Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Psychologia czlowieka Home | Profile | Archives | Friends
Czlowiek a psychoanaliza

Psychoanaliza - podstawowa wiedza6/11/2015

Elementem budującym pień psychoanalizy jest tzw. teoria styczności z obiektem. Jej specyficzną właściwością jest skierowanie akcentu z problematyki popędów, oddzialujących na ego, na klasę relacji. W opublikowanej kilka lat temu pracy, prezentującej najistotniejsze punkty powstałe W bieżącym obszarze psychoanalizy, użyłem pojęcia „psychologia relacji interpersonalnych”. Psychoanaliza W bieżącym wyrażeniu jest myślą międzyludzkich więzi i ich zaburzeń. Treść ta pojawiała się już u Freuda. Analiza historii to termin, który nazywa metodę analizy. Przedmiotem zainteresowania przestaje być psychologia, odbierana jako monada, psyche solipsystyczna (subiektywna psyche jest prawdziwym bytem realnym, wszystko kolejne to wyłącznie jej mniemania), W sercu badań poznaje się to, co zachodzi pomiędzy jednym oraz innym typem, zależności pomiędzy nimi (zostajemy przy tej terminologii, zdając sobie sprawę, iż proporcja to określenie naduzywane, o słabych konturach).

Powszechnie znana wiedza?

Teraz przyszedł okres na omówienie zapytania o prawdziwy charakter psychoanałizy. Obecnie W przedmowie wsporninałiśmy, iż wielokrotnie narzuca się tej sferze nienaukowość. Nawet kiedy psychoanałiza broniła się kierunkiem uniwersyteckim, powstała W obrębie medycyny, nauk publicznych czy pedagogiki, czy też jak we Frankfurcie, wkroczyła w zakres wydziału psychologii, przedstawiało się, że jest tutaj „gościem”, widziało się ją z zamkniętym dystansem, jako myśl o bardzo otwartym statusie. Zanim odpowiemy na przedstawione wyżej pytanie, opiszemy krajobraz nauki, naszkicujemy przegląd nauk ścisłych. Zajmiemy się rzeczami z obszaru wiedzy nauk: uporządkowaniem dziedzin naukowych według metod, nauk tudzież ich realnego wykorzystania, istoty skali i podobieństw między nimi. Mogę być fachowcem ale w jakiejś części nauki; tylko W niej dobrze się orientuję i potrafię Wszystko jeden kontrolować. W nietypowych płaszczyznach jestem zdany na potwierdzenia kolegów, którzy czują się specjalistami w konkretnym kierunku. W tej okoliczności dla każdego naukowca jego mowa ojczysta staje się niemal językiem obcym. Zapewne jest możliwe przełożenie terminologii technicznej na język potoczny, wówczas też pojawia się szansa wytłumaczenia sensu skomplikowanych pojęć specjalistycznych. O tymże, że takie próby się udają, świadczą liczne opracowania popularnonaukowe. Zwykle tymczasem W tych przypadkach istnieje ryzyko uproszczeń; ja jeden zresztą, tworząc tenże materiał, również wystawiam się na obecne ryzyko. W każdej dyscyplinie naukowej są bowiem treści, których wieloplaszczyznowe znaczenie jedynie z trudem zdarza się przełożyć na język potoczny. Przetłumaczenie nazw szczegółowych metod ciekawych i trudnej wiedzy na język codzienny wyraża W dowolnym wypadku zubożenie ich stanowienia. W tych postaciach mogę, natomiast nie muszę, wierzyć w Świadectwa naukowców. Skoro im nie dowierzam, wciąż zostaje mi możliwość przyswojenia owej dziedziny nauki, doświadczenia oraz swobodnego wdrożenia jej sprawności. Wtedy mogę, nie rozliczając się z oceną autorytetów, sprawdzić, czy jeszcze raz, używając tych samych dróg, otrzymam identyczne dane.

Nie łatwe odpowiedzi

Wszystkie umiejętności mają naukę i podają ją zespołowi poprzez książki W czasopismach oraz publikacjach. Składnikiem nauki staje się przecież właśnie to, co wpływa za bezpieczne, tzn. możliwe do udowodnienia, coś, czego nie odnotowano w sposób przypadkowy. Trzeba najpierw przeprowadzić okresowe badania, w trakcie których przy współpracy określonych metod zalicza się teorie Ten sposób pracowania jest niezły W obrębie nauk przyrodniczych, wymiernych. Tutaj, W postaci nomotetycznej, przedstawiane są prawa, np. zasady szczegółowe, spośród jakich po wielu próbach wyciąga się wnioski, będące do określania powszechnie obowiązujących prawidłowości. W szerszym znaczeniu wspominamy o naukach empirycznych. Źródło www.ego-warszawa.pl.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer