Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Pabo kunst

eindopdracht, 3D werkstuk lesfasenmodel

19:28, 13/4/2014 .. Posted in college 6 .. 0 comments .. Link

De opdracht::
Maak een beeldende vorming 3D les, waarbij het de bedoeling is dat het lesfasenmodel gebruikt wordt.

Uitvoering:
De les:het maken van een clown, met één uit proporties lichaamsdeel, van keramische klei. 

Voorbereiding

Context

 • Kinderen in groep 5 hebben interesse in het circus en vele
  hebben het circus wel eens bezocht. Ze hebben ervaring
  met kleien, en zijn in staat te visualiseren.

Basisplan

 • De kinderen maken van keramische klei een clown.
  Ze beginnen met het maken van een ronde (holle) bal.
  Met de duimpot Techniek. Nadat ze twee kommetjes gemaakt
  hebben zetten ze deze op elkaar en vormen zo de ronde bal
  die rond en egaal moet zijn. Daarna kiezen ze een
  kenmerkend aspect van de clown en vergroten/verkleinen
  deze uit. De andere kenmerken kerven ze er in met een spateltje.

Doelen

 • Een clown maken met een kenmerk dat uit proportie is.
 • De duimpot techniek gebruiken waarbij de wanddikte zo
  gelijk mogelijk moet zijn. Het duidelijk kleiner of groter
  hebben van een clownskenmerk.
  Het duidelijk in kerven van de overige kenmerken.

 

Receptie
/Orientatie

Introduceren

- Wie is er wel eens in het circus geweest?
- Wat vonden jullie er van?
- Wat weet je al van clowns?

 • *Beeldaspecten

- Welk kenmerk van de clown valt je bij elke het meeste op?
(onderzoeksvraag)
(Raar haar, rode neus, vergrote mond. Geschminkt gezicht,
grote en hele kleine ogen)

- Welke kleuren zie je veel terug komen? (onderzoeksvraag)
(veel felle kleuren, geel, rood, blauw etc)

Informeren 

Wat zijn hun overeenkomsten? (analysevraas)
(allemaal een grote mond, rode neus)

Waarom denk je dat deze kleuren veel gebruikt zijn? (speculatieve vraag)
(het zijn vrolijke kleuren en hebben veel patroontjes, dit maakt de clown
als een vrolijk figuur en maakt de kinderen blij)

Instrueren

 • een aspect van de clown wordt vergroot of verkleind.

Productie
/Uitvoering 

Observeren

Beeldend Vermogen

Begeleiden

Werkprocessen

Afronden

Tijdsmanagement

Reflectie
/Nabeschouwing 

Nabespreken

Reflecteren

Beoordelen

zie beoordelingsmatrix hieronder

Presenteren

Presentatievorm

Evaluatie

Evalueren

Opdracht en randvoorwaarden

De beoordelingsmatrix van het 3D werkstuk

onvoldoende

voldoende

goed

Keramische klei

Het gezicht van
keramische klei bevat
gaten en is verre van
egaal

Het gezicht is in de
richting van egaal

Het gezicht is 
egaal en glad.

vorm

Het gezicht is meer
vierkant dan rond

Het gezicht is ovaal,
maar komt in de
richting van rond

Het gezicht is rond

object

Er is geenlichaamsdeel uit
proporties op hetwerkstuk

Er zijn meerdere
lichaamsdelen uit
proporties er opgezet

Er is naar de opdracht
geluisterd eneen
lichaamsdeel is
buiten proportie.

kerven

De overige delen
van de clown zijn niet
ingekerfd

De overige delen zijn
ingekerfd maar niet
super duidelijk

De delen zijn
ingekerd en heel
duidelijk zichtbaar

Duimpot techniek

De wanden zijn heel
ongelijk dun en dik

De wanden komen in
de richting van gelijke
dikte

De wanden hebben
een gelijke dikteportret namaken

15:10, 13/4/2014 .. Posted in college 4 .. 0 comments .. Link

opdracht:
De opdracht is om een schilderij van de tijd voor het postmodernisme na te maken.
En er een moderne draai aan te geven.

uidtvoering van Nianne en de rijke vrouw in de auto:

 

Ik heb gekozen voor het bovenstaande portret (deze heb ik ook gebruikt in de andere verwerkingsopdracht)
Het is een vrouw die voor haar tijd heel modern, rijk en vooruitstrevend moet zijn geweest. Haar auto heeft een
opvallende kleur en zo ook haar lippen. Ik heb de foto nagemaakt. Hierbij zit ik in een auto die voor onze tijd
normaal/modern is. Ik heb geprobeerd de zelfde look te krijgen als haar, door de handschoenen, sjaal en de
rode lippen. Waar dat schilderij gemaakt is met scherpen lijnen, opvallende kleuren en duidelijk geaccentueerde
stukken, is dat van mij een foto, met normaal daglicht en de natuurlijke lijnen en hoeken.
De twee beelden zijn erg anders, maar ik vind ze toch ook zeer veel overeenkomsten hebben.

Elisa en de harlekijn

Het moest een portret zijn van voor het post-modernisme, daarbij moest het als het mogelijk was iets met het
thema te maken hebben. Hierdoor bleeft de optie Harlekijn over. Een harlekijn is een machtig mag, die bijna
alles kan maken wat een normale burger niet zou kunnen. Een harlekijn heeft een sterk charisma. Zelf ben ik
geen harlekijn-achtig persoon, wel hoop ik door mijzelf te wezen een positieve invloed kan hebben in mijn
omgeving en de maatschappij.

Ik heb er mijn eigen postmoderne draai aangegeven, zo heeft de harlekijn, niet meer de typische harlekijn hoed op,
vanaf nu aan is dat een gele opvallende pet, dat is niet meer van deze tijd. De harlekijn heeft een wit bekliedert pak aan.
Ik heb een witte blouse en broek aan, waarbij die blouse d.m.v. het bewerkingsprogramma paint ook bekliedert is.
Die vlekken zijn namelijk typisch iets van de harlekijn zijn klederdracht en dat heb ik geprobeerd over te nemen.
Ik heb dezelfde houding als de harlekin overgenomen.
De achtergrond van de harlekijn is wit en wordt steeds donkerder hoeverder van de harlekijn af, ik heb dat lekker omgedraaid.
Het protret heefft dus overeenkomsten met het origineel, maar het heeft wel zijn eigen draai eraan gekregen.keramische klei

17:15, 4/4/2014 .. Posted in college 5 .. 0 comments .. Link

opdracht:

Maak van keramische klei een vrucht, zoals een appel, peer, ananas etc.
vervolgens maakje van die vrucht in je thema een voorwerp voor er op of eraan.

Nianne en de sinaasappelclown

Voordezeopdrachtwasheteenbedoelingdatwemetkleieenfruitsoortmaakte.Ditdeedjedoortwee
balletjestemakenvankleiendittottweekommetjestevormen.Dezetweekommetjeszettejeopelkaar
enmaaktejemetwatervast.Hierdoorontstondereenruimtegevuldmetluchtbinnenin.Vanuitdeze
basiskonjehettotdejuistevormkneden,ikkoosomeensinaasappeltemaken.Ikmaaktehetrond,
meteendeukbovenin.Daarnamoestjehetgladmaken,ikkoosvooreenhobbelighoutplantje,
hierdoorkreeghetmeerdestructuurvaneensinaasappel.Daarnamoestenjedingentoevoegendiehet
toteenfruitstukbinnenjethemapaste.Mijnthemawashetcircusenduskoosikvooreenclown.Hierbij
dachtikmeteenaandeneus,hethoedjeeneenstrik.Metkleibenikdezeopdesinaasappelgaan
bevestigen.Bijdehoedgebruikteikdezelfdemethodevoorhetkommetjealsbijhetfruit.Daarnahebik
ernogeenrandjeeneenbloemetjeaantoegevoegd.Daarnadeneus,ikhadalleeneenrondeneus
gemaakt,totmijwerdgezegddatheteigenlijkveelleukerisalsdieroodiseneenelastiekeromheen
heeft.Datvondikeengoedidee,dusdathebikookzogedaan.Destrikhebikgrootgemaaktomdatbij
eenclowndeattributenaltijdverschillendegrotehebben(tekleinoftegroot).Nuhadheteenteklein
hoedje,eentegroteneuseneentegrotestrik.

Elisa en de appelclown

de vrucht is een appel. Het thema is circus, dus aan de appel zijn misvormde orden, een grote
mond en een bolle neus toegevoegd met de clownsogen er in gekerfd. Dit alles resulteert in een clown!
De wijze hoe de clown gemaakt is, is de duimpotechniek en d.m.v. van water een spatel en de hand
werden de twee kommetjes aan elkaar vast gelijmd, hierdoor ontstaat een holle ruimte van klei.
Dit maakt het bouwsel extra stevig. vervolgens werd toen nog de appel, egaal geslagen met een lange
houten spatel. vervolgens werden er atributen opgeplakt. een te groot en de klein oor, de ronde neus,
te dikke lippen en grote ogen ingekerfd.Analyse beeldaspect in format

18:53, 2/4/2014 .. Posted in college 4 .. 0 comments .. Link

 

De opdracht:

Nianne met de afbeelding van ice age

hoofdcategorie standpunt
deelbegrip vogelvluchtperspectief
afbeelding
korte omschrijving van het begrip Vogelvluchtperspectief houdt in dat de kijker de situatie of het object van een hoog standpunt bekijkt.
Hoe in de afbeelding In de afbeelding kijk je vanaf een hoog perspectief neer op de kleine mammoet.
welk effect in de afbeelding Door het hoge perspectief wordt het middelpunt kleiner, in dit geval dus de baby mammoet, hierdoor lijkt het onderdrukt. Het ziet er naar uit dat hij geen kant op kan, iedereen kijkt naar hem waardoor hij het middelpunt wordt op een negatieve manier en zich misschien we beschaamd voelt.

 

 


Elisa met de afbeelding van de olifantenmars 

hoofdcategorie standpunt
deelbegrip kikvorsperspectief
afbeelding
korte omschrijving van het begrip Kikvorsperspectief betekent dat de camera vanuit een laag perspectief heeft gefotografeerd. Hierdoor wordt er aan de afbeelding/film meer kracht gegeven aan het voorwerp of de persoon.
hoe in de afbeelding De kolonel van de olifanten geeft een preek aan de slonzige olifanten. Hij geeft aan hoe hij machtig is geworden. Doordat de kolonel in het midden staat en het geheel vanonder is gefotografeerd wordt weergegeven hoe machtig de kolonel olifant is ten opzichte van de andere olifanten.
welk effect in de afbeelding De baas van de andere olifanten, krijgt hierdoor nog meer kracht tijdens zijn preken op de andere olifanten. De kolonel stijgt boven de andere olifanten uit, hij is de baas en bepaalt de regels.

 

 Zelfportret

16:53, 2/4/2014 .. Posted in college 4 .. 0 comments .. Link

opdracht:

Zoek een afbeelding op internet van een periode van voor het modernisme.
Beantwoord over de afbeelding de volgende vragen:

 1. Wat zie je / aandachtspunten het beeld omschrijven aan een blinde
 2. Betekenis van het beeld zit er iets achter het beeld (maak)
 3. Hoe is het gemaakt denk aan materiaal en wat voor bouwstijl
 4. Tijdskenmerken (stijl)
 5. Mening

uitvoering van Nianne: de zelfportret van de rijke vrouw.

 1. Ik zie een groene auto met daarin een vrouw. Zij heeft een blauw/grijs kapje op haar hoofd en een sjaal op.
  Om haar handen heeft ze bruin, leren handschoenen.
 2. De betekenis van dit plaatje kan de rijkheid van de vrouw laten zien. Dat het een nette dame is, die gewend
  is geraakt aan het luxe leven dat ze leid en zich er zelfs misschien in verveelt.
 3. Het is een schilderij, dus een 2D werk, het is gemaakt met olieverf op canvas.
 4. Het schilderij wordt gezien als decoratief kubisme, hiervan wordt niet vaak gesproken bij schilderijen.
  Lempicka verwerkte de kubistische manier van schilderen in haar schilderijen; zo heeft ze afgevlakt volume
  en het vereenvoudigd kleurgebruik. Hierin laat ze namelijk ook een aantal kleuren erg naar voren komen.
  Maar in tegenstelling tot de meeste kubisten zitten er meer vloeiende lijnen in en is het plaatje ook
  meer een realistisch geheel.
 5. Ik zelf vind het een uniek schilderij waarbij het modernistische aspect van de auto goed naar voren komt
  en de vrouw door de rijke kleren en verveelde gezichtsuitdrukking een rijke uitstraling geeft. Het is een
  goede kleur balans waarbij je focus, wisselde, getrokken wordt naar de vrouw en haar auto.

uitvoering van Elisa: de zelfportret van de Harlekijn

Titel: Harlekijn met gevouwen handen

Maker: Pablo Picasso

Datum: 1923

 1. Er zit een Harlekijn, op een zwarte stoel/kruk. Hij heeft zijn handen in elkaar gevouwen en laat zijn
  handen rusten op zijn schoor. Hij heeft trui en broek aan, die bevlekt is met de kleuren oranje en roze.
  Hij heeft een zwarte steek op zijn hoofd.
  De omgeving van dit schilderij is wit, wat een overgang naar steeds donkerder overgaat.
 2. Dit harlekijn schilderij is de voorloper van de vele harlekijnen die rond de jaren 60 ontworpen zijn.
  Picasso wilde met deze schilderij zichzelf figureren. Hij zag zichzelf als een Harlekijn. Hij voelde zich
  een machtsfiguur, die invloed wilde hebben en ook dingen durfden te zeggen wat andere niet konden
  en durven. Picasso projecteerde zichzelf dus als een Harlekijn, machtsfiguur, op dit schilderij.
  Dat het
  een harlekijn is kan men voornamelijk zien door de vlekvormen in de verschillende pastelkleuren.
 3. De schilderij is gemaakt, van olieverf op doek. Daarbij bestaat de achtergrond uit contourlijnen,
  wat ervoor zorgt dat er nog meer de nadruk ligt op de harlekijn zelf
 4. De harlekijn komt uit de tijd, waar er een einde kwam aan de blauwe periode van Picasso.Wel
  worden de harlekijnen ook nog na de blauwe periode getekend, maar het behoort bij de
  blauwe periode omdat daar de Harlekijn als eerste getekend werd.
 5. Ik vind het een mooi schilderij, door de diepe achterliggende gedachte. Daardoor krijgt deze schilderij
  meer betekenis en diepgang. Dit schilderij gaat namelijk niet om een Harlekijn, zoals men op het
  eerste oog zou kunnen denken, maar over iemand (picasso) die zich identificeert met een Harlekijn,
  en zich graag als zon machtsfiguur wil profileren in de maatschappij.


De film: de krachtige tank vs de snelle raket

15:53, 2/4/2014 .. Posted in college 2 .. 0 comments .. Link

opdracht:

De opdracht was om een animatiefilm te maken. Waarbij er een krachtige voertuig en een snelle
voertuig in het verhaal voorkomen. Deze voertuigen zijn in college 1 gemaakt, wij hadden een
krachtige voertuig gemaakt en Yentle en Petra hadden een snelle voertuig gemaakt, de raket.
De verhaallijn mocht zelf bedacht worden en het was de bedoeling dat de film af was binnen
de tijdsduur van het college.


uitvoering
Aangezien er twee voertuigen in de verhaallijn voor moesten komen, hadden we besloten om er
een strijd van te maken. Er vond een snelheidswedstrijd plaats tussen de tank en de raket.
Aangezien de raket sneller was dan de tank, neemt de tank wraak. Hij vuurt canuit zijn kanon
een kogel af. Maar de raket is te snel en vliegt omhoog. De kogel valt op de grond en spat
uitelkaar. De tank keer om en gaat weer weg.

De animatiefilm:

HIJ WORDT NIET ZICHTBAAR!!!Mindmap Circus

15:13, 2/4/2014 .. Posted in college 3 .. 0 comments .. Link

opdracht:

Maak een mindmap over je gekozen thema. Wij hebben het thema circus gekozen.

De mindmap

Wat vertelt de mindmap ons:

Bij het thema circus denken wij allereerst aan de grote circustenten die vaak vrolijk gekleurd zijn. Vaak rood met
geel of rood met wit maar soms ook alle primaire kleuren samen. In deze circustenten mogen kinderlichtjes niet
ontbreken en wij kunnen ons dan ook geen circuservaring voorstellen zonder deze zwaai lampjes. Naast de
speeltjes zijn er natuurlijk ook nog de artiesten en dieren, waar het eigenlijk allemaal om draait. De dieren doen
de meest knappe en moeilijke kunstjes en de artiesten wanen zich in vele bochten om de meest moeilijke en
gevaarlijke manoeuvres uit te halen met de dieren. Via de animatie film ‘Circus’ die hierin ook niet mag
ontbreken gaan we over naar de clowns. De grappige figuren die van alle acts één groot, leuk geheel weten
te maken. Met hun grappen en truckjes weten ze de hele zaal een fantastische ervaring te geven. Maar niks zo
bijzonders als de acrobaten die de zalen rond zweven op de meest bijzondere manieren en elke keer weten te
verassen met de onmogelijk-lijkende stunts. lesfasenmodel + nagekeken door 2 andere

14:45, 2/4/2014 .. Posted in college 3 .. 0 comments .. Link

Voorbereiding*

Context

Belevingswereld

Basisplan

Opdrachtenrandvoorwaarden:
Vanuithetonderwerpcircus,gaandekinderen
eenclowntekenenmetvetkrijt,ditwordt
uitgespaardenopgevuldmetecoline.
-hetmoetopeenclownlijken
-Ermogengeenwittevlakkenvoorkomen.

Doelen

Beeldenddoel:
Creativiteitprikkelen,dusdefantasiegebruiken.

Technischdoel:
Detekenvaardighedenstimulerenmetkrijt.
Dekinderenmoeteeninzichthebbenwatze
uitsparenvoordeecoline

Receptie
/Orintatie*

Introduceren

Beeldcultuur:
Eenfilmpjeoverhetcircus met een clown.
https://www.youtube.com/watch?v=KhWGx8ZavuI
verzinnujeeigenclown.
Ennogveelverschillendeplaatjesvandeclown!

Beeldaspecten

Ontwikkelingsfasen

Informeren

Beeldbeschouwen

*

Instrueren

BeeldendProbleem
Eenclowntekenenwaarbijtweeverschillendeonderdelen
vanhetclownshoofdvergootofverkleintzijn,vervormtdus.

Productie
/Uitvoering

Observeren

BeeldendVermogen

Begeleiden

Werkprocessen

Afronden

Tijdsmanagement

Reflectie
/Nabeschouwing*

Nabespreken

Reflecteren
Besprekenmetdeanderekinderen:
lijkthetopeenclown --> rode,neus,gekhaar,eneengrote
wittemond.Isermetzowelkrijtalsecolinegewerktenheeft
hetgeenwitteplekkenmeer?

Beoordelen

Beoordelingscriteria(matrix)

Presenteren

Presentatievorm

Evaluatie

Evalueren

Opdrachtenrandvoorwaarden

Beoordeling van deze les (:door Esmee en Dana.)

 1. Wordt er rekening gehouden met de belevingswereld van het kind.
  Er wordt rekening gehouden met de belevingswereld van het kind, omdat de kinderen allemaal weten wat clowns zijn
  en vinden het leuk om naar clowns te kijken.
 2. Is de inleiding motiverend voorde leerlingen?
  De inleiding is motiverend voor de leerlingen, omdat ze een leuk filmpje te zien krijgen over een bekende clown.
 3. De opdracht: is er sprake van eenduidelijk beeldend probleem?
  Er is sprake van een duidelijk beeldend probleem. Het beeldend probleem zou explicieter gemaakt kunnen worden
  door aan te geven wat onderdelen zijn van het clownshoofd.
 4. Worden de leerlingen door delesopzet gestimuleerd tot eigenvormgeving?
  De leerlingen worden gestimuleerd tot eigen vormgeving, omdat er niet al te veel plaatjes gebruikt worden. Daarnaast
  zijn de kinderen vrij in het vormgeven van het clownshoofd.
 5. Is het beeldmateriaal adequaatgekozen?
  Het beeldmateriaal is adequaat gekozen, omdat in het filmpje wordt verteld waarom nu ook clowns nog bestaan.
  Op deze manier blijft het bestaan van een clown belangrijk. Daarnaast zijn verschillende plaatjes van clowns gekozen.
  Er zijn bekende clowns gekozen, vrouwelijke clowns, mannelijke clowns en clowns met verschillende geschminkte gezichten.
 6. Straalt het gekozenbeeldmateriaal de huidige tijd uit?
  Het gekozen beeldmateriaal bestaat al enkele jaren, maar het beeldmateriaal is in deze tijd ook nog prima bruikbaar.
 7. Geef een aantal verbeter punten /aanvullende suggesties.
  Bij het basisplan staat er dat 'het op een clowm moet lijken'. Hoe kun je dit zien?
  Wat is het technisch doel? Welke techniek moeten ze hierna kunnen toepassen?
  Het beeldenddoel mag explicieter.
 8. Wat is het sterkste onderdeel vande les, en waarom.
  Het sterkste onderdeel van de les is de eigen inbreng die de kinderen in hun werk kunnen leggen. De opdracht is zowel
  geschikt voor leerlingen die goed zijn in het maken van gezichten en voor leerlingen die daar niet zo goed in zijn, omdat
  deze leerlingen niet heel nauwkeurig een clown hoeven te ontwerpen.2D technieken Oost-Indische inkt & houtskool

12:13, 2/4/2014 .. Posted in college 3 .. 0 comments .. Link

 

Nianne en de Oost-Indische inkt:

 

   Bij deze opdracht moesten we op verschillende manieren met een bepaald soort teken-materiaal werken. Mijn materiaal was Oost Indische inkt.  Bij de eerste tekening heb ik gewerkt met de O.I. inkt en een penseel. Hierbij kan je doormiddel van watertoevoeging de inkt dikker-donkerder en dunner-lichter maken en zo verschillende dieptes en lichtjes op de je papier zetten. Ik vond het zelf moeilijk werken omdat het vrij dik was en daardoor niet erg gedetailleerd.

 

Bij de tweede tekening werkte ik met een kroontjespen en heb ik lineair gewerkt met arceren. Hierbij werk je met een dunne pen en maak je verschillende patronen. Door herhaling hiervan en het vergrote of verkleinen van het patroon kan je dingen donkerder of lichter maken. Zo kan je het verschil creëren in “tinten”.

 

 

Bij de laatste heb ik gewerkt met een bamboepen. Hiermee trek je de lijnen. Het geeft een dikker en zachter effect dan de lijnen van de kroontjespen, maar doordat het dikker is kan je er wel minder gedetailleerd mee werken. Nadat de lijnen zijn gezet heb ik met een penseel en water de lijnen wat vervaagd en hiermee de witte vlakken grijs gemaakt. 

Elisa en de houtskool

nuances aanbrengen en afwerken met fixaties.
Ik heb hier een tekening gemaakt met houtskool. Hierbij heb ik dikkere en dunnen lijne gemaakt, Hierbij heb ik de dikke lijnen uitgeveegd, zodat er een wazige, opgevulde, zachte uitstraling krijgt. Zo zijn de nuances aangebracht. De tekening is met fixatief afgemaakt, dit is een soort van spuitbus, met een middeltje erin dat er voor zorgt dat het houtskool op het papier blijft. en je het niet meer uit kan vegen.Opdracht 1: het maken van de krachtvoertuig

16:14, 20/2/2014 .. Posted in college 1 .. 0 comments .. Link

Opdracht:

 • De bedoeling was dat er een kracht- of snelheidsvoertuig wordt gemaakt van kosteloos materiaal.
  Onder kosteloosmateriaal wordt verstaan, materiaal dat geen geld kost. Hierbij kan men denken
  aan een wc-rol, eierdoois, bakjes en andere restanten Die anders weggegooid zouden worden.
 • In het voertuig moest een personage / poppetje inpassen.
 • Het voertuig moest drie assemblagetechhnieken bevatten.

uitvoering

de krachtvoertuig

 • Wij hebben besloten om een krachtvoertuig te maken, tevens paster een poppetje in.
 • De tank is gemaakt van het volgende kosenloze materiaal:
  - 4 wc-rollen
  - 1 bakje
  - e
  ierdoos
  - 1 stokje
  - restpapier (kaftpapier, bubbeltje plastic en een snoeppapiertje
  - bubbeltjes plastic

De drie gebruikte assemblagetechhnieken zijn:

 1. De bestuurdersplaats:
  De verbinding tussen het bakje en de eierdoos:
  door een juiste grote gat te maken in de eierdoos, past het bakje erin. deze blijft stevig zitten
  vanwege de juiste pasvorm en de zwaartekracht die op het bakje drukt.
  Een zelfde techniek is toegepast met het bevestigen van de plag aan de tank. Het stokje van de
  vlag past d.m.v. een opening in de tank, die daar blijft staan vanwege de zwaartekracht.
 2. De rupsband:
  De verbinding tussen het bubbeltjes plastic en de 3 wc rollen: door strak aantrekken en het
  omwikkelen van het bubbeltjesplastic blijven de drie wc-rolletjes op hun plaats.
  door het omvouwen van het bubbeltjesplastic naar binnen.
 3. het kanon:
  De verbinding tussen een opgerolde wc-rol en een te klein gat.
  Door de wc-rol open te knippen en op te rollen en vervolgens in rond opening te stoppen.
  De opgerolde wc-rol zet uit, hierdoor ontstaat er een kracht tussen de opgerolde wc-rol
  en de te kleine opening, waardoor de wc-rol op zijn plaats blijft.

Beoordelingsmatrix van onze krachtvoortuig

onvoldoende

voldoende

goed

Beoordeling:

Technischeconstructie
enafwerking

0,5punt
Dezaakvaltuit
elkaar.
Slordiggeheel.

1punt
Constructieisin
orde,netteuitvoering

1,5punten
Constructieheeft
veelvariatie.
Perfecteafwerking

Voldoende
1punt

Assemblagevariatie

Alleenplakband
enlijm

1punt
2bevestigingsvariaties

1,5punten
3bevestigingsvariaties
dieeffectiefzijntoegepast

Goed,want3
bevestigings-variaties
1,5punten

originaliteit

1punt
Saaievorm,kleur
vanhet
kosteloos-materiaalwordt
nietgebruikt

2punten
Weinigfantasie,
bestaandmodelwordt
nagemaakt.Voldoende
details,matigkleurgebruik

4punten
Nieuweeigenvormgeving.
Eigeninzichten
hergebruik
vormen,sterkgebruik
vankleur

Nieteengoedwaard,maarweleen
ruimevoldoende.Dus3punten
Gebaseerdopeentank,
weldetailsalseen
Nederlandsevlage.d.

Visualiseringvansnelheid
danwelkracht

1punt
Zwakaanwezig

2punten
Matigverbeeld

3punten
Sterkovertuigend

3punten
goedIntroductie

16:02, 20/2/2014 .. 0 comments .. Link

Dit is de blog van N. de Haas en E. Korthof

Hier kan men de opdrachten vinden voor het vak beeldende vorming van de pabo.

 1. Het maken van een kracht- of snelheidsvoertuig van uit kosteloos materiaal
 2. De film: tank vs raket.
 3. Mindmap van het thema circus.
 4. Een beeldende vroming les over het circus.
 5. De feedback van de circus les door ....... & .........
 6. De 2D technieken van houtskool & ..........


About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories

college 1
college 2
college 3
college 4
college 5
college 6

Recent Entries

eindopdracht, 3D werkstuk lesfasenmodel
portret namaken
keramische klei
Analyse beeldaspect in format
Zelfportret

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer