Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
PSYCHOLOOGJOB, uw kind in beeld.

Home - Profile - Archives - Friends

"NOSEFLUTEJOB", workshops noseflute and sheepdogwhistle

Posted on 26/4/2012 at 13:01 - 3 Comments - Post Comment - Link

DE HAAGSE KINDERPRAKTIJK VAN PSYCHOLOOGJOB  WERD PER 01-01-2016 OPGEHEVEN.  Job te Pas ging verder op het muzikale pad van de neusfluit  en de schaapshondenfluit ("sheepdogwhistle").Twee "fluitjes van een cent" waarop werkelijk alles mogelijk is: van Bach tot jazz. Of u of uw kind (vanaf 4 jaar) muzikale talenten heeft kunt u door hem ("noseflutejob") laten uittesten.

.                                                                                                                                                                                                                                           Ook zijn enige proeflessen mogelijk op deze twee instrumenten om het aanblazen te leren. Beide zijn uitermate geschikt als eerste opstap ("solfège") naar de muziekwereld. Notenschrift niet nodig. Alles gaat op gehoor en muzikaal geheugen, DE basis van de muzikale ontwikkeling.

.

                                                                                                                                                                                                                                                  U kunt "noseflutejob" bereiken via mobiel 06.5129.3203 en via E-mail psychos@casema.nl

.

DE KRACHT VAN DE EENVOUD!

.

Doorklikken naar de andere website: http://psycholoogjob.wordpress.com/

.

.

 

 

.

OUD...OUD...OUD...OUD...OUD...OUD...OUD...OUD...OUD

.
De tekst hieronder laat ik staan voor geïnteresseerden in het vak van kinderpsycholoog.

.


Na 30 jaar in overheidsdienst als kinderpsycholoog in de Geestelijke Gezondheidszorg te hebben gewerkt, richtte Job te Pas zijn eigen Haagse praktijk op in 2004. Zijn ervaring omtrent en kennis van het opgroeiende kind met alle mogelijke problemen van dien, maakt dat hij doorgaans efficient en vlot doordringt tot de kern van problemen. Altijd resultaatgericht. Dat maakt tevreden clienten en houdt de wachtlijst kort.

.

Daarenboven doet hij iets dat in psychologenkringen wel zeer ongebruikelijk is: hij komt bij voorkeur bij u  aan huis.Voor kinderen veilig en voor de psycholoog een rijke bron aan informatie. Oplossingen voor of het begaanbaar maken van problemen zoekt hij bij voorkeur in het gezins- en schoolverband en buiten de officiele hulpverlening.

.

Het register voor Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) en de erkenning door de zorgverzekeraars geven zekerheid omtrent diens kwaliteit van werken. Dat komt in de praktijk neer op bijhouden en uitbreiden van vakkennis (geregelde bijscholing) en de mogelijkheid van toetsing bij Colleges van Toezicht.

.

Door opleiding en levenservaring tot  inzicht en een efficiente werkwijze gebracht, krijgt u een advies dat klinkt als een klok.

.

U kunt hem per 01-06-2017 bereiken onder telefoonnummer 06.5129.3203 Mailen kan ook: psychos@casema.nl

.

 

 

Interview met psycholoogjob over diens speciale werkwijze: http://www.scribd.com/doc/6507132/Een-Droom-Verwezenlijken-Kan-Een-Wonder-Betekenen 

.

 

Drs. Job te Pas

Kinderpsycholoog

Den Haag

Internet zoeknaam "PSYCHOLOOGJOB"

 

 

NB: Per 1 januari 2015 gaat er nogal wat veranderen in de financiering door de zorgverzekeringen en in de organisatie van jeugdzorg door de gemeente.Bij telefonische aanmelding wordt u daarover nader ingelicht.

.

PESTEN, een meestal niet opgelost probleem:

U hoort vast wel eens iets over kinderen die op school eindeloos werden gepest, zonder dat school of ouders daar daadwerkelijk iets tegen ondernamen. En hoe lang en zwaar zo'n trauma blijft bestaan en het leven bederft. Tot aan zelfmoord toe. En dan is het te laat.

Soms maakt een school zich er van af via een klassikale "anti-pestcursus". De werking van zulke cursussen is doorgaans uiterst kort tot nihil, want de beloning voor de pesters wordt namelijk  niet weggenomen. Onvoldoende wordt rekening gehouden met speciale eigenschappen van  pester èn slachtoffer. Het pestgedrag komt na korte tijd terug in andere vormen. En de traumatisering -juist in gevoelige perioden- gaat helaas gewoon verder.

Speciaal daarom is de coaching door psycholoogjob gebouwd op harde leertheoretische wetten.

Het slachtoffer leert daardoor effectief gebruik maken van zijn talenten en eigenschappen om de pester in een underdogpositie te krijgen en te houden. De coaching houdt pas op als het geleerde aantoonbaar is uitgetest op succes.

Eenmaal aangeslagen werkt de methode een leven lang. Want nieuwe potentiële pestsituaties worden tijdig herkend en met zelfvertrouwenb getackeld. Zoals het inzien dat sommige pesters periodiek "een kleine herinnering" vragen om hen -voor zover het uw kind betreft- voor altijd uit de pestpositie te houden.

Tussen de 10 en twintig zittingen zijn meestal voldoende.

Wel moet er rekening mee worden gehouden dat het gecoachte kind zowel tegenover ouders als leraren assertiever wordt. Dus deze 'update' vraagt ook voor hen enige aanpassing. Maar dat kan gezien het bereikte doel geen bezwaar zijn.

Van belang: laat uw kind er niet te lang onder lijden!

Tot zover een van van de specialiteiten.

Job te Pas

 

 

 

 

 


Hosting door HQ ICT Systeembeheer