Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Disciple of Jesus

Genezing van de gevolgen van hersenbloedingen.

Posted on 12/12/2013 at 12:14

De vreemde radiospotjes van het Humanistisch Verbond

Posted on 22/10/2013 at 11:30

Met enige verbazing hoor ik af en toe de radiospotjes van het Humanistisch Verbond.

Het thema van de spotjes is "gelooft u ook meer in het leven vóór de dood ?" met als doel om leden/donateurs te werven voor datzelfde Humanistisch Verbond.

Diverse bekende, en minder bekende, Nederlanders hebben een spotje ingesproken en die zijn te vinden op: http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/archief/2010/ookzijgelovenmeerinhetlevenvoordedood

Nu is het hier niet mijn bedoeling om de humanisten "de maat te nemen" of eens flink de oren te wassen. Ik wil enkel de verspreide "boodschap" van het Humanistisch Verbond eens onder de loep leggen. Welke aanname ligt ten grondslag aan de behoefte om die radiospotjes uit te zenden ?

De eerste gedachte die bij mij opkwam was deze: " Denken "humanisten" werkelijk dat mensen die geloven in God, niet geloven in het leven vóór de dood ?"

Zou het idee echt bestaan dat, laat ik mij tot één groep beperken; christenen bijvoorbeeld, zich alleen maar richten op doodgaan en wat daar dan achteraan komt ?

Er zullen er misschien een paar rondlopen die zo denken en leven maar die hebben dan het evangelie niet helemaal begrepen, met alle respect. Het evangelie van Jezus Christus gaat niet alleen over "een plaats in de hemel" verkrijgen. En ook niet alleen over "maak alle volken tot Mijn discipelen", waar vaak onterecht het idee aan ontleend wordt dat een christen en niet gelovige zou kunnen "bekeren". Of erger nog, in het Koninkrijk kan "dwingen", dreigen of duwen.

Dreigen, duwen of dwingen van mensen om met hun hele hart, ziel en verstand in Jezus te geloven en Hem te volgen is onmogelijk. Trekken kan wel, maar dan figuurlijke zin. Wanneer wij de liefde van Jezus Christus in ons hebben ontvangen en leven als een nieuwe mens, wandelend in Zijn liefde, dan zien veel mensen iets in ons wat ze even niet echt thuis kunnen brengen. Maar wat hun wel nieuwsgierig kan maken, of een verlangen in hun hart kan "planten". Een aantrekkingskracht. Niet van gespeelde of gemaakte liefde, maar van volmaakte liefde; de liefde van Jezus Christus in ons.

Wat een vreemde gedachte; " gelovigen leven maar zouden eigenlijk liever doodgaan om dan naar de hemel te gaan".  Maar wat nog vreemder is, af en toe, zijn de teksten die mensen als Alexander Pechtold en Erwin Olaf uitspreken. Het is niet mijn bedoeling om mensen belachelijk te maken maar om een soort van "antwoord", op enige aannames te geven. Om ze enigszins te ontzenuwen.

Elk spotje wordt door voice-over Nora Romanesco afgesloten met de volgende, wervende, tekst:

"Gelooft u óók meer in het leven vóór de dood ? Wordt dan voor 5 euro per maand lid van het Humanistisch Verbond en geef ook die overtuiging een stem."

( N.B. overtuiging= een bepaald credo, convictie, standpunt, geloof, sterke mening o.a. )

Alexander Pechtold zegt dit:

"Ik ben Alexander Pechtold en ik vind dat ieder mens moet kunnen geloven wat hij of zij zelf wil. Zelf geloof ik meer in het leven vóór de dood. Het leven dat zich hier en nu voltrekt.

Ik vertrouw op het vermogen en de creativiteit van mensen om zelf het maximale uit het leven te halen." ( het spotje eindigt met de tekst van Nora Romanesco, zie boven )

Vermogen duidt op macht, kracht. Creativiteit duidt op "vindingrijkheid, scheppend, productief". En dan het "maximale uit het leven te halen".

Ik vat het spotje even samen zoals ik dat versta: " ik vind dat we zelf moeten kunnen bepalen wat we geloven, we leven in het nu, en we zijn bij machte om een wereld om ons heen te scheppen waarmee wij kunnen voorzien in alles wat we nodig hebben om dan ook zoveel mogelijk daarvan zelf te kunnen profiteren en te genieten."

De aannames die in de tekst van A.P. huizen zijn o.a. : Mensen die geloven in het leven na de dood, hebben daar meer mee dan met het leven vóór de dood. Ze zijn met hun hoofd alleen bezig met wat er na hun dood is. Alexander P. vindt dat mensen zelf wel in alles kunnen voorzien, wat ze dan ook nodig zijn. En we moeten zoveel mogelijk "uit het leven halen". ( dat appelleert aan het "ikke-ikke-ikke" van de huidige maatschappij, en spreekt het doel van de humanisten tegen )

Nu kan ik niet spreken voor alle christenen dus beperk ik mij maar tot wat Jezus Christus, in mijn begrip, heeft bewerkstelligd en van ieder die Hem volgt vraagt. Jezus verandert het hart van degene die in Hem gelooft, geeft hem/haar de eigenschappen die Hij heeft ( Hij komt immers in ons wonen ! ) om de liefde aan alle mensen te tonen welke Hij heeft getoond. Hij laat ons mensen zien, zoals Hij ze ziet en horen zoals Hij ze hoort. Hij herstelt ons naar onze scheppingswaarde, Zijn evenbeeld, zodat we vrij van ons "ikke" kunnen leven. Niet om "alles uit het leven te halen" maar om voor anderen te leven in liefde. En hetgeen wij nodig hebben daar zorgt Hij voor, daar hoeven wij ons niet mee bezig houden of zorgen om te maken.  ( een deel van het goede nieuws in een notendop )

Erwin Olaf heeft ook een spotje ingesproken:

"Ik ben Erwin Olaf. En ik vind dat mensen zich moeten ontwikkelen, zonder dwang van buiten of van boven. Ik geloof in het leven voor de dood. Een leven waarin mensen zichzelf kunnen zijn. Een leven dat het verdient om gevierd te worden."

"Moeten ontwikkelen" ? Daar zit toch dwang in ? Van Erwin deze keer want "ik vind dat mensen zich moeten ontwikkelen". Mensen moeten zichzelf zijn en dat vieren tijdens hun leven.

Dat is nog niet zo raar, zoals hij het zegt. ( hij bedoelt het wellicht anders, maar toch ) God schiep ons naar Zijn evenbeeld maar door de "zondeval" raakte de mens steeds verder verwijderd van dat "evenbeeld van God". Kijk eens om je heen in de wereld. Een understatement. De mens is dus niet meer zoals God het bedoeld heeft. Jezus herstelt dat "evenbeeld", Hij verzoent ons met onze Schepper door, natuurlijk Zijn bloedoffer aan het kruis en voorafgaande geseling, en door ons te transformeren. Terug naar de oorspronkelijke scheppingswaarden, die in Jezus volledig zijn. Zodra je "verzoend" bent en Jezus hebt toegelaten in jezelf, dan wordt je weer jezelf ( stap voor stap, van geloof tot geloof ) . Naar de oorspronkelijke bedoeling van onze Schepper. En dat, lieve mensen, mag inderdaad gevierd worden. Elke dag !

De andere vergissing die Erwin maakt is dat er van bovenaf "dwang" aan te pas zou komen. God dwingt echter niemand, het is uw vrije keus. En wat mensen en religie daar ook van gemaakt hebben of wat ze er ook mee hebben gedaan, het blijft een vrije keus. Dat elke keus die we maken eventueel consequenties heeft staat daar, sec gezien, min of meer los van.

Volgende in de rij is Nelleke Noordervliet. Zij zegt dit:

"Ik ben Nelleke Noordervliet, en ik geloof in het leven vóór de dood. We moeten hier en nu voor onszelf zorgen en voor elkaar. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen ? Daar denken we over na, daar praten we over, omdat het de moeite waard is."

Tja, Nelleke. Daar denken gelovigen ook over na. Die hebben de volgorde, als het goed is, net andersom en maken zich minder druk om "voor zichzelf zorgen". Ik zeg met nadruk: als het goed is. En elke gelovige zal er ook wel over praten. Dat het de moeite waard is zijn we ook met elkaar eens. Maar hoeveel moeite is het wanneer een christen goed voor zijn naaste is ? Het zou een vanzelfsprekendheid behoren te zijn, voor gelovigen zowel als "humanisten". Voor ieder mens dus.Vanuit het hart. Niet vanuit een soort van contractdenken ( dank je Daniël Renger ) maar vanuit verbondsdenken.

 

Dan hebben we ook nog Hanneke Groenteman:

"Ik ben Hanneke Groenteman en ik vind dat het leven zelf het leven de moeite waard maakt. Ik geloof dus in het leven vóór de dood. Een leven waarin mensen zelf denken, en samen verantwoordelijk zijn."

Het leven zelf maakt het leven de moeite waard ? Leg dat eens uit aan iemand die op straat leeft, honger heeft of heel ziek is. Om "dus" in het leven voor de dood te geloven omdat je voornoemde vindt is een beetje kort door de bocht. Ook Hanneke Groenteman zal het één en ander in haar leven hebben meegemaakt. Haar leven heeft ook haar gevormd tot wie ze is. En, op de keper beschouwd, vindt zij het leven de moeite waard. Dat kan. Het verschil met iemand die de boodschap van Christus heeft begrepen is o.a. dit: Wat het leven ook voor je in petto heeft; Jezus Christus vormt jou tot wie je bent. Je bent naar Zijn evenbeeld gemaakt en hersteld door geloof in Hem. En als dit werkelijk gebeurd is dan wil je niets anders dan Hem volgen en leven zoals Hij van je vraagt. En dan kun je nog steeds zelf denken en ben je nog steeds samen verantwoordelijk. Dat is niet voorbehouden aan of uniek voor humanisten van welke graad dan ook.  Alsof je gevraagd wordt om je verstand in te leveren in ruil voor geloof in en vertrouwen op Jezus Christus. Dit is niet het geval kan ik u mededelen.

De boodschap van Karin Spaink ( who is Karin Spaink ? http://nl.wikipedia.org/wiki/Karin_Spaink ) wil ik niet van commentaar voorzien. Toch doe ik het. Mijn gevoel zegt dat Karin zich heeft laten vormen door alles wat het leven "has thrown at her". En door omstandigheden. Menselijkerwijs begrijpelijk, ze heeft persoonlijk ook ( net als de meeste mensen trouwens ) heel veel te verduren gehad. Er heeft zich daardoor bij haar de gedachte ontwikkeld dat mensen sterk en flexibel en heel wijs zijn. En ze gaat er van uit dat zulks voor ieder mens geldt. En daarom leven we in een perfecte wereld waarin ieder te eten heeft, geen mens tekort komt en de welvaart evenredig verdeeld is. Karins wereld is niet erg groot als je deze spot mag geloven. Ik denk dat Karins wereld in werkelijkheid veel groter is. En dat ze ergens wel beseft hoe klein en nietig de mens eigenlijk is. Dat toegeven is moeilijk in de kring waarin Karin zich begeeft misschien.

Karin zegt dit: "Ik ben Karin Spaink en ik geloof in het leven vóór de dood. Ik vind dat mensen zelf wijs en krachtig genoeg zijn om zowel in voor- als tegenspoed hun eigen keuzes te maken. En over hun eigen leven te beschikken."

Als laatste in de rij een filosoof; Bas haring;

"Ik ben Bas Haring en ik ben niet voor niets filosoof. Denken over de betekenis van het leven betekent voor mij het stellen van de juiste vragen, zonder hulp van het hiernamaals. Ik geloof dus in het leven vóór de dood."

Kijk, Bas, een christen heeft niet alle antwoorden op alle vragen. Die antwoorden zul jij ook niet allemaal hebben. Maar "ikke-wil-zelf-doen" mentaliteit is de mentaliteit van een peuter van 2 à 3 jaar oud. Hulp van bovenaf ( of, zoals Bas het noemt "hiernamaals" ) ontkennen getuigt niet van een "open mind". Iets wat je van een filosoof wellicht zou mogen verwachten.

Al met al een vreemde reclamecampagne die op aannames en vooroordelen gebaseerd is. Misschien zouden de humanisten zich eens werkelijk kunnen verdiepen in het evangelie van Jezus Christus. Dan ontdekken ze misschien wel dat de zaken die zij zelf voorstaan niet zo ver verwijderd zijn van dat evangelie. Ze missen in het verhaal alleen een stuk overgave en vertrouwen in Zijn wezen en Geest. En ze missen Jezus zelf. Want stel je voor dat er iemand wijzer is dan een humanist of een filosoof. Dan wankelt de basis van het humanisme.

Gods zegen en overvloedige liefde zij met jullie allen.

Mrwordbeliever

 

Geneest God altijd ? ( of : waarom geneest niet iedereen ? )

Posted on 19/10/2013 at 20:47

Dat zijn twee vragen die mij regelmatig gesteld worden.

Geneest God altijd ? Mijn antwoord : Ja, maar niet altijd op de manier die wij hopen of verwachten.

En niet altijd op het moment dat wij hopen of verwachten.

Waarom geneest niet iedereen ( op de manier waarop wij het hopen of verwachten ) ?

Eerlijk antwoord: ik weet het niet.

Ik heb een waar gebeurd verhaal waarin dit aan de orde komt.

Het verhaal van een jongetje dat op jonge leeftijd ( onder de tien ) werd getroffen door een

agressieve tumor in zijn hoofd. Om de betrokkenen te beschermen noem ik geen namen en

vertel ik het in aangepaste vorm.

 
Waarom God, waarom ?
Op een verjaardag van een familielid hoorden mijn vrouw en ik over een jongetje van nog geen tien jaar oud die een agressieve en zeldzame tumor in zijn hoofd had. Zomaar, plotseling en onverklaarbaar. Wij kenden de ouders niet voordien en die waren, in verband met dit dramatische gebeuren, ook niet aanwezig op deze dag.
Er werden door de famlie en door de ouders natuurlijk alle mogelijke maatregelen genomen om de jongen de beste medische behandelingen te kunnen geven.
Hoewel we het ventje niet kenden, en nooit hadden gezien, werden mijn vrouw en ik diep geraakt door het verhaal en de zorgen die dat voor die hele familie met zich meebracht.
Op de terugweg zijn we in gebed tot God gegaan om God te vragen het onschuldige manneke te genezen. Dagelijks baden we in Jezus' naam om genezing voor hem en voor kracht voor zijn familie en het gezin waar hij thuishoorde, zijn ouders en zijn broer en zusje, en iedereen die betrokken was. 
Via de schoonzus boden wij aan om hem de hand op te leggen in naam van Jezus Christus, ter genezing. De familie was niet gelovig en bedankte er voor onder dankzegging voor het medeleven. In hun situatie een zeer begrijpelijke reactie.
Ik wist ook wel dat God mij niet ter plekke nodig heeft om de jongen te genezen en berustte in hun houding.
We lieten het aan God over. Vertrouwend op Zijn macht en goedheid.
 
Mijn vrouw had een droom, een paar nachten na de bewuste verjaardag. Ze vertelde dat ze gezien had in haar droom dat het jongetje op de bruiloft van haar zus, een half jaar later, aanwezig was. Terwijl de prognose was dat hij nog een paar maanden te leven had als er niet snel vooruitgang te zien zou zijn.
Wij vroegen de Heer of dit een boodschap van Hem was. We kregen niet echt een rechtstreeks antwoord maar wel enkele signalen die ons hoop gaven.
In het dagelijkse leven vertrouwen wij serieus op de Heer en we spraken af dat we op Hem zouden blijven vertrouwen.
 
Een paar weken verder kregen we plotseling te horen dat het zieke ventje wat was opgeknapt ! Goed nieuws !
Maar nog geen twee dagen later werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis en aan de beademing gelegd; hij was gestopt met ademen. Het hoeft denk ik weinig betoog dat wij verbaasd waren en ons tot God wendden in gebed. Want we zaten nu wel met wat vragen. Maar bleven vertrouwen.
Soms, als dingen niet de goede kant op lijken te gaan, is een wonder dichterbij dan we denken.
De dag na zijn plotselinge opname mocht hij alweer van de beademing af en hij knapte heel snel op. Zo snel dat hij na 3 dagen weer thuis was en zelfs weer wat praatjes kreeg tegen zijn opa.
Dat gaf iedereen wat moed en wij dachten hoopvol aan het wonder wat we zouden zien gebeuren.
 
Een week later kreeg ik, tijdens mijn werk, een sms-je: Het jongetje was overleden.
Ik schrok en was oprecht verbaasd ! Maar, God, hoe kan dat ? Het kan niet. Dit is toch niet waar ? Heer, u kunt hem teruggeven aan de ouders. Waarom niet ? Toch ? Doet U dat als het U belieft.
Ik ben zo snel mogelijk naar huis gegaan. Ontdaan en verdrietig. Eerlijk gezegd heb ik me de ogen haast uit mijn hoofd gehuild.
 
Thuis vond ik een verdrietige vrouw en een opstandige dochter. HET KAN NIET ! HET MAG NIET ! huilde mijn dochter. HIJ IS NIET DOOD ! GOD GEEFT HEM WEL TERUG ! HIJ SLAAPT !
Ze was volledig van de kaart, onze dochter. Wij waren ook erg ontdaan en verdrietig.
Maar Gods wil is Gods wil. We troostten onze dochter. Wat een opgave was. Want ze begreep, net als wij, even niet hoe dit nu kon gebeuren.
Mijn vrouw zei: "God weet wat Hij doet, ook al snappen wij het niet. Maar die droom dan ? Ik begrijp niet waar die droom dan op sloeg."
We begrepen het geen van allen. Nu moet u weten dat ik veel en vaak met God praat. Door Zijn Heilige Geest krijg ik ook regelmatig antwoord op mijn vragen. Niet in de vorm van een hoorbare stem maar door..., ja, hoe is dat uit te leggen ? Door een ingeving die niet in mijn hoofd ontspruit. Dat is de beste omschrijving die ik er aan kan verbinden. De Heilige Geest heeft een eigen manier om mij dingen te "zeggen". Ik had God gevraagd om het "waarom". Waarom was het jongetje niet genezen ?
 
De volgende ochtend, op mijn stille moment met Hem, zittend op mijn "trapje", kreeg ik antwoord. In de vorm van een vraag.
"Waarom denken jullie dat Ik hem niet heb genezen ? Ik heb hem genezen, hij is bij Mij."
"Ja, maar Heer, al die signalen dan, die droom, die opleving, onze smekingen om hem te redden, waarom moest hij al zo vroeg naar U toe ? "
"De tijd zal het jullie laten zien. Maar Ik zeg je dit: door hem bij Mij thuis te halen worden meer mensen genezen dan wanneer Ik alleen zijn aardse lichaam gezond had gemaakt.
en die droom, dat was niet de bruiloft van jouw zus."
 
Een aantal maanden later was de bruiloft. De bruiloft die hij niet meer zou meemaken in zijn aardse leven.
We zagen hoe zijn familie met elkaar omging. Wat een liefde naar elkaar toe ! Wat een hechte familie zagen wij.
Zowel mijn vrouw als ik hadden zoiets nog nooit gezien. We begrepen ineens hoe het allemaal, hoe verdrietig ook, ook tot een aantal zegeningen had geleid. Waaronder deze.
Die mochten wij zien. We dankten de Heer, al zal dat voor velen zeer merkwaardig klinken, voor Zijn wijsheid en Zijn liefde.
Zo'n hechte band, zo'n liefdevolle omgang met elkaar. Zeldzaam.
 
We begrijpen niet altijd hoe en waarom. Maar wij geloven dat God alles ten goede kan laten meewerken. Al hebben wij, voorafgaand, daar in ons aardse bestaan aanvankelijk veel verdriet of pijn voor te verduren. We zullen nooit meer te dragen krijgen dan we kunnen verduren. Ieder naar mate van zijn of haar geloof.
 
Genezing van het aardse lichaam is ook niet het ultieme doel van God. Onze ziel is van oneindig meer waarde dan de "tent" waar die ziel tijdelijk in huist.
Jezus Christus kan ieders ziel genezen en redden, heel maken en zuiveren. Geloof in Hem en Hij laat U nooit meer los. Alle dagen zal Hij bij u zijn.
Dat heeft Hij belooft en in Hem is geen leugen, geen duisternis. Laten we daar op vertrouwen.
 
Ik bid u Gods zegen en vrede toe.
 
Mrwordbeliever.
 

 

Mark Lowry vertelt...humor ( engels )

Posted on 19/10/2013 at 17:12

 

TER INFORMATIE: BELANGRIJK !

Posted on 18/10/2013 at 15:56 in Doel van dit weblog

Weblog die het discipelschap van Jezus Christus promoot en begeleidt.

De nadruk ligt op geloof, genezing door handoplegging in naam van Jezus Christus en

verkondiging van het Koninkrijk van God. Zonder financiële compensaties, m.a.w. : gratis.

Geloof gepaard gaande met tekenen en wonderen.

Want geloof zonder werken is dood geloof.

ADVIES: Of u nu wel of geen verbetering in uw ziektebeeld ervaart, of denkt te zijn genezen,

wij raden u aan om uw behandelend huisarts of chirurg of neuroloog te blijven bezoeken

voor controle en medicatie en nooit zonder hun advies te stoppen met voorgeschreven medicijnen.

 

Wij zijn pertinent niet tegen reguliere geneeskunde en waarderen de kennis en kunde van mensen die voor

een medisch beroep hebben gestudeerd en actief zijn in hun vakgebied .

Wij geloven echter ook dat God nog steeds de Heelmeester is. 

Wilt u direct contact met ons om iets te vragen, of kosteloos gebed voor genezing, een spreekbeurt of een preek wilt boeken, 

dan kunt u uw mail sturen naar devasterots@gmail.com.

Abba Child Care international.

Posted on 18/10/2013 at 00:23

 

Ik wil jullie graag kennis laten maken met Abba Child Care international.

Deze stichting van Jaap Dieleman zet zich in voor weeskinderen en weduwen in India. Bekijk de filmpjes en leer hoe schrijnend de situatie is in dit immense land.

Indien u Jaap en Kingsly Lazarus wilt helpen om iets te betekenen voor de weeskinderen en de weduwen dan kunt u dat doen via www.abbachildcare.org

 

De gelijkenis van de zaaier ( Mattheüs 13:1-9 )

Posted on 17/10/2013 at 15:39
In Mattheüs 13:1-9 vertelt Jezus de gelijkenis van de zaaier. Ik wil graag iets dieper ingaan op deze parabel.

Ik hoef u niet uit te leggen wat de gelijkenis betekent, dat doet Jezus zelf in Mattheus 13:18-23.

Om het misschien in iets andere bewoordingen nog duidelijker te maken:

Wie het evangelie hoort en het niet begrijpt die wordt meteen door de rede bestolen van wat hij hoort en de vijand neemt alles weg wat gezaaid is.

Wie het hoort en meteen in blijdschap aanneemt heeft geen wortel en als er moeilijkheden komen of vervolging omwille van de Bijbel

die laat door de weerstand zijn geloof vallen.

Wie het hoort in de zorgen van de wereld en de misleiding van rijkdom en weelde, die het voor zichzelf belangrijk vindt dat hij/zij is gered die is een onvruchtbare gelovige. ( er komt geen oogst van )
Wie het evangelie hoort en begrijpt die zaait het verder en is standvastig, hij draagt vrucht en bouwt op een rots. De oogst zal 30-voudig of 60-voudig of zelfs 100-voudig zijn.
 
Op basis van Prediker is wat we zaaien van belang en wanneer we zaaien ook.
We moeten zaaien van de morgen tot de avond, maar wat we zaaien bepaalt de oogst.

Zaai dan liefde, want liefde overwint de haat.
Zaai ook blijdschap, want blijdschap verkwikt de ziel.
Zaai vrede, zodat de slaap ongestoord is.
Zaai geduld, want geduld brengt rust.
Zaai vriendelijkheid en vergeving, want zij nemen boosheid weg.
Zaai goedheid, opdat niemand u kwaad zal doen.
Zaai trouw, opdat u durft te vertrouwen.
Zaai zachtmoedigheid, zodat u harten niet verhardt.
Zaai zelfbeheersing, opdat men er een voorbeeld van maakt.

Er is maar 1 die weet of het zaad zal ontkiemen en Hij weet dan ook nog wanneer.
Mocht het lang duren of uitblijven, blijf zaaien tot het wonder van de natuur zich voltrekt.
Op een dag zal het zaad ontkiemen en vrucht dragen, naar zijn eigen soort.
Het aardse spreekwoord zegt: "wat je zaait zul je oogsten."
Maar de natuur werkt nog wonderbaarlijker:
wat je zaait zal, wanneer het ontkiemt en bewaterd wordt, 30-, 60- of zelfs
100-voudig geoogst kunnen worden.
Dat is Gods natuur ! Wees dus op je hoede wat je zaait, want de natuur zorgt voor
vermeerdering. Wat je zaait zul je in veelvoud oogsten.

Gods zegen aan jullie allemaal.

Mr.wordbeliever.Is wat in de Bijbel staat allemaal waarheid of....

Posted on 17/10/2013 at 12:00
Een op het oog rare vraag. Waarop ik een antwoord ga geven zoals ik het beleef. 
Je kunt het er mee eens zijn en je kunt het er mee oneens zijn.
Wat ik hieronder weergeef is slechts hoe ik het zie, beredeneerd vanuit mijn
persoonlijke logica.Is wat in de Bijbel staat allemaal waar ?
En mogen we het allemaal letterlijk nemen of juist niet ? Of is het nog moeilijker en
moeten we zelf maar uitvissen wat waar en niet waar is in het "Woord van God" ?

Ik besef dat ik nu een risico neem. En niet iedereen, of misschien wel niemand, zal het met mijn conclusie eens zijn.
Daar gaat het mij niet om. Mijn "gelijk" is niet iets waar ik naar zoek.
Mijn bedoeling is om mensen met elkaar in gesprek te brengen over het onderwerp: de Bijbel.

Laat ik meteen met een duidelijk standpunt komen:
De Bijbel bevat óf alleen maar waarheid, óf het is allemaal onzin wat er in geschreven staat.
Zijn het allerlei sterke verhalen, mooie en minder mooie, en metaforen ?
En moeten wij, als mensen, dan maar uitvogelen wat wel en niet waar is,
wat metafoor is en wat letterlijk genomen kan worden ? In mijn beleving, anders gezegd,
mijn overtuiging kan de Bijbel slechts óf waarheid bevatten,
óf het is een verzamelingsterke verhalen en kan die Bijbel eigenlijk wel bij
het oud papier wanneer dat laatste het geval is.Heel lang heb ik het laatste min of meer geloofd.

"Een boek met een aantal goede verhalen en heel veel wijze lessen".
Zo zag ik de Bijbel. Mooie lessen, goede verhalen.
Maar al die verhalen konden natuurlijk nooit allemaal waar zijn.
Om maar enkele onwaarschijnlijk vreemde dingen te noemen:
Een slang die kan praten.....mensen die honderden jaren oud worden,
stokken die in slangen veranderen....Een aangewezen vrijwilliger als Jona die,
tegen wil en dank, 3 dagen en 3 nachten in de maag van een grote vis overleeft.
Jezus Christus die over het water loopt en meer dan 5000 mensen voedt
met 2 broodjes en een paar vissen. Jezus die doden opwekt,
waaronder een kind ( het dochtertje van Jaïrus, een overste van de Synagoge )
en een man ( Lazarus ).Klinkt sterk en vrij ongelofelijk allemaal.

Maar wanneer je gelooft dat de Bijbel Gods woord is, door mensen opgeschreven
die geïnspireerd werden door Gods Heilige Geest, dan kun je eigenlijk niet anders
dan geloven dat alles wel waar moet zijn. We lezen over God dat Hij niet kan liegen.
Laten we daar dan ook op vertrouwen. Al begrijpen we weinig van al die vreemde
gebeurtenissen. Dus: wanneer je gelooft, geloof dan als een kind.
En geloof dan dat de Bijbel 100%waar is.
Ook al begrijp je het niet voor 100%.

Jezus Christus zegt ( Marcus 10:15-16 )
"Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind,
zal het voorzeker niet binnengaan."
Geloof dus als een kind en durf op Hem te vertrouwen,
zoals een kind op zijn ouders vertrouwt als het nog klein is.
Het is niet altijd gemakkelijk om zo te geloven.
Ons vermogen om te redeneren zit ons vaak in de weg.
Maar, uit ervaring zeg ik u dit: het is mogelijk en het is de moeite waard om
volledig te vertrouwen op deze uitspraak in de Bijbel:
"Maakt u dan niet bezorgd, zeggende; wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken,
of waarmede zullen wij ons kleden. Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit.
Want uw hemelse Vader weet wat u behoeft. Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk en
Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden."
( matth. 6:30-34 )
Gods zegen aan jullie allemaal.
Mrwordbeliever

De boodschap in genealogie van Adam tot Jezus Christus

Posted on 13/12/2012 at 20:25

In Lucas 3:23-38 staat de genealogie ( geslachtregister ) van God via Adam tot Jezus Christus.

Ik vond deze week op internet ergens op een blogje met .be erachter dat er een boodschap zit in de eerste tien namen vanaf vers 38 naar boven. Adam tot Noach. Tot mijn verbazing en verwondering bleek het volgende ( en ik check dat dan meteen...pfff, onderzoek alles en behoudt het goede is aan mij wel besteed )
De betekenis van de namen achter elkaar geven, na toevoeging van voordehand-liggende woordjes/voorzetsels een zin of zinnen.

Adam= de mens
Seth= aangewezen
Enosh=sterfelijk
Kaänan= zorgen
Mahalalel= de gezegende God
Jared= zal neerdalen
Enoch= onderwijzen
Methusalem= zijn dood zal brengen
Lamech= gekwelden
Noach= Rust
Voel je het al aankomen ?
De mens ( is ) aangewezen sterfelijk (te zijn), zorgen ( te hebben ). De gezegende God zal neerdalen ( om te ) onderwijzen
( dat ) Zijn dood zal brengen ( aan ) de gekwelden;rust (!)

