Cridea biedt onder de naam Bloggers.nl u de mogelijkheid om gratis een weblog te starten. Als tegemoetkoming voor de kosten hiervan, worden op uw weblog advertenties geplaatst. Tevens is het mogelijk dat wij nieuwsbrieven / mailings van derden rondsturen. Hoewel het de intentie is om deze dienst tot in lengte van jaren kosteloos en met goede kwaliteit te blijven aanbieden, wordt geen enkele garantie gegeven omtrent het voortbestaan van deze dienst en de kwaliteit (o.a. uptime) van de dienst. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de dienst altijd kosteloos zal blijven. Onze intentie en verwachting is dat de dienst steeds op de huidige wijze zal kunnen blijven voortbestaan.

Er zijn uiteraard enkele regels om de dienst op deze wijze te kunnen blijven aanbieden, deze regels vloeien grotendeels voort uit de eisen die onze adverteerders stellen. De regels zijn als volgt:

1. Periodiek worden lege weblogs opgeruimd.

2. De volgende inhoud is niet toegestaan op uw weblog en kan leiden tot onmiddelijke verwijdering van uw weblog zonder waarschuwing:
- Dialers
- Ongepast taalgebruik
- Geweld, discriminatie of zwartmaken van individuen, groepen of organisaties
- Inhoud met betrekking tot hacken of cracken
- Illegale drugs, medicijnen en toebehoren
- Inhoud voor volwassenen, bijvoorbeeld pornografische of erotische inhoud
- Casino- of gokgerelateerde inhoud
- Enige andere inhoud die illegale activiteiten stimuleert of inbreuk maakt op rechten van anderen
- Overmatig veel advertenties
- Pop-ups, pop-unders of afsluitvensters die navigatie op een site verstoren, Google-advertenties verbergen, voorkeursinstellingen van gebruikers wijzigen of die downloads bevatten. Andere soorten pop-ups, pop-unders of afsluitvensters zijn wel toegestaan, mits er in totaal niet meer dan vijf per site worden weergegeven
- Overmatig, zich herhalende of niet ter zake doende sleutelwoorden in de inhoud of de broncode van webpagina's
- Misleidende of manipulerende inhoud of constructies om uw site's plaatsing in zoekmachines, bv. uw site's PageRank, te verbeteren
- Verkoop van of reclame voor bepaalde wapens zoals vuurwapens, munitie, vlindermessen en boksbeugels
- Verkoop van of reclame voor bier of sterke drank
- Verkoop van of reclame voor tabak of tabak gerelateerde producten
- Verkoop van of reclame voor medicijnen die door een arts moeten worden voorgeschreven
- Verkoop van of reclame voor producten die replica’s of imitaties zijn van designer goederen

Als deze inhoud toch wordt aangetroffen, kan uw weblog verwijderd worden zonder waarschuwing.