Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
staatsexamen avondgroep

donderdag 26 november

Posted on 26/11/2009 at 22:00

Vandaag zijn we begonnen met spelling van regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de verleden tijd.

Zoek de verleden tijd van de volgende woorden en leer ze uit je hoofd:

 

Zonder klankverandering

                                                                                                                       

duwen    duwde                blaffen                           kletsen                             durven

gooien                              boffen                            maken                             glanzen

horen                               dansen                          missen                             leven

remmen                           fietsen                           stoppen                            verhuizen

willen                               gebruiken                      vissen                              verven

 

Met klankverandering

 

blazen                              geven                            laten                                roepen

weten                               blijven                           hebben                             liggen

zien                                 worden                          doen                                houden

lopen                               vinden                           zitten                               gaan

kijken                               rijden                            vragen                              zoeken

 

Met&zonder klankverandering

                                                                                                                       

komen                             hangen                          koken                              beven         

kopen                              weten                            pakken                             draaien

mogen                             zijn                               roken                               gebeuren

roepen                             zingen                           hoeven                             snijden       zullen                              reizen                             sturen                              vertellen

 

Voor volgende week dinsdag moet je deze woorden kunnen schrijven

Hierna hebben we uit Code gewerkt, hoofdstuk 23 taak 3 en 4. Er is gesproken over opvoeding en over de stelling: 'Vaders wil is wet'  en kinderen moeten over alles mee kunnen beslissen.

Hierna hebben de cursisteneen tekst gelezen over een Nederlandse uitvaart.

Voor volgende week donderdag is het huiswerk: schrijf een tekst van 150 woorden over een Nederlandse uitvaart.

De andere groep heeft nagedacht en geschreven over hun eigen kwaliteiten/eigenschappen en hebben hierover gesproken. Zij moeten volgende week een sollicitatiebrief inleveren waarin duidelijk staat: Waarom heb je voor deze functie gekozen, waarom ben jij geschikt voor dit bedrijf en wat spreekt je aan in het bedrijf?

Fijn weekend,

Succes met huiswerk en tot de volgende les!

donderdag 19 en dinsdag 24 november

Posted on 25/11/2009 at 18:04

donderdag 19 november hebben we spectaculaire presentaties gehoord. Australie, Polen, Indonesië, Thailand.

Tijdens de pauze vierden we dat 2 cursisten geslaagd waren met een hele mooie score!

Alle cursisten hadden een presentatie voorbereid over de bevolkingssamenstelling van een land of over een bekend persoon.

dinsdag 24 november hebben we hoofdstuk 10 herhaal en een begin gemaakt met hoofdstuk 11.

reflexieve werkwoorden

Volgende week dinsdag 1 december is het huiswerk: vervoeg 20 reflexieve werkwoorden

1.      zich aanstellen, ik stel me aan, hij stelt zich aan, wij stellen ons aan

2.      zich abonneren op:  ik abonner me op. jij.....etc

3.      zich bedrinken:

4.      zich behelpen:

dinsdag 17 november

Posted on 17/11/2009 at 22:33

Hallo allemaal,

We zijn vanavond begonnen met een dictee

; woorden waar je -ies hoort maar -isch schrijft.

Hierna hebben we een taalspel gedaan: boggle

De rest van de les hebben we hoofdstuk 7 en 9 herhaald(werkblad en spreekoefening)Aan het eind van de avond hebben we een deel van een proefexamen -schrijven- bekeken.

We hebben hoofdstuk 10- infinitief- heel kort besproken

INFINITIEF ( woordenboekvorm)

De infinitief (of: onbepaalde wijs) is een vorm van het werkwoord. De infinitief wordt ook wel 'het hele werkwoord' genoemd en het is in deze 'standaardvorm' dat werkwoorden in woordenboeken zijn opgenomen. 

De meeste infinitieven eindigen op -en, sommigen op -n. Voorbeelden: lopen, werken, bidden, eten, slapen, gaan, zien, doen, zijn. Infinitieven maken deel uit van het gezegde. Voorbeelden (waarin de infinitieven cursief zijn weergegeven):

(1) Ik wil daar niet aan denken.

(2) Ik hoef daar niet aan te denken.

(3) De agent spoorde de voorbijgangers aan (om) te helpen.

(4) Het meisje stond op haar tenen om te kunnen zien wat er gebeurde.

 

Wel of geen te?

 

 

Els begon plosteling te lachen

Eric zit in de kantine met zijn vrienden te praten

Sarah kan vanavond niet komen

Gisteren wilde ik in een restaurant gaan eten

 

Geen TE 

Willen

Kunnen

Moeten

Zullen

Mogen

Laten

Gaan

Komen

Blijven

Horen

Zien

Leren

(leer deze woorden uit je hoofd!)

Wel TE bij alle andere werkwoorden

 

HUISWERK VOOR 24 NOVEMBER: maak t/m hs 9 van grammatica

LEER de 12 werkwoorden uit je hoofd

Succes en tot de volgende les!

donderdag 12 november

Posted on 11/11/2009 at 21:50

Hallo allemaal,

We zijn vanavond begonnen met het schrijven van 15 zinnen, met daarin woorden uit de woordenlijst (achterin CODE)

Hierna zijn de nieuwe dicteewoorden besproken:

1) Het nieuwe dictee gaat over de woorden die je uitspreekt als (ies) maar schrijft als -isch

acrobatisch                   fantastisch                  medisch                        technisch

alfabetisch                    Indisch                        olympisch                      telefonisch

allergisch                       komisch                      praktisch                       tragisch

Belgisch                        kritisch                        romantisch                    tropisch

elektrisch                       logisch                        Russisch                       typisch

Na de pauze hebben we een leestekst "twaalf jaar oud en afgeschreven" behandeld. De tekst ging over kinderen van 12 jaar die niet mee mogen doen met de CITO toets omdat hun score niet goed genoeg is.  Hierna volgde een gesprek over het onderwijs in Nederland (vmbo-havo-vwo/ mbo-hbo/universiteit) en eventuele oplossingen voor het probleem van de 'kansarme' jongeren.

HUISWERK voor 17 november: zie dinsdag 10 november

HUISWERK voor 19 november: Iedereen bereidt een presentatie voor over zijn eigen land; de bevolkingssamenstelling: Hoeveel ouderen/jongeren, sterftecijfer etc. De mensen uit Polen kiezen andere landen zodat we wat verschillende presentaties horen. Probeer uit je hoofd iets te vertellen, zonder het voor te lezen!

De gevorderden bereiden een presentatie voor over een bekend persoon uit de Nederlandse geschiedenis.

Succes en tot de volgende les!

dinsdag 10 november

Posted on 10/11/2009 at 21:21

Hallo allemaal!

Vanaf vandaag hoef je nooit meer je huiswerk te vergeten!! Op deze blog kan je precies nalezen wat we hebben gedaan in de les!

Vanavond zijn we begonnen met een dictee; 20 woorden waarin de korte en lange klanken en de spelling die daarbij hoort geoefend wordt.

de avonturen                 de inwoner                 de aardappel                de tentoonstelling

de bewoners                 het probleem             allemaal                         vanmiddag

daartegen                     het toneelstuk            ingewikkeld                   de verschillen

het drama                      totaal                       de oppervlakte             de voetstappen

de ervaring                    vanavond                    sommige                       de vriendinnen

apart                              de nederlaag             aantrekkelijk                 de hoofdstukken

de begrafenis               openbaar                   allemaal                         intussen

de betekenis                 tegenover                   de beslissing                het platteland

de ervaring                    tevreden                     de ellende                     stilletjes

het medelijden              uniek                           de herinnering              de verrassing

 

 

Hierna hebben we geoefend met de conjuncties(voegwoorden),

op de website www.coutinho.nl/nia : oefeningen Thema 1 werk en vrije tijd: kan je 11 oefeningen doen.

of www.coutinho.nl/non staan ook nog  3 oefeningen bij thema 1.

Na de pauze hebben we wat spreekoefeningen gedaan door in twee- en drietallen dialogen te oefenen waarin in iedere zin een conjunctie zat: Waarom was je te laat op mijn feest? Ik was te laat omdat de trein vertraging had.

HUISWERK 17 november : lees hoofdstuk 9 nog een keer LEER ALLE CONJUNCTIES; omdat, doordat, toen, als, wanneer, terwijl, voordat, nadat, totdat, sinds, zodra, als, wanneer, hoewel, terwijl, zodat--->>>leer wat ze betekenen en wanneer je ze kan gebruiken. Probeer deze woorden veel te oefenen met iemand die Nederlands spreekt.

Dit is een heel belangrijk onderdeel van je examen!!

 

Succes! Tot de volgende les!

 

groeten Plony

 

 


Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer