Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

POP/PAP

Welkom!

15:19, 3/9/2008 .. 0 comments .. Link
De weg
 
Over een weg ben je vrij om te gaan,
 
Zo kan je leren op je eigen benen te staan.
 
Soms rijd je door een lange tunnel en zie je het niet meer,
 
Je weet niet waar je heen moet dat doet zeer.
 
Gelukkig zijn er dan mensen op dezelfde weg.
 
Die je de juiste afslag wijzen op naar de volgende afslag,
 
En ik weet zeker dat je er aan het einde van de tunnel komen mag.
                             


pop groep 1/2c

14:18, 3/9/2008 .. 0 comments .. Link
                        
Persoonlijk ontwikkeling plan van Rianne Linnenkoper
 
1.       Straffen van kinderen / doorpakken op het moment dat ik het voel
 
2.       Lessen voorbereiden vanuit de competenties
 
3.       Lessen reflecteren vanuit competenties
 
4.       Wat is de motorische ontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4/6 jaar.
 
5.       Visie over en op onderwijs
 
 
 
 
1.       Als ik in een klas ben, dan voel ik mij niet altijd direct de juf die aangeeft waar haar grenzen liggen. Ik zou dit voor mijn gevoel wel moeten doen. Vanaf het begin zeggen waar kinderen aan toe zijn. Hierdoor geef ik mezelf als juf meer kracht. Wat er bij mij vaak gebeurt, is dat ik denk dat kind heb ik nu 2 keer gewaarschuwd en nu moet ik haar even uit de kring zetten. Maar ik doe het dus niet direct. Met als gevolg dat dan vaak de groepsleerkracht gaat staan en het kind toch uit de kring zet. Terwijl dat ook mijn idee was maar ik het (te laat) uitvoer.
2.       In mijn assesment is naar voren gekomen dat ik lessen voorbereid en pas daarna de competenties eraan op hang. Vanaf dit jaar moet ik eerst de competenties opschrijven waar ik iets mee wil en daarna die aan een les koppelen. Dit wordt voor mij even een andere manier van denken en werken. Daarom staat dit punt in mijn POP.
3.       Vanuit diezelfde competenties als bij punt 2 moet ik dan ook gericht gaan reflecteren. Ik heb nu de neiging om de gehele les te reflecteren maar het moet gerichter en dieper zodat ik mijn ontwikkelpunten ook weer mee kan nemen naar een volgende les
4.       De motoriek bij kleuters is natuurlijk erg belangrijk. Evenals bij alle andere kinderen. Ik wil mijn de eerste periode graag verdiepen in de motoriek van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar.
5.       In mijn laatste stageperiode vorig jaar ben ik erachter gekomen dat het erg belangrijk is om je eigen visie te vormen op en over onderwijs. Natuurlijk verandert dit nog voortdurend door gesprekken die je voert informatie die je opdoet en voorbeelden die je krijgt te zien vanuit het werkvlak. Echter wil ik er nu wel een begin mee gaan maken.


pap groep 1/2c

12:16, 3/9/2008 .. 0 comments .. Link
                           
1.       Straffen van kinderen / doorpakken op het moment dat ik het voel
                                         
 
Ik wil direct laten zien aan de kinderen wie ik ben en wat ik verwacht. Dat betekent niet dat ik over de regels van de leerkracht heen wals, maar wel dat ik sterk in mijn schoenen sta.
 
In overleg met de leerkracht wil ik voor dit punt mijn plan verder uitwerken. Want het is denk ik ook erg belangrijk dat je hier ongeveer dezelfde lijn in volgt.
 
Punt wordt aangevuld na gesprek met mentor.
Wat, wanneer ga ik doen?
Tijdens kringgesprekken vind ik dit punt nog het moeilijkst dus daar ga ik op inspelen. Tijdens ieder kringgesprek wil ik dit punt scherp hebben.
 
 Wat moet ik  voorbereiden?
Hoe wil ik straffen, is straf wel het juiste woord. Daar moet ik over gaan lezen. In het boek Zit stil! op school staat veel informatie voor mij. Dit wil ik dan ook gaan lezen. Verder wil ik achter een manier komen wat past bij mijn straf. Misschien wel iets visueels zodat de kinderen goed weten waar ze aan toe zijn. Hier wil ik gaande weg achter komen.
Afspraken
Ik koppel dit terug met mijn mentor en ik reflecteer na ieder kringgesprek gericht op hoe het "straffen" verliep.
Boeken die ik ga gebruiken:
Zit stil! Op school, Bollaert Rita. isbn. 9020948725
de orde in orde vernieuwd, Geel van V. isbn 9026223676
Dit komt in mijn portfolio:
De reflecties die ik schrijf na de lessen
Een samenvatting na 7 weken.
 
2.       Lessen voorbereiden vanuit de competenties
 
Wat ga ik doen?
Vanaf de eerste les die ik geef wil ik zorgen dat ik voor mezelf een overzicht heb van de competenties waar ik aan wil werken. Dit is handig voor de mentor om feedback te geven en voor mij om een duidelijke groei aan te geven in mijn ontwikkeling.
 
De schema’s die ik hiervoor maak plaats ik in mijn ontwikkeling zodat deze te volgen zijn.
 
 Wanneer ga ik dat doen?
Voor aanvang van iedere les die ik geef.
Wat moet ik voorbereiden?
Een format maken die voor mij en mijn coach mentor handig is om te volgen. Waarin ik de competenties benoem en de manier waarop ik denk dat ik ze ga behalen.
Afspraken
Ik laat mijn mentor de competenties en mijn idee erachter lezen. Ook mijn mentor geeft dan gericht feedback op genoemde competenties.
boeken die ik ga gebruiken:
Thema gids van pabo 3
Dit komt in mijn portfolio
Mijn geschreven stuk inclusief competenties
de feedback van mijn mentor op de competenties.
 
 
3.       Lessen reflecteren vanuit competenties
 
 Wat ga ik doen?
Aan de hand van mijn voorgenomen competenties uit punt 2 wil ik verder gaan met het reflecteren op deze competenties. Hier wil ik zorgen voor een papier met de directe reflectie maar ook een papier met de ontwikkelpunten voor een eventuele volgende les. Daar leg ik dan ook de feedback van de mentor bij zodat ik duidelijke ontwikkelpunten creëer.
 
 Wanneer ga ik dat doen?
Na iedere les probeer ik in steekwoorden even te reflecteren op mijn competenties. Bijvoorbeeld als de kleuters aan het werk zijn. Daarna werk ik mijn reflectie verder uit en daarna leg ik mijn reflectie naast die van mijn mentor. Als ik dan verschillen tegen kom neem ik die weer mee voor een volgende les.
Afspraken
Samen met mijn mentor zodat we beide gericht gaan reflecteren.
boeken
Ik kies geen boek omdat het reflecteren goed gaat. Ik moet alleen gerichter gaan reflecteren. hiervoor hoef ik mijn niet te verdiepen in literatuur.
dit komt in mijn portfolio
de feedback van mij van mijn mentor en een vervolg feedback.
 

  1. Wat is de motorische ontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4/6 jaar.
 Wat ga ik doen?
Hier heb ik zelf een beeld bij. Dit noteer ik in een “verslag” de ideeën van mijn mentor vind ik ook in dit verslag horen. Ook literatuur studie volgt hieruit. De boeken en Internet sites, vermeld ik dan in mijn “verslag”. Deze zet ik weer online zodat mijn ontwikkeling voor een ieder te volgen blijft.
Wanneer ga ik dat doen?
In de tweede stage week.
Wat moet ik voorbereiden?
ik moet lezen.
Afspraken
Verslag aan het einde van de eerste periode stage
Deze boeken ga ik bestuderen
De pientere kleuter, Woolfson C.R. isbn, 9021331659
Breintjes van kleintjes, Herschkowitz N en Herschkowitz E. isbn 9057121522
Dit komt in mijn portfolio
Verslag over motorische ontwikkeling kleuters.
 
5.       Visie over en op onderwijs
 
Wat ga ik doen?
Bij dit punt ga ik al mijn vorige stage plaatsen betrekken. Wat viel mij op wat wil ik mee nemen en wat wil ik juist daar laten en waarom maak ik die keuze. Op deze manier breid ik dit punt steeds verder uit. Na vier jaar heb ik dan een redelijk beeld van wat mijn visie op het moment dat ik van de pabo ga. Natuurlijk zal mijn visie altijd veranderlijk blijven.
Wanneer ga ik dat doen?
Ik ga telkens een stuk schrijven over de visie die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt op mijn stage scholen. En daarna wat die visie met mij heeft gedaan/doet.
Wat moet ik voorbereiden?
Stage periodes weer naar boven halen. Des noods terug naar de betreffende groepsleerkracht.
Afspraken
Eventueel met de leerkrachten van vorige stage scholen als ik er niet meer achter kom.
Boeken
Op dit punt heeft het nog geen zin om boeken te lezen. Dat neem ik mee naar mijn pap van de volgende periode
Dit komt in mijn portfolio
Verslag van de visie van vorige stage scholen en wat dat met mij deed/doet.

                     6. Gedragskaarten maken

Wat ga ik doen?

Het lijkt mij erg zinvol om voor veel voorkomende "stoornissen" gedragskaarten te maken. Bijvoorbeeld ADHD, Dyslexie, PPD-Nos etc. Omdat je zo veel informatie inwint doordat je gaat inlezen, maar ook voor als je straks klaar bent en gaat invallen een handig mapje hebt van gedragskaarten wat je geheugen even snel weer opfrist.

Deze periode wil ik een gedragskaart maken voor ADHD

Wanneer ga ik dat doen?

In de eerste thema week

Wat moet ik voorbereiden?

een format maken voor de gedragskaarten zodat ze er allemaal hetzelfde uit zien. Verder moet ik me inlezen over ADHD.

Afspraken

Ik maak een gedragskaart

Deze boeken ga ik bestuderen:

Barkley R.A., Diagnose ADHD, isbn. 9026516916
Bollaert Rita, Zit stil! Op school omgaan met ADHD in de klas. Isbn. 9020948725
 
Dit komt in mijn portfolio
de gedragskaart.
 


About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Welkom!
pop groep 1/2c
pap groep 1/2c

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer