Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Stalking middel tot moord Home | Profile | Archives | Friends
Gehanteerde middelen en handelingen gebruik tot het bekomen wat men bereiken wil door mensen te imponeren

Hoofdstuk 1 Hier is Murphy10/1/2008
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Beschrijving van de familie met aangetrouwden9/1/2008

De ouders kregen dus 8 telgen , waarvan Rene de eerste . Spijtig genoeg hebben wij hem nooit gekend daar hij maar kortstondig heeft geleefd en werd begraven te Eindgoor op het plaatselijke kerkhof . Na Vera , de oudste dochter komt Mia met een jaar verschil , twee jaar later gevolgd door Robert als oudste zoon nog in leven . Een paar jaar later ziet Katrien het levenslicht .Mijn broer Alex komt 6 jaar na mijn geboorte . Toen was de stand 3 tegen 2 wat ik zeer redelijk en haalbaar achtte.Met gefronste wenkbrauwen moest ik de geboorte van Mich en Ysolde doorstaan. Nu waren wij duidelijk in de minderheid en wist ik dat ik al moijn talenten zou moeten gebruiken om op te boksen tegen de overmacht .

Tot op heden is dit vrij goed gelukt ,doch altijd niet zonder slag of stoot .

De sfeer is geruime tijd gemoedelijk gebleven daar wij ons tijdens onze jeugdjaren om niets diende te bekommeren . Eén duidelijk beeld is me toch bijgebleven ,nl. hoe moeder soms met tranen in de ogen , alle moeite van de wereld moest doen om de eindjes aan elkaar te knopen  . Voor hen was niets teveel .Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om te studeren Er was wel één voorwaarde:dubbelen in school was niet toegelaten met als gevolg dat wij onze conclusies moesten trekken mocht dit toch het geval zijn .

Maar ja, iedereen zou toch moeten werken , geld verdienen zonder te werken , was een studierichting in school dewelke ik zeker mislopen ben .Ne mens kan toch niet alles weten , en verstand komt niet voor de jaren .

Zoals het klokje thuis tikt,tikt het nergens is een aloud gezegde , dewelke wij bijna allemaall aan de welgekende laars hebben gelapt = trouwen dus . Behalve Mich heeft ieder de stap gezet .Alex heeft Aantje gevonden , niet van nederlandse afkomst ,maar geboren en getogen in Eindgoor .Katrien is gevallen voor de charme van Pol , een landbouwerszoon die in zijn leven meer gefilosofeerd heeft op de akker dan gewerkt . Ysolde , de jongste van de hoop zag thuisarbeid niet zitten en heeft tijdens de werkuren in het ziekenhuis Charel verleid. Charel heeft in de school wel de studies gevolgd om geld te verdienen zonder te werken en is mijnheer doktoor geworden  .Vera haar ogen zijn in een dancing beginnen tollen toen zij Piet zijn gangen zag gaan . Goeie dancing want blijkt dat Mia daar de Willy tegenkwam . Als het daar dan toch zo goed was (dancing) moest ik daar ook maar op jacht gaan en heb daar Irena gevonden dewelke mocht ingeschreven worden in mijne trouwboek .

Zoals het gaat in de beste families zijn er af en toe meningsverschillen . Moet kunnen ,brengt soms gezonde discuties op gang .

De tijd gaat voorbij dag na dag en jaar na jaar tot wij aanbelanden rond de helft van 1996 .In dit jaar begint Murphy ongeduldig te worden en begint serieus te schuifelen op zijn stoel ...........

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Omschrijving en sfeerbeeld waarin de stalking zich heeft afgespeeld9/1/2008

Eeerst en vooral willen we wijzen op het feit dat dit manuscript werd opgesteld met gebruik van fiktieve namen en plaatsen . Mocht de dader dit lezen ,hopen wij dat hij of zij er een les uit trekt . Hopelijk voor hem of haar , herhaald dit niet tegen zich .

Het verhaal situeert zich in de Belgische kempen , in een klein dorpje genaamd Eindgoor . Iedereen kent iedereen met naam en bijnaam . Zo kent iedereen Frans van de Peer van Sus den bakker die in 't jaar stillekes gehuwd is met Pol de smid van Trien Fransen .

Wij beginnen  ons verhaal binnen de familie Peeters wonende in het centrum van het dorp. Het huis is rechts aangebouwd en links ligt er een weiland . Het gezin bestaat uit de ouders dewelke 8 tegen op de wereld hebben gezet , waarvan de oudste ,een zoon Rene , spijtig genoeg overleden is kort na de geboorte ,in 1948.

Met hard werken verdiende vader Louis, net genoeg, om te voozien in het levensonderhoud ,van zijn gezin . Luxe zoals we het dezer dagen kennen was nog uit den boze .

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Stalking kan extreme vormen aannemen6/1/2008

Graag hadden wij commentaren losgeweekt naar aanleiding van het onderwerp stalking . Wij hebben de ondervinding dat door stalking niets of niemand word ontzien om hun doel te bereiken . Ikzelf heb een stalking van zeer dichtbij meegemaakt dewelke onderhalf jaar geduurd heeft en abrupt afbrak ( dacht ik ) bij het overlijden van moeder , overlijden gebeurd in de nacht volgend op de laatse feiten . Persoonlijk styel ik de stalker(s) persoonlijk medeaansprakelijk  nopens dit overlijden . Ruim 8 jaar na haar overlijden  , valt ons ineens op dat de stalking niet de bedoeling had om materiele schade aan te brengen doch om iemand mentaal te kraken waardoor de stalker een bepaalde macht zou verwerven op de slachtoffers .Dit kunnen we staven door feiten gepleegd tijdens een periode van ongeveer 10 jaar . Wij hebben moeten vaststellen dat de rechterlijke diensten eigenlijk dematerie van stalking onvoldoende onder de knie hebben , waaruit volgt dat de slachtoffers op hun honger blijven zitten .

Op deze blog neem ik de vrijheid mijn verhaal

Door mij werden de ondergane acties beschreven in een manuscript dewelke de toepasselijke titel meekreeg  " STALKING MIDDEL TOT MOORD " 

Het zou mij plezieren reacties van U te mogen ontvangen , niet alleen voor mezelf maar ook voor hen die ,zoals onszelf , slachtoffer zijn geworden .

 

1 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer