Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Organisatie verbeteren ? Home | Profile | Archives | Friends
Deze weblog gaat over organisatieadvies, d.w.z. het organiseren van bedrijven of andere organisaties.

Hoe gaat deze blog verder?3/3/2014

Deze blog is hier opgehouden omdat ik een website met blog heb (een Wordpress site).

Je vind het vervolg en soms ook aangevulde oudere  blogs op deze pagina

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Vrijwilligers en Beroepskrachten: het belang van een goede communicatie5/8/2011
Dat communiceren lastig kan zijn, weten de meesten van ons wel. Ruis op de lijn kan ertoe leiden dat de ene persoon zaken anders interpreteert dan de andere persoon bedoelde. Nog ernstiger wordt het als de ander doet alsof hij begrijpt maar niet van plan is er iets mee te doen. Een soort van ja zeggen en nee doen. Althans zo ervaart de eerste partij dat. En dat kan tot hooglopende conflicten leiden.

Dit lijkt te zijn gebeurd in Ermelo. Hier was al jaren een vrijwilligersorganisatie zeer actief en succesvol op het terrein van natuur en milieu educatie, het Natuur en Milieu Platform (NMP), daarbij financieel ondersteund door de gemeente. Ze groeiden zelfs uit hun jasje, en zochten naar een betere ruimte. Trappen op is niet voor iedere geïnteresseerde zo handig, want ze hadden daar mooie exposities.

Ondertussen had ook Ermelo meer ruimte nodig in het gemeentehuis, en wilde de oudheidkamer die daar gevestigd is, wel kwijt. Er diende zich een prima oplossing aan: de molen is binnenkort gerestaureerd, en een herbouwd pakhuis erbij kan beide problemen oplossen. En bovendien zijn er her en der nog subsidiepotjes aan te boren die de herbouw van het pakhuis konden bekostigen - het moet tevens een museumfunctie krijgen: Centrum voor erfgoed, natuur en milieu. Participanten worden aangezocht die mee willen denken, waaronder de NMP. Ze steken er flink wat werk in, immers het zou tevens hun werkruimte worden (het Prakticum). Juridisch wordt het Pakhuis een stichting met een bestuur. Zo'n centrum kan niet draaien op alleen vrijwilligers, er wordt een professionele kracht aangezocht, gevonden en aangesteld. Gemeente ook blij, zij kan nu het subsidiegeld naar één plek sturen in plaats van naar twee of drie.

Er worden afspraken gemaakt, maar het gaat helemaal mis. Eind van het liedje, ongeveer een half jaar verder,  is dat het NMP uit het samenwerkingsverband stapt, omdat ze zich ernstig in de steek gelaten voelen. Ze sturen een persbericht uit, nodigen de pers uit voor een toelichtende bijeenkomst, en het staat groot in de lokale/regionale pers, bijv. in de Stentor. Er worden vragen gesteld in de gemeenteraad, de gemeente geeft aan te willen bemiddelen, maar zegt ook geen partij te zijn (?).
Ondertussen gaat het NMP weer zijn eigen weg......

Wat is de moraal van het verhaal?
Het lijkt er op dat er sprake is van verschillende agenda's, verschillende doelstellingen. Maar dat is blijkbaar onvoldoende duidelijk gemaakt over en weer. Als niets bespreekbaar gemaakt wordt, zullen de problemen alleen maar groter worden. Open, eerlijk en oprecht zijn is niet altijd gemakkelijk, maar het voorkomt misverstanden. En communiceren: vraag door als je twijfelt, of vertel in eigen woorden hoe je iets begrepen hebt. Dan merkt je vanzelf of de boodschap goed is overgekomen.

Over iets zeggen, en iets anders doen heeft Argyris al een jaar of 40 geleden geschreven. En onlangs is er een Nederlands boek over hetzelfde thema verschenen: Doorbreek de cirkel!
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Trainingen en nieuw gedrag3/1/2011
Tijdens de financiële crisis heeft menig bedrijf personeel waarvoor ze geen werk hadden, naar een opleiding of training gestuurd.
Een opleiding of training moet leiden tot een andere of betere manier van werken, of dient om iets nieuws te leren doen.  Is dat geld goed besteed of is het weggegooid?

Resultaat is een belangrijk instrument om het rendement aan te tonen van een training. Maar hoe meet je dat? Vaak zul je zien dat een meting (het nieuwe gedrag) korte tijd na de opleiding wel goed is, maar dat je vaak weer in het oude gedrag raakt. Met andere woorden: geen resultaat, dus weggegooid geld. Hoe komt dat?
Dat heeft alles te maken het leren, of te wel het leerproces. Ik zal u besparen wat er intussen allemaal bekend is over dat leren, en over alle modellen daarbij. Simpelweg: als het nieuwe gedrag niet gebaseerd is op nieuw denken (of dat nu rationeel is of juist niet maakt daarbij niet uit), dan wordt het niets. Het moet tussen de oren zitten. En dat is natuurlijk een ander verhaal dan maar eventjes een training doen.

U kent het trouwens wel: dat komt allemaal van boven..., Not in my backyard (NIMBY), enz. Hier speelt weerstand weer een rol: hoe is eigenlijk die opleiding of training ter sprake gekomen? De leidinggevende vond het wel een goed idee.... of: De ingeschakelde adviseur vond dat noodzakelijk.... Dan werkt het dus vaak  niet of slecht.
Als het echt van de betrokkene uitgaat, zijn de kansen een stuk groter dat het wel werkt !
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Mijn collega is dood. Wat nu?11/2/2008
Wat gebeurt er in een organisatie wanneer een medewerker plotseling wegvalt?
Of je nu in een kleine organisatie werkt, of in een groep of team in een grotere: er valt een lege plek.
Je kunt wel proberen door te gaan alsof er niets aan de hand is, toch werkt dat niet goed. Zelfs grote
bedrijven hebben moeite hiermee om te gaan, laat staan het MKB. Want er moet (ook) geld verdient worden, dus gewerkt worden.
Het artikel sluit met de constateringen dat spanningen op de werkvloer kunt optreden, gezondheidsklachten bij medewerkers, soms zelfs burnout.

Artikel van Marieke Venbrux in Carp van 5 februari 2008.

Wat is er aan de hand?
Als je dagelijks met elkaar omgaat ontstaat er vanzelf een bepaalde band, net zoals er binnen een familie een band bestaat. Je kunt dit een systeem noemen. Binnen elk systeem heeft iedereen een plaats. Als er nu iemand weg gaat of wegvalt, raakt het systeem in onbalans, met als gevolg dat mensen zich onplezierig gaan voelen en erger (zie hierboven). In een dergelijk geval is het erg belangrijk dat er alle betrokkenen op een of andere manier afscheid nemen van degene die verdwenen is,  de betekenis van hem/haar erkennen en erkennen dat zijn/haar plaats is weggevallen. 

Wilt u meer weten?
Neem vrijblijvend contact op

Wilt u meer lezen over systemisch denken?
Hier is een klein boekje als inleiding
1 Comments | Post Comment | Permanent Link

Waarom gaan veranderingen zo moeizaam?11/12/2007
Wist u dat veruit het grootste deel van veranderpogingen in organisaties mislukt?
Er zijn artikelen en boeken volgeschreven over hoe je het beste een verandering voor elkaar kunt krijgen, maar toch gaat het vaak niet goed.
Het heeft veel te maken met de bedrijfscultuur. En die te veranderen is erg moeilijk. Waarom? Omdat de  bedrijfscultuur de mensen een houvast geeft. Cultuur heeft te maken met de omgeving: de cultuur die past bij wat er op dit moment er in de wereld gebeurt, zal succesvol blijken.
Veel van de cultuur ligt echter op een onbewust niveau in de mensen, en dat kun je niet achterhalen door alleen naar het gedrag in een organisatie te kijken. Het onbewuste niveau lijkt me weer veel te maken te maken hebben met systemen. Mensen die bijeenzijn of werken in een organisatie vormen een samenhangend systeem met bepaalde normen en waarden. Het systeemdenken is o.a. de basis van organisatieopstellingen, waarmee je op een verbazingwekkend eenvoudige manier onbewuste processen zichtbaar kunt maken.
Kun je een cultuur veranderen als je met ook deze factoren rekening houdt? Ik weet het nog niet.

Het boek dat me aan het denken zette:
Cultuurverandering

En verder:
Cultuurverschillen
Fases in het veranderproces
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Leiderschap?3/12/2007
Gisteren was Leo Beenhakker in de uitzending van Studio Sport te zien en te horen. Beenhakker is de bondscoach van de Poolse voetballers. Van een bondscoach zou je verwachten dat hij, net als een MKB ondernemer, zijn voetballers (medewerkers) inspireert, motiveert en naar succes leidt. Kortom leiderschap.
Tot mijn verbazing hoorde ik hem zeggen iets in de trant van: "wij gaan proberen te winnen". Proberen? Geloof je dan echt dat het lukt? En: "Ik heb geen dromen meer". Als je geen dromen hebt, waar wil je dan naar toe?
Denkt u dat het Poolse team op deze manier de grote winnaar kan worden? Ik niet.

Boeken over leiderschap

P.S. Op internet heb ik deze zinnen niet teruggevonden. Blijkbaar niet in de krant, noch op webpagina's, noch in het flimpje van de NOS komen ze voor.
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Hoe maak je de concurrent irrelevant?14/8/2007
Marktleiders zijn nooit zeker van hun voorsprong, de concurrentie ligt altijd op de loer. Maar juist de uitdagers, die het net een beetje anders doen, kunnen veel winst behalen. De reuzen van nu (Google bijvoorbeeld) bestonden 12 jaar geleden nog niet eens

Artikel van Rob Roelofs in Sprout juni 2007, pag. 18-20


Dit komt me bekend voor, en ja hoor in mijn boekenkast staat het boek van Hamel en Prahalad 1994 Competing for the future. In het Nederlands vertaald 2002, onder de titel De strijd om de toekomst.
Daarin staat dat je de toekomst zelf kunt bepalen, met een boel creativiteit in plaats van door te blijven gaan zoals je altijd al deed.

Wat heeft de MKB-er hieraan?

Ook het MKB kan er zijn voordeel mee doen! 
U heeft veel last van concurrentie, en wordt het steeds meer.

Waar bent u goed in, wat onderscheidt u van de concurrenten?
Maak daar dan optimaal gebruik van.
Of kun je dat waar je zo goed in bent ook voor iets anders gebruiken?
Of kunt u iets anders doen dan al die concurrenten?
Vergeet niet dat het MKB veel flexibeler is dan al die logge multinationals. U kunt dus veel gemakkelijker eens iets uitproberen. Besluiten kunnen veel sneller genomen worden. Weet u dat uw medewerkers heel veel goede ideeën hebben? Vraagt u ze er wel eens naar?

Veel succes !


Samenvatting van
De strijd om de toekomst

Bedrijven moeten ontsnappen uit de tredmolen van herstructureringen door nieuwe markten te creëren. Dit kunnen zij doen door de regels van het spel te veranderen in een bestaande bedrijfstak, de grenzen van de bedrijfstak te verleggen door nieuwe toepassingen te bedenken van bestaande producten, of door geheel nieuwe bedrijfstakken te creëren. Dit proces verloopt in drie stappen. Allereerst wordt gestreden om het intellectuele leiderschap en de daarvoor benodigde vooruitziende blik. Op basis van de eigen 'kerncompetenties' en toekomstige behoeften van de klanten proberen bedrijven de beste inschatting te maken over de richting en vorm van de toekomstige bedrijfstak. Doel is het verkrijgen van een zo groot mogelijk kansaandeel, het geheel van de toekomstige mogelijkheden waartoe een bedrijf toegang zou kunnen krijgen. Het bedrijf met de beste vooruitziende blik heeft de beste kansen om een leiderspositie in te nemen. Op basis hiervan worden vervolgens ambitieuze strategische doelen gesteld en wordt een blauwdruk gemaakt van de manier waarop de droom tot werkelijkheid gemaakt kan worden. In deze fase worden tevens nieuwe kerncompetenties gedefinieerd en opgebouwd. Tenslotte wordt het traject afgerond met de strijd om een zo groot mogelijk marktaandeel. Dit strategieproces is de verantwoordelijkheid van de concernleiding en kan niet uitsluitend aan business units worden overgelaten. Omdat kerncompetenties de grenzen van business units overschrijden en over diverse business units verspreid liggen, missen die het overzicht dat nodig is om de markten van de toekomst te definiëren. Daarnaast beschikken business units vanwege hun nadruk op korte-termijnwinsten niet over de lange adem die vereist is in de strijd om de toekomst.


Wilt  u het hele boek lezen? Kijk dan hier:  Hamel_Prahalad
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Introductie30/7/2007
Deze blog

Deze weblog gaat over organisatieadvies, d.w.z. het organiseren van bedrijven of andere
organisaties. Op onregelmatige tijden zal ik hier mijn commentaar leveren op berichten die
de pers hebben gehaald of die me op een andere manier zijn opgevallen.

Over mij


Ik ben dus organisatieadviseur, en richt me voornamelijk op het producerende MKB. Hun
producten kunnen varieren van schroeven en high-tech apparatuur tot software.
Oorspronkelijk hield ik me bezig met de harde kant van het organiseren: het schrijven van
een strategisch marketing plan, het opzetten van een ISO 9001 kwaliteitssysteem. Maar zo
langzaam aan werd me duidelijk dat er voor het succesvol invoeren meer nodig is,  en ben
ik me gaan verdiepen in de menselijke kant. O.a. doe ik nu ook aan organisatie
opstellingen, kernkwadranten, teamstijlen.

Internet

Ik ben ook te vinden op Xing en  Linkedln .


Veel leesplezier ! (tenminste dat hoop ik )
Henk Stuurman, Organisatieverbeteren
0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer