Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Studie E-learning

Studietaak 4

20:11, 16/2/2009 .. 0 comments .. Link
In deze studietaak heb ik het interactiemodel uitgewerkt en vormgegeven in een Moodle omgeving. Per categorie staat een studietaak omschreven. In elke categorie zijn bronnen gekoppeld en activiteiten geplaatst. De activiteiten maken de interactie tussen cursisten mogelijk. De bronnen zijn gericht op informatieoverdracht met betrekking tot de opdracht en achtergronden. Het onderwerp van de cursus is het 'didactisch werken met een weblog'. Omdat ik daar zelf geen ervaring (behalve deze ervaring) mee heb, vind ik het een interessant onderwerp.

Studietaak 3

20:04, 16/2/2009 .. 0 comments .. Link
Studietaak 3 was creatief, nadenken over een digitaal vorm te geven cursus is een uitdaging.  De gekozen casus was duidelijk beschreven. Hierdoor kon ik gerichter naar tools zoeken. Toch zou ik niet alle stappen die beschreven staan in de casus genomen hebben in een digitale cursus. Ik heb er dan ook voor gekozen om niet alle stappen te vertalen naar een digitale tool.

Studietaak 2

18:00, 28/12/2008 .. 0 comments .. Link
 

De modellen zoals beschreven bij Collis en Moonen en Laurrilard kunnen goed gebruikt worden om het gebruik van multimedia vorm te geven. Ik vond het interessant om de beschrijvingen van de verschillende media door te lezen en het beroep dat erdoor wordt gedaan op de verschillende leeractiviteiten die de leerling uitvoert. Het is lastig om een digitale leeromgeving zo vorm te geven dat de leerling verschillende leeractiviteiten uitvoert met verschillende multimediale middelen. Het is wel een voordeel dat de OU digitaal modules aanbiedt, dat helpt om de theorie te vertalen naar de praktijk. Het is in ieder geval duidelijk dat er veel mogelijk is met betrekking tot het gebruik van een digitale leeromgeving.Studietaak 1

17:55, 28/12/2008 .. 0 comments .. Link
 

Wat de leervragen betreft geven de artikelen bij studietaak 1 veel informatie. Ik ben van mening dat de integratie van leer en instructieprincipes bij e-learning essentieel is en dat e-learning meer mogelijkheden biedt dan alleen de lerende voorzien van informatieve bronnen. De vraag is wat mij betreft niet of computers te gebruiken zijn bij het leren maar hoe we ze het beste kunnen inzetten. Digitaal lesmateriaal zou wat ontwerp betreft meer moeten bieden dan een platte tekst op de computer. In dat geval wordt het boek verplaatst naar de computer en zullen er ook geen hogere of andere leeruitkomsten gegenereerd worden. Maar, hoe ziet het er dan wel uit? De digitale leeromgeving waarmee ik werk zie ik metaforisch als het vervoermiddel waardoor lesstof (digitale lesmaterialen) wordt aangeboden. Echter, de leeromgeving zelf biedt ook mogelijkheden (zoals een forum, chat, blog) welke tot op heden nog niet veel gebruikt worden. Ik ben erg benieuwd hoe deze tools gestructureerd aangeboden en gebruikt kunnen worden waardoor betekenisvol leren plaatsvindt.  Wat een weblog betreft heb ik in de cursus in ieder geval al een handvat gekregen.Studietaak 0

19:15, 19/12/2008 .. 0 comments .. Link

Hallo allemaal,

Mijn naam is Karin. Ik werk voor een aantal scholen in het VO. Ik ben erg geinteresseerd in de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. 

Mijn leervragen voor deze cursus zijn:

  • Welke mogelijkheden biedt e-learning om effectief instructie te geven en te leren?
  • Welke leer en instructieprincipes kunnen worden gebruikt bij e-learning zodat betekenisvol leren plaatsvindt, hoe worden die ingezet en welke leeruitkomsten genereren ze?
  • Hoe worden de volgende onderdelen van instructie vormgegeven in e-learning en welke taken en rollen impliceert dat voor de lerende en de instructeur? Context, opbouw instructiemateriaal, toetsing/feedback (formatief/summatief), organisatievorm en structuur/overzicht in het materiaal.
  • Hoe vertaal ik bovenstaande vragen naar de praktijk?
  • Hoe is dit te implementeren in de praktijk?
  • Hoe ziet digitale didactiek eruit?

 

Affiniteit met ICT tools

Ik maak zelf gebruik van een klein aantal ICT tools, ik hyve, msn, mail, skype en heb nu ook een weblog.

Op mijn werk heb ik te maken met de opkomst van e-learning. Zo ben ik betrokken bij de implementatie van een digitale leeromgeving. Daarnaast test de school dit jaar digitale lesmaterialen waar ik nauw bij betrokken ben. Ook gaming als leertool hebben we dit jaar ingezet. Hierbij maken leerlingen hun eigen game waarbij onder andere een beroep wordt gedaan op de toepassing van de kennisinhoud van een vak en samenwerkingsvaardigheden. Verder werkt een aantal docenten met simulatieprogramma’s welke overigens niet via de digitale leeromgeving worden benaderd.About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Studietaak 4
Studietaak 3
Studietaak 2
Studietaak 1
Studietaak 0

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer