Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Werk in Rulstraat en Brink Home | Profile | Archives | Friends

9 mei 20129/5/2012

Vrijdag 11 mei zal de voorjaars-rondwandeling van het bestuur afgemaakt worden. De helft van de wijk hebben we, met een deel van het bestuur, al bekeken. De tuinen in de héle wijk bekijken blijkt elke keer te veel voor één wandeling. Op het aantekenpapier, dat steevast meegaat, staat al een aantal plannen voor nieuwe aanplant, vervanging of renovatie van percelen. Samen met de aanvragen van bewoners wordt dit de basis voor de lijst van werkzaamheden die in het najaar van 2012 uitgevoerd  gaan worden.

In de statuten en het huishoudelijk regelement is vastgelegd dat niet natuurlijke materialen (containers, opvallende bankjes e.d.) niet in de voortuinen mogen staan omdat ze het parkachtig karakter verstoren.  Een aantal bewoners zal inmiddels een brief hebben ontvangen met het verzoek deze materialen weer uit de voortuin te verwijderen. Het is voor het bestuur geen leuke klus bewoners hierop aan te spreken, toch is het één van onze taken hier een grens aan te stellen in het belang van het aanzien van onze groene wijk.

Permanent Link

8 mei 20128/5/2012

Vanmorgen is door de groencommissie samen met Gustaaf en de Gemeente een "opleverings"wandeling gemaakt door de Rulstraat. Vanuit de VVGH Skandia waren er nog een paar verbeterpunten op een lijst gezet. Er is namelijk veel goed werk verricht, maar wij waren nog niet helemaal tevreden over alle tuinen. In overleg is vervolgens bepaald dat nog enkele herstelwerkzaamheden plaats gaan vinden. De firma Gustaaf zal de werkzaamheden binnenkort uit gaan voeren. Nog even geduld dus voor enkele bewoners van de Rulstraat. Maar dan is de riolering vernieuwd, de drainage aangelegd, de straat heringericht en zijn de tuinen weer o.k.

Permanent Link

31 januari31/1/2012

Ondanks koude en sneeuw wordt er gewerkt aan de riolering in de Rulstraat.

Gisteren zag ik dat één van de bewoners het door "de Boomaap" gemaakte vogelhuisje, met gevoel voor duurzaamheid, een beschermend laagje op het dak gaf. Een goed idee, zo kunnen we er waarschijnlijk veel langer van genieten. En de vogeltjes ook..

Permanent Link

blog skandia26/1/2012

Donderdag 26-01-2012

De web-site van de Skandia is alweer een tijdje in lucht. Er staan handige gegevens op; geschiedenis van de VVHG Skandia, statuten en huishoudelijk reglement, de beplantingslijst, verslagen van de jaarvergadering, de snoeibriefjes, foto's....

 

Maar voor actuele gebeurtenissen was er nog geen plek. Het idee is om hier een blog voor op te zetten. Voorlopig als experiment.

 

Op dit moment zijn er in de Rulstraat volop werkzaamheden voor de vervanging van de riolering. Ook zijn drainageleidingen aangelegd. Aan de ene kant van de straat zijn deze leidingen getrokken en is er weinig overlast geweest. In de tuinen is, op een paar plaatsen na, niet eens gegraven. Aan de andere, "korte kant",  van de Rulstraat zijn wel sleuven voor de leidingen gegraven. De bewoners daar hebben meer overlast gehad.  Alle betrokkenen zijn vooraf en tijdens het werk geïnformeerd door de gemeente. Er is ook regelmatig overleg geweest met de groencommissie van de Skandia over de gevolgen voor de tuinen. De invloed op de grondwaterstand hebben we nog niet ervaren, maar dat zal nog wel komen. Het plan is op termijn in heel de Skandia deze drainage aan te leggen om de schommelingen in de grondwaterstand te beperken. Meer informatie over dit project is te vinden op de site van de gemeente Geldrop- Mierlo. (Geeft bij zoektermen b.v. "drainage Skandia" in en kies vervolgens: "project grondwateroverlast Skandia") De firma Gustaaf heeft opdracht gekregen om de ontstane schade aan de tuinen te herstellen en zal daar binnenkort mee beginnen.

 

 

 

Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer