Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Project De Regenboog

Description

Weblog van het project De Regenboog (2009). Gemaakt door Tim Boonen, Annemie Helsen, Greet Jansen, Debby Simons, Joeri Smet en Steven Van Beylen.


My Links

» Home
» My Profile
» Weblog Archives
» Friends

Tot ziens...

Na 8 weken zwoegen, is het zo ver: de projectweek zit erop. Deze week stond de grote interne presentatie nog op het programma. Tijdens deze presentatie stelden we onze producten en ons proces voor, in het Frans en het Engels. Nadien, aan het einde van de presentatie, toonden we onze projectvideo.

 

Het waren 8 leerrijke weken, zowel op intellectueel als op sociaal vlak. We kunnen wel stellen dat de tijd echt voorbijgevlogen is.

 

Nu dit project achter de rug is, kan de volgende uitdaging –die van de stage- beginnen. We zijn ervan overtuigd dat de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens dit project, voor eeuwig zullen blijven hangen.

 

Getekend,

De Regenboog crew.


Posted: 13:40, 1/4/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Week 8

Het Regenbooggroepje werkte deze week zijn laatste volledige projectweek af.
Het einde is dus in zicht maar toch zijn we er nog niet helemaal.

We dachten vorige week dat we het document van De Regenboogkrant volledig in orde gekregen hadden. Niets was echter minder waar. Vorige week vrijdag kregen we in de namiddag telefoon van drukkerij Van Poppel. De snijpunten van het document stonden helemaal verkeerd. Vrijdag zelf konden we daar niet veel meer aan verhelpen. We maakten dus een afspraak met mijnheer Van Varik voor deze week maandag om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Joeri en Annemie klaarden die klus op maandag dankzij de hulp van mijnheer Van Varik. Maandagavond werd het bestand nog geleverd aan de drukker en op dinsdag kwam het verlossende bericht dat alles in orde was en de krant in druk gegaan was.

Maandag en dinsdag werd er nog naarstig aan de folders, de brochure, de briefhoofden en het opnamedossier gewerkt. Na een beetje stress veroorzaakt door de printers op school konden we alles toch op tijd afdrukken voor de presentatie van woensdag.

Woensdagmorgen heerste er een gezonde zenuwachtigheid bij alle groepsleden. Om 9.30 moesten we immers onze producten voorstellen aan onze externe opdrachtgever. De presentatie verliep gelukkig zeer goed. De directeur van het Woon- en Zorgcentrum was zeer opgetogen over de kwaliteit van al onze producten. De eerste presentatie rondden we dus succesvol af.

Woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag was het zaak die lijn te kunnen doortrekken voor de projectbundel en de interne presentatie. We verzamelden op woendag de nodige feedback van onze begeleiders om een verslag over hun feedback te kunnen schrijven, een SWOT-analyse van ons project te kunnen maken en op basis daarvan de PowerPoint voor onze presentatie te kunnen opstellen.

Debby, Tim en Steven werkten de hele week door ook zeer hard aan onze projectfilm die we volgende dinsdag tijdens onze interne presentatie moeten tonen.

Ook deze week sluiten we af met een quote: "Positieve feedback is goed voor de gemoedsrust."

Tot de volgende en laatste keer.

Het Regenbooggroepje 

Posted: 14:36, 28/3/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Week 7

Nu het einde in zicht komt, worden de weken drukker en drukker. Zoals in de blog van week 6 vermeld werd, leverde het contacteren van de drukker enige problemen op. Toen dinsdag het definitieve document naar hem verzonden werd, slaakten we een zucht van opluchting: “oef, we zijn er vanaf”. Althans dat dachten we.
Diezelfde dinsdag, het moet ongeveer 6 uur geweest zijn, contacteerde drukkerij van Poppel ons. Waarom het “paskruis” niet in het midden stond? En waarom hadden we geen “bleed” voorzien? Relatief onbekende termen voor projectgroep de Regenboog en dus viel enige paniek niet te vermijden.

Bezorgde blikken die woensdagochtend. Niemand die wist wat er verkeerd was aan het document. Drukker van Poppel kon ons ook niet helpen want, zo vertelde hij ons, zijn “techniekers” waren al vertrokken. Moedeloosheid alom. Tot er één van ons de optie ‘Van Varik’ opperde. Dat bleek een geweldige zet te zijn. Zou er iets drukgerelateerd zijn dat die man niet weet? Hij hielp ons onmiddellijk verder en diezelfde woensdag vertrok het definitievere definitieve einddocment. Opluchting alom.

De folders werden zonder al te veel problemen afgewerkt. Enkele foto’s werden vervangen en –op aanraden van diezelfde Van Varik- verplaatst. Het resultaat was mooi, wat leidde tot algemene tevredenheid.

Aan de projectfilm is nog wel wat werk, maar ondertussen moest ook de presentatie voor de externe opdrachtgever ingeoefend worden. Van uitbollen is er absoluut nog geen sprake. Er is nog veel werk voor de boeg, maar het einde nadert…


Posted: 10:49, 27/3/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

week 6

Beste lezer,

Deze week was zeer hectisch. Drukkers zijn blijkbaar druk-bezette mensen die je moeilijk zo maar even snel contacteert. Het was dus even crisis en iedereen was druk, drukker, drukst om de drukker te contacteren in verband met de proefdruk. Toen we dan eindelijk naar de drukker konden gaan, was er een probleem met het apparaat. *zucht* even gewacht en uiteindelijk kwam er dan toch onze eerste proefdruk. Het resultaat mag er zijn, al zeggen we het zelf.

We hebben natuurlijk meer gedaan dan dat. We hebben ook alle beelden overgezet voor onze projectvideo en al een eerste selectie gemaakt van beelden die we kunnen monteren.

Verder hebben we onze folder en brochures op punt gesteld. Nu kunnen we ze in pdf bestand doormailen naar de directeur, die de foto's kan keuren. Hij moet zeggen welke foto's er eventueel veranderd moeten worden. Het enige wat nu nog moet aangepast worden zijn de foto's. Eens we weten welke er gebruikt mogen worden, kunnen we ze bijwerken. De directie kan eventueel nog enkele opmerkingen qua inhoud hebben (bijvoorbeeld juiste gegevens) en die kunnen we ook nog aanpassen.

We hebben even overlegd wat we met het opnamedossier zouden doen, niet alle papieren hadden ze digitaal. We besloten om een sjabloon te maken en toe te passen op de digitale documenten.

De briefhoofden zijn ook al ter tafel gekomen. We kiezen uit de foto's van de stenen er telkens n uit die op het briefhoofd past. We gaan het briefhoofd maken in indesign en nadien in word importeren.

Met de proefdruk van de krant in de hand trokken we naar De Regenboog, waar we hem konden voorstellen aan Luc Schoenaers, de directeur, en Johan Bral, de hoofdredacteur. Enkele andere nieuwsgierigen keken ook mee, aangezien men net op dat moment het 25jarig jubileum van Johan Bral vierde.

We houden u op de hoogte van verdere vorderingen!

De projectgroep

Posted: 11:47, 16/3/2009
Comments (1) | Add Comment | Link

WEEK 5

Maandag 2 maart was voor velen de terugkeer naar school na een weekje vakantie.  Niet voor projectgroep De Regenboog . Tijdens deze zogezegde vakantieweek was het business as usual.  Maandag waren er de gebruikelijke vergaderingen met mevrouw Gemoets en ook intern werd er weer een evaluatie gemaakt van het geleverde werk.

 

De hele week hebben Joeri en Annemie titanenwerk verzet om de activiteitenkalender op punt te krijgen. Het resultaat mag dan ook gezien worden. Tim paste ondertussen nog volop teksten aan, zodat deze de juiste lengte hadden om in de Regenboogkrant te verschijnen.

 

Daarnaast hielden Debby en Greet zich bezig met de rubriek van de postzegelclub. De club bestaat uit enkele krasse bejaarden die al jaar en dag postzegels verzamelen van over de hele wereld.  Daarom verdienen zij een eigen rubriek in de Regenboogkrant.  Dankzij de wondere wereld van Indesign werden enkele leden van de postzegelclub zelf het gezicht van een postzegel. Hopelijk zullen deze leden aangenaam verrast zijn bij het verschijnen van de nieuwe Regenboogkrant.

 

Op dinsdag nam de ganse groep contact op met Imelda van Praet. Zij is onze steunpilaar op grafisch gebied. Ze gaf feedback over de nieuwe folders en de nieuwe Regenboogkrant.  Op enkele details na was ze in de wolken met het geleverde werk.

 

Woensdag werd de school opgeschrikt door een brandalarm.  Terwijl enkele teamleden van de projectgroep rustig hun koffie nuttigden stormden de andere studenten naar buiten onder begeleiding van het departementshoofd.  In zijn haast sleurde hij de twee koffieslurpers hardhandig mee naar buiten.  Na dit stormachtig begin van de dag leverde we nog mooi werk af.  Terwijl Joeri en Annemie de laatste hand legden aan de activiteitenkalender, kozen Tim, Steven en Debby foto’s voor de verslagen van de activiteiten.

 

Donderdag was het tijd voor de projectvideo. We legden enkele mooie sfeerbeelden vast in De Regenboog.  Deze zullen we gebruiken in onze projectfilm.

 

Er werd deze week weer schitterend werk geleverd. 

 

Quote van deze week luidt als volgt: Waar een wil is, is een weg !

 

Tot volgende week!

 

Projectgroep De Regenboog


Posted: 14:10, 9/3/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Week 4

Deze week was het zover: we konden enkel maandag en vrijdag afspreken in ons vast vergaderlokaal en voor de rest moesten we onze lieve groepsleden voor meerdere dagen missen. Natuurlijk bleef dat gemis enkel fysiek, want dankzij de wondere wereld van het digitale tijdperk konden we elkaar bereiken via mail.

Op maandag bespraken we de taakverdeling voor de komende dagen zodat onze efficiëntie niet verloren zou gaan. We verheugden ons evenzeer op de afspraak die we in de namiddag hadden met Johan Bral, de eindredacteur van De Regenboogkrant. Tijdens die date bracht Johan Bral ons op de hoogte over de aan- (en in sommige gevallen af-) wezigheid van de te leveren artikels. Een groot probleem was de melding dat er geen teksten waren over de postzegelclub, want we hadden hen een eigen rubriek gegeven in de toekomstige Regenboogkrant. Via creatief denkwerk pasten we daar een mouw aan: Greet en Joeri zouden op woensdag foto's gaan maken van een bijeenkomst van de postzegelclub.

Zo gezegd, zo gedaan. De medewerking was ongelooflijk. Een groot aantal boeken met speciale postzegels uit Afrika en omstreken werden aangerukt om er de meest mooie foto's van te maken.

De verdere inhoud van de krant werd ook op punt gesteld doordat dinsdag via mail al de binnengekomen artikels onder de loep werden genomen. Enkele groepsleden sleutelden eveneens verder aan de grafische vormgeving van de krant en de folders.

Vrijdag was het een mooi moment: we verzamelden opnieuw in ons lokaaltje en het gedane werk werd besproken.

Om te eindigen met een mooie quote doe ik beroep op een uitspraak van één van de postzegelverzamelaars: "De geschiedenis achter een postzegel is vaak mooier dan de postzegel zelf".

Ik zou zeggen: verzamelen die handel!

Tot volgende week,

Projectgroep De Regenboog


Posted: 11:34, 26/2/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Week 3

Op maandagochtend was het weer tijd voor onze wekelijkse vergaderingen. Na deze twee gezellige onderonsjes was het weer tijd voor “brute actie”. Papieren vlogen in het rond, er kwam rook uit de enige twee balpennen die ondertussen nog niet leeg geschreven zijn en enkele vingers sleten af tot miezerige stompjes onder aanhoudend geratel van laptoptoetsen. Gelukkig was de rode balpen een van de twee die de voorbije twee weken overleefden. Met vereende krachten verbeterden we de vier taalopdrachten. Ondertussen werkten we koortsachtig verder aan folder, brochures en krant.

Dinsdag kwam er even een einde aan ons kluizenaarsbestaan. We waren uitgenodigd in De Regenboog. Vier studenten trokken in de namiddag gewapend met een lijstje vragen naar Zwijndrecht. De twee anderen brachten een bezoekje aan lokaal 2.05 voor feedback van mevrouw Van Praet.

De Regenboog was ons (en onze deadline) niet vergeten! Nu al (woensdag) hadden we enkele teksten binnengekregen. Terwijl enkele groepsleden lustig “doorfolderden”, werkten enkele andere teamleden aan de teksten. Aan de hand van de feedback van mevrouw Van Praet en onze eigen (goede?) smaak pasten we de achtergrond voor De Regenboogkrant, het opnamedossier en de folder en brochures opnieuw aan.

Het grafische achtergrondconcept was donderdag klaar. Eindelijk konden we het Indesigndocument voor De Regenboogkrant gaan opmaken. De folder en de brochures zagen er ook meteen veel fleuriger uit in hun nieuwe jasje.

Vrijdag was het tijd voor een nieuwe groepsvergadering. De geplande vergadering op dinsdag kon niet doorgaan, want de school is volgende week enkel open op maandag en vrijdag. Wat een droevig nieuws! Na zo’n drie volle weken projectwerk begint ons vergaderlokaal stilaan een tweede thuis te worden en wordt de hele projectgroep zo’n beetje familie. Hoe we dat gaan overleven weet ik niet.

Deze week overleefden we in ieder geval alweer wel al scheelde het voor sommige groepsleden niet veel. Ik heb dan ook een dringende oproep aan alle bacteriën, virussen en weet-ik-wat-nog-allemaal. Het is nu niet de moment. Laat ons met rust! (men zegge het voort)

Gedurende deze week was er weer stof genoeg voor een fijne quote. Aangezien ik niet weet wie onze trouwe fans zijn, moet ik mij beperken tot eentje die geschikt is voor een gemengd publiek. Projectwerk is duimenwerk in alle betekenissen van het woord. Denk daar maar eens over na.

Tot volgende week!

Projectgroep DR

Posted: 16:12, 24/2/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Week 2

Na de planningsweek en week 1 hebben we nu ook week 2 achter de kiezen.

Op maandag was het verzamelen geblazen in "De Regenboog" voor een vergadering met de redactieverantwoordelijke van de Regenboogkrant. Deze vergadering wijzigde onze plannen enigzins. De Regenboogkrant zal heel wat meer pagina's tellen en ook het thema dat we vooropgesteld hadden is gewijzigd. Onze editie van deze krant zal volledig in het teken staan van het geheugen.

Dinsdag gingen we na de vergadering met onze projectbegeleidster verder aan de slag met de Regenboogkrant en de folders en Tim en Joeri legden de laatste hand aan het familieoverleg. Ook de taalopdrachten voor het project kregen de nodige aandacht. Op het einde van de dag bespraken Debby, Greet en Annemie de voorstellen voor de vaste achtergrond van de Regenboogkrant met de lector grafische technieken en DTP, Imelda Van Praet.

Op woensdag gingen we verder op het elan van dinsdag. In de namiddag trokken Greet, Debby en Annemie opnieuw richting WZC "De Regenboog". Greet en Debby maakten foto's bij de vleet en Annemie filmde dit alles.

Donderdag namen we opnieuw de Regenboogkrant en de folders onder handen. Ook Tim en Joeri gaan vanaf nu mee aan de slag voor de Regenboogkrant. Mevrouw Berghmans analyseerde de eerste versie van onze folder- en brochureteksten. We stelden de weekplanning voor volgende week op en spraken af de deelrapporten vrijdag door te sturen naar Greet. We namen ons projectplan een tweede maal onder handen en bezorgden de tweede en definitieve versie aan onze projectbegeleidster.

Vrijdag werkte iedereen zijn deel van de taalopdrachten thuis af. Deze zullen maandag door de hele groep worden nagelezen.

Ook deze week verzette dit Regenbooggroepje weer heel wat werk. Er zijn nog drukke tijden in het verschiet maar de zes leden van deze projectgroep kunnen dat wel baas.

We sluiten af met de quote van de week: De wil van de opdrachtgever is wet.

Posted: 10:08, 13/2/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Week 1

Nu de planningsweek voorbij is, kon het echte werk beginnen. Op maandag werd beslist dat Tim en Joeri het familieoverleg zouden organiseren. Annemie, Debby, Greet en Steven – de creatieve cel- gingen de uitdaging aan om De Regenboogkrant en folders te verbeteren.

 

De weekplanning getrouw, startten we alle 6 diezelfde maandag nog aan onze taken. Er werd gebrainstormd over folder en krant: hoe moet het eruit zien? Welke rubrieken mogen geschrapt worden? Welke moeten zeker blijven? Kunnen er rubrieken aan toegevoegd worden? Het zijn allemaal vragen die op maandag een antwoord kregen. Ook werd er een eerste structuur uitgewerkt omtrent het familieoverleg. Er werd beslist om in 5 verschillende hoofdstukken te werken.  Al gauw kwamen Tim en Joeri echter tot de conclusie niets af te weten over het concept familieoverleg. Naar de bib dus maar…

 

 

Dinsdag om 10 uur kwamen we opnieuw samen. Ondanks het vroege uur (voor een gemiddeld student begint de dag pas rond de middag) werd er meteen stevig doorgewerkt. Tim en Joeri begonnen vol goede moed aan het eerste hoofdstuk: de ‘probleemstelling’. Zes boeken en enkele luttele uren later was het afgewerkt.

De creatieve cel werkte een eerste dummy uit en brainstormde erop los. Langzaam maar zeker kwam er een mooi uitgelijnd concept tot stand.

 

Woensdag 10 uur: zes slaperige koppen staken zich opnieuw samen in het vaste vergaderlokaaltje. Hoofdstuk 2 van het familieoverleg ‘de verschillende stappen binnen een familieoverleg’, kostte bloed, zweet en tranen, maar geraakte ook diezelfde dag nog af.

Debby en Greet trokken naar ‘De Regenboog’ om foto’s te nemen voor krant en folder. Annemie zwoegde inmiddels verder in Indesign, om de papieren dummy digitaal te maken. Steven contacteerde verschillende drukkers, om er nadien de voordeligste uit te kunnen halen.

 

Donderdag begon zoals alle andere dagen: vroeg, maar duidelijk gestructureerd. Steven en Debby dachten na over teksten voor de vrijwilligersfolder. Annemie en Greet concentreerden zich op de krant. De creatieve cel maakte flink wat progressie, wat tot algemene tevredenheid leidde. Ook die twee van het familieoverleg maakten flink wat progressie. Een 14 pagina tellend document hadden ze reeds uitgewerkt, met daarin 3 van de 5 hoofdstukken. Vandaag kwam het voorbereidingsdraaiboek aan de beurt…

 

Op vrijdag constateerden we met z’n allen dat het een drukke maar goede week was geweest. Hoewel er nog heel wat werk te doen is (hoe kan het ook anders), zien we de toekomst rooskleurig in. Het komt wel goed met dat Regenboog-groepje…


Posted: 15:05, 5/2/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Welkom

Welkom op de nieuwe weblog van het project De Regenboog. De komende acht weken zullen we u hier geregeld op de hoogte houden van onze vorderingen. U krijgt hier bijvoorbeeld te lezen wie wat heeft gedaan, hoever we staan met het project en wat we nog moeten realiseren.

Vandaag (woensdag 28 januari 2009) staat onder andere een vergadering met de directeur van 'De Regenboog' op het programma. We gaan onze planning verder uitwerken met onze doelstellingen en deadlines. Tot schrijfs,

Het 'Regenboog-team'.

Om in schoonheid te eindigen, hier een mooie quote: "Met de trein was je er al geweest"

Deze quote is lichtelijk ironisch aangezien drie van de zes groepsleden in de problemen kwamen deze voormiddag, het treinverkeer in en rondom Antwerpen lag namelijk stil.

Posted: 15:04, 28/1/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer