Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Progressief Den Bosch

Over de partij

Voor de aankomende gemeenteraads-verkiezingen is Den Bosch een politieke partij rijker. Het gaat om de nieuwe partij: Progressief Den Bosch. Progressief Den Bosch zal een duidelijk links en vooruitstrevend beleid voorstaan. Creativiteit, gemeenschapszin en lef voeren de hoofdtoon. Progressief Den Bosch vindt dat het huidige beleid in Den Bosch veel weg heeft van lauwe pap. Er is geen durf en weinig visie en iedereen klimt bij elkaar op schoot. Progressief Den Bosch zal de Bossche politiek zeker minder saai, ambtelijk en bureaucratisch maken. Met name vindt Progressief Den Bosch dat Groen Links en de PVDA de laatste jaren een starre conservatieve koers hebben gevolgd. Op geen enkele manier hebben zij gezorgd voor een linkse tegenhanger binnen het huidige college. Het bezetten van het pluche lijkt belangrijker dan het uitvoeren van de uitgangspunten van deze partijen. Progressief Den Bosch belooft de Bossche kiezer te allen tijde trouw te blijven aan haar progressieve idealen. Zelfs in een eventuele coalitie.
Home | Profile | Archives | Friends

BEDANKT -Progressief Den Bosch - 14:58, 9/3/2006

HIERBIJ BEDANKT PROGRESSIEF DEN BOSCH ALLE 1000 STEMMERS!

 

We komen elkaar wel weer tegen!

 

 

Rosmalen moet blijven - Progressief Den Bosch - 19:12, 25/2/2006

Rosmalen moet niet veranderen in een sfeerloos 'Almere onder de rivieren'.

Progressief Den Bosch wil dat snel met bouwen wordt begonnen op het terrein van de Aldi/PTT. Verdere invulling van het centrum moet op de lange baan worden geschoven. Als er niet snel besloten wordt om het plan in fasen te bouwen zullen de Rosmalenaren jaren in een spookstad wonen. Dit moet voorkomen worden door zo snel mogelijk knopen door te hakken en te beginnen daar waar mogelijk. Het Aldi/PTT terrein is daarvoor de geëigende locatie.

 


4 Comments | Post Comment

Win een kunstwerk van Herman Brood - Progressief Den Bosch - 08:28, 21/2/2006

Win een kunstwerk van Herman Brood!

 

Spelregels:

 

Progressief Den Bosch geeft maar liefst drie cadeaus weg!

 

Iedere Bosschenaar of vereniging die zorgt dat Progressief Den Bosch in de laatste twee weken voor de verkiezingen op een positieve en ludieke manier in het nieuws komt maakt kans op de zeefdrukken van Herman Brood

 

De eerste prijs is een zeefdruk van Herman Brood ter waarde van 750,-

De tweede prijs is een zeefdruk van Herman Brood ter waarde van 300,-

De derde prijs is een pakket met drie boeken van Pietje Bel

 


1 Comments | Post Comment

Bossche Gemeenteraadsverkiezingen 2006 - Januskiep.nl - 17:21, 17/2/2006

Aanvalluuuuuuh!!


Het Den Bosch is momenteel hèt actiedorp voor (anti)verkiezingsstunts in Brabant. Diverse groeperingen staan op om hun zegje te doen. Na de studenten afgelopen woensdagavond, gaan vanavond (17 februari) de Fan Club Den Bosch en de M-side (verkiezingen@m-side.com) 'brullen'. De supportersgroepen gaan folderen in het hele stadion voor Progressief Den Bosch voor het begin van de wedstrijd FC Den Bosch-Veendam.

"Ruim 4500 folders zullen worden verspreid over de de zitplaatsen van het hele stadion. Hiermee geven de supporters van FC Den Bosch te kennen dat ze voor 100% achter Progressief Den Bosch staan. Niet alleen het standpunt over FC Den Bosch spreekt ze aan maar ook de manier van campagne voeren. Ook het Pietje Bel achtige karakter van de partij van Posset en consorten kan de goedkeuring wegdragen van de echte FC supporter" , stelt men in het hedenavond verspreide persbericht. Rond 18.00 uur vanavond zullen 10 supporters samen met Ralph Posset (lijsttrekker PDB) de folders neerleggen.

Ach, zo blijven we allemaal zoet: FC Posset foldert en Bosch Belang klimt gefrustreerd de lantaarnpalen in om verkiezingsaffiches te hangen.
Nog een effe en dan zetten we de feestneus weer op en is het hele dorp een 'apenkooi'.

Update:
Maar PDB was niet de enige die gepromoot werd. Uit een onverwachte hoek komt nu ook ineens steun. Ook Bosch Belang, of moet ik zeggen FC Den Bosch Belang, heeft de club plotseling gevonden. Bij FC Den Bosch verwacht de politiek toch wel heel veel stemmen te kunnen winnen.


0 Comments | Post Comment

Valentijnsgedicht uitgedeeld - Boschtion.nl - 16:36, 14/2/2006

Vandaag zal beeldend kunstenaar en lijsttrekker van Progressief Den Bosch, Ralf Posset, 500 gedichten uitdelen in de Bossche binnenstad. Hiermee wil Posset het gecommercialiseerde Valentijnsfeest verbreden tot een dag van de menslievendheid. In het gedicht steekt hij de loftrompet over de medemens.

In een tijd waarin wantrouwen en cynisme hoogtij vieren wil hij een statement maken: we kunnen niet zonder elkaar, we zijn tot elkaar veroordeeld en dan kunnen we er maar beter het beste van maken. Voor degenen die hem niet tegenkomen vandaag volgt hieronder een gedeelte van het gedicht

 

Ode aan de medemens.

 

Ik houd van jou omdat je anders bent,

Omdat je me de weg wijst als ik ben verdwaald,

In een vreemde stad,

En mij meeneemt in de kletterende regen,

Liftend naar mijn lieve schat.

Omdat je me voor laat gaan met mijn half litertje,

Melk in de rij,

En me waarschuwt voor enge ziektes,

Voordat ik met je vrij.


0 Comments | Post Comment

grijze muizen - Januskiep.nl - 14:02, 7/2/2006

grijze muizen


Kunstenaar en mogelijk toekomstig raadslid Ralph Posset van PDB laat zich weer eens horen. Was hij enkele weken geleden nog rode kaarten aan het uitdelen en vlammetjes bij het stadhuis, nu moeten de mogelijk vertrekkende leden van de raad het ontgelden. Door de aanwezigheid van PDB in de raad zullen een aantal "grijze muizen" plaats moeten maken en daardoor opzoek moeten gaan naar een nieuwe baan. De actie van Ralph is een grijze muizen rij van het stadhuis naar het CWI. De actie start om 14.00 uur naar het stadhuis.

Met deze actie wilt R. Posset nogmaals aangeven dat de Bossche politiek totaal niet leeft bij de gemiddelde Bosschenaar. In zijn persbericht schrijft hij:" Progressief Den Bosch is ervan overtuigd dat de gemiddelde Bosschenaar nog geen drie namen van Bossche politici kan opnoemen. ". Verder wilt PDB zich begeven op plaatsen waar andere raadsleden niet komen. "Wij doen er alles aan om mensen die zich niet gehoord voelen een stem te geven en om mensen die al jaren niet meer stemden hoop te geven.".


2 Comments | Post Comment

Fan Club Den Bosch en M-side.com steunen Progressief Den Bosch - 13:04, 5/2/2006

Met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen heeft de Fan Club Den Bosch samen met M-side.com een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de meest FC Den Bosch-gezinde politieke partij. Elke partij heeft een programma dat verder gaat dan alleen dit aspect maar we weten dat een groot deel van onze achterban geen binding (meer) heeft met de lokale politiek. Daarom proberen we tot een stemadvies te komen waardoor FC Den Bosch supporters toch gaan stemmen, al is het maar in het belang van onze club.

FC DenBosch heeft een achterban van enkele duizenden stemgerechtigden. Aangezien voor een zetel in de gemeenteraad van Den Bosch ongeveer 1300 stemmen nodig zijn, is dit voor elke partij een interessant gegeven. Het belangrijkste is echter dat wij onze stem laten gelden met het doel in de gemeenteraad een zo groot mogelijke positieve houding ten opzichte van onze club te krijgen.

Van de 11 deelnemende politieke partijen hebben er 10 gereageerd. Van de D66 fractie hebben wij (ondanks een herinnering) geen antwoord mogen ontvangen.

Overwegingen en conclusie:

Ten eerste willen we hierbij aangeven, dat het ons verheugd dat 10 van de 11 partijen, in overwegend zeer serieuze mate, hebben meegewerkt aan ons onderzoek. Een groot compliment is daarvoor op zijn plaats.Wij zijn van mening dat, gelet op de reacties, gesteld kan worden dat hetbetaalde voetbal in onze stad ook erg leeft bij de politieke partijen.

Ten tweede kan worden gesteld dat de benaderde partijen in het algemeen positief op onze stellingen hebben gereageerd. Ondanks dat we ons afvragen in hoeverre er geantwoord is om zieltjes te winnen, gaan we er vanuit dat de fracties, wanneer het nodig blijkt, woord houden. Het niet reageren van D66 is voor ons duidelijk en zij komen dan ook verder niet voor in onze overwegingen. Het CDA heeft niet inhoudelijk gereageerd op onze stellingen en zijn niet op de hoogte van twee totaal verschillende initiatieven. Dat vinden we erg slordig en komt niet echt geïnteresseerd over. Bovendien hebben we het idee dathet CDA bij het wel invullen van de stellingen, minder positief voor de dag zou komen.

De stellingen gaan over het heden, verleden en de toekomst. Op basis van het stemgedrag over de aanvullende lening aan FC Den Bosch, kunnen we Groen Links, Rosmalens Belang en de VVD wegstrepen. De SP reageerde uitermate positief op alle stellingen, maar we hebben onze bedenkingen op basis van uitspraken in het verleden. De SP ging namelijk niet zonder slag of stoot akkoord (pas bij het beroemde derde amendement) met de verstrekking van de aanvullende lening aan FC Den Bosch in de raadsvergadering van 25 maart 2003.

De PVDA,die overigens een belangrijke rol heeft gespeeld bij het behoud van het betaalde voetbal in onze stad, staat wel kritisch tegenover het door de provincie sponsoren van RKC. Het spreekt vanzelf dat verwacht kan worden dat dePvdA eenzelfde constructie bij de gemeente ten opzichte van FC Den Bosch niet zal steunen. De PvdA is bovendien van mening dat FC Den Bosch als sportief uithangbord te vervangen zou zijn door andere sportverenigingen.

Op basis van de antwoorden en feiten uit het verleden vinden wij dat vier partijen het meest FC Den Bosch gezind zijn, en wel Leefbaar 's'-Hertogenbosch&Rosmalen, Stadspartij, Bosch Belang en Progressief Den Bosch.

Deze partijen doen op basis van de stellingen niet veel voor elkaar onder maar er is één groot verschil. Van de vier partijen vinden Progressief Den Bosch, Bosch Belang en de Stadspartij het door de gemeente sponsoren van FC Den Bosch een optie. Wat we ons hierbij wel afvragen is waarom geen van de twee zittende partijen dat ooit als voorstel in de raad heeft gebracht?

Progressief Den Bosch is de enige partij die daadwerkelijk het steunen van FC Den Bosch in hun partijprogramma heeft staan. Een partijprogramma is het fundament van een partij. Zonder programma stort het politieke huis in en een partij kan daarop worden afgerekend.


1 Comments | Post Comment

Een raad vol typetjes - Nederlands Dagblad - 12:32, 28/1/2006

Door Galiëne Gerritsen

 

Laat de verkiezingen maar komen. Deze week ging op internet de stemwijzer open voor de raadsverkiezingen van 7 maart. De meeste partijen zijn net begonnen met hun campagne. Ruim negenduizend Nederlanders betreden de startblokken: klaar voor de raad. Nieuw, of opnieuw. Wie is die man of vrouw die de trom roert in het gemeentehuis?

 

De nieuwkomer

 

Ralph Posset van Progressief Den Bosch ziet zijn partij als "een tegendraadse ideeënpartij". Hij doet dit jaar voor het eerst mee met de verkiezingen en wil Den Bosch laten veranderen van een "suf achtertuintje" in een "bruisende stad". Progressief Den Bosch heeft geen geld om een stoere campagne op te zetten, maar wel creatieve ideeën, waarmee het probeerde de media te halen. Soms lukte dat. Om de lijst compleet te krijgen, plaatste Progressief Den Bosch een advertentie op Marktplaats. Gezocht: een topkandidaat voor plaats vijf op de lijst. "We kregen elf reacties", vertelt Posset. "De meeste waren steunbetuigingen op onze ideeë; de rest van de kandidaten vonden we niet "top" genoeg. Nummer vijf moet een publiekelijke rol spelen en dat konden de mensen die zich aanmeldden niet. We hadden zelf al wat mensen achter de hand; van hen is het nu iemand geworden die we geschikt genoeg vinden. Of nummer vijf een verkiesbare plaats is? Dat hopen we natuurlijk; het zou een stunt zijn meteen met zoveel mensen de raad binnen te komen. Een tegendraadse stadspartij leeft op dit moment wel onder de mensen in Den Bosch."


5 Comments | Post Comment

Vlammetjes voor Bossche politici - Boschtion.nl - 12:01, 24/1/2006

Dinsdag avond vooraf gaande aan de raadsvergadering zal de bosschekunstenaar Ralph Posset met zijn politieke partij "Progressief Den Bosch" Vlammetjes, een pittig soort loempia, uit delen aan bossche politici.

Progressief Den Bosch vindt dat de huidige Bossche politici te weinig, zoals zij zelf zegt "peper in hun kont" hebben. "Het gaat er tijdens vergaderingen te mat en te weinig gepassioneerd aan toe" al dus de nieuw-komer in het Bossch politiek landschap. Tevens zou van stevige opositie geen spraken meer zijn "nu alle partijen bij elkaar op schoot kruipen omdat iedereen hoopt in een grote coalitie terecht te komen. Dit leidt tot vervlakking en tot bangigheid."

al dus Ralp Posset zouden er in de raad teveel Dick Advocaaten en te weinig Willem van Hanegems zitten. Verder belooft men voor vuurwerk te zullen gaan zorgen tijdens de gemeente raadsverkiezingen van komend jaar.


8 Comments | Post Comment

Partijprogramma Online - Progressief Den Bosch - 21:46, 5/1/2006

PARTIJ PROGRAMMA


 

NU ONLINE!

klik op de link hiernaast voor meer informatie


3 Comments | Post Comment

Rode kaarten voor politici - Boschtion.nl - 12:49, 20/12/2005

Vandaag ontvangen alle Bossche raadsleden en wethouders voor aanvang van de raadsvergadering een rode kaart. Deze worden uitgereikt door de aanstormende politici van Progressief Den Bosch.

Progressief Den Bosch heeft twee scheidsrechters goedgekeurd die de Bossche politici de rode kaart zullen voorhouden. Progressief houdt alle Bossche politici verantwoordelijk voor het vergroten van de kloof tussen de kiezer en de politiek in `s-Hertogenbosch. Er is naar hun mening de laatste jaren heel veel gesproken over beton en weinig over mensen, Progressief vind dat de raadsleden met meer passie voor de stad en de Bosschenaren moeten hebben.

 

De rode kaarten actie is het begin van de campagne van Progressief Den Bosch. Een nieuw vooruitstrevend en links collectief dat als lijsttrekker kunstenaar Ralph Posset naar voren zal schuiven. Progressief Den Bosch zal zich de komende maanden flink gaan roeren in het Bossche landschap. Voornaamste uitgangspunt is het terugbrengen van de politiek naar de burger. De meeste Bosschenaren voelen zich niet vertegenwoordigt door de huidige politieke partijen. Progressief Den Bosch zal proberen hierin verandering te brengen.


1 Comments | Post Comment

Kring wint vrijwilligersprijs - Brabants Dagblad - 16:17, 10/12/2005

door Rianneke Huibers


Zaterdag 10 december 2005 - De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft dit jaar de Prijs Actief Burgerschap gewonnen. Skater S. Dunnewijk heeft de Jongerenprijs gewonnen, die voor het eerst werd uitgereikt. - Beiden kregen de prijs uit handen van wethouder B. Eigeman. En beiden konden het niet nalaten om kritiek op het stadsbestuur te uiten. De Kring wil graag de uithangborden terug en Dunnewijk wacht nog steeds op een skatehal.

S. Dunnewijk kreeg de jongerenprijs, rechts voorzitter van de Kring Vrienden J. Timmermans.
(Foto Marc Bolsius)

Den Bosch

De Kring krijgt de prijs voor de inzet voor het behoud van het culturele erfgoed van Den Bosch. Dat gebeurt via wandelingen, rondleidingen en rondvaarten over de Binnendieze. In totaal heeft de kring 3000 leden, waarvan er 325 actief zijn als vrijwilliger.
„Ik zou haast zeggen het werd tijd dat we die prijs wonnen“, grapte voorzitter J. Timmermans. De Kring schenkt de helft van de gewonnen 2500 euro aan de andere twee genomineerden, de Marokkaanse buurtvaders uit Oost-Muntel-Graafsewijk en de Rosmalense Judoclub.
Timmermans nam van de gelegenheid gebruik om het gemeentebestuur niet alleen te bedanken voor de steun die de Kring altijd krijgt, maar ook om te klagen. „De pogingen om de Bossche cultuurhistorie te bewaren zijn prima, maar niet wat betreft de regels voor geveluitingen. Ik verzoek het gemeentebestuur om ervoor te zorgen dat wij onze uithangborden weer buiten mogen hangen, zodat nog meer bezoekers van onze rondvaarten en wandelingen gebruik kunnen maken.“ Hiermee blikte Timmermans terug op de discussie die er vorig jaar was over de gevelreclame van de Kring.
Dunnewijk kreeg de primeur van de nieuwe Jongerenprijs toebedeeld. Deze prijs is bedacht door beeldend kunstenares N. Werkman. De jury roemde zijn inzet voor een publiek debat over een indoor skatevoorziening.

Skatehal


„Dit is leuk en aardig, maar hier doe ik het niet voor“, reageerde Dunnewijk. „Pas als ik straks honderd kinderen in een hal zie skaten, heb ik eer van mijn werk. “
Dunnewijk is namens ruim 100 Bossche skaters al ruim anderhalf jaar over een indoor skatehal in onderhandeling met dezelfde wethouder die hem nu het beeldje gaf. Tot dusver is het niet gelukt om een geschikte hal te vinden voor de 60.000 euro die de gemeente heeft begroot. „Met alle respect voor de kunstenares, maar als ik het beeld in kon ruilen voor een skatehal, deed ik het meteen.“


1 Comments | Post Comment

Het Debat - door Ralph Posset - 14:09, 1/12/2005

Ik heb veel geleerd de afgelopen week. Zo ben ik er achter gekomen dat een
debat niet betekent dat je met elkaar in gesprek gaat maar dat een debat
betekent dat dat je heel hard en lang op je eigen borst roffelt. Verder is
een politiek debat geen moment om vergezichten te schetsen en over de
toekomst te filosoferen. Een algemeen debat over problemen en oplossingen?
Je moet er de Bossche politici niet mee lastig vallen.
En dus werd het debat tussen mij en vier andere linkse politici een groot
fiasco. Het publiek liep halverwege het debat weg. En terecht.
Ben ik daar zelf ook niet verantwoordelijk voor?
Natuurlijk wel. Ik houd vast aan de strategie die wij als partij hebben
uitgezet. We laten voorlopig niets los over ons 25 punten plan voor Den
Bosch. Dit heeft als reden dat we zelf de regie in handen willen houden.
Niemand van buitenaf bepaalt onze agenda. Sorry.
Het nadeel is dat je als ideeënloos wordt neergezet. So be it. Men is kort
van memorie. Het grappige is echter dat men stiekem wel weet dat er nog iets
gaat komen.
Zo hadden wij het hele debat naar ons kunnen toe trekken door een ludieke
actie uit te voeren. Ik weet dat veel toeschouwers dit verwachtte. Maar we
willen laten zien dat we het democratisch proces serieus nemen.
Een programmapunt dat ik wel heb prijsgegeven is dat wij vinden dat 0,01%
van de Bossche begroting moet worden vrijgemaakt voor de allerarmsten van
deze wereld. Er werd smalend op gereageerd. Dit geeft nog eens aan hoe
cynisch de andere linkse partijen zijn. Met dit kleine puntje geven wij aan
dat we buiten de normale politieke kaders durven te denken. Wat dat betreft
zijn wij de enige partij die echt anders is. Dit zal steeds duidelijker
worden naarmate de gemeenteraadsverkiezing nadert. Daar maken wij ons geen
zorgen over.

Ralph Posset


1 Comments | Post Comment

scherpe blik van boven - boschveld omarmt skaters en cultuur - Januskiep.nl - 17:22, 15/11/2005

door reade wikel
 

boschveldomarmt.jpgHet politiek gesol met de skaters hangt sommigen zodanig de keel uit dat men zelf initiatieven gaat ontplooien. Het meest concrete initiatief wordt momenteel in de steigers gezet: Bewonersvereniging Veemarktkwartier wil dat een kleine, ongebruikte hoek in de openbare ruimte beschikbaar wordt gesteld aan de skaters. Het betreft hier de hoek Koestraat/Paardskerkhofweg (zie foto). Wij hebben vernomen dat zij dit initiatief hebben galanceerd op het gisteravond gehouden Boschveldoverleg. Echter men weet onvoldoende van het skatemilieu om te bepalen hoe de ruimte dan moet worden ingericht. Hulp gevraagd!

Een nog grootser idee (meer iets voor de nabije toekomst) komt van het Bewonerscomité Van Coehoornplein. Zij pleiten voor een jongerenfunctie (inclusief skatehal) in het voormalige Expeditieknooppunt (EKP) aan het spoor. Voor de bereikbaarheid zou een 'cultuurbrug' geslagen moeten worden over het spoor waarmee het EKP met Verkadefabriek/Willem II verbonden wordt. Bovendien zou het spoorlijntje door de wijk voor vervoer moeten zorgen tussen Station en Brabanthallen (gekoppeld aan de herbouw van de oude Tramremise). Uit goed ingelichte bronnen hebben we vernomen dat het initiatief informeel werd doorbesproken met skater Stijn Dunnewijk van de nieuwe partij Progressief Den Bosch tijdens de manifestatie 'De vesting als corset' in het Kruithuis. Inderdaad 'explosief' materiaal, en dat met de verkiezingen voor de boeg.

Gaan Boschveld (bedreigd door sloop) en de skaters (waar politiek mee gejonast wordt) de basis leggen voor een Bossche Cultuur Cluster?


 

4 Comments | Post Comment

Fractievoorzitter Halsema van GroenLinks gast op Avondeditie - Brabants Dagblad - 10:51, 11/11/2005

Tweede Kamer-fractievoorzitter Femke Halsema van GroenLinks spreekt zich uit over linkse politiek.

Zij neemt deel aan een debat over dit onderwerp tijdens de Avondeditie, die het Brabants Dagblad en de Verkadefabriek op dinsdag 29 november in Den Bosch houden.
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 in aantocht stelt het Brabants Dagblad de vraag of en hoe linkse partijen zich kunnen manifesteren. Een onderwerp dat Halsema, getuige haar oproep tot een ’linkse lente’ en de recente uitgave van het boek ’Vrijheid als ideaal’, bezig houdt.

Eigeman-Posset

Halsema kruist de spreekwoordelijke degens met lokale politici uit Den Bosch.
Niet alle deelnemers zijn bekend, maar zeker is dat onder anderen de Bossche wethouder Bart Eigeman (GroenLinks) en Ralph Posset van de nieuwe partij Progressief Den Bosch hebben toegezegd om aan het debat deel te nemen.
Eigeman had direct nadat bekend werd dat Progressief Den Bosch meedoet aan de verkiezingen, Posset al uitgedaagd tot een debat op 4 december.

Afgezegd

GroenLinks heeft dat debat nu afgezegd, omdat de Avondeditie over linkse lokale politiek vlak daarvoor gepland staat. Progressief Den Bosch vindt dat een zwak excuus.
De Avondeditie over de lokale linkse politiek heeft plaats op dinsdag 29 november, om 20.00 uur in de Verkadefabriek aan de Boschdijkstraat 45 in Den Bosch. Toegang is gratis.


1 Comments | Post Comment

Het bossche schaakspel - Januskiep.nl - 12:12, 17/10/2005

stadscolumn
het bossche schaakspel


Ralph Posset, in de volksmond de Bossche Dildokoning, zet zijn schaakstukken komende maanden weer op het bord voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het broeide al weer een tijdje en na een paar jaar van dildo’s, krenten en condooms over het Bossche dorp uitstrooien, besluit hij weer de doos met het schaakspel tevoorschijn te halen. Want de publiciteit naar zich toetrekken kan hij als de beste, daarentegen blijkt timing niet zijn sterkste kant. Halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw probeerde hij al een progressieve partij ‘Sterk 95’ op het schaakbord de verkiezingsstrijd in te drukken, maar de dildokoning was net te laat bij de aanmelding. Toevallig, dat smoesje kreeg Janus Borghs ook eens te horen.

Maar nu is hij weer veel te vroeg met de aankondiging van zijn partij. De redactie van Januskiep.nl benaderde Posset omdat er geruchten waren dat hij nu echt wil gaan meeschaken in de Bossche dorpspolitiek. Ook zagen ze Posset regelmatig bij de raadsvergaderingen en hoorden ze dat er begin oktober een groepsfoto van Progressief Den Bosch was gemaakt. Dat was de reden voor de redactie om Posset te benaderen met wat gerichte vragen. Een dag later komt Posset noodgedwongen met een persbericht waarin hij zijn partij aankondigt.

Maar er schijnen meer spelers op het schaakbord te gaan spelen. Zo blijkt er een groep van oudgedienden in december met een nieuwe partij te komen. Ook hoorde ik van een nieuwe linkse jongerengroep die zich gaat inzetten voor de verkiezingen in 2006. Hun naam zal ‘Centraal Den Bosch’ worden.

Ik vind het prachtig om de Bossche schaakpartij te volgen. Grootmeesters zullen we niet zien, maar een aardig partijtje zittende pionnen afstoffen is nooit weg natuurlijk. Grote vraag is of ik de drie nieuwkomers in het Bossche schaakspel moet gaan zien als hard-lopers of misschien wel als wed-paarden. Een ding is zeker, The Games have begun!

door ouwe bet

0 Comments | Post Comment

Poppenkast - Brabants Dagblad - 15:13, 15/10/2005

door Henk Mees


Zaterdag 15 oktober 2005 - Het was dinsdagavond in het stadhuis van Den Bosch tijd voor koffie met een koekje, toen Geert Overdam kwam klagen bij burgemeester Rombouts. ’Wat een niveau, zeg. Wat een poppenkast die gemeenteraad’, vond Overdam. De burgemeester deed maar net of hij het niet gehoord had.

Origineel was de klaagzang niet. Er wordt wel vaker in zulke termen over de politiek geschamperd, ook in Den Bosch.
Maar hier sprak wel de directeur van het theaterfestival Boulevard, dat onder zijn leiding voor het eerst in de rode cijfers is gekomen. Dit zei de man die in augustus door de microfoon gilde dat er 'meer bier gedronken moest worden op de Boulevard'.
Toen hadden zijn woorden ook al zo'n laag artistiek gehalte.
Hoe komt het toch dat mensen uit de kunstwereld zo vaak een heel andere toon krijgen wanneer ze van het podium moeten afdalen om een beroep te kunnen doen op de collectebus van de gemeenschap?
Nadat de lening voor de Boulevard dinsdagavond was veilig gesteld, hoorden we Geert Overdam niet meer klagen. Ja, er waren harde woorden gevallen, zei hij, maar het belangrijkste was toch dat hij verder kon gaan met de steeds verder reikende ambities van het festival. De Boulevard zal dus ook volgend jaar de Parade vullen. Maar daarmee is nog lang niet gegarandeerd dat de gemeente in de toekomst niet meer opnieuw hoeft bij te springen.
Volgend jaar zit er wel een nieuwe gemeenteraad. De kandidaten daarvoor melden zich al aan.
Er wil nu zelfs een kunstenaar meedoen. ’Kunstenaar in de publieke ruimte’ noemt deze gegadigde, Ralph Posset, zich. Elf jaar geleden was Ralph Posset precies drie minuten te laat om zijn nieuwe partij Sterk '95 te laten registreren. Nu probeert hij het in een nieuwe verpakking met Progressief Den Bosch.
Zijn campagne heeft hij nooit beëindigd. Posset laat regelmatig van zich horen. Zogauw hij van het toilet komt, rolt er iets nieuws naar buiten.
Met ingezonden brieven is hij vaste klant bij de krant. Honderden beschilderde dildo's en vibrators zette deze aspirant-politicus vorig jaar uit in de binnenstad. Vierduizend condooms kieperde Posset in het voorjaar op de stoep van de Sint-Jan, uit protest tegen de opvattingen van de nieuwe paus over condoomgebruik. Twintig kilo krenten strooide hij uit voor het stadhuis toen Den Bosch aarzelde met een gift voor de tsunami-slachtoffers. Vorige maand bezaaide hij het Binnenhof met pamfletten.
Deze galerie-eigenaar, die handelt in werken van Brood, Corneille, Appel cs, zit zelden verlegen om ideeën. Maar nu Posset opnieuw de politiek inwil, weigert hij iets te zeggen over standpunten, voorstellen of plannen. Bang dat de concurrentie hem gaat imiteren. Een kunstenaar die bevreesd is voor namaak-politiek.
Die angst maakt me razend benieuwd naar wat er straks uit de bus komt. Maar ik vrees nu al dat Geert Overdam gelijk gaat krijgen. Met Posset zal het vooral nog meer poppenkast worden.


1 Comments | Post Comment

't Moer - Brabants Dagblad - 16:43, 11/10/2005


5 Comments | Post Comment

Nieuwe Politieke Partijen - Brabants Dagblad - 12:27, 10/10/2005

Maandag 10 oktober 2005 - De Bossche kunstenaar Ralph Posset heeft de politieke partij Progressief Den Bosch opgericht. Hij doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006. De partij wil een ’duidelijk en vooruitstrevend beleid’. Posset verwacht wel een zetel te halen. Ook de Lijst Pim Fortuyn belooft een nieuwe Bossche fractie.

Posset kiest voor de aanval op de linkse coalitiepartijen GroenLinks en PvdA. Deze partijen hebben volgens hem een strakke conservatieve koers gevoerd en zich niet sterk gemaakt voor de linkse uitgangspunten.
Ook de lokale oppositiepartijen moeten het ontgelden. Posset noemt hen opportunistisch. „Zij willen alleen de bevolking paaien met dan weer linkse en dan weer rechtse items.“
Progressief Den Bosch daarentegen belooft de politiek „minder saai, ambtelijk en bureaucratisch“ te maken. Met welke standpunten de nieuwe partij komt, wil Posset evenwel nog niet zeggen. „We gaan ons kruit nog niet verschieten. Voor je het weet lopen ze met onze ideeën weg.“

Vuurwerk

Duidelijk is al wel dat Progressief Den Bosch zich afkeert van „megalomane plannen die uiteindelijk leiden tot fiasco’s“. Als voorbeeld geeft Posset de parkeergarage onder het stadskantoor. „Daar moet geen euro meer in. Dat is ook niet meer nodig. Ambtenaren komen nu toch ook op het werk? Maak er maar een archiefplaats van, of geef het aan de skaters.“
Posset heeft al zeker drie medestanders die als raadslid op de lijst willen: kraker-skater Stijn Dunnewijk, Fille Dohmen en Sebastiaan Vilhaber.
Posset, die vandaag 36 jaar wordt, zoekt als kunstenaar vaak de publieke ruimte op. In oktober 2004 zette hij beschilderde dildo’s in de binnenstad neer als protest tegen de vertrutting van de kunst. In mei dit jaar legde hij met 4000 condooms de tekst ’aids kills’ voor de ingang van de Sint Jan neer, als protest tegen de nieuwe paus Benedictus XVI.
In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen wil Posset ook voor vuurwerk zorgen.


7 Comments | Post Comment

Verkiezingen 2006: Nieuwe Partij - Januskiep.nl - 12:56, 9/10/2005

Ralph Posset houdt zijn belofte en komt met aanvullende informatie die de geruchten van vrijdag bevestigen. Posset zet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 een nieuwe Bossche partij op de lijst. "Progressief Den Bosch" heet de partij waarvan Posset zelf lijsttrekker is en zich laat ondersteunen door Sebas Villhaber, Stijn Dunnewijk en Sille Dohmen.

Aan onze redactie noemt Posset het beroerd functioneren van de huidige gemeenteraad. Hij gebruikt woorden als "saai, ambtelijk en bureaucratisch" en zegt hij dat er teveel geld over de balk wordt gegooid met Markt, Parkeergarage en Sportiom. Hij belooft "de Bossche kiezer te allen tijde trouw te blijven aan haar progressieve idealen ... de partij zal een duidelijk links en vooruitstrevend beleid voorstaan."

Wat precies die idealen zijn wil hij nog niet zeggen "om plagiaat door andere partijen te voorkomen". Januskiep.nl wenst PDB veel succes maar wenst ook duidelijkheid, dus, kom zo snel mogelijk met jullie standpunten zodat de Bosschenaar zelf kan beslissen of jullie ideeën progressief zijn!


1 Comments | Post Comment
« Last Page   Next Page »
Hosting door HQ ICT Systeembeheer