Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Ze moeten ook altijd MIJ hebben


Wat er zoal mis kan gaan in ons sociale "zekerheids" stelsel.

Home | My Profile | Archives | Friends

Wie is / zijn UWV?

Posted at 10:04 on 6/6/2009

Praktisch iedereen die wel eens ontslagen is heeft ermee te maken gehad. Iedereen die langdurig ziek is geweest ook. Dat is niet hetzelfde en in feite zijn het dan ook twee verschillende instanties waar het om gaat. Tegenwoordig zelfs drie. Aan onderstaande uitleg kunnen geen rechten worden ontleend, het is een weergave van wat IK er tot nog toe van begrepen heb.

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen.

Het woord verzekeringen (let op meervoud) geeft al aan dat het om meerdere zaken gaat en elke "verzekering" heeft zijn eigen instituut. De U in UWV zou dus eigenlijk moeten staat voor UitvoeringsinstituTEN.

Om het toch de schijn te geven van een geheel hebben deze instituten wel een gezamelijk klachtenbureau, het CKB.

Tevens om het toch de schijn te geven van een geheel hebben deze instituten een gezamelijk telefoonnummer (0900-9294). Dat overigens weer niet geldt voor het CKB dat een eigen nummer heeft (0900-8982525).

Dus hebben we er vier:

  1. WW voor de uitvoering van de Werkeloosheids Wet
  2. ZW voor de uitvoering van de ZiekteWet
  3. WIA voor de uitvoering van de Wet Inkomen en Arbeid
  4. CKB voor de afhandeling van klachten

(WIA neemt de rol over van de ZW en wat vroeger de WAO was.)

Het woord "verzekering" is in dit kader ook dubieus. Een gewone verzekeringsmaatschappij offreert verzekeringen volgens bepaalde voorwaarden doch UWV hanteert regelingen volgens wetten.

Verzekeringen door U afgesloten worden door U betaald en ook aan U uitgekeerd, behalve bij uw overlijden. De WW/ZW-uitkeringen worden weliswaar aan U uitgekeerd maar zijn door de overheid afgesloten en betaald (van overigens Uw belastinggeld).

Maar voor de rest zijn er zeker overeenkomsten.

GREAT! Netjes op een rij, duidelijk wie wat moet doen ... wat kan er nu nog misgaan?

Wordt vervolgd ...

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer