Community of Proprietors "Sol Andalusi Phase II"

KENNISMAKING.

Posted on 28/9/2012 at 19:17
Graag wil ik mij (ons) nader aan U voorstellen.

Ik heb de Nederlandse nationaliteit en ben geboren en getogen in Oisterwijk met zijn bossen en vennen

(ook wel genoemd "de Parel van Brabant ") met zijn 800 jaar stadsrechten.
Vanaf mijn 16e jaar ben ik begonnen als administratief medewerkster bij een grote industriële onderneming en later op diverse accountantskantoren.
Ondertussen had  ik de benodigde diploma´s gehaald. Ik was ook werkzaam als penningmeester van de Oisterwijkse Winkeliersvereniging.

Ik ben getrouwd 17 augustus 1996 met Louis Jansen te Ocho Rios op het Caribische eiland Jamaica. Dit huwelijk is in  ´s-Gravenhage gelegaliseerd . Louis is op zijn 19e jaar gaan werken op diverse accountantskantoren als administratief medewerker. Nadat hij geregistreerd was als Accountant; Belasting-adviseur en Organisatie-Adviseur is hij in 1966 met een eigen praktijk begonnen.  29 Jaar later heeft hij de praktijk verkocht en zijn wij naar België verhuisd.


Na afgifte van een bewijs van goed gedrag door de Gemeente ben ik met mijn echtgenoot in 1998

verhuisd naar Benijofar aan de Costa Blanca in Spanje. We zijn gaan werken in de makelaardij en hebben daar veel ervaring opgedaan in bouwkundig opzicht. Bij de Nederlandse Handelsacademie heb ik de volgende certificaten behaald: Juridische Aspecten I en II; Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties; Vastgoedeconomie; Bouwkunde I en II (materialenkennis en bestek- en tekening lezen). Dit heeft geresulteerd in het diploma Makelaar/Taxateur, afgegeven door het SVM/NIVO. Na 5 jaar zijn wij verhuisd naar Rojales. We zijn beiden Resident in Spanje geworden in februari 2002.

In 2006 ben ik met mijn echtgenoot verhuisd naar het Resort Los Flamingos in Benahavis aan de Costa del Sol. Juni 2008 zijn wij, na oplevering van het appartement, verhuisd naar Sol Andalusi Resort, Co Cuesta del Palmar Portal 2 - 2a, 29130 Alhaurin de la Torre. Op dit adres is mijn kantoor gevestigd, zie de website www.rubirealestate.com. In maart 2012 ben ik benoemd als penningmeester van de Nederlandse Club Costa del Sol (NCCS).


Heeft U nog vragen, mijn e-mail adres is liasaf2@gmail.com

I would like to introduce myself to you.

Posted on 28/9/2012 at 14:15
I have the Dutch nationality and I was born and raised in Oisterwijk, with its forests and fens (also known as "the Pearl of Brabant") with its 800 year city rights.
From the age of 16th I started as a bookkeeper at a large industrial company and later on at various audit firms.
Meanwhile,I went to school for the necessary diploma’s. I was also working as a Treasurer of the Oisterwijkse Retailers Association.

I am married August 17, 1996 with Louis Jansen at Ocho Rios at the Caribbean island of Jamaica. This marriage is legalized  in ´s-Gravenhage. Louis started when he was at the age of 19th working at various audit firms as an administrative assistant. After he was registered as an Accountant; Tax adviser and organizational consultant he started  in 1966 with his own company.  29 years later, he sold the practice and we moved to Belgium.

After issuance of a certificate of good conduct by the Municipality, I moved with my husband in 1998 to Benijófar on the Costa Blanca in Spain. We started to work in the brokerage and have gained a lot of experience in architectural terms. At the Dutch Trade Academy, I have obtained the following certificates: Legal Aspects I and II; Finance, Fiscal Duties and Valuations; Real Estate Economy; Engineering I and II (materials knowledge and drawing reading). This has resulted in a diploma Real Estate Agent / Valuer issued by  SVM-NIVO . After 5 years we moved to Rojales. We are both Resident in Spain since February 2002. 

In 2006 I moved with my husband to the Resort Los Flamingos in Benahavis, Costa del Sol. June 2008 we moved, after completion of the apartment, to Sol Andalusi Resort, Co Cuesta del Palmar Portal 2-2a, 29130 Alhaurin de la Torre. My Office is located at this address, see the website www.rubirealestate.com. In March 2012 I am appointed as Treasurer of the Dutch Club Costa del Sol (NCCS).


If you have any questions, my email address is liasaf2@gmail.com

Friends