Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

palimpsest

K-woorden

{ 17:17, 10/4/2008 } { 0 comments } { Link }

Taalverruwing in de politiek, daar ben ik natuurlijk ook tegen.

Ik ben blij dat ik me in goed gezelschap bevind en ik ben in het bijzonder verheugd dat oud-minister Remkes het voortouw neemt in de strijd tegen retorische onzorgvuldigheid. En dat heeft heus niet te maken met het feit dat hij, net als ik, oorspronkelijk uit Groningen komt en nog minder met de omstandigheid dat hij ooit voorzitter was van het Jenevergenootschap.

Remkes spreekt uit ervaring. Hij was immers degene die, als minister, de term ‘rotschop’ introduceerde in de Tweede Kamer.

„Je kunt in verschillende bewoordingen dingen zeggen”, zei Remkes gister in een belangrijk interview dat werd afgedrukt in een bewaarexemplaar van Trouw.

 

Ik ben het helemaal met Remkes eens.

De vergroving van het taalgebruik in de Tweede Kamer steekt zo langzamerhand iedereen aan.

Zelfs Camiel Eurlings, de soft spoken christendemocraat uit ’s koninkrijks beschaafdste voormalig generaliteitsland  begint zich nu, zoals hij nota bene zelf zegt, ‘onparlementair’ uit te drukken. Gisteren, toen hem door de Kamer werd gevraagd waarom hij drie jaar lang een snelweg dicht had gehouden die helemaal niet drie jaar lang dicht gehouden had hoeven worden, bood hij aan de automobilisten met bijna trillende bovenlip (en met “zeer gemeende en oprechte spijt”) zijn excuses aan: “Deze automobilisten zullen, laat ik het maar onparlementair zeggen, mevrouw de voorzitter, balen (!). Zoals ook IK, als minister, baal…”

Waarna hij er nog – en als je het mij vraagt op een volkomen onnodig grievende manier– aan toevoegde: “…als een stekker!”

 

Dus terug naar Remkes.

Proef die zin nog eens: „Je kunt in verschillende bewoordingen dingen zeggen.”

 

Veel helderder kan het volgens mij niet.

 

De voormalig vice-premier zegt ook: „Als wij richting de samenleving preken dat mensen fatsoenlijk met elkaar om moeten gaan, dan moeten we ook het goede voorbeeld geven.”

Remkes vindt dat een oude bepaling, die de voorzitter van de Kamer in staat stelde om bepaalde uitspraken achteraf uit de ‘handelingen’ te schrappen in ere hersteld zou moeten worden.

Lijkt mij van een eenvoudige schoonheid. Het woord ‘Donneresque’ schiet me, om verschillende redenen, te binnen.

 

Het enige probleem met het plan van Remkes is, zoals ook de interviewer van Trouw al terecht opmerkt, dat uitspraken die in de Kamer gedaan worden – en zeker grove uitspraken – via de media toch altijd wel hun weg naar de openbaarheid zullen vinden.

Maar, vindt Remkes: „Als de voorzitter dan gelijk ingrijpt, is dat ook een signaal naar buiten.”

 

En zo is het.

 

Want je communiceert, zeker als politiek zijnde, al gauw een stukje onverantwoordelijk gedrag naar de samenleving toe, als je elkaar zo respectloos behandelt als dat de laatste tijd wel te doen gebruikelijk lijkt te zijn, in dit land van de waarden en normenverval. Het is hier in dit land nog wel altijd gewoon een democratie, ja? Het had dan ook mooi geweest als daar, ook naar buiten toe, gewoon paal en perk aan werd gesteld.

 

Dat lijkt me klip en klaar.

 Beweging

{ 12:46, 4/4/2008 } { 3 comments } { Link }

Ik was er niet bij gister in de passenger-terminal in Amsterdam. Niet omdat ik er niet bij wilde zijn, maar omdat ik in de zeer langdurige oprichtingsvergadering zat van het PotgieterGenootschap (het ‘P.G.’ voor haar uiterst kleine, maar zeer selecte groep vrienden – het P.G., overigens, is nadrukkelijk geen beweging. Niettemin zijn donaties, ondoorzichtig dan wel transparant, zeer welkom).

 

Gelukkig is er televisie, en uitzendinggemist.nl. Zo kreeg ik toch nog wat mee van de presentatie van Trots Op Nederland.

Het is natuurlijk niet netjes om een politicus/politica op uiterlijkheden te beoordelen.

Maar een Beweging starten en dan kreupel op krukken naar een katheder strompelen…tja…

 

Maar laat ik het hebben over de inhoud van Verdonks toespraak.

Ik wist het niet, ik hoorde het voor het eerst van Rita Verdonk, maar er zijn mensen die ons Sinterklaas willen afpakken. Althans: ‘Ze stellen […] het Sinterklaasfeest ter discussie.’

Ook schijnen er mensen te zijn, landgenoten nog wel, die ‘overal slavernijmonumenten willen oprichten. Om ons een slecht gevoel te geven…!

Sinterklaas: een Turk die zo goed geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving, dat hij Hollandser is dan rookworst van de Hema of een broodje shoarma uit een pakje van Knorr. Sterker nog: de oud-bisschop van Myra heeft zich zo sterk aangepast aan oude Nederlandse tradities dat hij zich altijd omringt met een stel kleurlingen die, zonder daarvoor betaald te worden, alles doen wat hij zegt.

Is er in Nederland al een Sinterklaasmonument? Je zou denken dat daar van staatswege eens iets aan gedaan zou moeten worden. Maar waarschijnlijk zou zoiets, zolang Sint Nicolaas een Heilige blijft, stuiten op het kinderachtige principe van de scheiding tussen kerk en staat.

 

Jammer dat Verdonk haar presentatie niet in Utrecht hield. Utrecht is per slot van rekening haar geboorteplaats.

Er komt veel moois uit Utrecht.

De componisten Louis Andriessen en Peter Schat, bijvoorbeeld. Dichters als Suster Bertken, Jan Engelman en Ingmar Heytze. Schilders: Gerard van Honthorst, Hendrick ter Brugghen. De grote Gerrit Rietveld, niet te vergeten. En sportmensen, van Marco van Basten tot Jochem Uytdehaage.

De lijst van Utrechters die een blijvende indruk hebben gemaakt is schier eindeloos.

 

Wat er op politiek vlak uit Utrecht komt is, helaas, doorgaans minder indrukwekkend.

Weliswaar hadden we hier in Utrecht in de jaren ’80 van de achttiende eeuw een relatief grote patriottenbeweging, maar zelfs onder de alleszins bezielende leiding van Jurriaan Ondaatje uit de Lange Nieuwstraat wist die stroming bitter weinig te bewerkstelligen.

 

Nog niet zo lang geleden werd Leefbaar Utrecht opgericht, de partij van, onder anderen, Henk Westbroek. Ik weet eigenlijk niet meer of die partij ook een beweging was. Eerlijk gezegd kan ik me van Leefbaar Utrecht sowieso niet gek veel herinneren. Voorzover ik weet bestaat de partij niet meer. Sic transit gloria mundi.

 

Wie herinnert zich Joop Glimmerveen nog? – Ook een Utrechter, al was hij voornamelijk actief in de gemeente Den Haag. Veroordeeld tot enkele maanden cel omdat hij zei dat, als het aan hem lag, de hoofdredacteur van De Haagsche Courant opgehangen zou worden. De hoofdredacteur had het niet zo op extreem-rechts. Ook vond Glimmerveen dat alle ‘buitenlanders’ meteen het land uit moesten. (Behalve, moet ik daar eerlijkheidshalve aan toevoegen, Tara Singh Varma van GroenLinks – die moest eerst vijf jaar in een werkkamp.)

 

We hebben in Utrecht ervaring met de oprichting van bewegingen: bijna 77 jaar geleden, op 14 december 1931, werd (als ik mij niet vergis op het Domplein), onder leiding van Waterbouwkundig Ir. A.A. Mussert, en de buitenlander (want Belg) Cees van Geelkerken,  de Nationaal-Socialistische Beweging opgericht. Ruim een jaar later vond, ook in Utrecht, de eigenlijke presentatie van de partij plaats, in de vorm van een door zeshonderd mensen bezochte landdag.

 

Zo bezien, en wanneer we drs. Verdonk enige kennis van deze politieke geschiedenis van Utrecht toedichten, wordt het een stuk begrijpelijker dat ze de presentatie van Trots Op Nederland niet in de Domstad heeft doen plaatsvinden.

Maar jammer blijft het.

 

 

 

 

 

 

 030

{ 09:59, 3/4/2008 } { 4 comments } { Link }

Inmiddels ligt Fitna behoorlijk onder vuur. Wilders gaat zijn film zelfs aanpassen. Je zou  kunnen zeggen dat dat niet om inhoudelijke redenen gebeurt, maar strikt genomen hebben de klachten van Salah Edin, Robbie Muntz en Kurt Westergaard natuurlijk wel betrekking op de eigenlijke content van de videoboodschap. Het wachten is op een klacht van de erven Edvard Hagerup Grieg, de man die ongevraagd het grootste gedeelte van de filmmuziek leverde.

(Dit is, tussendoor, voor mij wel een punt van zorg: een generatie kijkers en luisteraars die nooit meer loskomt van de associatie tussen de Peer Gynt Suite en terrorisme. Hele volksdelen die angstig onder tafel duiken zodra in een restaurant klassieke muziek klinkt.)

 

Hoe dan ook. Ik heb de film nog eens zeer aandachtig bekeken – en beluisterd. Tegen het eind van zijn film, wanneer Wilders (of, misschien, uit veiligheidsoverwegingen, een gemanicuurde stand-in-stunt-double) een bladzijde uit de Koran dreigt te gaan scheuren, springt het beeld op zwart. We horen het geluid van scheurend papier. Vervolgens in beeld de mededeling dat het om een bladzijde uit het telefoonboek zou gaan.

 

Nu kom ik tot mijn punt.

Het telefoonboek, zegt Wilders.

Maar welk telefoonboek?

 

De weinigen die mij kennen weten dat ik in mijn vrije tijd wel eens iets aan journalistiek doe.

Toegegeven, het gaat daarbij doorgaans niet om spijkerharde onderzoeksjournalistiek, maar ik heb er schik in toch af en toe iets grondig uit te zoeken.

Zo ook nu.

Ik wilde weten uit welk telefoonboek in Wilders’ film een bladzijde werd gescheurd.

Natuurlijk waren Wilders - en ook de Rode Pimpernel - zelf niet bereikbaar voor commentaar, dus stond mij op mijn zoektocht naar een antwoord op de vraag om welk telefoonboek het nu precies ging alleen de weg van proefondervindelijkheid open. Ik besloot, met andere woorden, een heleboel bladzijden uit een heleboel telefoonboeken te scheuren, in de hoop dat ik zou kunnen horen met welke bladzijde, uit welk telefoonboek, we hier te maken hadden.

 

Dat was nog niet zo eenvoudig als het wellicht klinkt. Telefoonboeken zijn, in deze tijd van toenemende mobiele telefonie, een steeds schaarser goed. Gelukkig barst mijn woonplaats haast uit zijn voegen van de antiquariaten.

Ik heb er behoorlijk wat eigen geld in gestoken. Ik kocht de telefoonboeken van, in alfabetische volgorde: Amsterdam, Breda, Groningen, Den Helder, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam,  Tilburg, Utrecht, Venlo (natuurlijk) en Zwolle.

Dagenlang heb ik, op een dieet van louter water, koffie en sigaretten, in een bijna hypnotisch geconcentreerde staat, bladzijde voor bladzijde, de pagina’s uit deze telefoonboeken gescheurd.

En geluisterd.

Ik was, na afloop, he-le-maal kapot.

Maar het resultaat mocht er zijn.

En het resultaat was, in ieder geval voor mij persoonlijk, schokkend.

 

Het was namelijk uitgerekend een bladzijde uit het telefoonboek van mijn eigen woonplaats Utrecht, die, bij uitscheuring, exact het geluid gaf dat ook in de video van Wilders was te horen.

Nu ben ik niet gauw beledigd. En ik heb het recht op vrije meningsuiting hoog, heel hoog, zitten. Maar ik begrijp niet waarom Wilders nu uitgerekend een boek moet kapotmaken dat zo belangrijk is voor een hele groep mensen in het midden van het land. Mensen die, om Harry de Winter te parafraseren, gewoon elke dag braaf naar hun werk gaan en die niets met terrorisme te maken willen hebben.

Op deze manier worden de inwoners van Utrecht, althans zij die in het telefoonboek vermeld staan, over één kam geschoren en op één lijn gesteld met hardcore-Koranista’s.

Begrijp me niet verkeerd. Ik vind dat iedereen de Koran moet mogen lezen. Maar de generaliserende implicatie van deze scène in Wilders’ film stuit mij hevig tegen de borst.

En ik kan best tegen een stootje.

Sterker nog: ik durf te beweren dat wij in Utrecht best tegen een stootje kunnen.

Maar wat is de volgende stap?

Het telefoonboek van Groningen? Leeuwarden?

Zwolle?

God verhoede.

 

Ik roep dan ook iedereen in Utrecht – nee, iedereen in Nederland – op om zeer binnenkort naar het Stadhuisplein hier ter stede te komen, moslims en niet-moslims, gematigden en fundamentalisten, om een, uiteraard vreedzame, betoging te houden tegen de wijze waarop Geert Wilders, met zijn film, feitelijk alle Nederlanders gelijk behandelt.

 

 

 

 About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

«  December 2017  »
MonTueWedThuFriSatSun
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Links

Gratis Pracht

Categories


Recent Entries

K-woorden
Beweging
030

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer