Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

's Winters Binnen

Home - Profile - Archives - Friends

's Winters Binnen - Posted at 08:03 on 14/5/2012 by 's Winters Binnen
s Winters Binnen Vastgoed zou graag de aandacht vestigen op de term ‘opstal’. Wanneer men het heeft over een opstal, dan bedoelt men een bouwwerk, een object dat door de mens op de grond geplaatst is. Een schutting valt ook onder het begrip opstal. Bomen en struiken worden ook wel getypeerd als houtopstand maar worden niet als opstallen omschreven. Meer informatie hierover kan verkregen worden via de 's Winters Binnen helpdesk. Men kan een horizontale grens aanbrengen tussen de grond en het bouwwerk, of het gewas dat zich op de grond bevindt, een zogeheten recht van opstal. Wanneer men geen opstalrecht heeft, dan heeft namelijk natrekking plaats van het gebouw door de grond. Wanneer men een opstal in bezit heeft, dan brengt dit zekere rechten en plichten met zich mee. Middels een notariële akte kan aan een natuurlijk of rechtspersoon recht van opstal verleend worden. Middels verjaring kan ook recht van opstal verworven worden. Het is ook mogelijk dat een opstal deels over een waterloop of weg is gebouwd; dan heeft men het over een overkluizing. Daarnaast kunnen er nog gebouwen als kelders, rioleringsstelsels, vaarwegen, bruggen, funderingen et cetera in de grond zitten (deze gebouwen vallen niet onder opstal).

sWinters Binnen over appartementengebouw

Een gebouw of bouwwerk is een samenstel van bouwmaterialen die op een continue wijze, bestendig is verankerd met de ondergrond middels funderingen. Anders gezegd is een gebouw of bouwwerk het product van een activiteit genaamd bouwen. Vanuit deze hoek geredeneerd kan een tent of een stacaravan geen gebouw genoemd worden. Rechtskundig wordt een stacaravan wel getypeerd als gebouw. Dit kan men concluderen na lezing van het arrest Portacabin. 's Winters Binnen vastgoed wil ook ingaan op het feit dat een gebouw kan tal van vormen en functies hebben, zoals: huisvesting : een woning , ambtsgebouw : een paleis, een stadhuis, een museum, een kasteel, een burcht (versterkte vesting) monument een voorbeeld hiervan is een rijksmonument religieus gebouw : tempel, synagoge, moskee, kerkgebouw (klooster, kathedraal, basiliek) Er zijn talrijke fameuze gebouwen in architectuur en hoogste gebouwen in verscheidene landen over de hele wereld. Ook kan men gebouwen aantreffen op de werelderfgoedlijst van UNESCO en Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. Wenst u meer informatie over opstal? ‘'s Winters Binnen zou u kunnen informeren hierover.
Hosting door HQ ICT Systeembeheer