Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Tips voor een betere relatie

About Me

Tips voor een betere relatie. Geschreven door relatiecoach Frank Reyniers
Home | Profile | Archives | Friends

Tips voor een betere relatie - 21:15, 27/9/2011

Belangrijkste in relatie is niet communicatie

Auteur: Frank Reyniers | Published on www.personalrelatiecoach.com | (c) 2011

Dit artikel mag gratis worden verspreid.
Maar alleen wanneer ook de auteur en website wordt vermeld.


Titel: Het belangrijkste in een relatie is niet communicatie!


Communicatie in niet het allerbelangrijkste in een relatie!
Verantwoordelijkheid nemen is dat wel.
Hoe meer verantwoordelijkheid je neemt, hoe succesvoller een relatie wordt.
Dat begint met verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor je intensieve ervaringen.


Wat zijn je intensieve ervaringen
Je intensieve ervaring is wat er plaatsvind in je lichaam en hersenen in reactie tot wat
er gebeurt.
Het is een samenstelling van je gedachten, emoties en fysieke indrukken
Je intensieve ervaring is jouw beleving van de werkelijkheid.
Het is niet goed of fout, het is altijd OK.

Jouw gedachten
We spenderen behoorlijk wat tijd met onze innerlijke gedachten.
Sommige gedachten komen zo maar ineens je bewustzijn binnen.
En soms sturen we onze gedachten met de intentie om een probleem op te lossen,
ons uit te drukken, een beslissing te nemen, etc.
En sommige van onze gedachten zijn veroordelingen.
Een veroordeling die je als je mening maakt of als interpretatie van een gebeurtenis
(goed, slecht, theoretisch, verklaring, beredenering, logica, etc)

Feiten contra veroordelingen
Voorbeeld:
Jij en je vriendin gaan een eindje wandelen in het park.
En je zegt "wat een prachtige dag".
Je vriendin antwoord "het is juist een waardeloze dag".

Je zal verrast zijn. Je kan je niet voorstellen hoe iemand zo een warme en zonnige
dag waardeloos kan vinden.
Waarschijnlijk heb je de neiging om haar te tegen te willen spreken.
"Je maakt een geintje, kijk eens wat een strak blauwe hemel.
Het is echt een mooie dag."

Dit is een klein voorbeeld van een gigantische dynamiek die meer relatieruzies
creeert dan wat dat ook.
Dus laat ons dit eens van dichter bij bekijken. We stellen de volgende feiten vast:
De lucht is blauw
De temperatuur is 25 graden celcius
Jullie wandelen in het park
Feiten zijn meetbare gebeurtenissen en kunnen meestal worden vastgelegd
door een videocamera.

Als je honderd mensen vraagt naar een feit zoals "is de lucht blauw" zal je bijna een
100% bevestiging krijgen dat de lucht ook daadwerkelijk blauw is (de kleurenblinden
niet te na gesproken uiteraard). Als je echter honderd mensen vraag "Is het een
mooie lucht?" dan vraag je naar een mening of beoordeling en zal het antwoord
verre van unaniem zijn.

Jouw beleving van de dag is positief. Jij interpreteert de blauwe lucht als mooi,
de temperatuur als perfect en lekker en je krijgt een goed gevoel bij de wandeling.
Dit zijn invullingen die jij hebt gecreëerd uit eerdere ervaringen.

Jouw vriendin haar gevoel is negatief. Waarom weten we nog niet, maar er zijn veel
mogelijkheden waarom zijn een dag als waardeloos kan ervaren.

Je hebt een keuze
In het bovenstaande voorbeeld, heb je een uiterst belangrijke keuze te maken in de
manier waarop je reageert op het verschil in ervaring van de dag.

Optie 1: Benadruk jullie verschil in ervaring. Zoiets als "Ben je gek? Kijk naar die
strak blauwe lucht en durf nog eens te bewerken dat het geen mooie dag is."

Optie 2: Benadruk nieuwsgierigheid, medeleven. Zoiets als "Hoe beleef jij dit"?
De ondoordachte hork reactie is vaak een benadrukking van de verschillen in onze
ervaring en beoordelingen.Deze keuze voor deze reactie op elke mening die met de
onze matched leid gegarandeerd tot conflicten.

Het vergt een bewuste keuze om verschillen in mening of oordeel te accepteren en
niet onze eigen mening of oordeel te willen opdringen. En om vanuit nieuwsgierigheid
en medeleven te reageren voor een ander mens waar we om geven en die anders
voelt en denkt dan wijzelf.

De belangrijkheid van verantwoordelijkheid
Het is niet iemand anders zijn fout dat jij iets goed, slecht of onverschillig denkt of voelt.
Dit komt volledig van binnenuit jezelf.

Het principe van verantwoordelijkheid nemen kan moeilijk te begrijpen zijn wanneer
jouw partner de trigger is voor hoe we reageren en voelen.
Het is echter wel zo dat terwijl onze ervaringen onbewust is, we wel volledig de keuze
hebben over hoe we meningen vormen en welke acties we daaruit doen.

Gedrag gebeurt volgens bepaalde patronen. Niks gebeurt eenmalig.
Als je er niet voor strijd om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je
gedachten, gevoelens en waardeoordelen, zal je vervallen in een patroon van
anderen verwijten maken, het slachtoffer spelen, en je leven en relaties zullen daar
onder leiden.

Hoe neem je verantwoordelijkheid: een vierstappenplan
Ik heb ondervonden dat de gemakkelijkste manier om verantwoordelijkheid te nemen
voor jouw ervaringen in een relatie is om dit trio in gedachte te houden:
Feiten, waardeoordelen en gevoelens.

Feiten: meestal een meetbare gebeurtenis (de lucht is blauw)
Waardeoordelen: de mening die we vormen over een gebeurtenis
(de blauwe lucht is mooi)
Gevoelens: onze emoties en gewaarwordingen (warm, koud, blij, triest, etc)
Wat wij mensen vaak doen, vooral wanneer we in de war of opgewonden zijn, is een
waardeoordeel over iets maken en hier dan een feit van proberen te maken.
"Jij maakt me zo boos"
"Je bent een waardeloze kerel"
"Ik hou van je"
"Oorlog is zoals de hel"
"IJsjes zijn lekker"

Dit zijn allemaal waardeoordelen die die je bijna zo sterk voelt dat je ze waarheid
voor je zijn. Terwijl ze misschien alleen maar jouw persoonlijke waarheid is op een
bepaald moment. Het zijn geen feiten hoe sterk je ook dit ook wil geloven.

Het begint allemaal met een gebeurtenis of prikkel. Iets gebeurt en geeft ons een
bepaalde ervaringsprikkel.
Dan reageren we volgens onze eerdere ervaringen en vormen we een mening en
hangen er ook een waardeoordeel aan.
Dan stimuleert dit waardeoordeel onze emoties – boos, verdrietig, blij, angstig,
beschaamd. Dit alles gebeurt in een oogopslag.

We kunnen bewust of onbewust reageren. Wanneer we onbewust reageren zullen
we onze gevoelens en waardeoordelen uiten, welke dit ook zijn.
Als we bewust reageren zullen we de feiten scheiden van onze gevoelens en
waardeoordelen en dan pas beslissen welke mening we vormen en welke acties we
daar uit afleiden. Het begint met in gedachten terug te kijken naar de feiten en uit te
kijken dat je deze feiten niet verward met waardeoordelen.

Stap een: Herbekijk de feiten
"Ok, de lucht is blauwe, we wandelen samen in het park, de temperatuur is ongeveer
25 graden celcius, ik zei "het is een mooie dag" en mijn vriendin zei "nee, het is een
waardeloze dag".

Stap twee: Herbekijk je waardeoordelen
Hmmm, ik geloof dat het een mooie dag is, om hier nu te mogen wandelen is
wonderlijk, en ik oordeel dat mijn vriendin niet helemaal op een rijtje heeft.

Stap drie: identificeer je gevoelens
Ik ben blij dat het zo’n mooie dag is, verdrietig dat mijn vriendin in de war is en er
niet van geniet en boos om haar negativiteit.

Stap vier: maak een bewuste keuze
Eens je de feiten hebt gescheiden van je gevoelens en waardeoordelen, ben je in een
veel betere positie om te besluiten wat je denkt, voelt en hoe je gaat reageren.

Valt het je ook op dat in bovenstaand voorbeeld de waardeoordelen en gevoelens door
elkaar lopen? Dit is heel gewoon en is vaak/meestal zo. Wanneer je bewust bent kan je
kiezen uit de mix van waardeoordelen en gevoelens. Als je bewust bent kan je kiezen
welke gevoelens of waardeoordelen je eventueel uitsluit en welke je wel mee neemt
in je besluiten en acties.

In het bovenstaande voorbeeld zal je misschien besluiten om je te richten op je verdriet
omdat je vriendin een triestige dag heeft en kies je medeleven als reactie en sluit je
"ze heeft het niet helemaal op een rijtje uit"

De kracht van verantwoordelijkheid nemen
Het zit in onze natuur om heel veel gedachten, waardeoordelen en gevoelens te hebben
. Met sommigen willen we ons identificeren en met sommigen juist niet.
Het is heel gewoon om waardeoordelen te verwarren met feiten omdat we er zo sterk
in geloven.
Het is ook heel gewoon om gevoelens met waardeoordelen te verwaren
(b.v. Ik heb het gevoel dat jij zo fout zit met dat).

Het is gebruikelijk om conflicterende reacties te hebben.
Terwijl onze ervaringen onbewust en overwelmend zijn kunnen we bewust heel goed
kiezen tussen onze waardheid en wat we daarover zeggen of doen.

Daarom zijn we verantwoordelijk voor wat we voelen, denken, zegegn en doen.
Er zijn geen slachtoffers in de bewuste volwassen wereld. Verantwoordelijkheid nemen
geeft ons kracht over onze keuzen en bestemming en dus is dit de sleutel tot een
succesvol en gelukkig leven en relatie.

0 Comments | Post Comment
Hosting door HQ ICT Systeembeheer