Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Je bent een Parel!

Het Paradijs en de Zondeval

{ 13:55, 24/3/2013 } { Posted in Wie is God? } { 0 comments } { Link }

Jullie hebben waarschijnlijk het verhaal over de schepping al gelezen. God maakt mensen, mooie mensen. Hij schiep ze naar zijn evenbeeld. Eerst maakte Hij de mens Adam. Adam was dus de allereerste mens op aarde. Hij mocht alle dieren namen geven en hij mocht uit die dieren ook een helper kiezen, die bij hem paste. Adam ging alle dieren langs, het waren allemaal prachtige beesten, maar geen van hen zou een perfecte helper van Adam zijn. God zag dat en liet Adam in een diepe slaap vallen. Terwijl hij sliep, pakte God een rib uit Adams lijf en daar maakte Hij een vrouw van. Adam werd wakker en zag haar. Hij noemde haar Eva.

Adam en Eva leefden heel fijn in het Paradijs, waar ze woonden. Het Paradijs was een geweldig mooie, grote  tuin, die God gemaakt had. Er stonden heel mooie bomen met heerlijke zoete vruchten. Van al die bomen mochten ze eten, zoveel ze maar wilden. Maar er waren twee bomen waarvan God gezegd had dat ze daar niet aan mochten zitten of de vruchten eten. Die twee bomen heetten De Levensboom en De Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Ze stonden allebei in het midden van de tuin. Adam en Eva luisterden naar God en aten die vruchten niet.

Op een dag was Eva in de tuin aan het wandelen. Ze kwam bij een boom, waar een slang in zat. De slang begon tegen haar te praten. ''Dag Eva,'' zei hij.  Eva groette terug. ''Is het waar dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?'' vroeg hij. Eva schudde haar hoofd. ''Helemaal niet, we mogen van alle bomen eten, behalve van die twee in het midden van de tuin. Ze wees naar de twee bijzondere bomen. ''Als we daar van eten, zullen we het verschil van kennis van goed en kwaad weten. God heeft het ons verboden.'' De slang grijnsde sluw. ''Integendeel,'' zei hij. ''Je zult dan net zo groot en machtig worden als God, Hij heeft het jullie alleen verboden omdat Hij dat niet wil!'' Eva keek verbaasd. Stel dat het waar zou zijn, stel dat zij en Adam net zo groot en machtig als God zouden worden. Dan wilde ze best een gokje wagen... Ze pakte een vrucht van de boom en nam een hapje. Ook nam ze voor Adam een stuk mee. Adam at er ook van.

's Avonds kwam God langs. Hij wandelde elke avond door de tuin en praatte dan met Adam. Nu kon hij de mens nergens vinden. ''Adam, waar ben je?'' riep hij. Adam en Eva zaten achter een struik verstopt. Ze schaamden zich voor God. Eerder die middag schaamden ze zich ook al. Ze waren al die tijd naakt geweest, maar nu schaamden ze zich voor elkaar. Ze hadden jurken van bladeren gemaakt en die voor hun naakte lichamen gehangen. Wat was er toch gebeurd? ''Here, hier ben ik!'' riep Adam. Hij wist dat God hem toch wel zou vinden. God was boos, maar vooral verdrietig dat Zijn kinderen niet naar Hem geluisterd hadden. ''Ik moet jullie straffen,'' besloot Hij. ''jullie mogen niet meer in het Paradijs blijven wonen. Ga uit de tuin, krijg nakomelingen en verspreid je over de aarde. Adam, jij zult vanaf nu moeten werken en zwoegen voor je eten. Het zal een zwaar leven worden. Eva, jij en je geslacht zullen moeten zwoegen als je kinderen krijgt. Er zal altijd strijd zijn tussen jouw geslacht en de duivel. (Het was namelijk de duivel die zich als slang vermomde en haar verleidde).

Maar God gaf Adam en Eva ook nog een mooie belofte mee. Uiteindelijk zou alles goed komen en zou God de wereld verlossen, door Zijn Zoon!Bidden

{ 17:51, 7/2/2013 } { Posted in Wie is God? } { 0 comments } { Link }
Weet je wat bidden is? Dat is praten met God. Iedereen kan met Hem praten. Dat wil Hij juist graag. Je kunt, als er wat is, altijd naar hem toe gaan. Dat is helemaal niet moeilijk. Je gaat gewoon hardop praten en hij luistert naar je. Natuurlijk hoef je niet altijd hardop te bidden. Veel mensen doen het gewoon in hun hoofd. Het klinkt -zoals het hier allemaal staat- een beetje raar. Misschien voelt het ook wel gek als je voor het eerst bidden. Zomaar praten tegen iets dat je niet eens ziet! Dat is ook wel een beetje gek, natuurlijk. Maar het doel is juist dat je dat niet gek vind, maar gaat vertrouwen dat God er is en naar je luistert.

Wat is scheppen?

{ 20:49, 5/2/2013 } { Posted in Wie is God? } { 0 comments } { Link }

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Weet je wat het woord ''schiep'' betekent? Het komt van het werkwoord ''scheppen'' en alleen God kan het. (Daarom is het ook niet zo'n bekend woord). Het betekent dat Hij iets zei en het was er. Gek hè? Het is toch niet mogelijk dat je zomaar iets zegt en het er meteen is? Nee, dat is ook niet mogelijk, niet voor mensen. Alleen God kan het, want Hij kan alles!

In het begin was alleen God er. De aarde was nog woest en doods, helemaal donker en het was stil, heel stil. God sprak: ''Laat het licht schijnen'' en er kwam licht. Hij zag dat het goed was. God maakte een scheiding tussen het licht en het donker. Het licht noemde Hij 'dag' en het donker noemde hij 'nacht'. God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de tweede dag begon. Op de tweede dag maakte Hij op precies dezelfde manier lucht en water. Op de derde dag land,  bloemen, bomen en planten. Op de vierde dag de zon, maan en sterren. Op de vijfde dag vulde God de oceanen met vissen en zeedieren, en in de lucht maakte hij vogels. Op de zesde dag maakte Hij landdieren en... de mens! De mens was de kroon op de schepping, als een kers op de taart. God hield van de mens en behandelde hem als Zijn eigen zoon!

 Kijk, en dát is nou scheppen. God is zó machtig, groot en geweldig, dat kunnen wij gewoon niet begrijpen! Gewoon spreken en het is er! Dat is toch fantastisch?Het kerstverhaal

{ 20:44, 5/2/2013 } { Posted in Wie is Jezus } { 0 comments } { Link }

Weet je wie Jezus is? Misschien ken je Jezus wel van het kerstverhaal. Ga je met kerst ook naar de kerk? Of doen jullie dat wel vaker dan éen keer per jaar? Dat zijn allemaal vragen die je jezelf kunt stellen. Jezus is de Zoon van God. Hij woonde eerst bij zijn Vader in de hemel. Toen God zag dat alle mensen verkeerde dingen deden, stuurde Hij zijn Zoon. Jezus werd geboren in een stal, een heel gewone stal. Uit de buik van een een heel gewone vrouw. Zij heette Maria en haar man heette Jozef. Weet je hoe het begon? Ik zal het vertellen:

Maria woonde in Nazaret, een dorpje in Galilea. Ze had een vriend, die dus Jozef heette en ze zouden snel gaan trouwen. Op een dag kwam er een engel* van God bij haar. Die engel heette Gabriël. Hij zei: ''Wees niet bang Maria, God zal met je zijn. Je zult de moeder zijn van een heel bijzonder kind! Binnenkort zul je zwanger raken en een kind baren.'' Maria schrok natuurlijk van die man, die zomaar plotseling in haar kamer stond. Ze stamelde: ''Maar ik ben nog helemaal niet getrouwd, hoe kan ik dan zwanger raken?'' De engel stelde haar gerust. ''De kracht van de Heilige Geest** zal op je rusten en daardoor zul je zwanger raken, niets is onmogelijk voor God!'' Maria geloofde hem en de engel ging weer weg. Na een paar maanden was het natuurlijk wel aan Maria te zien dat ze zwanger was. Jozef merkte het ook en werd heel verdrietig. Hij dacht dat Maria met een andere man naar bed was geweest en niet meer van hem hield! Net toen hij besloten had dan maar van Maria weg te gaan, sprak God in een droom tot hem. "Jozef, Maria is niet zwanger van een andere man. Het kind dat ze zal krijgen is een heel bijzonder kind. De zoon van God!'' Jozef trouwde met Maria en samen woonden ze een poos gelukkig in de timmermansplaats van Jozef. Tot er op een dag een bevel van keizer Augustus kwam. Iedereen in het hele Romeinse Rijk moest zich laten inschrijven in de plaats waar ze geboren waren. Dan zouden ze geteld worden. Jozef was geboren in Betlehem en daar moesten ze naartoe reizen. Het was een lange tocht en ze hadden alleen een ezel. Maria was erg moe, want haar kind zou snel geboren worden. In Betlehem aangekomen, ging Jozef alle herbergen af om te vragen naar een kamer. Maar helaas voor Maria en Jozef waren alle herbergen vol. De laatste herbergier zag de twee vermoeide mensen en de ronde buik van Maria. ''Ik heb wel een idee,'' zei hij. ''jullie kunnen wel in de stal slapen, kijk maar, daar achter in het weiland. Normaal zijn daar varkens, maar die lopen nu buiten.'' Maria en Jozef reden naar de stal toe en daar werd Jezus geboren.

Kun je het je voorstellen? De Zoon van een grote, machtige God geboren in een stal? Jezus kwam bij ons, heel gewoon, als een kleine baby, om later al onze zonden van ons weg te nemen! ''Huh? Maar hoe zit dat dan?'' vraag je je nu misschien af. ''Hoe kan hij nou al de zonden van de mensen wegnemen?'' Ik denk dat het beter is om niet alles in éen keer te vertellen. Denk eerst maar eens goed na over deze tekst. Jezus, de Grote Koning kwam heel klein bij ons, en niemand had nog door hoe belangrijk Hij later zou zijn!

*engel (lees meer over engelen in het stukje: ''engelen''.

**de Heilige Geest (lees meer over de Heilige Geest in het stukje: ''De Heilige Geest... wie is dat?''De uitkomst op al je problemen is... God!

{ 20:29, 5/2/2013 } { Posted in Wie is God? } { 0 comments } { Link }

Veel mensen hebben het moeilijk. Waarschijnlijk is er in jouw leven ook wel het een en ander gebeurd. Is je oma of opa overleden, of misschien wel een van je ouders? Of zijn je ouders gescheiden en vind je dat lastig te accepteren? Gaat het op school niet goed en haal je slechte cijfers? Heeft je vriendje of vriendinnetje het uitgemaakt en ben je daar heel verdrietig om? Dat zijn zomaar een paar voorbeelden waar mensen het vaak maar knap lastig mee hebben! Maar als je er zo even over nadenkt, kom je eigenlijk tot de conclusie dat het allemaal aardse dingen zijn! Alle dingen die gebeuren in dit leven zijn maar tijdelijk. Een leven duurt maar heel kort vergeleken met het eeuwige leven dat je krijgt in de hemel, na je dood! Natuurlijk moet je van je leven het beste maken en natuurlijk is het moeilijk als er iemand overlijdt, maar het geeft al heel veel troost als je weet dat God bij je is en je wil helpen. Je kunt altijd tot hem bidden*. God vindt het juist heel fijn als je tot hem bidt! In een gebed kun je alles aan hem kwijt en dat kan soms heel erg opluchten. God is écht de hemelse vader die van jou houdt!

Er zijn ook mensen die worstelen met heel andere vragen. Niet alleen met aardse vragen zoals school, werk, het overlijden van je geliefden, maar met de vragen of God eigenlijk wel bestaat. Waarom houdt God niet al het kwade van de wereld tegen als Hij alles kan? Waarom maakt God mijn moeder niet beter, ik heb toch heel vaak en hard en lang gebeden? Waarom, waarom, waarom? Weet je, dat zijn vragen waar niemand echt een goed antwoord op heeft. Alleen God. Een van de erge gevolgen van de zondeval** is de geestelijke dood. Dat betekent dat wij na de zondeval God niet meer hebben begrepen. Wij kunnen niet begrijpen hoe God de aarde heeft gemaakt. Wij kunnen niet bevatten dat God er áltijd is geweest! Hoe kan dat nou, er is toch altijd een begin en een einde? Nou, niet dus! Bij God is alles mogelijk. Mocht je nou weer op vragen komen door dit stukje, leg ze dan altijd voor God neer! Bid tot Hem, vraag Hem alles, Hij luistert naar je! Ook als Hij een ander plan heeft met jou, luistert Hij naar je!

*bidden (lees meer over bidden in het stukje: ''bidden'')

**de zondeval (lees meer over de zondeval in het stukje ''Het paradijs en de zondeval'')Welkom!

{ 18:40, 5/2/2013 } { 0 comments } { Link }

Hallo allemaal en... welkom op mijn Weblog!

Ik ben Parel en mijn Weblog gaat over mijn geloof, mijn Vader (dat is God) en hoe je Hem kunt leren kennen. Als je nog niet weet wie God is en je eigenlijk veel vragen hebt over het geloof, is het fijn om te lezen, maar ook als je al wél in Hem gelooft en het ook jouw Vader is, kun je er misschien nog wat van leren!

Heel veel plezier met lezen, ik hoop dat het jullie wat doet!

Groetjes!

ParelAbout Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

«  April 2018  »
MonTueWedThuFriSatSun
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Links


Categories

Welkom
Wie is de Heilige Geest?
Wie is God?
Wie is Jezus

Recent Entries

Het Paradijs en de Zondeval
Bidden
Wat is scheppen?
Het kerstverhaal
De uitkomst op al je problemen is... God!

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer