Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Pieter

Info over Uden

13:49, 26/6/2009 .. 0 comments .. Link

Uden met de dorpen Volkel en Odiliapeel, is een aantrekkelijke gemeente met over de 40.000 inwoners, ligt in het hart van Noordoost Noord-Brabant in de driehoek 's-Hertogenbosch-Eindhoven-Nijmegen.

Van Uden is voor het eerst sprake rond 1200. Een indruk van hoe het dorp er toen uitzag geven de archieven niet. Toch valt af te leiden dat zich al een zodanige gemeenschap ontwikkeld had, dat zij met een eigen naam aangeduid werd. Aan de hand van oude kaarten kunnen we opmaken dat Uden toen rond de kern bestond uit een aantal verspreid liggende kernen, die geleidelijk een eenheid zijn gaan vormen: de omgeving van de huidige Pius X-kerk, een uit de vóór-Frankische tijd daterende kerk in de Bitswijk, een Frankische nederzetting in de buurt van het driehoekige marktveld, de omgeving van het Birgittinissenklooster en het Moleneind.

In 1339 verleende Jan van Valkenburg aan Uden zijn oudst bekende dorpskeur. Uden heeft van oudsher een centrumfunctie gehad. De Sint Petruskerk was het godsdienstige centrum voor heel de omgeving, rond het marktveld was het tweede, economische, centrum. Daar kwam de weekmarkt tot bloei, die zich tot op de dag van vandaag wist te handhaven. Op de markt, die geheel in dienst stond van landbouw en veeteelt, verkochten de boeren hun vee en landbouwartikelen. Pas in de 18e eeuw veranderde het aanzien van de weekmarkt. De particuliere boterproductie werd grootschaliger en de uitbreiding van de regionale markt met een boterwaag was een feit. Uden staat van oudsher te boek als een gastvrije plaats. Meerdere malen fungeerde het als toevluchtsoord. Zo kwamen na de inname van 's-Hertogenbosch de kruisheren (in 1638) en de zusters Birgittinessen (in 1713) naar Uden. De hedendaagse benaming van het bedrijventerrein Vluchtoord herinnert ons aan de periode van de eerste wereldoorlog, toen enkele duizenden Belgen in Uden hun toevlucht zochten voor het oorlogsgeweld.

Na de tweede wereldoorlog zijn de ontwikkelingen spectaculair. In ruim 25 jaar onderging Uden een complete gedaanteverwisseling, van arm agrarische gemeenschap tot welvarende industriegemeente. De belangrijkste aanzet hiertoe vormde het gegeven dat Uden in 1951 werd aangewezen als kerngemeente. De industrialisatie nam een hoge vlucht, mede door aanleg van een goed industriepark. Een belangrijke injectie voor de ontwikkeling van Uden was de komst van Vliegbasis Volkel, daar zijn nu drie F-16 squadrons gestationeerd.(klik op de F-16 voor meer informatie over vliegbasis Volkel)

Zijn groene karakter heeft Uden echter weten te bewaren. In de bosgebieden van Bedaf, Slabroek en Odiliapeel is het heerlijk vertoeven in de vrije natuur. Voor fietsers en wandelaars is er volop ruimte en paardenliefhebbers vinden er speciale ruiterpaden. Ten noorden van Uden ligt het natuurpark De Maashorst, een fraai en rustig natuurgebied met vierduizend hectares bos, heide, en cultuurgrond, afgewisseld met stuifduinen, beekdalen en vennen.

Ook in cultureel opzicht doet Uden van zich spreken. Theater Markant, de door de Amsterdamse architect Herman Hertzberger vormgegeven schouwburg, zet jaarlijks een uiterst gevarieerd programma op de planken.

Van landelijke betekenis is het Museum voor Religieuze Kunst. Dit museum werd geopend in 1974 en is gehuisvest in de Birgittinessenabdij Maria Refugie. Deze abdij is het meest monumentale gebouw in de gemeente. Het museum verzamelt kerkelijke kunst van Zuid-Nederland uit verleden en heden.

Heel bekend is de Collectie Uden. Deze verzameling hedendaagse kunst geeft een goed beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de eigentijdse kunst in de provincie noord-Brabant. Bezichtiging is mogelijk in de Pronkkamer.

De wereldberoemde schilder Piet Mondriaan leefde en werkte in het verleden enige tijd in de Udense Sint Janstraat. Tijdens zijn verblijf legde hij onder meer de Udense molen op het doek vast.

Naast de diverse vormen van onderwijs is er in Uden volop aandacht voor de ouderen en de jeugd, voor sportieve mogelijkheden, voor kunstzinnige vorming. Door het jaar heen worden tal van sport- en recreatie-evenementen georganiseerd.

 About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Info over Uden

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer