pianoklas

nieuwe website

Posted in Unspecified

Praktische info over klassen piano, initiatie en BP zijn voortaan te vinden op:

http://pianoklas.weebly.com

Op deze site: alle info over lesroosters, examens, lesverplaatsingen, concertjes, ...

Deze blog  (http://bloggers.nl/pianoklas) blijft bestaan met meer uitgebreide reportages, verslagen, artikels, ... Fotogalerijen zijn ook voortaan te vinden op bovenvermelde site.

15:09 - 26/6/2012 - comments {0} - post comment


openbaar examen

Posted in Unspecified
Op woensdag 30 mei leggen de leerlingen L4, M3 en H3 hun openbaar examen af. Hieronder volgt de uurregeling en belangrijke info voor leerlingen L4 ! Leerlingen L4 (*) worden verwacht ten laatste om 15.45u. Het examen gaat door van 16.00u tot 17.00u in het groot auditorium. Iedereen volgt het volledige examen mee! Na de deliberatie volgt rond 17.40u een korte proclamatie (*): Thibo Langendries, Julien Callens, Alice Lesseliers, Gille Hambursin, Lore Neefs. Leerlingen M3 richting Samenspel (**) worden verwacht ten laatste om 17.30u. Het examen is van 17.45 tot 18.15u (groot auditorium). De proclamatie is pas voorzien om 20u. (**): Louise Schoenmaeckers Leerlingen M3 richting Instrument (***) worden verwacht ten laatste om 18.00u. Het examen is van 18.15u tot 19.00u (groot auditorium). De proclamatie is voorzien om 20u. (***): Steve De Ridder, Enya Van Tichelen, Elise Van Aken Leerlingen H3 worden verwacht ten laatste om 18.45u. Het examen is van 19u. tot 19.30u (groot auditorium). De proclamatie is rond 20u. Wat is het “openbaar examen”? In het officiële leerplan van het D.K.O. (Deeltijds Kunstonderwijs) staat dat alle leerlingen elke drie jaar een openbare proef moeten afleggen (in Lagere graad 4, in Middelbare graad 3 en in Hogere graad 3, eindexamen). In de tussenjaren (L2, L3, M1, M2, H1 en H2) leggen de leerlingen ook proeven af, maar deze zijn intern, dat wil zeggen: ze worden enkel afgenomen door de leerkrachten (en eventueel directie) en zijn in principe niet voor publiek toegankelijk. Het openbaar examen is een publiek optreden waarbij een examencommissie wordt samengesteld, bestaande uit de directeur, de leerkrachten zelf en één of twee externe juryleden. Deze externe juryleden zijn meestal leerkrachten van een andere school, of musici en pedagogen. Zo word ik zelf bijvoorbeeld elk jaar in andere academies uitgenodigd als extern jurylid. Deze examencommissie beoordeelt de leerlingen. De leerkrachten houden bij de beoordeling vooral rekening met jaarlijkse inzet en vorderingen, de juryleden hebben een meer objectieve kijk op de zaak: zij beoordelen het moment zelf. De directeur zorgt dat alles in goede banen komt. Zo is het resultaat van zo’n examen wel en goed overwogen en gemotiveerd. In vroeger tijden waren openbare examens een soort wedstrijden. Men speelde “om de beste te zijn”. Men sprak dan ook over “concours” en de juryleden hadden bijna absolute macht. Van deze geest van wedijver is nu geen sprake meer. Elke leerling wordt beoordeeld naar zijn kunnen en zijn inzet. Wat spelen de leerlingen op een openbaar examen ? De leerlingen moeten aantonen dat ze na 3 jaar piano-onderricht in staat zijn om een klein, gevarieerd programma te brengen voor een publiek. Dit programma bestaat doorgaans uit: 1. Een verplicht werk (of “opgelegd stuk”). In de vroegere geest van “concours” was dat een stuk waardoor je kandidaten kon elimineren of vergelijken. Nu is de functie vooral de volgende: de leerlingen moeten bewijzen dat ze op relatief korte tijd een totaal nieuw stuk min of meer zelfstandig kunnen inoefenen. Traditiegetrouw wordt er gekozen voor een hedendaags werk van een Belgische componist. In Schoten proberen we zelfs stukken te kiezen van onze componisten “in residentie”… Belangrijk bij het spelen van dit stuk is aan te tonen hoe muzikaal je eigenlijk bent. Enkele foute nootjes worden wel eens vergeven. 2. Een “studie” (of “etude”) Dat is een stuk dat meer technisch gericht is. Hier moet de leerling bewijzen dat hij over voldoende technische vaardigheid beschikt voor zijn graad. 3. Een polyfoon stuk van J.S.Bach of van tijdgenoten. Traditiegetrouw wordt er ook een stuk uit de barokperiode gespeeld (meestal uit het “boekje voor Anna Magdalena Bach”). Deze stukjes hebben namelijk een totaal andere schrijfwijze: ze zijn “polyfoon”, dat wil zeggen dat ze bestaan uit 2 of meer melodieën die tegelijk gespeeld worden of in canon. Dat vergt een andere lees- en speeltechniek. 4. Een “keuzewerkje”. Hier mag de leerling een werkje naar keuze spelen (meestal door de leerkracht gekozen). Hier moet ook blijken dat de leerling echt “achter” zijn stukje staat, dat hij het graag speelt! Ook wordt gevraagd om één werkje uit het geheugen te spelen. Sommigen houden zich niet aan die regel, maar er wordt wel degelijk hiermee rekening gehouden bij de evaluatie. Uit het spelen van al die stukken moet blijken dat de leerlingen alle programmapunten van de lagere graad (vermeld in het leerplan) beheerst: bijvoorbeeld het bespelen van het pedaal. Oriëntatie richting instrument/richting samenspel In de middelbare graad kan de student kiezen tussen twee verschillende opties: in de optie Instrument krijgen de leerlingen als vakken: piano, AMC en begeleidingspraktijk (dat is een creatief vak waarbij de leerlingen leren improviseren, componeren, en akkoordenleer krijgen); in de optie samenspel krijgen de leerlingen als vakken: piano, AMC, samenspel (dat is vierhandig of zeshandig pianospelen). Het verschil tussen de twee opties ligt hem vooral in het accent dat wordt gelegd voor het volgen van het instrument. Bij iemand die richting samenspel volgt, valt het accent meer op het plezier van het samenspelen met andere leerlingen. In de pianoles worden dan bijvoorbeeld partijen uit de samenspelles technisch voorbereid. Een leerling die optie instrument volgt, krijgt een “zwaarder” programma voor piano, het accent ligt meer op solistisch spelen; het vak begeleidingspraktijk vergt dan ook meer technische vaardigheid. Na het openbaar examen L4 wordt een oriëntatie gemaakt van leerlingen die naar richting samenspel/richting instrument gestuurd worden. Deze oriëntatie gebeurt door de directie in samenspraak met de betrokken leerkrachten. In het algemeen geldt als norm dat een leerling die onder de 70% haalt, richting samenspel volgt in de middelbare graad. Natuurlijk worden deze beslissingen zeer grondig gemotiveerd en aan de ouders en betrokken leerlingen meegedeeld. Spelen van originele partituren Aangezien de Belgische grondwet het kopiëren van muziekpartituren verbiedt, is het spelen van kopieën op een openbaar examen verboden. Meestal zorg ik er wel voor dat de originele partituren er zijn. Enkele “gedragscodes” Voor de meeste leerlingen is het optreden op een openbaar concert geen dagelijkse kost. Daarom even volgende “gedragscodes” op een rijtje… Houd er rekening mee, het geeft meer “klasse” aan je optreden… ! - Kledij: kostuum of zwarte jurken: dat hoeft niet! Wel een beetje deftige kledij (bijvoorbeeld: geen te korte shorts of strandkledij, liefst ook geen sportschoenen). Doe goede schoenen aan (bespelen van het pedaal !) - Aankondiging. Het is een beetje de gewoonte dat de leerlingen zelf hun programma aankondigen. Dit wordt geoefend in de klas. - Groeten: na het spelen van alle stukken, maken de leerlingen een kleine buiging, of groet naar het publiek. Applaus gegarandeerd!! - Publiek: iedereen is welkom op het examen! Kom alleen nooit binnen in de zaal als er muziek klinkt (een goede regel: wacht op het applaus!). De leerlingen gaan niet binnen en buiten tijdens het concert (denk vooraf aan de WC!). GSM afzetten !!! Als er hele kleine kinderen meekomen, zorg er dan voor dat die niet te veel lawaai maken: dat brengt uiteraard de leerlingen die spelen uit hun concentratie. Sommige ouders maken graag films/foto’s van hun kind. Ook hier: doe dit zo discreet mogelijk en liefst tijdens een repetitie… Hoe voorbereiden op het examen ? De stukjes moeten natuurlijk heel goed gekend zijn. Daarom: elke dag het programma herhalen en bij elk stukje de moeilijke plaatsen eruit halen en extra inoefenen ! Stukjes uit het geheugen steeds oefenen zonder partituur! Aangezien het om een openbaar examen gaat, is het aangewezen om het voorspelen voor andere mensen een beetje te “trainen”: organiseer bijvoorbeeld voor uw gezin, of vrienden of familie een klein “huisconcertje”… Hoe meer zelfvertrouwen, hoe beter! De dag voor het examen: niet te laat gaan slapen, goed eten. De dag van het examen: goed ontbijten, ontspannen en een beetje inspelen ! Zeker niet de hele dag je stukjes aframmelen !!! Rest me nog om jullie kinderen (en uzelf) veel succes te wensen !!

08:28 - 1/5/2012 - comments {1} - post comment


Super prestaties van leerlingen op finalewedstrijd VLAMO

Posted in Unspecified
In Leuven hebben onze leerlingen een knappe prestatie geleverd op de finalewedstrijd van VLAMO. Als fiere leraar kon ik mijn leerlingen op hun beste bewonderen. In Categorie A behaalde Thomas Rombouts (L4) 87% (tweede plaats) en Jacoba Marnef (M1) 86% (derde plaats). In Categorie B behaalde Adriaan Verschueren (M2) 84,67% (vierde plaats) en in categorie C behaalde Jered Kerstens (H3) 84% (tweede plaats). Het was weer een fantastische ervaring! Proficiat aan de deelnemers en de ouders !

09:23 - 24/4/2012 - comments {0} - post comment


Paasaudities

Posted in Unspecified

De laatste reeks audities voor dit schooljaar vinden plaats vlak voor de Paasvakantie:

Leerlingen intiatie: woensdag 28 maart 2012 om 15.30u in het groot auditorium

Leerlingen lagere graad: woensdag 28 maart 2012 om 16.30u in het groot auditorium

Leerlingen middelbare/hogere graad: vrijdag 30 maart 2012 om 20u. in het groot auditorium

Wisselen van datum (niet het concert initiatie) kan, maar moet op voorhand aangevraagd worden!

11:48 - 7/3/2012 - comments {4} - post comment


Toonladdertoets uitgesteld...

Posted in Unspecified

 

De aangekondigde toonladdertoets is uitgesteld tot het eind van het schooljaar. Deze "technische" proef wordt opgenomen als onderdeel van het examen in juni. Leerlingen die openbaar examen moeten afleggen zullen in de klas een afzonderlijk proefje afleggen. Deze resultaten zullen meetellen voor het eindresultaat ! Blijven oefenen dus!

11:20 - 7/3/2012 - comments {0} - post comment


4 finalisten VLAMO!

Posted in Unspecified
Mooie resultaten voor de deelnemers van VLAMO deze zondag in de muziekacademie van Schoten! Iedereen speelde op zijn beste - soms kan dat toch écht spannend zijn zo'n wedstrijd... Het werd vooral een mooi concert waar iedereen van genoot! Vier leerlingen werden weerhouden voor de finale in Leuven: Thomas Rombouts en Jacoba Marnef voor de categorie A, Adriaan Verschueren voor cat.B en Jered Kerstens voor cat. C. Een dikke proficiat! Ook de andere leerlingen deden het heel goed. Aan iedereen dus een dikke bravo !!

11:16 - 7/3/2012 - comments {6} - post comment


Kandidaten solistenwedstrijd VLAMO 2012!

Posted in Unspecified

Op zondag 4 maart nemen een aantal leerlingen van onze klas opnieuw mee aan de provinciale solistenwedstrijd van VLAMO, na het succes van vorig jaar. Deze wedstrijd gaat door in de muziekacademie (namiddag). Iedereen is welkom om te komen luisteren! In categorie A (-13jaar) nemen deel: MIchiel Vande Ginste, Flavie De Coninck, Julien Callens, Thomas Rombouts, Gille Hambursin, Axelle Hambursin, Lore Neefs, Jacoba Marnef, Matthias Rombouts, in categorie B (13-15j): Alexander Wuyts, Adriaan Verschueren, Enya Van Tichelen, Stefaan De Kesel, Elise Van Aken en in categorie C: Jered Kerstens. Van 13.30u tot 14.40u spelen de leerlingen van cat.A, van 14.45u-15.45u: cat.B en om 16.23u cat. C.

Op woensdag 29 februari kan je om 18.15u ook komen luisteren naar een oefenconcert door deze leerlingen in het groot auditorium. Ook hier is iedereen welkom !

Alvast succes aan al deze leerlingen!

17:45 - 24/2/2012 - comments {5} - post comment


28/01/12 tot 18/01/12: Twee weken lang hedendaagse muziek!

Posted in Unspecified

 

Vanaf 28 januari wordt onze muziekacademie ondergedompeld in de hedendaagse muziek... twee weken lang. Onder de titel "Ik voel de lucht van andere planeten..." worden diverse uitdagende activiteiten aangeboden. Meer info vindt u binnenkort in de speciale brochure en op de website van de gemeente www.schoten.be

Hieronder alvast een overzicht:

zat/zon 28-29.01.12 – AMUZ Antwerpen

HERMES-ENSEMBLE: “THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN”

 

MAANDAG 06.02.12 om 20u – groot auditorium

INCONTRO: STEPHANE VANDE GINSTE

werk voor piano solo

 

DINSDAG 07.02.12 om 20u – groot auditorium

 

CONCERT BESIDES MET LEERLINGEN GAMW

 

WOENSDAG  08.02.12 om 16u – groot auditorium

EIN KINDERSPIEL: STEPHANE VANDE GINSTE

voor kleine (en grote) kinderen vanaf 6j.

 

ZATERDAG 11.02.12 om 20.00 – De Kaekelaar

IN C: CHAMP D’ACTION en LEERLINGEN GAMW INCONTRO: STUDENTEN AMT BRAM VAN CAMP (15u – GAMW )

 

MAANDAG 13.02.12 om 20u – groot auditorium

INCONTRO: FREDERIK NEYRINCK&BERTEL SCHOLLAERT

 

WOENSDAG 15.02.12 om 20u – groot auditorium

CONCERT KLAS HEDENDAAGSE MUZIEK 

en leerlingen uit de klas slagwerk en instrumentaal ensemble

 

ZATERDAG 18.02.12 om 9.30 – groot auditorium

MASTERCLASS JAN MICHIELS

alle toehoorders welkom!

 

ZATERDAG 18.02.12 om 15u – groot auditorium

LERARENCONCERT

 

19:38 - 24/1/2012 - comments {0} - post comment


Aperitiefconcert met duo Callot-Blondeel in Kasteel van Schoten

Posted in Unspecified

 

Als tieners leerden Nicolas Callot en Lucas Blondeel elkaar kennen op een concert in Oost-Europa. In 2010 besloten de twee pianisten om samen een piano-duo op te richten. Hun verschillende muzikale persoonlijkheden, hun jarenlange vriendschap, en diepe passie voor muziek maken dit duo uniek.

Het duo Callot-Blondeel brengt naast de hoogtepunten van het piano-duo repertoire ook minder bekende meesterwerken. In Schoten staat onder meer muziek van Schumann, Ravel en  Stravinsky op het programma.

Met gratis inleiding bij een kopje koffie of thee om 10u20 en uiteraard afgesloten met een aperitiefje.

zondag 5 februari 2012 om 11u. in het Kasteel van Schoten

Kinderen tot 6 jaar kunnen terecht bij onze kinderoppas in het Kasteel.
Dit voor de prijs van 2 euro (drankje inbegrepen).
Wel vooraf reserveren!

19:34 - 24/1/2012 - comments {3} - post comment


Twee deelnemers Cantabile 2012

Posted in Unspecified

Thomas Rombouts, hier op een optreden in de kerk van Koningshof

Dit jaar nemen twee leerlingen van de lagere graad aan de bekende pianowedstrijd voor de jeugd: Cantabile. Deze wedstrijd - gekend om zijn heel hoog niveau - gaat door op zaterdag 4 februari in DeSingel in Antwerpen. Alle publiek is welkom! Het is de moeite waard om met uw kinderen te komen luisteren. De sessies zijn heel kort - maximum 20 minuten - en je hoort talentvolle kinderen mooie pianostukken spelen. Info over het verloop van de wedstrijd vind je op: www.cantabilepianowedstrijd.be.

Dit jaar nemen Thomas Rombouts (L4) en Jonathan Willems (L3) deel. Thomas is niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar al werd hij finalist in zijn categorie tijdens de VLAMO-wedstrijd. Thomas speelt naast piano ook graag tennis. Jonathan speelt ook viool en cello. Dit jaar legt hij zich vooral toe op piano. Beide kandidaten spelen een verplicht werkje van Emmanuel Durlet, een werk van Bach en een keuzewerkje. Wordt vervolgd...

21:19 - 10/1/2012 - comments {0} - post comment


Auditie middelbare/hogere graad

Posted in Unspecified

Op vrijdag 20 januari 2012 spelen de leerlingen van de middelbare en hogere graad op een auditie! Dit gaat door om 20u in het groot auditorium. Iedereen is welkom (ook leerlingen van de lagere graad en hun ouders!)

21:18 - 7/1/2012 - comments {0} - post comment


Kerstconcert 2011

Posted in Unspecified

Op woensdag 21 december vindt opnieuw het piano-kerstconcertje klaar voor de kinderen vanaf het tweede jaar initiatie tot lagere graad 4. Iedereen brengt zoals steeds een klein cadeautje mee !! Liefst geen snoep en een goedkoop,  "nuttig" cadeautje voor jongens én meisjes. Veel mooie stukjes op het concert, ook kerstliedjes. We maken het super gezellig: neem ook mama, papa, oma,  enz... mee! Het concert begint om 16.30u en vindt plaats in het groot auditorium !

De "kerstauditie" voor de middelbare en hogere graad vindt pas plaats op vrijdag 20 januari om 20u.

20:54 - 10/12/2011 - comments {0} - post comment


Oudercontact

Posted in Unspecified

Er is oudercontact op maandag 12 december 2011 van 19u tot 21u;  vrijdag 16 december 2011 van 19u tot 22u en woensdag 21 december 2011 van 18u tot 21u, telkens in de centrale school. Wie nog een afspraak wil maken, moet eerst contact opnemen. Op deze oudercontact-momenten gaan de lessen niet door!

20:50 - 10/12/2011 - comments {0} - post comment


film Pianomania de DeSingel

Posted in Unspecified

 

Op donderdag 27 oktober kan je in de theaterstudio van DeSingel in Antwerpen gaan kijken naar de film PIanomania: "een film over liefde, perfectie en een klein beetje waanzin", aldus de makers van de veelbekroonde documentaire. De film neemt je mee naar de wereld van Stefan Knüpfer, toptechnieker bij Steinway in Wenen. Je volgt hem terwijl hij werkt met de groten der aarde. Alfred Brendel, Till Fellner, Lang Lang, ... passeren de revue. "PIanomania" zoomt ook in op de samenwerking van Knüpfer met Pierre-Laurent Aimard voor diens opname van Bachs "Die Kunst der Fuge". Een spannende en bij momenten ook hilarische zoektocht naar de perfecte klank! Een must voor elke pianoliefhebber !

donderdag 27 oktober, 20u, DeSingel - een kaartje kost 5 euro. Je kan nog kaarten krijgen via de school tot 1 oktober !! 

Ga ook eens een kijkje nemen op: www.pianomania.de

 

20:24 - 29/9/2011 - comments {0} - post comment


audities oktober 2011

Posted in Unspecified

woensdag 26 oktober 2011 om 15u (tot 15.30u)

muziekacademie - groot auditorium:

leerlingen initatie

 

woensdag 26 oktober 2011 om 16.30 (tot 17.30u)

muziekacademie – groot auditorium:

leerlingen lagere graad 2/3/4

 

 

vrijdag 28 oktober 2011 om 20u (tot 21u):

Muziekacademie – groot auditorium

Leerlingen middelbare/hogere graad + volwassenen

 

13:02 - 19/9/2011 - comments {0} - post comment


Pianodag 88 Keys in Waregem

Posted in Unspecified

Interessant voor leerlingen hogere graad !!

Op zondag 13 november 2011 organiseert Vlamo een heuse pianodag in samenwerking met de Stedelijke Kunstacademie van Waregem. Op deze dag kunnen gepassioneerde pianisten van de hogere graad (optie instrument) en afgestudeerde pianisten deelnemen aan masterclasses en workshops. Het aantal actieve deelnemers is wel beperkt. Toeschouwers zijn echter meer dan welkom! In de namiddag staat er ook nog een lezing over filmmuziek op het programma. Een uniek recital van Daan Vandewalle en Piet Kuijken zal het geheel in schoonheid afronden.

 De pianodag ziet eruit als volgt :

 10u00 – 10u30 : onthaal met koffie

10u30 – 13u00 : masterclass piano door Daan Vandewalle (5 deelnemers)

11u00 – 13u00 : workshop piano vierhandig en pianoduo door Inge Spinette

13u00 – 14u00 : pauze

14u00 – 16u30 : masterclass piano door Daan Vandewalle (5 deelnemers)

14u00 – 16u00 : workshop improvisatie door Hans Lamal

14u30 – 17u00 : masterclass piano door Piet Kuijken (5 deelnemers)

16u00 – 16u30 : toonmoment workshop improvisatie

17u00 – 17u45 : lezing over filmmuziek door Hans Lamal

18u00 – 19u00 : concert Daan Vandewalle en Piet Kuijken

 Meer informatie over de locatie en de inschrijvingsmodaliteiten is te vinden in bijgevoegde flyer of op de website van Vlamo. De deadline voor de inschrijvingen is 28 oktober 2011.

 

 

 

10:13 - 13/9/2011 - comments {0} - post comment


Pianorecital "Ein Kinderspiel" bij Maene

Posted in Unspecified

"Ein Kinderspiel": een pianorecital voor kinderen door Stéphane Vande Ginste

Sinds enkele jaren al werkt pianist en componist Stéphane Vande Ginste, docent piano en begeleidingspraktijk aan de GAMW Schoten, aan een project voor een pianorecital op kinderformaat.

Het project gaat al een tijdje rond in culturele centra, dankzij de steun van Jeugd en Muziek Vlaanderen. Op zondag 25 september is Stéphane te gast in de concertzaal van Piano's Maene Ruiselede en brengt er zijn pianorecital voor kinderen: "Ein Kinderspiel".

Muziek voor kinderen, van componisten die voor kinderen componeren. Muziek van onze tijd, in de taal van onze tijd. Een weinig bekend repertoire van de grote pioniers van onze moderne muziek, de pareltjes uit For Children van Béla Bartók, de bedrieglijk eenvoudige pianostukjes van Igor Stravinsky, maar ook stukken van György Kurtag, Sofia Gubaidulina of Alfred Schnittke.

Ook in Vlaanderen wordt interessante muziek voor kinderen gecomponeerd: we horen o.a. werk van Wim Henderickx, Piet Swerts, Alain Craens, Rudi Tas en Stephane Vande Ginste zelf.

Reserveren via concert@maene.be

  • Locatie: Concertzaal Piano's Maene Ruiselede
  • Datum: 25 september 2011
  • Tijd: 12 uur
  • Prijs: GRATIS INKOM

alle info op: www.maene.be

 

 

10:46 - 4/9/2011 - comments {0} - post comment


Op 1 september begint het nieuwe schooljaar !

Posted in Unspecified

Op 1 september begint het nieuwe schooljaar 2011-2012 in de muziekacademie. De lessen piano/BP starten op vrijdag 3 september. De meeste leerlingen hebben al een uur afgesproken. Als dat nog niet het geval is, gelieve dan contact op te nemen. Enkele data:

woensdag 7 september 2011: 16u - 18u: afspraakmoment voor nieuwe leerlingen (dit is: voor leerlingen die nog geen leerkracht hebben gekozen !)/ 18u - 20u: afspraakmoment BP, ook voor nieuwe leerlingen. Om 20u is er een info-avond voor alle ouders van de leerlingen van de pianoklas ! Deze info-avond gaat door in de centrale school.
Er wordt die dag geen les gegeven van 16u tot 21u. De les van 15u en van 21u gaat gewoon door.

maandag 5 september 2011: om 21u: info-avond klas hedendaagse muziek. Iedereen welkom !

19:28 - 22/8/2011 - comments {0} - post comment


eind schooljaar !

Posted in Unspecified
Het schooljaar is bijna ten einde ! Het was een zeer gevuld jaar, zoals je kan lezen uit alle onderstaande artikels, met topmomenten als de VLAMO, de pianomarathon, de vele concertjes ... Op woensdag 29 juni kan iedereen die het wenst nog vakantiewerk komen halen - als dat nog niet is gebeurd - of uitleg komen vragen over vakantiewerk, dit tussen 15u en 18u. Vergeet niet je uur af te spreken voor volgend schooljaar (graag voor 30 juni!). Een schitterende, zonnige vakantie !!

14:16 - 24/6/2011 - comments {0} - post comment


Schitterend concert Koningshof

Posted in Unspecified

Vandaag een schitterend leerlingenconcert in de O.LV.-kerk in Koningshof. De leerlingen AMV, piano en andere instrumenten hebben echt het beste van henzelf getoond ! De kerk zat helemaal vol en het publiek was laaiend enthousiast. Blij om te zien dat deze afdeling zo goed draait ! Bravo aan alle deelnemers !

Lien Vanlangendonck

Wout Seghers

Anisa en Flavie

Thomas Rombouts

Stijn Verresen

Matthias Rombouts

Jacoba Marnef

 

18:54 - 19/6/2011 - comments {0} - post comment


Last Page Next Page
Description
info - nieuws uit de pianoklas van S. Vande Ginste
Home
User Profile
Archives
Friends
mijn composities
ensemble Emanon
composers21
matrix (hedend.muziek)
muziekcentrum Vlaanderen
gemeente Schoten
Recent Entries
- nieuwe website
- openbaar examen
- Super prestaties van leerlingen op finalewedstrijd VLAMO
- Paasaudities
- Toonladdertoets uitgesteld...