Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Een scootmobiel maakt mobiel

Hoe zuinig is een scootmobiel?

15:54, 27/2/2015 .. 0 comments .. Link

De huidige maatschappij denkt erg na over het milieu, dus de vraag hoe zuinig een scootmobiel is, past geheel in dit denken.

Misschien vergeet men dat mobiliteit ook van belang is, maar dat is tegenwoordig zo. De wereld heeft een energietransitie nodig: energievoorziening geschoeid op geheel andere leest, milieuvriendelijk, en zonder toekomstige generaties op te zadelen met vrijwel onoplosbare problemen als 
klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. Zo’n nieuwe energievoorziening moet gebaseerd zijn op duurzame bronnen, en zonnestroom (officieel: fotovoltaïsche zonne-energie) vormt er een vanzelfsprekend en essentieel onderdeel van. Dus eenvoudig gezegd, meer energie besparen! Dat is de boodschap van de vereniging van bedrijven en onderzoeksinstellingen op het gebied van zonnestroom in Nederland. Maar er moet nog veel gebeuren voordat we zo ver zijn! Over de noodzaak van een energietransitie bestaat in brede kring overeenstemming. Onze huidige energievoorziening is gebaseerd op omzetting van fossiele brandstoffen en daar komt een aantal problemen uit voort. Het eerste probleem is klimaatverandering. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door broeikasgassen die vrijkomen bij de omzetting van fossiele brandstoffen: vooral kooldioxide en in mindere mate methaan. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet daarom naar beneden. En dat afgezet tegen een juist stijgend energiegebruik! Een tweede probleem wordt gevormd door de uitputting van vooral aardolie en aardgas. Er is bij het huidige tempo van winning op de wereld nog een voorraad voor respectievelijk veertig en zestig jaar. Maar het winningstempo gaat omhoog door de groeiende energiebehoefte van opkomende economieën, vooral van China. Door deze ontwikkelingen zullen de kosten van olie en gas gaan stijgen: er zullen moeilijker te exploiteren velden worden aangeboord. Een derde probleem van fossiele brandstoffen is de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers. Veel van die leveranciers liggen in instabiele delen van de wereld. Met duurzame energiebronnen kan Europa op langere termijn volledig in zijn eigen behoefte voorzien. Alle reden dus voor een energietransitie! Wereldwijd is zonnestroom de duurzame energiebron met het grootste potentieel. Ook in Nederland is het potentieel zeer groot – ongeveer gelijk aan het hele Nederlandse elektriciteitsverbruik, zelfs bij de verwachte doorgaande groei van de elektriciteitsconsumtie. Energie besparen is een noodzaak om Nederland leefbaar te houden. 

Meer informatie: http://www.koopcentraal.nl/mobiliteit/scootmobiel-in-het-verkeer/



About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Hoe zuinig is een scootmobiel?

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer