatst in een gezinshuis in Burgum (Friesland). Echter, hier moesten zij korte tijd later weg, omdat het hier een therapeutisch gezinshuis betrof, en de beide meisjes niet voldeden aan de criteria die het gezinshuis stelde. De kinderen hadden wel een rugzakje, maar het was gevuld met zaken waarmee zij niets konden aanvangen.
De dametjes werden toen (zomer 2011) geplaatst in een gezinshuis in Sneek, het Ankerpad. Het betreft hier een z.g.n. Browndale-huis. Deze huizen, waarvan er drie zijn in Friesland werken volgens een methode, ontwikkeld door de Engelse psychiater John Bowlby.
Bowlby heeft kort na de tweede wereldoorlog onderzoek gedaan naar hechtingsstoornis bij jonge oorlogswezen. Dit had als resultaat dat hij een behandelwijze voor hechtingsproblematiek bij jonge kinderen introduceerde.
Deze methode werkte schijnbaar bij de oorlogswezen, immers de oorlog had hen alles afgenomen waarbij zij zich veilig voelde, zij hadden niemand meer.
Brown, een Canadees heeft jaren later in Canada, huizen opgericht voor kinderen die niet echt een thuis hadden, kinderen die door de aldaar werkzame jeugdzorg uit huis waren gehaald en door deze organisatie werden geplaatst in de huizen van Brown. Deze huizen werkte met de methodiek van John Bowlby, welke gebaseerd was op kinderen die niets meer hadden.
Drie van deze huizen zijn er nu ook in Nederland. Maar wat naar alle waarschijnlijkheid werkte voor de oorlogswezen van John Bowlby, gaat niet op voor kinderen, die welliswaar terecht tijdelijk niet thuis kunnen wonen, maar wel beschikken over een thuisfront waarin zij liefde en geborgenheid kennen, danwel konden.
Die kinderen moeten dus eerst onthecht worden! Dat is het uitgangspunt van de Browndale Methode.


Degenen die dit lezen, ons en de meisjes kennen, en weten hoezeer wij als familie betrokken zijn bij hun welzijn van deze kinderen, en beseffen hoe oneindig groot onze liefde voor hen is, zullen begrijpen dat wij een probleem hebben met de Browndale Club, welke wij als familie omschrijven als een hele enge organisatie met sterke sektarische trekjes.
Wij zien het als familie dan ook  als onze missie, om zoveel mogelijk juiste informatie over deze club naar buiten te brengen. Een ieder mag reageren, voorlopig even op het emailadres van opa: wil.breuker@live.nl
Er is een website in de maak: www.maryenneeltje.nl hier wordt nu aan gewwerkt, zolang dus even via deze blogsite.
Mocht de Browndale Club zelf willen reageren, graag, goede argumenten, zullen zeker niet onterecht afgebrand worden, maar persoonlijk verwacht ik er weinig van.

Wij, de familie van Mary-Celeste en Manuela, houden u op de hoogte, blijf ons volgen.

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Wat hieraan vooraf ging.

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer