Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

'

• 24/9/2006 - Beginselprogramma


 

Beginselprogramma

 

Proletarische Democratie

 

Democratie van het volk (proletariër= arbeider, gewone man), het stadium in een postkapitalistische samenleving, een van rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid en vrede. Waar het volk de productie middelen in handen heeft en waar democratie heerst. Deze proletarische democratie is nodig om zonder machtsmisbruik toch armoede, honger, oorlog en onrecht te bestrijden.

 

Pacifisme

 

Een samenleving waar geweldloosheid centraal staat en vrede als belangrijk doel wordt nagestreefd. Door geweldplegers hard aan te pakken en het leger te minimaliseren. Waarbij het ministerie Defensie uiterst ook gebruikt wordt voor defensie in eigen land en niets meer. Er sterven al genoeg mensen.

 

Staatsbedrijven

 

De verdeling van de welvaart in Nederland en daarbuiten erg scheef. De mensen die het hardst werken (mensen in loondienst) krijgen minder dan zij verdienen. Terwijl stijging van de koopkracht welvaart en economische opleving betekent. Huidig is het niet zo dat de belangen van de economie en dus de welvaart van allen voorop staan. Huidig staan de belangen van een kleine, invloedrijke klasse voorop (de kapitalisten). Mensen in loondienst vormen het proletariaat. En om dus vervolgens de economie de laten groeien en de verdeling van welvaart rechtvaardiger te maken stellen wij staatsbedrijven voor, die de belangen van de samenleving voorop stellen.

 

Milieu

 

Door het wegwerken van het creëren van behoefte, de milieuvervuiling verminderen. Er zal een strikt milieu beleid zijn van de overheid die wordt doorgegeven aan de staatsbedrijven. Ook zal openbaarvervoer centraal staan, verbeterd worden en gratis zijn. Ook zal het bouwen in de hoogte preferabel worden en de voordelen daarvan versterkt zullen worden, daarbij te denken aan lagere huren en betere kwaliteit van de woningsituatie.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Proletarische Democraten

Recent Posts

Beginselprogramma

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me
My Blog's RSS

Friends

Page 1 of 1
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer