Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Minor Toegepaste Psychologie 2012

paper wnf

13:36, 28/6/2012 .. 0 comments .. Link

Steeds meer mensen zijn verontrust over klimaatverandering, verdwijnende oerbossen en de slinkende fossiele energievoorraad. Rijke mensen, in het westen en elders, leven op te grote voet. Als alle mensen zouden leven als de gemiddelde Europeaan, hadden we aan twee aardbollen niet genoeg. En heeft niet iedereen even veel - of weinig - recht een auto te rijden en een koelkast te hebben? Hoe maakt het Wereld Natuur Fonds gebruik van beïnvloedingstechnieken gebaseerd op sociaal psychologische theorieën om mensen aan zich te binden en daarmee dichterbij te komen aan het behalen van hun doelstellingen? Dit zal het uitgangspunt van mijn paper zijn en ik ben van mening dat ik hier flink over zal kunnen vertellen.

Bramexperiment

12:54, 28/6/2012 .. 0 comments .. Link

In de marketing wordt veel ingespeeld op het feit dat de meeste mensen rechts georiënteerd zijn en tegen de klok in lopen. Het is een feit dat verreweg de meeste mensen rechtshandig zijn. Van alle mensen in de wereld is ongeveer 90% rechtshandig en 10% linkshandig. Maar hoe maken marketingspecialisten hier nu gebruik van? Is het ook zo dat mensen producten of andere zaken aan hun rechter zijde ook beter waarderen? Als dat zo is dan liggen er grote kansen voor marketingstrategen. Producten die ze aan willen prijzen en promoten worden dan bij voorkeur aan de voor consumenten rechterzijde gepositioneerd, zodat ze die de producten al automatisch beter waarderen. Althans, het overgrote deel, gezien de dominantie van rechtshandigheid in de wereld. De aanleiding voor ons onderzoek was dus het feit dat veel aanbieders producten die ze speciaal onder de aandacht van de consument willen brengen aan de rechterkant positioneren en daartoe ook worden geadviseerd door marketingspecialisten. We wilden onderzoeken of de mening van een persoon al bij voorbaat voor een deel positief of negatief gevormd is doordat hij een voorkeur heeft voor rechts en of dit te beïnvloeden is door kortstondige manipulatie van de voorkeurshand. Zodoende wilden we in ons onderzoek een manipulerende factor toepassen om te zien of voorkeur gemanipuleerd kan worden.

 

Uit het theoretisch kader wisten we dat het kortstondig manipuleren van de voorkeurshand kan zorgen voor het positiever of minder positief benaderen van het rechtsgelegen object. Het doel van het onderzoek was om vast te stellen of door het kortstondig manipuleren van de handsvoorkeur bij rechtshandige personen men, bij een keuze uit twee identieke objecten, het object dat zich links bevindt positiever beoordeelt en het object dat rechts bevindt minder positief.

 

In de uitvoering werkten we met twee aparte onderdelen van het experiment. In het eerste onderdeel zou de rechtshandige proefpersoon met diens linkerhand of gewoon zijn rechterhand een tekst moeten overschrijven. Hiermee wilden we de voorkeur van de proefpersoon kortstondig manipuleren of juist niet. Na dit gedaan te hebben zou de rechtshandige proefpersoon deelnemen aan het tweede onderdeel van het experiment.

In dit tweede deel diende de persoon uit twee gezichten te kiezen, er werden geen voorwaardes gesteld. De proefafnemer zou de ene foto links van de persoon neerleggen en de andere rechts van hem. Tussen de twee foto’s was een duidelijke, ruime afstand. Ze moesten niet in één blik door de proefpersoon te vangen zijn. De proefafnemer stelde dan enkele vragen aan de proefpersoon over de personen op de foto’s met betrekking tot persoonseigenschappen. Deze vragen betrokken we dan weer op de proefpersonen zelf. We hebben gekozen voor de volgende drie vragen:

“Welke persoon zou je eerder geld lenen?”

“Met wie zou je eerder een goed gesprek kunnen voeren?”

Wie zou je als leider kiezen van je vereniging?”

 

De proefafnemer noteerde zorgvuldig hoeveel positieve antwoorden de rechtse afbeelding kreeg en hoeveel de linkse afbeelding. Als het manipuleren van de voorkeurshand van de rechtshandigen in ons onderzoek daadwerkelijk effect had, zou de persoon op de foto links significant vaker gekozen moeten worden door de gemanipuleerde rechtshandigen. Bleek dit niet het geval, dan zouden we de hypothese verwerpen.

BramHalen en brengen

09:57, 26/6/2012 .. 0 comments .. Link
 

Hallo allemaal!

Ik was er niet bij de les van halen&brengen dus ik kom er nu achter dat ik mezelf had moeten voorstellen. Daarom doe ik dat nu maar even. Ik ben Berber Kalsbeek, 20 jaar en ik woon in Kootstertille.
Voor deze minor heb ik gekozen omdat ik altijd veel interesse heb gehad voor psychologie. Dit is ook voor het communicatievak een erg interessant thema, waarom doen mensen dingen zoals ze die doen? Ik had nog helemaal geen kennis van het vak psychologie en ik heb er in deze weken veel van opgestoken. Ontwikkelingspsychologie was een erg interessante kijk op mezelf, hoe is mijn ontwikkeling verlopen? Ook heb ik veel geleerd van de onderzoeken die we moesten uitvoeren bij analysevaardigheden en arbeids- en organisatiepsychologie. De themacollege’s waren ook leerzaam, erg interessant om een kijkje te nemen in de verschillende deelgebieden van de psychologie.

Bedankt voor deze leuke vrije minor, en ook de klas bedankt, want ik vond het een erg gezellige tijd!Lachen is echt gezond

08:59, 14/6/2012 .. 0 comments .. Link
Lachen is echt gezond

Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat lachen letterlijk gezond is. Als kind lachen we gemiddeld 300 tot 400 keer per dag maar de gemiddelde volwassenen nog maar zo’n 10 tot 15 keer per dag. De lichamelijke voordelen van het lachen lijken van onschatbare waarde te zijn, zo komen bij het lachen endorfine vrij die lustverhogend en ontspannend zijn en zwaarmoedigheid en pijn bestrijden. Ook geeft het een antidepressief effect en daarom voelt men zich vaak ook zo lekker na een goede lachbui. Nederland zou meer moeten lachen want lachen geeft plezier en is nog een keer goed voor de gezondheid.

Lachen zet ook veel spieren in beweging zoals maar liefst 15 gezichtsspieren en daarmee is lachen zelfs eenvoudiger dan fronsen want hiervoor gebruikt u ongeveer 40 spieren. Maar ook de spieren in buik en middenrif spannen aan en masseren de inwendige organen en in de andere spieren is de spierspanning tijdens het lachen juist erg laag waardoor men een ontspannen gevoel krijgt. Wanneer men lacht haalt men dieper adem en ook heeft het invloed op de bloeddruk en het hartritme. Een lachsessie van 20 minuten brengt evenveel vitaliteit en welzijn als een step- of joggingsessie, we zouden dus eigenlijk een avondje cabaret in het zorgpakket moeten opnemen.

Lachen versterkt ook het immuunsysteem, onderzoekers zagen een stijging van beschermende antistoffen in het bloed na een lachtherapie. Ook is lachen goed voor de bloedsomloop en verlaagt het de bloeddruk. Daarnaast vermindert lachen stress, depressie, bezorgdheid en slapeloosheid, dus we kunnen stellen dat lachen zeer gezond is voor zowel lichaam als geest. Reden te meer om iets minder serieus te zijn en wat meer te lachen.Artikel psychologie magazine; blij dat ik snij

13:01, 13/6/2012 .. 0 comments .. Link

Hoi allemaal,

Onderstaand een link naar een interessant en herkenbaar artikel van Psychologie Magazine over ons gedrag in het verkeer.

http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Artikel-Psychologie-Magazine.htmMannen gevoeliger voor het sympathieprincipe?

16:26, 11/6/2012 .. 0 comments .. Link
Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat we het over de beÔnvloedingsprincipes van Cialdini hebben gehad in de les, maar ik vond dit wel een leuk artikel om met jullie te delen. PauwR Internetmarketing deed onderzoek naar de invloed van de beÔnvloedingsprincipes binnen Facebook-advertenties en onderzocht hierbij de invloed van geslacht. http://www.marketingfacts.nl/berichten/mannen-laten-zich-op-facebook-makkelijker-beinvloeden-door-vrienden/ Jolienke

Mannen vallen op domme vrouwen

11:40, 5/6/2012 .. 0 comments .. Link

Leuk artikel als toevoeging van het gastcollege over Seksuologie.

Mannen vallen op domme vrouwen

AMSTERDAM -  Mannen blijken voorgeprogrammeerd om vrouwen uit te zoeken die zich dom gedragen omdat dat makkelijker prooien zouden zijn.

Seksueel avontuurtje

De mannen vonden lichamelijke kwetsbaarheid, zoals een kleine gestalte, niet seksueel aantrekkelijk, maar bleken mentale kwetsbaarheid, zoals dom zijn, wel aantrekkelijker te vinden. De deelnemers vonden hen verleidelijker dan de dames die als intelligent werden voorgesteld. Hun interesse daalde echter aanzienlijk toen de onderzoekers vroegen of deze vrouw een geschikte kandidaat was voor een vaste relatie. Een domme vrouw is dus enkel interessant voor een seksueel avontuurtje.

Bron: http://www.telegraaf.nl/vrouw/psyche_relatie/12214235/__Mannen_vallen_op_domme_vrouwen__.html

- Gerda PostmaEen sociaalpsychologische blik op shared space

13:25, 9/5/2012 .. 0 comments .. Link

Volgens Drs. Cees Wildervanck* zijn vanuit de verkeerspsychologie altijd drie dingen belangrijk geweest voor verkeersgedragsbeïnvloeding: de 3E's: engineering (het ‘ingenieurswerk’), education en enforcement. Engineering is het ontwerp van voertuig, weg en omgeving. Van alle gedragsbeïnvloeders is ‘engineering’ een van de meest effectieve. Bij het ontwerpen van de weg is ook de constant-risico-theorie van belang. In een grotere, 'veilige' auto rij je al snel harder (en gevaarlijker). Je maakt als verkeersdeelnemer compensaties voor de veranderingen die je ervaart, zodat je weer terugkeert op het ‘oude niveau’ van gevoelsmatig gevaar. Het gaat hier om het niveau dat je zelf acceptabel vindt. Dit wordt de constant-risico-theorie genoemd.

Door de 3 E’s en de constant-risico-theorie is er een felle discussie over shared space. Zo kun je het ontwerp van de weg (engineering) op verschillende manieren invullen. Bij shared space zijn er geen stoepen, stoepranden, verkeersborden, wegmarketing, enzovoort. Er is slechts één ruimte voor alle verkeerssoorten, dus geen voet- en fietspaden. De filosofie erachter luidt: doordat het gevaarlijker lijkt, word je voorzichtiger. Het principe gaat er vanuit dat mensen contact zoeken met elkaar en sociaal tot een oplossing komen wie eerst mag. Er zijn ook verkeerskundigen die zich juist inspannen voor het voorkómen van ontmoetingen met verschillende snelheid, massa en richting. Voor gemeentes die twijfelen met nieuwe besluiten over weginrichting is dit een ernstig dilemma. Ga je het verkeer regelen (subjectieve veiligheid) of ga je het niet regelen (subjectieve onveiligheid)? Aangezien het in de verkeerskundige argumenten voor 'wel regelen' en 'niet regelen' 1-1 staat en gemeentes geen keuze kunnen maken, is het tijd voor een nieuwe blik: de sociaalpsychologische blik op shard space.

Die blik heeft geleid tot de volgende conclusies:

- Shared space leidt tot verwarring en ‘ondankbaarheid’ (in een lastig parket gebracht), ‘wel regelen’ leidt tot dankbaarheid: ‘wel regelen’ is in verband met de wet van de wederkerigheid beter. Als sociaal verplichte ‘tegenprestatie’ houdt men zich aan de regels (enforcement).

-
Shared space veroorzaakt innerlijke inconsistentie. Om dit op te lossen, kunnen mensen er voor kiezen deze shared space-gebieden te ontwijken: funest voor doelstellingen van gemeentelijke organisaties. ‘Wel regelen’ biedt juist gewenste consistentie en krijgt daarom de voorkeur.

- Shared space negeert de sociaalpsychologische theorie dat mensen behoefte hebben aan een autoriteit. Volgens Cialdini kan autoriteit leiden tot automatisch (gehoorzaam) gedrag. Mensen hebben de behoefte om gestuurd te worden. ‘Wel regelen’ toont meer autoriteit.

- Shared space is ingericht als aantrekkelijk verblijfsgebied, waar automobilisten zich moeten schikken aan het andere verkeer, dat evenveel ‘macht’ heeft. Deze inrichting (engineering) wekt meer sympathie op dan de ‘verblijfsgebied-vervuiling’ van ‘wel regelen’. ‘Niet regelen’ dus.

- Shared space gaat er van uit dat elke keer een nieuw sociaal interactief proces leidt tot de beste verkeersoplossing voor dat moment, maar de theorie van sociale bewijskracht laat zien dat men voorbeeldoplossingen kan imiteren voor een nieuwe situatie. ‘Wel regelen’ is dan veiliger.


*Wildervanck is een psycholoog, gespecialiseerd in de ‘menselijke factor in verkeer en vervoer’

Dick van der Vaart

 Priming

12:12, 23/4/2012 .. 0 comments .. Link
Priming is het verschijnsel waarbij een recente ervaring je geheugen activeert en zo je gedrag onbewust stuurt.

Priming kan gebruikt worden om het gedrag van mensen (in een groep) te beinvloeden. Voorbeeld van priming: je loopt met een vriendin die een beetje op haar gewicht moet passen naar de supermarkt. Vlak voordat jullie de supermarkt inlopen vestig je de aandacht op iemand die een patatje eet. “Dat is ook ongezond, en dat midden op de dag”, mompel je terloops. Het geheugen van je vriendin wordt getriggered; ze zal waarschijnlijk gezondere boodschappen halen.

Met behulp van Priming willen wij ons experiment uitvoeren. Mensen beïnvloeden op wat zij uiteindelijk vinden/denken.

Het experiment zal proberen om door middel van een postief of negatief verhaal over een vrouw als leidinggevende de mening van iemand te veranderen. Bij het postieve verhaal zal het uiteindelijke cijfer voor een vrouw als leiddinggevende hoger zijn, bij het negatieve verhaal zal het cijfer lager zijn (hypothese).
Het gemiddelde zal vast gesteld worden door 60 tot 100 mensen op Stenden Hogeschool te vragen een cijfer te geven aan een vrouw als leidinggevende.

Gooitske van der Sluis & Gerda BrouwerDe sociale psychologie achter gedrag in het verkeer

12:06, 18/4/2012 .. 0 comments .. Link
Ik heb mijn paper geschreven over organisaties die met verkeersveiligheid van doen hebben. Hiervoor heb ik vier campagnes geanalyseerd, te weten 'BOB jij of BOB ik?', 'Goochem het Gordeldier', 'Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden' en 'Hou je aan de snelheidslimiet'. Verschillende factoren beÔnvloeden hoe mensen zich gedragen in het verkeer. Enerzijds zijn dat persoongebonden factoren zoals kennis, houding, behoeften en gewoonten of demografische kenmerken, zoals leeftijd en geslacht. Anderzijds zijn dat omgevingsfactoren zoals de (verkeers)infrastructuur en de sociale omgeving. Soms zijn er ook rechtstreekse relaties tussen persoonsgebonden- en omgevingskenmerken en verkeersongevallen. Met behulp van de theorie ben ik een aantal interessante dingen te weten gekomen over de sociale psychologie in het gedrag in het verkeer. Bij de BOB-campagne bijvoorbeeld, gaat het principe van commitment en consistentie op. Want is er eenmaal een BOB afgesproken binnen een vriendengroep, dan wil die persoon consistent zijn en zich dan ook aan deze afspraak houden. Bij de campagne van Goochem het Gordeldier wordt een van de beÔnvloedingstechnieken van Cialdini toegepast, namelijk sympathie. Onder sympathie valt het geven van complimenten. Goochem zingt: "ik vind jou echt gigagoed, als je zelf je gordel om doet", wat natuurlijk een groot compliment is. De campagne 'Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden' wil automobilisten bewust maken van de risico's van het gebruik van elektronische apparatuur tijdens het rijden. Bij het nemen van beslissingen maken mensen vaak gebruik van schattingen over hoe vaak bepaalde gebeurtenissen voorkomen. Voordat je besluit om te gaan vliegen, zul je misschien een schatting maken van de kans dat je een vliegtuigongeluk krijgt. Een dergelijke schatting wordt beinvloed door de beschikbaarheid in het geheugen. Immers, om te bepalen hoe vaak een gebeurtenis of situatie voorkomt, ga je in je geheugen zoeken naar voorbeelden hiervan. Het gemak waarmee gebeurtenissen of situaties cognitief 'beschikbaar' zijn, wordt daarbij vaak gebruikt als indicatie van de frequentie: hoe makkelijker je ergens voorbeelden van te binnen schieten, des te meer neem je aan dat het vaak voorkomt. (Vonk, 2009, p. 345) In dit geval, hoe makkelijker je het krijgen van een ongeluk naar boven kunt halen, des te meer neem je aan dat het vaker voorkomt. Dit wordt de cognitieve beschikbaarheid genoemd. De campagne ĎHou je aan de snelheidslimiet. Veilig thuiskomen heb je zelf in de handí is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zijn campagnepartners en spreekt de automobilist aan op zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. Deze campagne moet bijdragen aan het verminderen van het aantal automobilisten dat te hard rijdt binnen de bebouwde kom, met name op 30 en 50 km-wegen. De meestgenoemde verklaringen die mensen geven zijn 'aanpassen aan het overige verkeer' en 'iedereen doet het, dus dan zal het wel goed zijn'. Deze laatste verklaringen schaart Cialdini onder 'sociale bewijskracht'. Andere mensen doen het ook, dus dan zal het wel goed zijn. Jolienke

Geweld tegen hulpverleners

10:59, 17/4/2012 .. 0 comments .. Link
Mijn paper gaat over geweld tegen hulpverleners en welke sociale psychologische theorieŽn van nut kunnen zijn om dit geweld tegen te gaan. Ik heb eerst uitgebreid beschreven hoe dit antisociaal gedrag ontstaat. Een van de dingen die in het boek van Roos Vonk naar voren kwam is dat agressief gedrag kan ontstaan door het zien van agressief gedrag. Bijvoorbeeld op tv, in films en bij computerspelletjes. SIRE heeft van december 2011 tot maart 2012 een reclamespotje uitgezonden waarin te zien is hoe een jongen een ambulance broeder in elkaar slaat en hoe een meisje een baliemedewerkster bij de keel grijpt. Schokkende beelden om te zien, maar volgens Roos Vonk juist aanstootgevend. Misschien dus niet zo'n handige zet van SIRE? Verder maakt SIRE gebruik van twee principes van Cialdini: Sociale bewijskracht, omdat ze willen dat mensen een petitie ondertekenen. Op de website staat: 'al 185624 mensen hebben de petitie ondertekend'. Autoriteit, met de petitie onderteken je de conventie van Geneve. In de conventie staat dat men hulpverleners in oorlogstijd dient te respecteren en goed te behandelen. Slogan van de reclame: ' Als we in oorlog respect hebben voor hulpverleners Ö waarom dan niet in vredestijd?' Hierbij de is de conventie de autoriteit. Verder heb ik ook de politie onder de loep genomen en gekeken welke theorieŽn zij al gebruiken en of er nog meer theorieŽn zijn die de politie kan gaan toepassen. In het kort, de politie probeert gezag uit te stralen door het dragen van uniformen, het inzetten van paarden, het toepassen van de kleur blauw (een kleur die afstand creŽert), het dragen van handboeien, peperspray en pistool en door het inzetten van wijkagenten. Wat de politie nog zou meer zou kunnen inzetten is het belonen. De politie straft alleen maar en beloond mensen nooit. Agenten moeten dus meer gaan conditioneren. Maar de politie moet ook weer niet teveel gezag uitstralen. Volgens Vonk (2009, p. 467) kan het een motief zijn om iemand pijn te doen als diegene hun zelfbeeld bedreigd of aanvalt. Op die manier zou een positief zelfbeeld weer kunnen worden hersteld. Dit geeft aan dat te veel autoriteit ook weer niet goed is. Een agent kan dan zo bedreigend overkomen dat men zich aangevallen voelt en daar agressief van wordt. Agenten zouden burgers dus positief en zo rustig mogelijk moeten benaderen zodat niet KLIK ZOEM het agressiebandje wordt afgespeeld bij burgers.

Experiment Sociale Bewijskracht

09:36, 16/4/2012 .. 0 comments .. Link

Sociale bewijskracht is altijd een interessant onderwerp geweest, want waarom laten mensen zich beïnvloeden door anderen? Wij willen kijken in hoeverre mensen een eigen mening hebben wanneer ze in een groep zitten en wanneer de groep unaniem voor 1 mening gaat. Zal de deelnemer dan ook mee gaan met de groep of kiest die voor zijn eigen mening? Dit willen we bereiken door 30 deelnemers alleen en 30 deelnemers in groepsverband te deel te laten nemen aan het experiment. Zullen de mensen in groepsverband anders reageren dan de deelnemers die alleen zijn? Wij gaan dit testen!
Emila & IrisOrgaandonatie

09:33, 16/4/2012 .. 0 comments .. Link
Orgaandonatie is een onderwerp dat veel aandacht krijgt van zowel de overheid als van BNN. Een feit is dat er een tekort is aan orgaandonatie. Een interessante vraag is dan ook of er verschil is in de strategie die de overheid en BNN gebruiken. En heeft het nut dat de overheid en BNN sociaal psychologische theorieën en modellen gebruiken?
In mijn paper heb ik onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Het leek me interessant om te achterhalen of er verschillen waren in de theorieën en modellen die de overheid en BNN gebruiken en of deze sociaal psychologische theorieën en modellen nut hebben.
Mijn conclusies waren dan ook dat het dergelijk nut heeft om sociaal psychologische theorieën en modellen te gebruiken zowel voor de overheid als BNN.
Ook kwam naar voren dat beide organisaties enkele principes van Cialdini gebruiken. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van het ELM model, de theorie van gepland gedrag en andere theorieën en modellen, die in mijn paper beschreven zijn.
Al met al was het schrijven van mijn paper zeer nuttig, want ik heb geleerd om de theorieën en modellen te analyseren. Ook heb ik geleerd om met een andere ‘bril’ naar het onderwerp orgaandonatie te kijken.
Emila 

Gedragsverandering weegt het zwaarst

15:58, 14/4/2012 .. 0 comments .. Link

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Dat is best schrikken. Er zijn ook al meerdere instanties en organisaties die het aantal mensen met overgewicht en/of obesitas terug proberen te dringen. Dit is lastig, want hoe pak je dit precies aan?
Ik heb mij paper geschreven over dit onderwerp. Het leek me interessant om te kijken welke sociaal psychologische theorieën van nut kunnen zijn om het gedrag van mensen met obesitas te veranderen. Tot mijn grote verbasing kwam ik er achter dat er heel veel manieren zijn om het gedrag van deze mensen te veranderen. Ik heb voor mijn paper het televisieprogramma Help ons kind is te dik geanalyseerd, en ik heb gekeken welke sociaal psychologische theorieën daar in voor kwamen. De strategieën van Cialdini kwamen naar voren, namelijk sympathiek, autoriteit en wederkerigheid. Daarnaast waren de technieken van conforteren gebruikt, framing, sociale norm, modeling en conformeren. Ik had nooit gedacht dat er in één aflevering al zoveel technieken/theorieën werden gebruikt!
Ik vond het een goede manier om de theorie uit het boek te leren. Zelf leer ik van zulke dingen veel meer dan dat er een tentamen aan het einde van de periode komt, omdat je de begrippen allemaal opzoekt, leest wat het betekend, en toepast in de praktijk. Je hebt meteen een voorbeeld bij de begrippen.
SietskeGezag van de docent

09:56, 14/4/2012 .. 0 comments .. Link
Het essay dat ik geschreven heb werpt een blik op het gezag van de docent. Je kent de docent wel die een soort natuurlijk overwicht had in de klas. Het leek in een zekere mate wel aangeboren. Na toegepaste psychologie al een tijd gevolgd te hebben begin ik langzaam te geloven dat gezag maakbaar is. Hoewel het onderwerp te breed en zodoende in zijn volledigheid te kunnen beschrijven waagde ik me toch een poging. Gezag richt zich voornamelijk op een vertrouwelijke relatie die je met een leerling opbouwt. Als een leerling weet dat jij het beste met hem/haar voor ogen hebt zal deze jouw overwicht accepteren. Door middel van beÔnvloedingstechnieken beschrijf ik manieren waarop invloed uitgeoefend worden op de klas, zowel op het gebied van het opbouwen van een vertrouwensband als op het gebied van gewoon lesgeven. Groet, Jelger

#NS #fail

16:53, 13/4/2012 .. 0 comments .. Link
Wie heeft er deze winter nou niet getwitterd over de NS en de vele vertraging wegens het slechte weer? Ontzettend veel klachten kwamen binnen via Twitter en de informatievoorziening was slecht te noemen. De NS heeft hard gewerkt aan haar imago en is Twitter veel effectiever gaan gebruiken. Maar hebben ze nou ook daadwerkelijk invloed op de reizigers? Aan de hand van de zes principes van Cialdini voor beinvloeding heb ik een paper geschreven over de NS en in hoeverre zij geslaagd is in het verbeteren van haar imago. Uitkomst? Op het gebied van autoriteit kunnen ze nog het een en ander verbeteren en ze kunnen werken aan de sympathie die ze wekken bij reizigers. Wendel

Gezag symbolen, Wie gehoorzaamt en wie niet?

16:45, 13/4/2012 .. 0 comments .. Link
Rood= stoppen. Blauw=doorrijden In hoeverre gehoorzamen mensen aan gezag symbolen? Wij willen op twee deuren van een instelling twee verschillende borden plaatsen. Een rood bord met een witte horizontale streep (niet doorgaan) en een blauw bord met een witte pijl (wel doorgaan). Allebei de deuren leiden naar dezelfde ruimte, maar zullen mensen gehoorzamen aan de borden en dus alleen de deur met het blauwe bord kiezen? Wij gaan het testen! Wendel & Sietske

Mensen gooien sneller een flyer op de grond wanneer de omgeving vies is

14:09, 13/4/2012 .. 0 comments .. Link
Dit is de hypothese voor ons experiment! Wij gaan op een plek, waar veel fietsen staan en veel aanloop is van mensen (bijv. bij een supermarkt), twee verschillende situaties creŽren. In de ene situaties is de omgeving erg rommelig: er liggen allemaal proppen papier en zwerfafval op de grond. In de andere situatie is de grond helemaal schoon. Vervolgens gaan we allemaal flyers (flyers over Dick z'n website) aan de fietsen hangen. Wij verwachten dat mensen die al allemaal zwerfafval op de grond zien liggen, eerder de flyer die aan hun fiets hangt ook op de grond zullen gooien. En andersom natuurlijk, mensen die zich in een schone omgeving bevinden zullen minder snel de flyer op de grond gooien. Dit heeft alles te maken met de broken-window-theorie. Een theorie die zegt dat een vervuilde omgeving steeds viezer wordt. Wanneer er 1 raam ingeslagen is, zullen er meerdere ramen volgen. Ook conformisme is een belangrijke theorie die past bij dit experiment. In de vervuilde omgeving zijn er meer mensen geweest die dingen op de grond hebben gegooid, dus dan kan ik het ook wel doen. Op de website van psychologiemagazine staat een soort gelijk filmpje. Leuk om even te bekijken: http://www.psychologiemagazine.nl/web/Experimenten.htm. Het filmpje heeft als titel: Goede voorbeeld? Groetjes Jolienke en Janine

Waarom kijkt iedereen nou omhoog?

18:02, 12/4/2012 .. 0 comments .. Link

Wij gaan een experiment uitvoeren dat gebasseerd is op het experiment van Asch, jullie kennen het vast wel, die met die stokjes. Want wanneer meerdere mensen een verkeerd antwoord geven op een vraag (deze mensen horen in het complot) is degene die niet in het complot hoort, ook veel sneller geneigd om het verkeerde antwoord te geven...

Bij ons experiment is het de bedoeling om midden in de stad, binnen een afgebakend gebied, eerst één acteur naar een bepaald hoogtepunt van een gebouw te laten kijken. We observeren hierbij de reacties en gedrag van de omstanders. Vervolgens wordt deze situatie opnieuw geschetst maar dit keer zijn er 5 acteurs die naar een bepaald hoogtepunt van een gebouw gaan kijken. Hierbij worden opnieuw de reacties en gedrag van de omstanders geobserveerd. De resultaten worden vergeleken en op deze manier kan de onderstaande hypothese bevestigd of ontkracht worden.

We zijn heel benieuwd...

- Ilena en TinekeManipulatie van het Miljonairsgeluk...

16:16, 12/4/2012 .. 0 comments .. Link

Ieder jaar worden er gigantische bedragen uitgegeven aan loten van allerlei soorten loterijen, in de hoop dat het dit keer wel op de jackpot valt. Helaas is dit maar heel enkel het geval, de gemiddelde winkans van een jackpot ligt tussen de 1 op de 20 miljoen en 1 op de 50 miljoen. Toch presteren de loterijen het iedere keer weer om steeds meer en meer loten te verkopen. Maar hoe doen ze dat toch…?

De reden dat men mee speelt met de loterij is grootendeels doordat men wil verkomen om te verliezen. Vooral bij de postcodeloterij is dit het geval, doordat men weet wat er verloren wordt als het wel op diegene zijn postcode valt.
Verder wil men de angst en onzekerheid uit de weg gaan, ook hier dus de angst om te verliezen. Ook al weet iedereen dat de kans enorm klein is, ze gebruiken een excuus om toch door te blijven spelen: ‘ ik steun in ieder geval nog wel heel veel goede doelen!’.

Staatsloterij
De Staatsloterij pakt het goed aan wat het beïnvloeden van klanten betreft. Ze laten men eerst wegdromen met de vraag ‘Wat zou u doen, met 1 miljoen?’ waarna ze vervolgens benadrukken dat de kans nu nog veel groter is en dat er nog meer winnaars zijn. Men wordt hierdoor dus extra gestimuleerd om mee te spelen. Tevens maken ze gebruik van een autoriteit, namelijk de Consumentenbond. Voor veel mensen is dit reden genoeg om te geloven dat de kans om te winnen bij de Staatsloterij erg groot is.

Postcodeloterij
De Postcodeloterij heeft niet eens zoveel strategieën nodig om mensen over te halen om mee te spelen. Het feit dat de postcode het lotnummer is, is voor vele mensen al reden genoeg om ook mee te doen. Verliezen is veel zwaarder dan winnen en bij de Postcodeloterij weet men wanneer men had gewonnen of niet. Ook de sociale bewijskracht speelt een grote rol. Hierdoor denkt men: ‘als hun allemaal ook een prijs hebben gewonnen, dan is de kans voor mij ook heel groot!’. 

Lotto
De Lotto pakt het minder groots aan als de vorige twee loterijen. Zij maken vooral gebruik van bekende Nederlanders. Ten eerste als perifeer kenmerk, een geloofwaardige bron, en ten tweede als sympathieke man. Men gelooft eerder een bekende Nederlander onder het mom van ‘Als Jeroen van der Boom het zelfs goed vindt, dan moet het wel waar zijn’.

Al met al is de kans om te winnen aanzienlijk klein. De meesten weten dit ook wel, maar door de bovenstaande psychologische theorieën wordt er toch nog jaarlijks voor honderden miljoenen euro’s aan loten gekocht…

- Ilena{ Last Page } { Page 1 of 4 } { Next Page }

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

paper wnf
experiment
Halen en brengen
Lachen is echt gezond
Artikel psychologie magazine; blij dat ik snij

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer