Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
peuterspeelzaal de petteflat

Description

deze weblog hebben wij gemaakt voor een project dat we moeten doen. het project is een peuterspeelzaal opgerichten. onze peuterspeelzaal heet de petteflat. veel plezier!!! groetjes: heleen, ilse en marlou


My Links

* Home
* My Profile
* Weblog Archives
* Friends
*My Photo Album

gegevens kind

gegevens peuter:

 

naam: Peter De Boer

geboortedatum: 18 april 2002

adres: Seringenstraat 8

woonplaats: Ootmarsum

leeftijd: 3 jaar

Lengte: 96 cm

Gewicht: 15 kilo

Doorgemaakte kinderziektes: waterpokken, de bof, diarree

Groep: De Kluizenaars.

 

 

 

mede in het kader van de ( brand ) preventie is het verplicht om dagelijks de registratie van de aanwezigen in de peuterspeelzaal bij te houden.


Posted: 10:10, 9/12/2005
Comments (0) | Add Comment | Link

gegevens personeel

gegevens personeel:

 

taakomschrijving: leister1: geeft adviezen aan ouders die om hulp vragen. vragen van ouders beantwoorden. conclusies trekken, en gesprekken met ouders nemen/voeren, thema's bedenken voor activiteiten, begeleiden van de kinderen, kinderen verzorgen ( eten geven, verschonen ) aan tekeningen over kinderen maken. kindren leren schoenen te strikken, jas aan te trekken oftewel kinderen leren wat zelfstandiger te weorden.

 

naam,voornamen: Annelies Geesje Ter Haar

adres: Boxdoornstraat 56 Ootmarsum

geboortedatum: 26 maart 1983

opleiding: afgeronde MBO opeliding die gericht is op omgang met mensen/kinderen.

aanstellingsuren: 30 uur per week

diploma's: BBL diploma, MBO opleiding spw niveau 3/4, EHBO diploma.

 


Posted: 09:57, 9/12/2005
Comments (0) | Add Comment | Link

taakomschrijving

leidster 1:

geeft advies aan ouders die om hulp vragen. vragen van ouders beantwoorden. conclussies trekken. gesprekken met ouders nemen. thema's bedenken voor de activiteiten. begeleiden van kinderen.

de opleiding die leidster 1 heeft is SPW opleiding niveau 3/4  en EHBO cursusses. voor dit werk moet ze ook pedagogisch kennis hebben.

ze moet sociale vaardigheden hebben om te helpen van het stimuleren van het kind.

ook moet ze goed duidelijk nederlands kunnen spreken en uitdrukkingsvaardigheden bezitten.

een leidster moet ook geduld hebben in het observeren en omgang  met peuters en kleuters.

ze moet kunnen helpen met het eten en drinken van het kind (als het kind dat moelijk vind )

als een kind medicijnenen moet hebben moeten hun wel die opleiding/cursses hebben gehad anders kunnen ze moelijkheden krijgen met het geven van de medicijnen aan het kind.

ook valt onder leidster 1 het verschonen van het kind en het zindelijk proberen te maken, helpen met het aankleden, persoonlijke verzorging en hygiene.

de leidsters moeten een ook thema avonden kunnen organiseren met belangrijke onderwerpen zoals b.v voedingondersteunde onderwerpen behandeld worden.

ook moet er goed samengewerkt worden met andere collega's.

ze moeten helpen bij de gezelligheid,veiligheid,helpen bij het stimuleren eb postief groepsklimaat waar het kind zich vrij kan ontwikkelen. en het stimuleren van de peuter zodat hij leuk meedoet met de groep.

de peuterspeelzaalleidsters is verantwoordelijk voor de opvang,ontwikkeling en verzorging van peuters tot 4 jaar.

 

leidsters 2:

hij/zij moet goed kunnen omgaan met kinderen die het moelijk hebben ook moet ze goed kunnen begeleiden van kinderen.

ze moet meehelpen met het bedenken van thema's en activiteiten die ze daar gaat doen.

de opleiding die leidster2 heeft is gedaan is minimaal SPW 2, ehbo cursses.

ook moet ze sociale vaardigheden bezitten voor goede omgang met kinderen en ouders hier heeft ze ook uitdrkkingsvaardigheden bezitten voor een betere communicatie tussen haar en kinderen/ouders.

ze moet geduld hebben voor het observeren en omgang met peuters en kleuters.

ze moet kunnen meehelpen met het eten en drinken geven aan het kind.

ook als leidster1 hier omgaat kan ze meehlepen met het toedienen van medicijnen.

ook moet ze meehelpen met het verschonen en aankleden van kinderen.

ze moet goed kunnen omgaan met collega's vooral met leidster 1 want die kan haar soms bepaalde taken laten doen. ook moet ze meehelpen met dingen die b.v. te maken hebben met activiteiten enz.

ze moet gezellig en goed kunnen omgaan met kinderen.

 

de peuterleidsters is verantwoordelijk voor de opvang,ontwikkeling en verzorhing van peuters tot 4 jaar.

 

stagiare:

de stagiare moet kunnen helpen met de opvang van de kinderen en hun ontwikkeling.

meestal zit hij/zij op de SPW opleiding.

ze meot goed met kinderen kunnen omgaan en moet gezellig zijn zodat de kinderen zich bij haar op gemak voelen.

ze moet de kinderen kunnen helpen met hun zindelijkheid.

ze kan ook helpen met de dingen die mensen vargen, helpen met opdrachten en activiteiten en dingen klaar maken b.v. knutselspullen maken.

leidter1 en 2 kunnen haar helpen met de opdrachten die ze voor school moet doen.

ze kunnen haar dingen uitleggen en der op wijzen wat belangrijk is om hier later mee te gaan werken.

de dingen die haar worde uitgelegd moet ze dan ook uiteindelijk kunnen uitvoeren.

ze moet mee kunnen helpen met het helpen en stimuleren van het kind en dervoorzorgen dat elk kind evenveel ongeveer doet in de groep.

de stagiare moet ook goed en duidleijk nederlands kunnen praten.

 

huishouding:

de persoon die de huishouding doet maakt alles schoon voor de volgende dag.

b.v. de tafwels schoonmaken, de vloer vegen en dweilen, de w.c schoonmaken van het gebouw.

ze moeten kijken of de matarialen die de kinderen en leidsters hebben gebruikt nog in een goede staat verkeren als dit kapot is kan de persoon die de huisdouding doet dit aangeven bij de directie en het kapotte speelgoed weghalen.

de persoon van de huishouding moet zoregen dat het hygenisch en veilig is.

ze moet alle schoonmaakmiddelen op een goede droge plek neerzetten.

ook word er een lijst bij gehouden wat er is schoongemaakt door wie en wanneer dit is gebeurd.

ze moeten een opelding hebben gevolgd voor huishouding.

 

de directie:

deze persoon begeleid de peuterspeelzaal en zorgt voor allerlei dingen b.v de tijden dat de groepen beginnen. welke leidsters wanneer moet werken. uitstapjes de kosten daarvan regelen.

b.v.

de kluizenaars om 9.00 beginnen en om 12.30 mogen de ouders hun kind weer ophalen.

de tortelduifjes moeten om 13.30 beginnen en om 16.30 mogen de ouders hun kind weer ophalen van school.

de directie maakt ook de lesroosters van de leraren en voor de ouders van het kind die hier op school zit.

ook regelt de directie dingen voor mensen die een gesprek moeten hebben enz b.v. wanneer de kinderen vakanties hebben , als de ouders hun kind wel hebben ingeent voor ziektes, als de ouders wel hebben betaald voor de school en andere dingen voor de peuterspeelzaal enz.

 

de administratie:

de administratie dienst doet van allerlei dingen b.v. die doet de clienten hun gegevens bijhouden, brieven versturen, rekeningen schrijven, adminstratief werk, afwezigheid noteren ( kinderen die ziek zijn of iets anders hebben die de dag niet kunnen komen.

roosters maken voor de leraren en voor andere mensen. gesprekken regelen voor mensen die daar dan kan komen of iemand die naar iemand heen moet.

als iemand komt om dingen te bekijken kan de persoon van administratie de dingen laten zien wat ze allemaal gebruiken en wat ze daar voor dingen doen.

en ze regelen de papieren voor een nieuwe inschrijving.

 


Posted: 09:15, 7/12/2005
Comments (0) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer