Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Peter Spruijt

flitsen in Schalkwijk

Posted in Unspecified
In Schalkwijk (U) wordt intensief gecontroleerd op snelheidsovertredingen op een stuk waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. Omdat de weg niet is ingericht op een snelheid van 30 kilometer en omdat het een doorgaande weg is, is het maar de vraag of de uitgeschreven bekeuringen stand houden voor de rechter. Ik ben bekeurd en ga zeker bezwaar maken. Hieronder de tekst van mijn bezwaar. Gebruik het als je wilt.

Succes,
Peter Spruijt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen beschikking ……………………. Betreffende overtreding van de ter plaatse op de Provinciale weg te Schalkwijk geldende maximumsnelheid van 30 km per uur op -- datum -- 2013.


Overwegingen:

  1. volgens de UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN  BABW  INZAKE  VERKEERSTEKENS is de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 30 km per uur niet geldig.

    1. Als eis geldt: “De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en van zijn omgeving.” Aan deze regel is niet voldaan. De maximumsnelheid geldt slechts op een beperkt deel van de Provinciale weg en dat deel is niet anders ingericht dan de rest van de weg waar een maximumsnelheid van 50 km per uur geldt. Er is geen enkele voorziening getroffen om de weg zo in te richten dat de beoogde snelheid past bij de inrichting. Dat de weg aan beide zijden voorzien is van zogenaamde “fietssuggestiestroken” betekent niet dat aan de inrichtingseis voldaan is, want die stroken staan ook op het weggedeelte waar een maximumsnelheid van 50 km per uur geldt en hebben bovendien geen wettelijke status. Zie onderstaande foto's voor het wegbeeld.

    2. Als eis voor plaatsing van bord A1 geldt bovendien volgens artikel 4: “iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie;”. Dit is niet het geval. De weg is onderdeel van de doorgaande route tussen Culemborg en Houten.

    3. De volgende eis om een A1-bord te mogen plaatsen is “de overgangen naar een andere maximumsnelheid zijn door de constructie duidelijk herkenbaar;”. Ook aan deze eis is niet voldaan. Er staat een bord en verder niet.

  2. De maximumsnelheid ter plaatse van 30 km per uur geldt al sinds een jaar of tien. In al die jaren is niet of nauwelijks op snelheid gecontroleerd. Dat geeft aan dat handhaving blijkbaar geen prioriteit heeft en voor de verkeersveiligheid niet nodig is. Nu wordt plotseling in een gerichte campagne gecontroleerd en direct geverbaliseerd. Dat is een middel dat niet in evenredigheid staat tot het beoogde doel. De overheid had eerst andere middelen moeten beproeven om de maximumsnelheid ter plaatse te beperken voordat overgegaan werd tot handhaving en het opleggen van boetes die in relatie tot de overtreding bijzonder fors zijn.

Hoogachtend,

-- naam --

-- adres --

-- woonplaats  

 


21:50 - 30/5/2013 - comments {0} - post comment


Description

Home
User Profile
Archives
Friends
Recent Entries
- flitsen in Schalkwijk
Hosting door HQ ICT Systeembeheer