Ik viel bijna van mijn stoel !
Onderzoekend als ik ben dacht ik : dat ga ik tot de naam van Jezus Christus doorzetten. Want dat was nergens te vinden.

De volgende tien namen omhoog vanaf Noach:
Sem=Naam
Arpachsad= vloekte de borstfles ( voeding )
Kainan= hun maker
Sala= spruit ( ontstaat/groeit )
Heber= het aan de andere zijde gelegen gebied
Peleg= verdeling
Rehu= een vriend
Seruch= ingeweven, rank
Nahor= die snuift aan ( dichtbij is aan )
Thera= rustplaats

( Elke ) naam vloekte de voeding  ( van ) hun Maker (die) spruit (uit) het aan de andere zijde gelegen gebied, verdeeld ( door ) een vriend, (die) als ingeweven rank ( wil zijn ) die dichtbij (de) rustplaats ( is ).De volgende 10, Abraham tot en met Nahasson kan ik eerlijk gezegd nog geen chocola maken. Ik vermoed dat het een profetie herbergt en/of een verslag van iets wat al gebeurd is. ( de exodus ? )

Abraham= de vader van de menigte
Izak= lachen
Jakob= hielenlichter of bedrieger
Juda= Hij zal geprezen worden
Perez= breuk
Hesbron= omsloten
Arni= hij die heerst als een arend
Admin= de rode aarde
aminadab= van het volk van de vorst
Nahasson= de slang/tovenaar

Ik waag me er nog niet aan. In genesis zijn de namen vanaf Abraham ook te vinden. Wie dan 10 namen opeen laat volgen en vertaalt krijgt een verkort verslag van de exodus. We blijven voor overzicht even in Lucas 3.
De volgende 10
Salma=Bekleed
Boaz= kracht / sterk
Obed= dienaar
Isaï= Ik bezit / rijk
David= de geliefde
Nathan= gever
Mattatha= die geeft
Menna=kracht
melea= geliefde vriend
Eljakim= God deed opstaan.

Maak er zelf eens een zin van ?

Ik kom tot deze versie: Bekleed ( u met de) kracht ( van de ) dienaar (die u )bezit. De geliefde Gever die kracht geeft. Geliefde vriend (die) God deed opstaan.

Bent u daar nog ? Geloof niet zomaar wat ik hier schrijf. Check het.
De volgende 10 vormen een zin waarin slechts één voorzetsel hoeft te worden toegevoegd om er een volzin van te maken:

Jonan= JHWH is een genadig Gever
Jozef= neem Hem aan
Juda= Hij zal geprezen worden
Simeon= Hij luistert
Levi= verbonden
Maththat= Gave van God
Jorim= JHWH heeft Hem verheven
Eliëzer= God is Zijn hulp
Josna= JHWH brengt redding.
Er= Ontwaakt !

JHWH is een genadig Gever. Neem Hem aan. Hij zal geprezen worden. Hij luistert. ( De ) verbonden Gave van God.
JHWH heeft Hem verheven. God is Zijn hulp. JHWH brengt redding. Ontwaakt !

Spra-ke-loos was ik er van....

De volgende 10 leveren weer een raadsel op, misschien een profetie. Ik zie het niet helemaal.
Zoek ze zelf even bij elkaar. En de overige 10 en de laatste 7 ( zevenenzeventig in totaal, volheid ten top ! ). Het is mooier als u het zelf opzoekt en vindt. Het is even werk, maar lieve broers en zussen; het is de moeite waard. De laatste 7 leveren iets moois op, evenals de voorlaatste 10.

Wat hebben wij allen een Schepper, een Almachtige, een liefhebbende God ! Bedenk hoeveel mensen delen van de Bijbel hebben geschreven en vraag je dan eens af: hadden ze dit, verspreid over honderden jaren samen kunnen bekokstoven ? Het vraagt veel geloof om dat te geloven. Ik zie Gods hand hierin. U hoop ik ook.

Stond Jezus Christus op Zondag op ?

Posted on 7/12/2012 at 01:01
Wanneer je aan een voorganger of dominee vraagt ( of aan een Rooms Katholieke priester of pastoor ) : "waarom is de Zondagsviering ingevoerd en waar komt die vandaan? " Dan zal het antwoord meestal zijn: "omdat Jezus Christus op Zondag is opgestaan."  We mogen God natuurlijk alle dagen eren en aanbidden. Maar waar blijft het Sabbatsgebod ? Laten we eerst eens kijken of Jezus Christus daadwerkelijk op Zondag is opgestaan. Is dat wel waar ?
Het is niet waar volgens mijn Bijbel ( NGB, KJV ), of Christus moet tegen de Farizeeën hebben gelogen toen Hij zei dat ze een teken zouden krijgen, het teken van Jona. ( 3 dagen en 3 nachten in het graf/ de vis ). Toch kan het antwoord op de vraag "wat is dan wel juist ?" gevonden worden.
Hoe kom ik daar nu bij ? Ik verzin het niet zelf, ik haal de informatie uit de Bijbel.
De dag van de kruisiging van Jezus Christus is het Pascha en voorbereiding voor de jaarlijkse Sabbath van de eerste dag van de ongezuurde broden. Volgens Leviticus valt Pascha op de 14de dag van de eerste maand en de eerste dag van het feest de ongedesemde broden op de 15de dag.( Johannes 19:31 ) Johannes spreekt daarnaast over "een" maaltijd, niet specifiek over het Pesach-maal, Mattheüs wel en Lucas zowel als Marcus ook. Ik vermoed dat Jezus Christus het Pascha eerder dan gebruikelijk heeft gevierd omdat Hij wist dat Zijn tijd was gekomen, of de discipelen Mattheüs, Marcus en Lucas vergissen zich collectief in de dag. Kan. Het waren spannende tijden. Maar dat laatste onderstreepte is speculatie en is menselijke uitleg. Dit voegt toe aan de Bijbel en dat mogen we niet doen. ( lees Openbaring 22:18-19 )
Maar: let op het volgende;
Men wil na de kruisiging van Jezus Christus het lichaam van de Messias van het kruis hebben gehaald vóórdat de Sabbat begint ! ( de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, een jaarlijkse Sabbat, dit moet de Donderdag zijn geweest als we de chronologie van de Bijbel willen volgen. ) Jozef van Aramitea legde het lichaam van Christus volgens Lucas 23:50-54 in het graf vóór die grote Sabbat aanbrak. ( Op Woensdagavond, want als het op vrijdag vóór de Sabbat was dan had Jezus Christus tot maandagavond in het graf moeten zijn. De 3 dagen en 3 nachten waarvan Christus spreekt tegen de farizeeën in Mattheüs 16. ) In Christus was geen onwaarheid dus mogen we die 3 dagen en 3 nachten voor waar aannemen. Dus mogen we aannemen dat het de Woensdag was.
De beide Maria's komen Jezus Christus tegen vroeg op de eerste dag van de week: de Zondagochtend. Dus maandag klopt niet. Duidelijk nietwaar ?
De beide Maria's kochten na de Sabbat ( de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden, de grote Sabbat zoals in Joh. 19:31 verteld wordt ) dus op Donderdag na zonsondergang of op vrijdag voor zonsondergang, specerijen ( Marcus 16:1 ) In Lucas 23:56 staat dat de Maria's de specerijen vóór de Sabbat ( de wekelijkse Zaterdag-Sabbat ) klaarmaken. Ze rustten op de Sabbat ( de wekelijkse, Zaterdag dus ).
Bij het vroege ochtendlicht op de eerste dag van de week komen ze bij het, dan al lege, graf van Jezus Christus. In Mattheüs zegt de engel tegen de vrouwen, vóór het aanbreken van de eerste dag der week, dat Jezus Christus al is opgestaan. ( als de Zondag begint na zonsondergang Zaterdag en Jezus Christus is vóór de Sabbat van Donderdag begraven, dus Woensdag vóór zonsondergang dan is Jezus dus op Zaterdag vóór zonsondergang opgestaan, 3 dagen en 3 nachten nadat Hij in het graf is gelegd ) Er was niemand die dit heeft gezien. De soldaten lagen in zwijm en al het andere volk rustte op de Sabbat, verplaatste zich dus niet onnodig. Dit is dus zeer aannemelijk.
In Markus zegt de Bijbel dat ze zeer vroeg naar het graf gingen op de eerste dag der week en in Lucas ook. Vroeg in de morgenstond. Wat niet wil zeggen dat de zon al op was. ( logica:Zeer waarschijnlijk niet omdat ze waarschijnlijk niet graag gezien werden als ze naar het graf gingen. Uit angst gezien te worden. Maar: Wat zegt de Bijbel hierover ? )
Johannes 20:1 bevestigt dit: "terwijl het nog donker was". En toen was Jezus Christus al opgestaan. Wanneer Hij dus op Woensdag vóór zonsondergang in het graf is gelegd moet Jezus Christus Zaterdag vóór zonsondergang zijn opgestaan. 3 dagen en 3 nachten= 72 uur. Dit teken gaf Hij als enige teken aan de Farizeeën. (Johannes 11:9 laat geen ruimte voor speculatie over de duur van een dag: "Gaan er geen 12 uren in een dag? ")
Conclusie a.d. hand van de Bijbel: Op Woensdag gekruisigd, op woensdag vóór zonsondergang begraven en na 3 dagen en 3 nachten opgestaan....op Zaterdag vóór zonsondergang. Dit zegt ons Gods Woord.
Waarom de Zondag dan als dag van aanbidding ?
Buiten de vraag wanneer Jezus exact gekruisigd is en of Hij op Zondag of Zaterdag is opgestaan ( hoewel hierboven onomstotelijk is aangetoond wanneer Jezus Christus is opgestaan ) : Er is geen enkele legitieme reden om de Sabbat te verschuiven van Zaterdag naar Zondag. Paulus kan dit niet doen omdat hij dan tijden en dagen zou veranderen ( wat hem een antichrist zou maken volgens openbaringen ) en Jezus Christus heeft gezegd dat Hij geen tittel of Jota van de wetten heeft veranderd. De wet van Mozes wordt daar bedoeld, niet de wet van God ( de Tien geboden ). De wet van Mozes is vervuld door Jezus Christus. Zijn de Tien geboden ook vervuld door de komst van Jezus Christus ? Ja. Wat ons niet ontslaat van de plicht om ons aan de Tien Geboden te houden. Immers, wanneer we het Sabbatsgebod niet hoeven houden, waarom dan aan eender welke van de anderen wel ?
Paulus zegt dat duidelijk in Romeinen. We zullen er wellicht niet om veroordeeld worden door God dankzij het Bloed van Christus als wij struikelen in één of meerdere geboden, toch vraagt Jezus Christus ons om ons aan de geboden te houden. In Jesaja 56:6 staat: "En de vreemdelingen die zich bij den Here aansloten om Hem te te dienen, en om de naam des Heren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de Sabbat onderhouden, zodat zij hem ( de Sabbat ) niet ontheiligen en die vasthouden aan Mijn verbond: hen zal Ik brengen naar Mijn heiligen berg en Ik zal hen vreugde bereiden in Mijn bedehuis. "  Niet alleen voor Joden dus, lieve mensen ! Dat argument wordt ook vaak gebruikt en is derhalve oneigenlijk, onterecht.
Wat wel door God als lastering wordt gezien is het veranderen van tijden en dagen van de Heer. Ergo, de Sabbat, de door God ingestelde dag van rust. Tijdens het bewind van Constantijn is dit al veranderd. Door de Rooms Katholieke kerk, bij decreet van de Roomse Catechismus, nog eens benadrukt: ( volgens een besluit van het concilie van Trente uitgegeven op bevel van Pius V )
"Het behaagde de Kerk van God om de feestelijkheid van de Sabbat te verplaatsen naar de Zondag"
Lees Daniël 7:25.
Is het logisch om één van de Tien geboden te negeren, het Sabbatsgebod en b.v. niet het gebod van "Gij zult niet doodslaan" of "Gij zult niet stelen" of "Gij zult niet echtbreken" ?
Nee. Ondanks dat negeren vele christenen gewoon het Sabbatsgebod. Waarom ? Terwijl de meesten gelukkig niet aan het moorden en stelen slaan. Maar dat zouden ze dan net zo goed kunnen doen. Zou de Rooms Katholieke kerk dat afkeuren of goedkeuren ? Afkeuren dunkt me. Maar het Sabbatsgebod wordt eerder in de Tien geboden genoemd dan de hierboven genoemde. Als God het onbelangrijk had gevonden dan had het Sabbatsgebod niet op de stenen tafelen geschreven hoeven worden. Dan had God dit aan de Joden in Leviticus in de wet ( "van Mozes" ) kunnen bekendmaken toch ? De geboden zijn er om het verbond tussen God en al Zijn kinderen te bevestigen. Deuteronomium 6: 8 zegt: "Wat Ik u heden gebied zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u ( als ) een voorhoofdband tussen uw ogen zijn, "
God vergist Zich nooit en is dezelfde toen, nu en in de eeuwigheid. Geen mens kan mij daarom aannemelijk maken dat het Sabbatsgebod is afgeschaft. U wel ? Omdat Paulus het zgn. gezegd heeft b.v. ? ( wat niet waar is overigens ) Stellen wij soms Paulus boven God de Vader of boven Jezus Christus ? Volstrekt niet !
Dat moet het enige antwoord zijn op die vraag.
Houdt dus de Sabbat.
Gods zegen aan u allen en de vrede van Jezus Christus. 

De Goden van de wereld...

Posted on 30/11/2012 at 23:30

De goden van de wereld.

Hoeveel goden heeft de wereld, hoeveel religies heeft de wereld en achter welke goden lopen de meeste mensen aan ?

Om te beginnen met de goden van de wereld; veel ! Wie “goden” intoetst in de zoekmachine van Google krijgt een lijst met 315 namen van goden en godinnen die deze wereld kent. Natuurlijk zijn er nog meer. De hindoes hebben miljoenen goden. Maar de vraag is : hoe kan dat ? En welke van die goden en godinnen is dan de enige echte God ? Hoe moet een mens daar nu wijs uit worden ?

Dan de religies die over de hele wereld verspreid zijn. Honderden religies, met ook nog vaak een flink aantal stromingen per religie. Hoe kan een mens nu ooit bij de juiste God terechtkomen ? Hoe kan het zijn dat er zoveel religies claimen de juiste te zijn ? Ze kunnen niet allemaal gelijk hebben. Er kan er welbeschouwd maar één de juiste zijn. Hoeveel goeds er misschien er ook in die anderen te vinden is.

Sinds het internet, het wereldwijde web, in het bestaan van een groot deel van de mensheid is gekomen door de verspreiding en uitbreiding van het Westerse kapitalisme, de materiële welvaart, zijn er ook nog andere goden een prominente rol gaan spelen. Afgoden die er altijd al zijn geweest voor kleine groepen mensen komen nu in het gezichtsveld van miljarden mensen. En de ergste afgod van de welvaart is de welvaart zelf. Rijkdom, materiële rijkdom, is een afgod die door velen nagejaagd wordt. Want als men eenmaal rijk is dan zal het leven goed zijn, zo denken velen. Roem, macht en rijkdom; de drie-eenheid van de 21ste eeuw.

Het eigenbelang van het individu is verheven tot allerhoogste doel. Als u maar gelukkig bent, dan is het leven volmaakt. Ontelbare cursussen, boeken, DVD’s enzovoort zijn er beschikbaar voor de mens die op zoek is naar het ware geluk. Talloze therapieën kunnen worden gevolgd voor het welzijn van de mens. En nog gaan velen ten onder aan de leegte die maar niet gevuld kan worden. Tevergeefs worden kapitalen besteed aan allerlei, al dan niet goedbedoelde, rotzooi die u en mij gelukkig zouden maken. En nog steeds gaat de halve wereld dood van de honger. Nog steeds leeft meer dan 50% van de wereldbevolking onder de armoedegrens. En dan moet u weten dat de wereldbank die grens stelt op een inkomen van ca. 1 Euro per dag, omgerekend !

Nog steeds sterven er mensen aan ziektes, gebrek aan schoon drinkwater is meestal de oorzaak, en gebrek aan medicijnen. Waar in de westers wereld niet moeilijk wordt gedaan over, wat wij noemen “kinderziektes”, gaan in arme landen kinderen aan dood ! 7,6 miljoen kinderen sterven vóór hun 5de levensjaar ! Zou dat komen omdat alles zo eerlijk verdeeld is in de wereld ?

Omdat ik geloof in de God van de Bijbel, de Vader van Jezus Christus, wordt mij vaak gevraagd waar “mijn God dan is, die kan dat toch zo veranderen? “. Mijn antwoord is dan niet echt gemakkelijk. Omdat het antwoord op die vraag niet gemakkelijk is. Ik zal u uitleggen waarom. Omdat mijn antwoord de beschuldigende vinger niet naar God wijst, maar naar de mens. Mensen zoals u en ik. Als God het allemaal voor ons zou oplossen, zouden wij daar veel door veranderen ? Velen wel misschien. Maar de menselijke aard kennende, zouden we er in “no time” weer een zooitje van maken. En dan nog erger dan voordat God alles ten goede veranderde. Wat God namelijk niet zonder uw nadrukkelijk verzoek daartoe wil veranderen is het hart van u als mens. God wil dat we daarvoor kiezen. Omdat een opgelegde verandering geen verandering is. Dat is een dwangmutatie. De drijvende kracht van het Universum is liefde. Liefde heeft scheppingskracht. En God is Liefde.

“Wacht even”; ik hoor het u zeggen. In de Bijbel komt nogal wat geweld voor. Inderdaad. In het Oude Testament is nogal eens sprake van geweld en bloederige taferelen. Lees ze in de context en wellicht zult u ze beter begrijpen. Her en der zult u zich, net als ik soms doe, weleens achter de oren krabben. Maar laat tot u doordringen dat dit geweld niet altijd van God’s hand afkomstig is. Sinds de dag dat Adam en Eva verleid werden tot de eerste zonde is er een strijd gaande tussen God en Satan. Te abstract voor velen. Maar wel de realiteit. Goed en kwaad strijden om de macht. Goed strijd met als wapen; liefde. Kwaad strijd met alle middelen die het kan vinden om dood en verderf te zaaien.

Waar veel mensen aan voorbij gaan is het volgende: er zijn geestenwerelden, zowel goede als kwade geesten in een andere dimensie die de meeste mensen niet als realistisch zien. Omdat ze het niet zien. Letterlijk.

De belangrijkste reden dat God Zijn enig geboren Zoon aan het kruis liet sterven is deze: de mens was alleen te redden door een daad die enkel door God uitgevoerd kan worden. Met als doel vergeving van alle zonden, het wegnemen van alles wat de mens kan kwellen. Met als belichaming Jezus Christus, de fysiek tastbare God zelf in mensengedaante. Door simpelweg als mens vergeving te vragen aan Jezus Christus en Hem te vragen om in jou als mens te komen wonen kun je als mens het eeuwige leven hebben in het Paradijs. Zonder ziekte, volmaakt leven in uitbundige gelukzaligheid. En dat kan al beginnen terwijl je hier op aarde rondhuppelt.

Wie oprecht naar God op zoek is zal Hem ook vinden. Dat belooft God in de Bijbel. Dat kan niemand u uitleggen zolang u niet zelf zoekt. U zult het moeten ondervinden. En niemand kan u niet vertellen hoe lang u moet zoeken voordat u vindt. De oprechtheid waarmee u zoekt heeft daar wellicht invloed op, evenals volharding. Niet opgeven. Niet zelden is datgene wat je zoekt enorm dichtbij op het moment dat je het wilt opgeven. Ga die extra meters, ga die extra tocht.

God laat u niet vruchteloos zoeken.

Geluk zit in.......?

Posted on 30/11/2012 at 15:03

Geluk zit in……?

Iedereen, of bijna iedereen, kent wel het gezegde: “geluk zit in hele kleine dingen.” Hoewel een cabaretier als Bert Visscher er ooit van maakte ; “geluk zit in hele grote dingen” blijft de oorspronkelijke versie toch een waarheid die veel mensen erkennen. Wanneer zo veel mensen ergens diep van binnen weten dat het om hele kleine dingen gaat in het leven, waarom streven zoveel mensen dan naar zo veel grote dingen ?

Put u uw “geluk”, uw welzijn, echt uit die grote auto, die goede baan, dat mooie grote huis, die veelvuldige vakanties aan het warme strand op Ibiza of uit het feit dat u meer geld hebt dan uw buurman ? Bent u voor uw geluk afhankelijk van hoe goed mensen over u spreken, denken of hoeveel aanzien u heeft ? Is uw gevoel van “gelukkig zijn” groter wanneer u al uw gestelde doelen bereikt ? En vervolgens, wanneer u nieuwe doelen stelt om naar te streven om u gelukkig te houden, bereikt u deze weer en wordt daarvan weer extra gelukkig, enzovoort, enzovoort ? Waar houdt dit op en wanneer bent u tevreden ? Tot u bereikt hebt wat u zich ten doel heeft gesteld bent u lekker bezig en gefocust( afgeleid ). En dan bereikt u uw doel, en dan ? Ik hoor u zeggen: “dan heb ik alweer nieuwe doelen om naar te streven. Want anders heb je niks om voor te gaan.” Goed, maar legt u mij eens uit waar u uiteindelijk wilt belanden. Wat is uw eindbestemming ? Waarom bent u op deze wereld volgens u ? Zou het echt de reden zijn dat we geboren worden, dat doelen stellen en hard werken om ze te realiseren en vervolgens die cyclus te herhalen, tot we sterven ?

Dat zou kunnen betekenen dat het al dan niet bereiken van onze doelen bepaalt of we werkelijk gelukkig worden in ons leven. Let wel; ik beweer niet dat het verkeerd is om doelen te stellen en er naar te streven om ze te realiseren. Ik vraag u alleen of dit ons leven op aarde moet zijn. Is dat de kern waar het om draait ? Iets bereiken ? Maatschappelijk een rol spelen, belangrijk zijn in de wereld, alles eruit halen wat er in zit ? Ten koste van wat ?

Zit geluk in weelde, rijkdom, bezit en status ? Is het belangrijk om een grote erfenis achter te laten wanneer we het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen ? Waarschijnlijk vraagt ieder mens zich op een dag af “wat is de zin van het bestaan?” Is uw “gelukkig zijn” afhankelijk van plezier maken, lol maken, iets spannends beleven, een kick voelen. ?

In Gods waarheid werkt alles net andersom dan in de “aardse waarheid”. Groot maakt Hij klein, klein maakt Hij groot. Wat waardevol wordt geacht door wereldse ogen, is van geen waarde in Gods ogen. En andersom. De nederigen van hart worden door God opgebouwd, de hooghartigen worden verootmoedigd. ( op hun plek gezet, zou je kunnen zeggen ) Gods logica werkt totaal anders dan menselijke logica. En, wat heel bijzonder is; wij kunnen alleen achteraf met verwondering en bewondering zien hoe fantastisch de logica van de Vader is. Altijd mooier dan alles wat wij kunnen bedenken. Dat maakt het niet minder waar.

Wat ziet u als groot, en wat ziet u als klein ?

Kijk om u heen en zie hoe de mensheid “ge-entertained” wil worden. Bijna dagelijks zijn er evenementen te “beleven”. Op TV, sport-hoogtepunt na sport-hoogtepunt. Film na film, spelletje na spelletje, sensationele verslagen van van-alles-en-nog-wat. Documentaires over dieven, smokkelaars, moordenaars, verslaafden. En als er geen bloot, bloed, geweld en onmenselijke grofheden in te zien zijn dan is het niet het aanzien waard, zo lijkt het. De meesten onder ons zijn niet eens meer te schokkeren. We hebben het allemaal wel een keer gezien en we raken er aan “gewend”.

Vrijwel dagelijks, maar in elk geval wekelijks, kunnen we naar “sterren” kijken die een optreden ( met zoveel mogelijk lawaai en fantastische kledij, of zeer weinig kledij en belichting ) verzorgen. Massa’s bléren de teksten mee, Engels, Nederlands of Spaans desnoods. De massa verheerlijkt de “sterren” en aanbidt ze.

Het laatste decennium wil ook iedereen opeens een “ster” worden, bekend zijn, beroemd en vooral rijk. Want dat is het summum volgens velen. Op straat herkend worden en aanbeden worden door duizenden mensen. Maar het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Hoeveel popsterren, filmsterren en andere beroemdheden hebben problemen met drank, drugs en huwelijk ? Hoeveel van die sterren hebben, in opperste geestelijke nood, zelfmoord gepleegd ?

Denkt u dat dit toeval is ? Waarom willen zoveel mensen beroemd en rijk zijn ? Wat is de grote aantrekkingskracht van het “sterrendom” ? De illusie van het “geliefd” zijn. Erkend worden . Maar zucht naar erkenning is iets wat bij het Ego hoort. En u hebt kunnen lezen dat juist het Ego uw ware geluk in de weg zit. Of u het daar mee eens bent of niet: feit is dat Jezus in de Bijbel zegt dat “wie Mij wil kennen, zal eerst zichzelf moeten ontkennen.” Ziedaar de sleutel tot uw welzijn.

De vraag boven dit deel van dit hoofdstuk had eigenlijk moeten zijn : “wie ziet u als groot, wie ziet u als klein.” God ziet u als groot. Hij schiep u naar Zijn evenbeeld. Hoe ziet u Hem ? Of ziet u Hem niet ? Hoe ziet u zichzelf ? Als groot, volwassen ? God ziet u als klein wanneer u zichzelf als groot ziet vanuit het verkeerde perspectief. Wanneer u van mening bent dat u God niet hoeft kennen dan ziet God u als klein. ( met de potentie om groot te worden in Gods ogen, dat wel ) De liefde die Hij voor ieder mens heeft is namelijk zo groot dat het voor mensen vrijwel niet te vatten is. Omdat de mens meet naar menselijke maatstaven wanneer diezelfde mens niet vanuit Gods perspectief kan zien. Het perspectief van de Vader is die van een echte Vader: Hij ziet ons allen als Zijn kinderen. Het doet Hem ontzettend pijn als er ook maar één van Zijn kinderen verloren gaat. Wie als mens ouder wordt gaat alles anders zien door zijn ervaringen in het leven. In onze jeugd zien we alles met andere ogen. Dan zijn zaken belangrijk die ons later doen glimlachen als we eraan terugdenken. Hoe konden we dat zo belangrijk vinden ? Perspectief is aan verandering onderhevig.

En niets verandert het perspectief van een mens zo drastisch als de ontdekking dat God wel móet bestaan, dat Jezus Christus werkelijk de Zoon van God is en dat Het Evangelie WAAR is ! Wanneer de , al dan niet tastbare, bewijzen zich opstapelen dan is er alleen nog ontkomen aan door mensen die zichzelf bewust voor de gek houden. Of door mensen die door de vijand van alles wat Goddelijk is worden misleid. Want dat is ook een realistisch risico. En die vijand is zeer creatief en geslepen. Toch is hij machteloos tegenover mensen die hun juiste identiteit, hun Goddelijke oorsprong, ontdekt hebben. Hoe dat kan gebeuren ? Volgens sommigen alleen op” bovennatuurlijke” wijze. Maar is alles wat wij niet ( kunnen ) bevatten “bovennatuurlijk”? Bovenmenselijk zeker.

Wanneer God ingrijpt en wonderen doet dan is dat niet bovennatuurlijk. Dat is Gods natuur ! En die is bovenmenselijk. God is namelijk de schepper van alles. Wanneer wij iets niet begrijpen noemen we het al snel “bovennatuurlijk”. Omdat we alles met ons verstand willen beredeneren en begrijpen zijn we afkerig van dingen die we niet kunnen beredeneren en verklaren of begrijpen. Dan hebben we namelijk geen macht over dingen en geen grip op situaties. En die behoefte aan “grip” komt door ons ego. U hebt al kunnen lezen waar het ego moet gaan voordat we God in ons leven kunnen binnen laten. Vóór we volledig uit Hem en in Hem en door Hem kunnen leven. In vertrouwen en in overvloed en rust. Daar zit zoveel geluk voor iedereen in , dat wilt u weten ! Wat u daarvoor moet doen is eigenlijk onvoorstelbaar weinig en ook nog eens ontzettend eenvoudig samen te vatten. En waarschijnlijk is het juist daardoor zo moeilijk voor de meeste mensen om het te aanvaarden.

Immers, wij zijn grootgebracht met de gedachte dat iets wat gratis is niet veel deugdelijks kan zijn ? Toch heeft God het bewust eenvoudig gehouden. Zodat het voor iedereen is weggelegd. Omdat Hij wil dat er niemand verloren gaat. Dat iedereen in Zijn Koninkrijk kan leven. Zowel in de Hemel als hier op de aarde ! 

Lees mijn andere stukjes en hopelijk wordt er veel duidelijk over wat God van ons verwacht. Maar vooral: lees de Bijbel en vraag God om inzicht in gebed. Bouw een relatie met Hem !

Zit uw Ego u ook weleens in de weg ?

Posted on 27/11/2012 at 23:02

Het ego van de mens.

Sigmund Freud beschreef het Ego ( het “Ich” ) als volgt :

“Het Ich, ook het ego genoemd, is het regulerend deel van de persoonlijkheid dat zich al gauw na de

geboorte gaat ontwikkelen. Het is dat deel van de persoonlijkheid dat via perceptie in contact staat

met de buitenwereld. Het herinnert, evalueert, plant, en reageert en handelt in de omringende

fysieke en sociale wereld.

De buitenwereld veroorzaakt ondanks de verzorging en bescherming frustraties bij de zuigeling

omdat bepaalde externe doelstellingen niet worden aanvaard als bevredigingsobjecten voor de

impulsen uit het Es. Dit leidt tot een omvorming van het irrationele Es-gedrag tot het meer rationele

Ich-gedrag.

Het Ich heeft als taak te zorgen voor het zelfbehoud van het individu. Het speelt een bemiddelende

rol tussen de wereld, die eisen stelt op het gebied van de sociale aanpassing en het Es dat naar

onmiddellijke bevrediging streeft. Met andere woorden het Ich vertegenwoordigt het

realiteitsprincipe.” Verder spreekt Freud nog van het “Über-Ich”. Begrijpt u het nog ?

Waar het eigenlijk op neer komt is dit :

Een ego is een vormloze wil, die denkt een eigen leven te kunnen leiden zonder de anderen. Een

gedachtelichaam is dan weer een ego dat voor het beleven van zijn wereld een bepaalde materiële

vorm uitgekozen heeft, een lichaam dus, en dat op die manier probeert om zijn wensen om een

eigen wereld op te bouwen tot waarheid te maken.

Het is ons ego dat ons zegt wie wij zijn, wat wij voor onszelf willen, en hoe we daarbij tegenover de

buitenwereld zullen staan!

Ons ego zegt aan de anderen wat kan en niet kan voor ons, welke dingen ons pijn en verdriet

bezorgen, en bij welke situaties we ons goed voelen, en waarbij we dus vreugde kunnen ervaren.

Ons ego bepaalt ook iedere reactie die we zullen hebben op iedere gebeurtenis in ons leven.

Ons ego zegt: ‘Dat is nu wie ik ben, en daar moeten jullie allemaal rekening mee houden! Anders ben

ik gekwetst en teleurgesteld, en zal ik jullie dat allemaal heel erg kwalijk nemen.’

Ons ego is dus de wispelturige boeman die ons heen en weer slingert tussen duizenden gevoelens en

ideeën, naargelang aan zijn zelfgemaakte behoeften al dan niet voldaan wordt. Zo voelen wij ons

goed wanneer een verlangen van ons is ingewilligd, en voelen wij ons slecht wanneer dat verlangen

hongerig moet blijven. En het ego, wel, dat is de maker van telkens weer nieuwe verlangens, en van

de daaruit voortvloeiende emoties als ze al dan niet snel ingewilligd worden.

Elke keer wanneer u dus zegt of denkt: ‘Dat wil ik! Dat heb ik graag! Dat doet me pijn! Dat is mooi of

lelijk! Dat past bij mij! Ik kan dit beter dan zij! Ik doe dit niet zo goed! Ik pas niet in die groep!’, dan is

uw ego aan het woord.

Iedere vergelijking die u van uzelf maakt ten opzichte van iets of iemand buiten uzelf, is uw ego aan

het woord, dat zegt: ‘Zo ben ik, ten opzichte van de anderen, en zo voel ik me goed, of juist helemaal

niet.’

Dit is de manier waarop u zich van al de anderen wilt onderscheiden!

Dit is de manier waarop u zich beter of slechter voelt tegenover uw medemens of al de andere

levende wezens!

Het ego maakt dus gewoon heel wat schijnbehoeften, en laat van al die behoeften uw geluk

afhangen. Maar geen enkele van al die behoeften heeft ook maar iets te betekenen, en kan dus ons

geluk niet in de weg staan, als wij daartoe beslissen. ( Bron: Gedachtelichaam.be )

Ik ga nu even naar de Bijbel, waar, niet alleen in mijn beleving, de waarheid te vinden is, en ik citeer

Jezus van Nazareth:

“Wie Mij wil volgen zal eerst zichzelf moeten ontkennen.” Daar bedoelt Jezus dat wij eerst van ons Ego af moeten.

Omdat ons Ego Goddelijke liefde in de weg zit. Het Ego is namelijk geneigd om zichzelf op de voorgrond te zetten

en uit puur eigenbelang te redeneren en te handelen.

Onbaatzuchtige liefde bestaat niet voor een Ego. Jezus heeft geen Ego, zoals God geen Ego heeft.

Ego is namelijk van het “vlees”, zoals dat in de Bijbel wordt genoemd. En God is Geest, Jezus is uit die Geest voortgekomen.

Het Ego heeft maar één doel: het ikke-ikke-ikke. God heeft ook maar één doel: zoveel mogelijk mensen

redden en eeuwig leven bezorgen. Het enige wat mensen hoeven doen is in Jezus Christus geloven en

wandelen als Hem, in liefde.

En juist daar kan een Ego zijn beperkte denkwereld maar moeilijk omheen krijgen.

Het past het Ego ook niet, omdat het Ego dan niet meer kan doen wat het Ego wil !

Het Ego fluistert ons in dat we allerlei dingen moeten opgeven wanneer we niet naar het Ego blijven luisteren.

En omdat het Ego daar gebruik maakt van de menselijke angst om iets kwijt te raken, nemen we dat risico liever niet.

En dat is precies wat het Ego wil bereiken. Omdat het Ego wel weet, zelfbewust, dat er anders een

einde gaat komen aan zijn regeerperiode over ons leven.

Goddelijke liefde in ons gaat over ieder ander medemens en is voor die ander bedoeld.

Laten we wel wezen: wanneer Jezus ook maar een greintje Ego had gehad dan zou Hij zich door geen

mens hebben laten geselen en martelen, vernederen en bespugen. Laat staan dat men Hem had kunnen kruisigen !

Maar Zijn offer was beloofd. En God liegt nooit en is trouw aan Zijn Woord.

Dus moest Jezus van Nazareth gemarteld en gekruisigd worden om de wereld te redden, alle zonden op Zich

te nemen en alle mensen die in Hem willen geloven vrij te kopen van de ondergang.

Hij biedt hiermee het eeuwige leven aan iedereen die in Hem gelooft.

Het Ego maakt zich dus druk om aardse zaken. En het wordt in het algemeen gedreven door zucht naar zelfbehoud, hebzucht, jaloezie, egoïsme ( waar zou dat woord nu toch vandaan komen ? ). Nu zit hier een, bijna humoristische, paradox in. Want de zucht naar zelfbehoud in de mens kan alleen echt worden bevredigd wanneer het Ego wordt opgegeven. De schraapzucht van het Ego zorgt tegenstrijdig genoeg alleen maar voor zijn eindigheid. Want het eeuwige leven is alleen dan mogelijk wanneer we ons Ego opgeven en Jezus Christus aannemen als onze verlosser. ( Mattheüs 16:25 “Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.” Op de website www.gedachtelichaam.be wordt mooi uitgelegd hoe dit werkt.

“Het ego is de tegenhanger van God. Het ego is diegene die ervoor zorgt dat angst en eenzaamheid blijft voortbestaan, door ons met allerlei dubbelzinnige waarheden op het verkeerde been te zetten.

Het ego, of de stem in jou die een eigen wereld wil opbouwen, zorgt ervoor dat je niet verder kijkt dan je neus lang is. Hij is de bewaker die ervoor zorgt dat jij nooit achter het gordijn van de waarheid gaat kijken, zodat je niet te weten komt wat daar allemaal achter ligt. Het ego is diegene die je belet te leven, en die je met allerlei leugens naar dood en ontbinding leidt. Goddelijkheid wordt gekenmerkt door gelijkheid voor iedereen, terwijl het ego ervan uitgaat dat iedereen verschillend is, en dat juist jij de beste bent met de enige echte waarheid van heel de wereld!

Het hebben van een heel sterk ego is iets voor het derde niveau, maar inzien dat je er een hebt is dan

weer voor niveau vier. Het ego achterlaten is voor niveau vijf.

Op het eerste en het tweede niveau is er geen redenering over het ego mogelijk, en zou men zeggen:

‘Ach man, allemaal flauwekul! Ieder voor zich, en daarmee uit!’

Op het derde niveau wordt het ego heel sterk ontwikkeld, en is het ganse bestaan erop gericht om

jezelf te profileren naar de buitenwereld toe. Het hebben van een heel sterk ego geeft je macht en

aanzien in de wereld.

Op het vierde niveau zou men over het ego denken als iets waar heel sterk aan gewerkt moet

worden. Het moet bijgeschaafd worden, zodat deze wereld uiteindelijk voor iedereen leefbaar

wordt. Er zouden zich op die manier geen grote ego’s meer kunnen ontwikkelen die alle macht en

rijkdom naar zich toetrekken.

Op het vijfde of het goddelijke niveau bestaat er geen ego, en heeft er ook nooit een bestaan! Het

vijfde niveau gaat voorbij iedere persoonlijkheid en voorbij iedere persoonlijke wil. Daar zou men

zeggen: ‘Nooit van gehoord, maar kom binnen als je dat wilt, en neem deel aan onze gezamenlijke

vreugde.’ Het enige wat daar is, en altijd zal zijn, is de allesomvattende Liefde, die door iedereen op

dezelfde manier beleefd wordt.”

Het valt niet mee om van het vierde niveau in het vijfde niveau te komen. Wellicht omdat God het

kinderlijk eenvoudig heeft gemaakt.

Wanneer kinderen ( of het nu grote of kleine kinderen zijn ) computerspelletjes spelen dan willen ze

zo snel mogelijk alle niveaus ( levels ) zo snel mogelijk uitgespeeld hebben. Daarvoor bestaan zelfs

speciale websites die er “trucjes” en “geheimen” voor bekendmaken. Zodat je, zonder zelf overal in

je eentje door te moeten worstelen, hogere levels kunt gaan bereiken. Die voorkennis, dat weten

hoe je met weinig moeite op hogere levels kunt komen is eigenlijk een beetje jezelf voor de gek

houden. Althans, dat zeggen veel mensen. Je zou ook kunnen zeggen dat het tijd bespaart. Omdat je

van anderen leert hoe je meer kunt bereiken met een aantal relatief eenvoudige “weetjes”.

Nu is het mooie dat, voor wie graag naar het vijfde niveau wil, er ook een bepaalde voorkennis

beschikbaar is. Die voorkennis, wanneer goed toegepast, zorgt ervoor dat je relatief “eenvoudig”

naar dat begerenswaardige vijfde niveau komt. Omdat de dingen die je ervoor moet doen niet echt

ingewikkeld zijn. Zelfs behoorlijk eenvoudig. Maar alleen als het Ego uit beeld kan worden gehouden.

Op het toneel van dit spel, dat leven heet, is dan geen rol meer beschikbaar voor het oude Ego. Niet

voor niets staat er geschreven ( in de Bijbel ) in o.a. Epheziërs 4: 21-25 “gij hebt Christus leren

kennen. Gij hebt van Hem gehoord en gij zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus,

dat gij, wat uw vroegeren wandel betreft, den ouden mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn

misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door den geest van uw denken, en den nieuwen mens

aandoet, die naar den wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.”

Die handleiding, hoe we als mens op het vijfde niveau kunnen komen, staat in dat ene boek

beschreven: De Bijbel. Jezus geeft ondubbelzinnig uitleg van wat wij moeten doen om zo ver te

komen. Hij zegt er zelfs bij dat Hij niets van ons zal vragen wat onmogelijk is. Omdat Hij ook nog eens belooft dat Hij ons er bij zal helpen, en altijd bij ons zal zijn ( “tot de voleinding der wereld” ) is er niets wat de ontwikkeling naar het vijfde niveau in de weg hoeft staan. U moet beseffen dat het echt niet veel is wat Jezus van ons vraagt. Niets hoeft dat in de weg te staan.

Zelfs ons Ego niet. Ook al vertelt uw Ego u nu nog dat het niet waar kan zijn. Zo eenvoudig kan het toch niet blijken te zijn ? Luister niet naar die leugen. Ik kan u uit ervaring vertellen, en duizenden met mij, dat het wél waar is ! En wat ben ik blij dat iemand mij ooit heeft verteld op welke manier dat dan gebeurt ! Dat had ik voor geen 100 miljoen Euro willen missen en ik zou het voor geen miljard Euro inruilen. En daar is geen letter bluf bij.

Bevrijding van ons oude Ego betekent namelijk dat de weg vrij is voor een on-stop-bare stroom van Goddelijke liefde, van ons naar anderen ( ons zelfbeeld is immers niet meer afhankelijk van wat anderen van ons denken of zeggen, we zijn los van hun Ego, omdat we los van ons eigen Ego zijn ) en van God naar ons. Zolang het Ego in de weg zat, was er letterlijk een blokkade aanwezig, een dam die de stroom tegenhield.

Nu is de weg vrij om van anderen te houden zonder voorwaarden. En al zal elk mens deze onbaatzuchtige liefde, wanneer die mens nog niet los van zijn of haar Ego is, wantrouwen ( wat wil die persoon van mij ? ); het zal u niet storen. Omdat u geen verwachtingspatroon meer heeft naar die ander. Er zijn zogezegd “no strings attached”. U hebt geen bijbedoelingen meer omdat uw Ego niet meedoet in het spel.

In die vrijheid kan men u niet meer kwetsen door wantrouwen of cynisme. Die vrijheid is zo onbeschrijfelijk prettig en rustbrengend, dat wilt u weten ! ( waarom zeggen we eigenlijk altijd: “dat wil je niet weten ! “ ? )

Gods zegen aan u allen.

"A mind convinced against its will, is the of the same old mind still."

Hummer, van het asiel naar Tuinesië achter ons huis in de zon.

Posted on 27/11/2012 at 21:46

Genezing en wat de Bijbel er over zegt.

Posted on 27/11/2012 at 16:19

Genees de zieken en verkondig het Koninkrijk !

Een opdracht van Jezus Christus aan Zijn discipelen.

Waarom is de wereld er aan toe als ze is ?

Waarom zijn veel mensen er zo aan toe als ze zijn ?

Het antwoord is even simpel als schokkend !.

Geschreven door Mr.Wordbeliever met het Woord van God als enige leidraad.

Waarom is de wereld er aan toe als ze is ?

Waarom zijn veel mensen er zo aan toe als ze zijn ? Het antwoord is even simpel als schokkend !.

Omdat we niet doen wat Jezus ons heeft opgedragen ! Althans, niet genoeg mensen doen dat.

Hoe komt het dat zo weinig mensen bereid zijn om als Jezus Christus te wandelen en Hem te volgen in alles ? Hoe kunnen we dat veranderen ?

De hoofdoorzaak is gebrek aan kennis; Hosea 4:6…Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis. Is genezing een doel op zich ? Nee, u zult zien dat genezing altijd gepaard gaat met

verkondiging van het Koninkrijk. Waarom dat zo belangrijk is, daar komen we later op terug. Dat staat namelijk ook geschreven in het belangrijkste boek ooit geschreven; de Bijbel, Gods Woord.

Het doel is dat de Liefde van God verspreid wordt. Gods Liefde is de enige kracht die mensen daadwerkelijk nieuw kan maken, kan veranderen. Gods Liefde komt zeer duidelijk aan het licht in de vorm van het vleesgeworden beeld van God, Jezus Christus.

We moeten van binnenuit worden veranderd. En dat kan alleen God bewerkstelligen. Daarvoor moeten we opnieuw geboren worden, Hem in ons binnenvragen. Het oude is dan weg en alles is nieuw. Nieuw. Alles ! Niet alleen straks, wanneer we naar de Vader gaan. Zijn wil, ook op aarde een Koninkrijk. En niet pas als Jezus Christus wederkeert. We wachten, maar wil God dat we wachten ? Jezus Christus vertelt het in het hele Nieuwe Testament. En nu de vraag: waarom luisteren we niet naar Hem ? Waarom doen we niet wat Hij van ons vraagt? Sterker nog; ons opdraagt.

Een hele normale opmerking zou toch zijn dat Hij er recht op heeft ? Hij is voor onze zaligheid gemarteld, gegeseld en een gruwelijke dood gestorven aan het kruis op Golgotha. God heeft ons lief. Dat geloven we ! Geloven we dan ook dat Hij het meent wanneer Hij van ons iets verwacht ? We plukken de zoete vruchten van Zijn Offer, althans dat willen we graag. Zijn wij ook bereid om te doen wat Hij van ons vraagt ? Ik hoor dan vaak mensen zeggen: “Ja, de Geest is gewillig, maar het vlees is zwak.” Het wordt tijd afscheid van het vlees te nemen, vindt u ook niet ? We leven door Christus in de Geest. Niet meer in het vlees. Maar alleen als we in Hem en uit Hem gaan leven.  Met Hem als lichtend voorbeeld.

Goed, we gaan het hebben over genezing van zieken. Aan de hand van wat de Bijbel zegt.

In het Oude Testament wordt al veel over genezing gesproken. Sinds de zondeval is ziekte in de wereld gekomen en tot op heden lijkt het aantal ziektes en zieken, zowel psychisch als fysiek, alleen maar toe te nemen. We gaan ook een aantal vragen behandelen en zien dat de Bijbel antwoord geeft op alle relevante vragen.Verzen die verband houden met genezing in:

Het Oude Testament.Exodus 15: 26 ….want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.

Exodus 23:25 ….maar gij zult de Here, uw God, dienen, dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.

Deuteronomium 32: 39….. Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees.

Psalmen 103:3……die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest.

Psalmen 107:20….Hij zond Zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen. ( Dit voorzegt overigens ook, en vooral, de komst van Jezus Christus )

Er zijn er uiteraard nog veel meer te vinden. Wat ik wil duidelijk maken is dat genezing niet pas in beeld kwam en nodig was sinds het Nieuwe Testament.Het Nieuwe Testament

Jezus Christus trok vanaf het begin van Zijn verkondiging rond in de wijde omgeving. Een aantal verzen m.b.t. de genezing van zieken en het uitdrijven van duivelen en boze geesten:

Mattheüs 4: 23…..Hij trok rond in geheel Galilea…….en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.

Mattheüs 8:17….Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.

1 Petrus 2:24…Door Zijn striemen zijt gij genezen.

Jezus Christus werd gevolgd door Zijn discipelen. Hij toonde hen hoe Hij het Koninkrijk verkondigde en hoe Hij mensen genas en bevrijdde. Op een gegeven moment geeft Hij zijn discipelen de opdracht om hetzelfde te doen, in Zijn naam, met de door Hem gegeven autoriteit die Jezus Christus van de

Vader had gekregen. ( Johannes 5:30…Ik kan van Mijzelf niets doen……doch (Johannes 14:10) de Vader, die in Mij blijft, doet Zijn werken )

Mattheüs 10:7-8….Gaat en predikt en zegt; Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest de zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geef het om niet.

Mattheüs 12:15…. En velen volgden Hem ( Jezus Christus ) en Hij genas hen allen.

In Marcus wordt deze gang van zaken nog eens beschreven evenals in het evangelie naar Lucas. Aan het einde van Marcus zegt Jezus Christus het volgende:

Marcus 16:17-18….Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Lucas 9:2….En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen…

In Lucas 10:9-10….,en geneest de zieken die er zijn, en zegt tot hen; het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

Lucas 10:19…zie Ik heb u macht gegeven….en niets zal u enig kwaad doen.

Hier, in Lucas 9, draait Jezus Christus de opdracht om, hetgeen aangeeft dat de volgorde waarin het gebeurt niet bepalend is voor het resultaat.

Lucas 10:1-2 Daarna wees Hij nog ( twee en ) zeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden waar Hij komen zou. Hij zeide tot hen; De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bidt daarom den Heer van den oogst ( God ), dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst.

Hiermee geeft Jezus Christus aan dat de opdracht niet was voorbehouden aan enkele mensen. Wie in

Hem gelooft kan “arbeider in de oogst van God” worden.

Begonnen als enige, uitgebreid met twaalf, nog eens uitgebreid met twee-en-zeventig in een later stadium. En daarna spreekt Jezus Christus het volgende uit in:

Johannes 14:11-12….Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, of anders gelooft om de werken. …..Ieder die in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga naar de Vader; wat jullie ook vragen in Mijn naam, Ik zal het doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Als jullie iets vragen in Mijn naam, Ik zal het doen.

“Ieder die in Mij gelooft” ! Dat is nogal een uitbreiding van het aantal arbeiders voor de oogst van de Heer !

En Jezus Christus mag die uitbreiding doen en beloven, want:

Mattheüs 28:18-20….Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen en maakt alle volken tot Mijn discipelen….en leert hen onderhouden al wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben bij u al de dagen, tot de voleinding der wereld.

Jezus Christus zei dit niet als zijnde God. Dat moeten we goed begrijpen. Jezus Christus was als de Zoon des mensen op aarde. Als de Zoon van God die niet zelf alle macht van zichzelf als God had.

Hem werd die macht ( alle macht ) door God gegeven. En omdat wij met Hem in ons kunnen leven (Zie, Ik ben bij u alle dagen ) geeft Hij die macht door. Wij van kunnen niets van onszelf, net als Jezus Christus. Maar in Hem en door Hem delen wij in Zijn erfenis. Hij belooft ons dat wij “deze werken zullen doen, en grotere” wanneer wij in Hem geloven. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven hoe als mens te leven. Wat een mens zonder zonden kan in Hem en door Hem, door God de Vader die alle macht aan Jezus Christus gaf !

Maar…hoor ik u denken: mensen zijn niet zonder zonden ! Dàt is nu juist de reden waarom de Zoon van God aan het kruis stierf ! Om onze zonden met Zijn bloed weg te nemen, ons schoon te wassen.

Het is volbracht !

Alle zonden van de wereld heeft Hij op zich genomen ! Daarom zijn wij rein en schoon voor God de Vader ( gerechtvaardigd ) en kunnen wij als Jezus Christus delen in de heerlijkheid die God de Vader aan Zijn Zoon gaf. En al Zijn opdrachten omzetten in daden ! Genees de zieken en verkondig het Koninkrijk ! Maak alle volken tot Mijn discipelen ! Niet alleen met woorden, ook met daden. Dezelfde daden die Jezus Christus deed en grotere nog dan deze.

Wie zijn er discipelen van Jezus Christus ? Ieder die in Hem gelooft en Zijn geboden onderhoudt. Het belangrijkste gebod is de eenwording van het eerste en tweede gebod, die aan elkaar gelijk zijn:

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en uw gehele

verstand en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf.

Jezus Christus geeft nog een nieuw gebod aan Zijn discipelen, waaronder ieder die in Hem gelooft en

zich aan Zijn geboden houdt zich mag scharen;

Johannes 13:34-35….Een nieuw gebod geef Ik jullie, dat jullie elkander liefhebt zoals Ik jullie heb liefgehad. Hieraan zullen allen weten dat jullie volgelingen van Mij zijn, als jullie liefde hebben onder elkaar.

Met het uitstralen en uitdragen van de liefde onder elkaar kunnen gelovigen, discipelen, dus aan ieder laten zien dat ze volgelingen van Jezus Christus zijn. Kinderen van God.

1 Johannes 2:6….Wie zegt dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

1Cor 4:20….Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

Belangrijk voor discipelen is dit: zoals Paulus zegt in :

Romeinen 1:16…Want ik schaam mij het evangelie niet !

Belangrijk voor degene die genezing nodig heeft is dit:

Mattheüs 11:28-29…..Laat allen die gebukt gaan onder zware lasten, bij Mij komen, Ik zal u

verlichting geven. Bij Mij zult u rust vinden.

We zullen een aantal vragen die verband houden met genezing en het verkondigen van het

Koninkrijk behandelen.Vragen i.v.m. ziekte en genezing :

1 ) Geneest God ook heden ten dage nog ? ( Hebr.13:8 )

Antw: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid.

a) Heeft u daar voorbeelden van gezien of gehoord ?

Diverse malen; o.a. een hersenschudding bij een meisje van 16 die meteen genas, stijve vingers na een operatie die na een half jaar stijf te zijn geweest in één seconde soepel werden, een ontstoken schoudergewricht dat 7 jaar aanwezig was in één gebed genezen ! Kiespijn die verdwijnt,hoofdpijn, beknelde vingers tussen een deur waarna de pijn meteen uit de vingers ging door gebed. Leukemie die na gebed op afstand genas. Slokdarmkanker die genas mede door gebed. Hersenbloedingen die schade hadden aangebracht waarna door gebed de schade werd genezen. Mijn moeder die bont en blauw en stijf was na een val werd meteen na gebed bevrijd van pijn en sindsdien is zij zelfs fitter dan ooit. Zenuwpijn die verdwijnt na gebed, na 2 jaar pijn te hebben veroorzaakt. Ongelijke lengte van benen die binnen seconden even lang worden.

b) Kent u iemand die genezing nodig heeft en zou u graag voor die persoon iets doen ?

2 ) Is genezing alleen voor gelovigen ? ( Matth.9:32, Matt.9:1-8 )

In de genoemde verzen is niet bekend of de mensen die de genezing betreft gelovigen waren.

Antw: Nee, genezing is ook voor mensen die nog niet geloven. Immers, het maakt het verkondigen van het Koninkrijk juist zo belangrijk als mensen niet geloven in God. Wie het wonder van genezing meemaakt en hoort waar de genezing vandaan komt zal vaak tot geloof komen. In elk geval is het zaad van geloof in God gezaaid.

Geloven helpt wel : Jezus Christus spreekt vaak uit ; uw geloof heeft u behouden. En; u geschiede naar uw geloof. En ; alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

3 ) Wie heeft en geeft de macht en kracht om ons te genezen ? ( Joh.5:30 )

Ik kan van Mijzelf niets doen; zei Jezus Christus. De kracht en macht komen van God de Vader.

Antw: God, door Zijn Heilige Geest.

4 ) Waar komt ziekte vandaan ? ( Joh.10:10 )

De dief komt alleen om te stelen en te slachten en te verdelgen;

Antw: Al sinds voor de zondeval probeert de duivel ons mensen zo ver mogelijk bij God vandaan te houden. Hij maakt ons ziek, samen met een leger van demonen en boze geesten. God laat dat soms toe zoals we zien bij Job. Maar wanneer wij blijven vertrouwen op God, geloven in Hem en Zijn barmhartigheid, verwachten dat Hij ons bevrijdt, dan zal God bevrijden door ons kracht te geven om te dragen, of door genezing of door ons naar Zijn huis te halen. Ziekte en lijden wordt door velen, begrijpelijkerwijs, als zeer vervelend ervaren. Zie het nooit als straf, eerder als een middel om dichter bij God te komen. Want ( Hebreeën 12:11 ) “Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die er door geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.”

Bedenk hoe de vreselijke lijdensweg van Jezus Christus, na zijn gevangenneming, ons de vreugde van een rustig en vredig, eeuwigdurend, leven schenkt .

5 ) Maakt God ook mensen ziek ?

Antw: In het Oude Testament is daar wel sprake van, in het Nieuwe Testament lezen wij alleen van genezingen van kwalen en ziektes die veelal door demonen, boze geesten en duivelen veroorzaakt werden. Er is dus blijkens dit verschil iets veranderd ! De komst van Jezus Christus heeft ALLES veranderd. Hij heeft de macht van Satan afgenomen en daar begon Hij al mee voordat Hij aan het kruis stierf ! Eerst weerstond Hij de duivel in de woestijn, 40 dagen lang. En tijdens zijn predikingstijd joeg Hij de trawanten van de duivel uit wanneer Hij wilde.

God KAN ziek maken. Maar God wil dat niemand verloren gaat. Als u denkt dat God u ziek heeft gemaakt, ondanks dat u gelovig bent, vraag dan vergeving voor uw zonden ( dan ziet God ze als nooit gedaan ! ) en neem Jezus Christus aan als uw redder ( wanneer u dat nog niet deed ). Vraag in gebed om genezing in naam van de Zoon, geloof dat u genezing hebt ontvangen en Jezus Christus belooft dat Hij u dan zal genezen. Bedenk, u kunt niet verliezen ! Jezus zegt; wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het behouden. Geef uw leven in handen van de Heer. Hij weet waar Hij met u naar toe wil. Geef uw leven aan Hem en u zult het leven nooit verliezen.

6 ) Waarom genezen sommige mensen wel, en anderen niet ?

Antw: Omdat God de Vader degene is die de macht en kracht heeft en geeft om te genezen, en aan de hand van wat wij van God lezen in het Oude Testament, weten we dat God ziekte kan genezen en ziekte kan toelaten. Wij weten niet wanneer God wel en wanneer God niet geneest. Hij weet wat Zijn plan is met ieder van ons. Hij bepaalt wat er met ons gebeurt. God wil dat niemand verloren gaat. Maar wiens aardse leven eindigt gaat niet verloren wanneer hij of zij gelooft dat God zich over hem of haar zal ontfermen na de aardse dood. Wie Jezus Christus in zijn hart heeft gevraagd gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven.

Vaak worden mensen boos op God wanneer mensen in hun directe omgeving of ver van huis, zelfs gelovige mensen, sterven door ziekte of honger of een ongeval. In sommige gevallen bespaart God de mens erger leed, soms zal niemand dan Hij begrijpen waarom iemand sterft. Jong of oud. Vanuit menselijk oogpunt is het begrijpelijk dat we gevoelens van onmacht, onbegrip en boosheid ervaren in tijden van ziekte en sterfte. Maar op ieder die gelooft wacht na het sterven van het lichaam een betere wereld. Daar mogen we op vertrouwen. Romeinen 6:23 …maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. U kunt nooit zo slecht geweest zijn dat u de genade van God niet kunt bezitten. Jezus Christus heeft ALLE zonden op Zich genomen en gereinigd met Zijn bloed. Houdt dus niet vast aan uw schuldgevoel over wat geweest is ! U bent een nieuwe mens zodra u vergeving voor uw schulden hebt gevraagd en Jezus Christus als uw Heer hebt aangenomen. Het feit dat u zich schuldig voelt geeft al aan dat u een ander mens bent dan op het moment dat u de zonden beging. God was al in uw hart aan het werk voordat u het besefte !

Belangrijk is dit: het Koninkrijk verkondigen voor of na het opleggen van handen ter genezing.

Wanneer een mens niet gelovig is dan is het belangrijk dat degene die ziek is weet waar de genezing vandaan komt en er gebeden wordt om vulling met de Heilige Geest. Zie Mattheüs 12:43-45...waar één boze geest uitgejaagd wordt, om na een zwerftocht terug te keren in het “schone huis” met nog 7 andere boze geesten. De mens is er dan slechter aan toe. Dit kan betekenen dat iemand die genezen wordt door God middels handoplegging door een discipel, en die nu, als gezonde mens, God niet wil kennen en dus niet de Heilige Geest kan ontvangen, er uiteindelijk op achteruit gaat.

Dit blijkt ook uit het geval met de man in Johannes 5. Jezus Christus zegt daar tegen de man, die 38 jaar lang ziek was en nu genezen is met één zin van Jezus Christus ( Sta op, neem uw matras en wandel ! ) : Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niets ergers overkome. Zonde zet de deur open voor ziekte, een open deur waar de trawanten van de duivel maar al te graag gebruik van maken om te “verdelgen”.

Conclusie is dat wij mensen niet weten waarom de één wel, en de ander niet geneest. Dit is feit:

Jezus Christus genas ALLEN. Wanneer wij geloof hebben “gelijk een mosterdzaad” dan kunnen wij tegen de berg ( de ziekte ! ) spreken;” verplaats je ( verdwijn uit dit lichaam ) “ en de berg zal zich verplaatsen. ( de ziekte zal verdwijnen ) . Twijfel nooit aan de kracht en de wil van God ! God wil dat u genezing aanvaardt. Aan het kruis heeft Jezus Christus AL onze ongerechtigheid op zich genomen en AL onze ziekte genezen ! U kunt met uw twijfel NIETS toevoegen aan de genezing. Wel met uw geloof ! Maak de ziekte niet groter dan onze Vader. Voor God is genezing eenvoudig. Ons verstand heeft niet genoeg capaciteit om alles te begrijpen van God onze Vader. Maar geloof als een piepklein mosterdzaadje heeft toch elke gelovige minimaal wel ? Ik ben daar, door Jezus Christus, volledig van overtuigd. De lat ligt voor niemand te hoog ! Romeinen 8:16-17…indien wij delen in Zijn lijden, is dat om ook te delen in Zijn verheerlijking.

Johannes 10:10…Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed.

7 ) Wat kun je zeggen tegen iemand die niet ter plekke geneest ( althans, wanneer het er op lijkt dat iemand niet geneest ) ?

Antw: We weten al dat God wil dat niemand verloren gaat. God geneest niet altijd meteen. Soms geneest God zieken niet, althans, niet meteen. We hebben net over dit alles gesproken.

Verwacht dat God degene verder zal aanraken en helpen. Vertrouw Hem, geloof Hem en verwacht Hem. In Marcus 11:24 staat: “Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen, en het zal u geschieden.” Zeg dat ook tegen de mens die niet terplekke geneest. Zaai het zaad van het evangelie. Het allerbelangrijkste heeft u al gedaan door de oprechte belangstelling voor de zieke. U toont de liefde van God, die als een licht door u heen schijnt. Dat licht, die liefde, mist nooit zijn uitwerking. Soms duurt genezing langer. God weet wat de mens aankan. Dat geldt zowel voor degene die genezing nodig heeft als voor degene die de opdracht uitvoert. Stel dat iedereen meteen terplekke zou genezen van welke kwaal dan ook; Jezus Christus kon daar mee omgaan omdat Hij wist wie Hij was. Zou ieder mens daar net zo mee om kunnen gaan ? Of zou het risico aanwezig zijn dat men de eer gaat opstrijken ? De eer die naar de Vader moet gaan ! ( opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde ! Johannes 14:12 )Mensen die niet geloven in de God van de Bijbel zeggen al gauw, wanneer ze genezen : “Zo, u bent goed, u heeft een gave. “ Ze geven u alle eer. U MOET de eer aan de Vader geven via Jezus Christus die ons deze opdracht heeft gegeven. U kunt NIEMAND genezen zonder de Vader, NIETS zonder Jezus Christus. En, u mag er NOOIT een beloning voor vragen ! Zelfs geen eer dus, zelfs een bedankje zou u op de Vader gericht moeten laten zijn. Als mensen bedankt tegen mij zeggen dan zeg ik dit :

“Nee, je moet God danken. Ik kan niets, alleen door Hem is dit wonder mogelijk.” Laat ze het maar zeggen. Het kan zeker geen kwaad.

8 ) Wat is de juiste manier om de opdracht van Jezus Christus i.v.m. genezing uit te voeren ?

Mattheüs 17:14-21

Antw: Strek uw hand uit of neem de rechterhand van de zieke, of leg uw hand op de plek waar pijn zich manifesteert. Beveel ( commandeer) de ( geest van de ) ziekte, de pijn het lichaam te verlaten en niet terug te keren. Spreek genezing uit over het lichaam en spreek kracht in het lichaam.10In naam van Jezus Christus. Dank de Vader voor de genezing als reeds ontvangen en dank de Vader voor de vergeving van zonden. Verkondig het Koninkrijk, vertel wat Jezus Christus voor alle mensen heeft gedaan en wat Hij van ons vraagt.

9 ) Aan welke voorwaarden moet iemand voldoen die genezing nodig heeft ?

Antw: Niemand wordt uitgezonderd door Jezus Christus, daarom zonderen wij ook niemand uit.

Jezus Christus hield van mensen, wij worden geacht van mensen te houden. Allen zijn wij geschapen naar Zijn evenbeeld.

10) Wat kan een, blijvende, genezing in de weg staan ?

a) bij de “uitvoerende” ? ( Matt. 17:14-21 ) Ongeloof, twijfel, angst, gebrek aan vertrouwen.

Antw: Regelmatig vasten en bidden kan helpen om uw geloof te versterken, evenals Bijbelstudie.

b) bij degene die genezing nodig heeft ? ( Matt.6:15, Matt. 6:25-34 )

In principe niets ! Voor alle gebreken en ongerechtigheden heeft Jezus Christus betaald met Zijn bloed ! Echter: Iemand die wrok of boosheid koestert jegens anderen ( of tegen God ) kan daarmee zijn eigen blijvende genezing in de weg staan. Bezorgdheid, gebrek aan vertrouwen, angst. Zonden die herhaaldelijk gepleegd worden. De herinnering aan zonde ( schuldgevoel ). Oordelend gedrag. Koppigheid. Egoïsme. Onverschilligheid. Vertrouwdheid met ziekte ( die soms zorgt voor privileges en aandacht) waardoor iemand zich identificeert met de ziekte waardoor onbewuste onwil een rol kan spelen.

Antw: De vraag aan God om vergeving en het schenken van vergeving zijn wenselijk om blijvende genezing te kunnen ontvangen.

11) Wat moet er gebeuren om deze blokkades te voorkomen ?

Antw: De vraag aan God om vergeving en het schenken van vergeving zijn cruciaal om blijvende genezing te kunnen ontvangen. De bereidheid om dit te doen moet wel aanwezig zijn bij een zieke. We kunnen, mogen en willen niemand dwingen.

12) Wat is de belangrijkste stap voor gelovigen die deze opdracht van Jezus Christus willen

uitvoeren ?

Antw: DOEN ! Studie van de genezingen door Jezus Christus en de discipelen helpt. Degene die de opdracht wil uitvoeren moet uiteraard niet twijfelen aan het feit dat: hij/zij erin gelooft dat Jezus Christus zijn Heer en Heiland is, dat God Almachtig is, groter dan elke ziekte, en dat God ook vandaag de dag nog geneest. Bovendien moet men weten dat God “Ieder die gelooft” deze opdracht geeft en dat “deze tekenen de gelovigen zullen volgen.

13) Wat zijn de belangrijkste elementen van het genezingsproces ?

Antw: Voor genezing zijn in elk geval drie ingrediënten nodig :

1) Een volger ( discipel ) van Jezus Christus die gelooft wat er in de Bijbel staat.

2) Een persoon om voor te bidden ( zie Antw. Op vraag 8 )

3) ACTIE ! En soms betekent dat meermaals bidden wanneer men de kans krijgt. Nooit ongevraagd en nooit zonder uit te leggen waarom en hoe, vooraf of achteraf. Leg nooit ongevraagd uw hand op een lichaam van iemand anders. Vraag altijd toestemming ! Of vraag gewoon de rechterhand.

Maak er geen circus van en neem altijd volle verantwoordelijkheid. Leg nooit de verantwoordelijkheid bij de ander neer. Vertrouw op God ! U kunt sowieso niets zonder Hem.

VRAGEN DIE “ONGELOVIGEN” of twijfelaars vaak stellen.

Waarom geneest God geen geamputeerden ?

Veel “ongelovigen” vragen i.v.m. genezing door handoplegging in naam van Jezus Christus ( zie o.a.Mattheüs 10, Marcus 16:17, Johannes 14:12 ) ; kortom, genezing door God d.m.v. geloof in Hem het volgende: waarom geneest God nooit geamputeerden door hen een nieuw been of arm o.i.d. te geven ?De omschrijving die de Bijbel van geloof geeft is o.a. deze;

( Hebreeën 11:1 ) “Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien.”Waar geloof, in welke belofte van God dan ook, is in feite het bewijs. Het is het geloof dat het bewijs vormt. Het betekent te kunnen negeren wat je ziet, en te zien wat is beloofd door God. Hem geloven en op Hem vertrouwen, op Hem wachten, en verwachten dat Hij zijn belofte houdt.

Maar de meeste mensen vertrouwen meer op doktoren en ziekenhuizen dan op God. Ze dichten God minder autoriteit toe, zo lijkt het. Terwijl zeer veel mensen sterven terwijl ze nog onder behandeling van een specialist zijn of in een ziekenhuis. Waaruit blijkt dat niet iedereen genezen kan door doktersbehandeling. Moeten we dat doktoren kwalijk nemen ? Nee, ze doen hun uiterste best. Evenals het verplegend personeel en iedere betrokkene. Even terug naar de geamputeerde ledematen en de vraag waarom ze niet aangroeien. ( )

Het zou met een gedocumenteerd ( foto’s, video, beëdigde getuigenverklaringen van medici, röntgenfoto’s etc. ) geval van totaal herstel van een geamputeerd lichaamsdeel misschien ook wel weer te gemakkelijk zijn om in God te geloven. Hoeveel heeft geloof dan nog met "geloven" te maken ? Het is immers door alle bewijsmiddelen een “feit” geworden ? Bewijs is de bevrediging van de roep van het Ego om die bewijzen.

De Farizeeën vroegen ook om een "teken", Jezus Christus heeft niet aan die eis voldaan voor hun ogen. Hij legt ook uit waarom. "Een boos en overspelig geslacht vraagt om een teken, en het zal geen teken ontvangen ( anders ) dan het teken van Jona. En Hij verliet hen."

Met het teken van Jona bedoelde Jezus Christus dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan btw, zoals Jona drie dagen in de buik van een vis had doorgebracht en daarna werd uitgespuugd. Ze kregen dus wel een teken, maar pas nadat de profetieën in vervulling waren gegaan. Wanneer Jezus Christus aan de verantwoordelijke en machtigen van die tijd overtuigend had aangetoond ( dat heeft Hij wel, maar ze vreesden voor het verlies van hun macht ) dat Hij de Messias was dan hadden ze Hem nooit gekruisigd. En dan was de Schrift niet in vervulling gegaan. Ze wisten drommels goed wie Hij was. Zelfs Pontius Pilatus herkende in Jezus Christus Zijn Goddelijke afkomst.

Zou een geamputeerd been dat weer volledig aangroeit u overtuigen ?

Of zou u het afdoen als een geweldige truc ? Of hekserij ? Ongetwijfeld zouden er nog steeds mensen zijn die niet in God gaan geloven. Bewijs is dus ook iets wat als bewijs moet worden aanvaard. Alleen, door het bewijs is dan het begrip geloven ( vertrouwen ) onzinnig geworden, nietwaar ? Jezus Christus zei tegen Thomas ( die alleen wilde geloven dat Hij was opgestaan als hij Hem kon zien en voelen ) "Zaliger nog zijn zij die niet gezien hebben en toch hebben geloofd."

Verhoord God gebeden ?

Jazeker, vraag gelovigen ernaar en u zult getuigenissen horen. Al zullen niet-gelovigen zaken veelal afdoen als toeval. Of onverklaarbaar.

Verhoord God ALLE gebeden ?

Nee, zeker niet ! En dat is maar goed ook in sommige gevallen. Maar soms is dat niet erg acceptabel of logisch in de ogen van mensen. Het is een gevoelig onderwerp en er mag niet lichtvaardig mee worden omgegaan. Omdat veel mensen er mee worstelen, dergelijke geloofsvragen.

Waar het op aan komt is vertrouwen en geduld. Geloof en volharding. Zou God ons een plezier doen door Stante Pede, meteen, onze gebeden te verhoren ? Wat als we niet goed hebben nagedacht over wat of hoe we bidden om iets ? Wat als we niet helemaal goed hebben bekeken wat de gevolgen van gebedsverhoring op de korte of lange termijn zouden zijn ?

Hebr. 10:38…en Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven.

2 Cor 5:7…want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.

God weet wat goed voor ons is, ook al past ons dat niet altijd en al zien we het soms als straf wat God

“laat” gebeuren. Maar denk aan ;

Hebr. 12:11; “Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde maar smart te brengen, doch

later brengt zij hun, die er door geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.”

 Waarom sterven er zoveel kinderen van de honger ?

Ook een populaire vraag van mensen die jou als Christen in de hoek willen zetten. Of gewoon een

vraag van iemand die aan God twijfelt omdat de vraag legitiem is.

De wereld is een plek die gebroken en verdorven is. Satan is de Heer van de wereld. Er is genoeg voedsel voor iedereen, er zijn genoeg medicijnen om kindersterfte drastisch terug te dringen of zelfs zo goed als compleet te voorkomen. Door de hebzucht van de mens en de ongelijke verdeling van welvaart is de situatie zoals die is. God kan het oplossen in een oogwenk. Alleen; binnen een paar jaar zou de situatie net zo erg of nog erger zijn. Waarom ? De aard van de mens moet veranderen voordat er daadwerkelijk iets aan het probleem gebeurt. Een complete transformatie is nodig voor een betere wereld. Dit is van geen mens te verwachten zonder Goddelijke interventie. Maar God geeft alle mensen de kans om te veranderen. Wat vind je belangrijker ? En welke God ga je dienen ?

De God van de Bijbel of een afgod van de wereld ? Geld, Status, Materieel bezit, Macht….er zijn aardse goden zat. Er is maar één ware God;” die al uw ongerechtigheden vergeeft, Die al uw krankheden geneest.” Is God verantwoordelijk voor de situatie in de wereld ? Nee, de mens zou er zeker iets aan kunnen doen. En is dat volgens de Bijbelse wet over de naastenliefde ook voorgeschreven. Maar de machtigen der aarde hebben andere zaken aan het hoofd. Liefdadigheid is iets dat wordt overgelaten aan een paar groeperingen en mensen. En de machthebbers en hun volgelingen zorgen er dan wel voor dat die liefdadigheid nodig blijft. Schandalig is het eigenlijk. Maar er komt een andere tijd. Zodra de Zoon des mensen, onze Koning Jezus Christus, terugkeert, dan zullen de balansen worden opgemaakt. Dan zal gerechtigheid komen en dan zullen de zaken rechtgetrokken worden.

Dat ik dit heb geschreven voor u en voor mij noopt mij ook tot het herhalen van een uitspraak van

Paulus.

In Philippenzen 3 : 12 Zegt Paulus het zo : “Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of

reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus

Jezus gegrepen ben, Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding

doe ik: vergetende hetgeen achter mijn ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik

naar het doel om den prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.”

Sommige mensen vragen wanneer we dan zieken de handen moeten opleggen en wanneer we het Koninkrijk moeten verkondigen. Bij elke gelegenheid die zich voordoet. Elk moment dat zich aandient door Gods voorzienigheid. In Prediker staat waarom we steeds zaadjes van het evangelie moeten zaaien. Lees Prediker 11:4-7 maar eens.

“Wie steeds op de wind let, komt niet aan zaaien toe, wie

altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet, je kent

het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden van God niet, die alles maakt.

Zaai van de morgen tot de avond en laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of

de andere keer, of elke keer ontkiemen zal.”

Wij zaaien en wij of anderen geven water, God zorgt voor wasdom. ( 1 Cor. 3:7 )

Wanneer het geloof niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen, dood.

( Jacobus 2: 17 )

Gods zegen aan u allen.

Mr.Wordbeliever

Wat verwacht God van ons ?

Posted on 27/11/2012 at 01:46

“Bij welke kerk ( of gemeente ) hoor jij ? “

Ook wel: van welke kerk ben jij dan ?

Dat is een vraag die men u wellicht al eens heeft gesteld. Ook ik ben regelmatig met die vraag

geconfronteerd. Vreemde vraag ? Nee, niet in een wereld met zoveel verschillende stromen in het

Christendom. Maar ziet God ons als Hervormd, Gereformeerd, Rooms Katholiek, Baptist,

Pinkstergemeentelid , Protestant of noemt u maar op ?

 

Waar horen wij bij ?

 

Van welke gemeente zijn wij, ongeacht de naam van de stroming ?

Als het goed is zijn we van de gemeente van Jezus Christus en vormen, samen met alle

andere christenen Zijn gemeente. Met de opdracht, die Jezus aan Zijn discipelen geeft in de Bijbel,

om te wandelen als Hem. Daarover heb ik een overdenking geschreven. Niet zelf bedacht. De kern

van alles wat ik schrijf kunt u in de Bijbel terugvinden. Dat is de Bron. Diverse mensen uit mijn

verleden, ( recent een man als Dan Mohler, en o.a. Joyce Meyer, Pete Cabrera jr., Todd White

mensen die alles vanuit de Bijbel ( willen ) doen en aan de Bijbel toetsen ) en mijn heden hebben,

direct of indirect een bijdrage geleverd. En niet in de laatste plaats diverse dominees. Tijdens het

naar hun beleving van het geloof luisteren werd ik geraakt door de Heilige Geest.

Maar het meeste en belangrijkste schrijf ik toe aan Jezus Christus.

 

Ik spreek het gebed uit dat u mijn bedoelingen begrijpt: Aan God alle eer en dank voor Zijn Genade

en Liefde. Af en toe gebruik ik de “ik-vorm”, dan weer spreek ik van “wij”. Wat voor mij geldt, geldt ook

voor u. Wat voor u geldt, geldt ook voor mij.

 

Al ben ik volgens de kerkregels nergens

volwaardig gemeentelid, ik voel mij volledig volwaardig voor God, door Jezus Christus’ volbrachte

werk. Dat is geen sneer naar wie dan ook. Ik ben er voor mijn identiteit in Hem totaal niet mee bezig

om voor een kerk of andere mensen “volwaardig” te zijn. Ik weet dat ik voor de Vader al volwaardig

was vóór mijn geboorte. En in die wetenschap beleef ik elke dag die me wordt gegeven.

Dit wordt geen klaaglied, want ik heb alleen maar goed nieuws. Alles wat u gaat lezen is Gods idee !

Ik heb het niet bedacht, het is Zijn Plan. Hij heeft bedacht dat ik gerechtvaardigd ben, en dat u

gerechtvaardigd bent, geaccepteerd in de Hemel. Het heeft lang geduurd voordat ik over mezelf

heen was zodat Hij dit eens, zo goed als ongehinderd door mijzelf, kon duidelijk maken door middel

van Zijn Zoon en Heilige Geest, en verder gaan met hoe Hij mij ziet.

 

ZONDAARS ?

Jezus Christus zegt: “dit is het leven als Christen, God liefhebben met heel je hart, heel je ziel en heel

je verstand en je naaste medemens als jezelf.” Deze twee geboden zijn aan elkaar gelijk, dat hebben

we allemaal als basis.

Wanneer je jezelf niet door Gods ogen ziet, en een niet al te hoge dunk van jezelf hebt, of juist een

veel te hoge, hoe wil je dan je naaste mens liefhebben ?

Waarom denken wij dat het Evangelie er over gaat dat wij zondaars zijn van onze geboorte tot onze

laatste adem ? Jezus Christus is een vreselijke lijdensweg gegaan en de dood aan het kruis gestorven,

om onze zonden en die van de hele wereld door zijn Bloed weg te wassen. Waarvoor ? Zodat wij nog

steeds zondaars blijven en zullen zijn ? Is dat waar ? Kom op mensen !

Indien dit zo aan u is verteld en u bent daar nog steeds van overtuigd ( we zijn allen zondaars en

zullen altijd zondaars blijven ) dan raad ik u aan om b.v. 1 Johannes 1:5-10 te lezen: en aansluitend 1

Johannes 2:2 ; Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die

der gehele wereld.” En b.v. Romeinen 6: 14 ; “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij

voeren, want gij zijt niet onder de wet ( o.a. die als beschreven in Leviticus ) , maar onder de

genade.” Vers 22; “Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in den dienst van God gekomen, hebt gij

tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.”

In Gods ogen zijn wij schoon ! Hij heeft de zonden weggenomen voor iets dat onder die zonde zat,

waard om het te herstellen, om het goed te maken, recht te zetten, te rechtvaardigen, schoon te

wassen: U, jou en mij ! God vindt ons dat offer waard ! En dat kunnen we alleen zien als we begrijpen

hoe God ons ziet. Met Hem op één lijn komen. Als Hij ons die waarde toekent, dan mogen wij Hem

geloven. Sterker nog; dan kunnen wij, Christenen, niet anders dan Hem geloven. Omdat we Hem

anders verloochenen.

 

Het Evangelie is gebouwd rondom het feit dat God ons gerechtvaardigd heeft.

En niet rondom de vraag of het feit dat wij het moment hebben gemist. Begrijpt u ?Er is een hoge prijs voor ons betaald.

Zou u € 50.000,= betalen voor een auto die maar € 10.000,= cataloguswaarde heeft ? Natuurlijk niet !

God betaalde met het Bloed van Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, en kocht ons vrij, klaar voor

het eeuwige leven in overvloed. God houdt zoveel van mensen dat Hij dat enorme offer bracht. Alle

schulden van de hele wereld zijn betaald ! Waarom ?

Omdat God vindt dat wij dat waard zijn. Want Hij kent onze werkelijke waarde. We zijn geschapen

naar Zijn evenbeeld, weet u nog ?

We praten altijd over zonden en schuld en schaamte. En onze neiging tot zondigen, dat we kunnen

zondigen en zullen zondigen. We leunen op Zijn Genade en proberen een “Christelijk leven te

leiden”. Zo goed mogelijk zijn, zo goed mogelijk doen, ons een beetje beter te gedragen nu God in

ons leven bekend is, gaan naar de kerk en doen goede christelijke dingen. En we zien niet wie we

werkelijk zijn. En vaak zien andere mensen ( christenen of niet ) ook niet wie we werkelijk zijn. Want

wie kan in ons dagelijkse leven aan ons zien dat we Christenen zijn ? Maar het is Gods plan dat wij

Hem ( Zijn licht ) uitstralen in de wereld en dat wij leven zoals Hij het heeft bedoeld.Opnieuw geboren worden.

Jezus zegt in Johannes 10:10 : “De dief komt alleen om te stelen en te slachten en te verdelgen: Ik

ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed.”

 

Als we vrij van onszelf en de leugens van de duivel zijn dan kan Jezus Christus in ons wonen.

Vrij van ons zonden-bewustzijn en blij dat we leven.

Zondigen wij nooit ? Ja, natuurlijk, ik zowel als u. Maar vragen wij vergeving voor onze struikeling dan

ontvangen wij die. Alles is betaald ! Daar is Christus voor gestorven. Wat een GENADE !

Daar kunnen wij ons menselijke brein niet omheen krijgen. Het is zó groot, die GENADE. En wat

moeten wij doen om die te ontvangen ? Slechts 1 ding om te beginnen: In Hem geloven en Hem

liefhebben.

 

Het Grote Gebod.

Met daarin verstrengeld het liefdesgebod naar onze naasten. “ Wat een deal ” !

Is dat moeilijk ? Zolang we alles zelf proberen te doen wel ! Zodra we onszelf overgeven aan Hem, in

handen van Jezus, dan draagt Hij je. De clou is dat we ons moeten durven laten dragen wanneer we

zelf het wandelen met Hem, als Hem, te moeilijk vinden. Ons “oude zelf” moet sterven om Jezus

Christus in ons te kunnen laten wonen. We worden opnieuw geboren in Hem, met Hem in ons. En

dan kunnen we leven uit Hem en door Hem. Allemaal blabla ? Nee. We zijn naar Zijn evenbeeld

geschapen. Met Hem in ons zijn we terug zoals we officieel bedoeld waren. Jezus leeft in mij ! En Hij

vindt dat geweldig ! En ik geloof het eindelijk !

Ik kijk niet meer in de spiegel, balend van wat ik zie. En ik zit niet meer vast aan wie ik was en wat ik

allemaal verkeerd deed en al dat “slechte”. ( en ik wil daar niet weer naar terug, want het was echt

bar en boos. Niet een beetje ! ) Wie ik nu ben dank ik aan Hem en wat Hij gedaan heeft voor mij, aan

mij en via mij. Ik ben een kind van God ! U bent een kind van God ! En omdat ik een jongentje ben,

ben ik Zijn zoon. En elk meisje is Zijn dochter ! Heerlijk ! Om een kind van God te zijn.

 

Is dat Godslastering ? Nee mensen, God heeft het zelf zo bedacht. Staat in de Bijbel. Onze Vader.

Als we los komen van ons zelf en Hem vooropstellen dan kunnen we voor Hem en onze medemens

gaan leven. Voor Hem en door Hem. God en onze naaste liefhebben. Wanneer we los van ons zelf

zijn, vrij van onszelf, dan zijn we vrij van anderen en dan is de weg vrij om ze lief te hebben. Zo lang

we niet los van onszelf zijn ( lees: ons Ego niet aan de kant kunnen zetten ) kunnen anderen ons

maken en breken; en dan is onze hele wereld afhankelijk van wat andere mensen doen of laten. Dan

zijn mensen onze pottenbakkers, in plaats van God, Jezus Christus en de Heilige Geest. De levende

God is onze pottenbakker ! Als ik van mensen afhankelijk ben dan heb ik ze nodig in plaats van dat ik

ze liefheb. Begrijpt u ?Kinderen van God. Zonen en dochters !

 

Veel mensen zijn niet veel méér dan hun directe omgeving, hun kleine wereldje.

Ook al ga je je hele leven naar de kerk, dan nog kun je in zo’n kleine wereld leven. Afhankelijk van

andere mensen en wat ze wel, of niet, voor je hebben gedaan. Of wat ze je hebben “aangedaan”.

Maar we moeten een levend bewijs worden van wat Hij heeft volbracht. Wij zijn het bloed van

Christus waard in de ogen van God. Tijd om dat waar te maken. Dat is niet arrogant, dat zegt God in

de Bijbel. U brengt me daar niet vanaf, het is Gods plan. Dat wij wandelen zoals Hem. Dan kunnen

onze prioriteiten toch nooit meer in de verkeerde volgorde staan ? Onze identiteit staat vast. Nu zijn

we vrij om iedereen lief te hebben. En niemand is ons iets schuldig. Geen mens kan mijn hart meer

breken of mijn dag bederven. Ieder kan er iets aan toevoegen door mij aan te moedigen of mij te

bemoedigen. Maar dit vuur kan niet meer door een mens gedoofd worden. Waarom zou ik een mens

het recht geven om mij te maken of te breken als ik geroepen ben door God om hem of haar lief te

hebben ? Waarom zouden we zo’n last op mensen leggen ? Dat ze ons lief moeten hebben om ons

blij te houden ? Als mens zullen we daarin blijven falen, zonder twijfel. Maar als kind van God,

wandelend met Hem en in Hem kunnen we niet falen. God faalt nooit. En als we struikelen ( wat

altijd genoemd wordt; zondigen ) vergeeft Hij ons wanneer we daarom vragen. Als een echte Vader:

“het is je vergeven mijn kind, niet meer doen.” En Hij blijft van je houden. U hoeft niet terug naar uw

“zonden-bewustzijn”. God weet dat we kunnen en zullen struikelen, maar vergeving is Zijn Genade.

Zolang we zuivere en oprechte volgers van Jezus zijn. Het is zelfs zo; wanneer wij vol, echt totaal vol,

van Hem zijn, dan kunnen wij niet meer zondigen zonder van tevoren te weten dat we willen gaan

zondigen.( En als onze liefde voor God dan zo groot is als die moet zijn, dan keren wij ons van die

zonde af. Tenzij ons “oude zelf” nog teveel aanwezig is. )

 

DE LIEFDE.

Maak het weer goed met die ander ! Vergeef elkaar ! Mensen zijn niet ons referentiekader, God is

ons referentiekader ! We zijn geroepen om onze naaste medemens lief te hebben.

Het is zo: U en ik zijn geschapen naar Gods evenbeeld en God is…..LIEFDE ! Onze bestemmings-en

scheppingswaarde is….LIEFDE ! Vanaf de eerste zonde is de mens compleet egoïstisch, zelfbewust,

zelfzuchtig, eigengereid, zelfbehoudend, zelfverdedigend, zelfrechtvaardigend en eigenwijs

geworden. En Jezus zei: “wie bij Mij komt, laat hem eerst zichzelf ontkennen.” Het probleem is

zelfzucht. Uw zelf, mijn zelf. Ik zei vaak, tot niet zo lang geleden, : Ik wil mijn leven aan Jezus geven,

maar ik wil mijn persoonlijkheid wel intact houden.” HAHAHAHA. Ik kan er nu smakelijk om lachen.

Waar het “zelf” in de weg zit, kan Jezus niet zijn.

 

Wees geen christen voor uw zelfbehoud, voor u zelf. Wees een Christen voor het Koninkrijk van God

en voor andere mensen. Wie heeft er nog nooit gebeden om in de Hemel te komen ?

We moeten bidden voor het op één lijn komen met God. Hem leren kennen. De Hemel kwam in mij.

Ik heb mijn oude mens afgelegd en een nieuwe natuur is de nieuwe mens in mij. Opnieuw geboren.

Jezus leeft in mij. En Hij vindt het geweldig! Bidt om Hem in u te laten wonen. Wees bereid om uw

oude “ik” op te geven en een nieuw mens te worden. In Hem, Hij in u en u in Hem. Zodat Zijn

Koninkrijk kan komen en Zijn Wil ook op aarde geschiedt, zowel als in de Hemel. Vanaf het moment

dat wij Zijn Koninkrijk, Zijn licht, hier werkelijk laten schijnen op aarde; dan hoeven wij ons om een

plaats in de Hemel geen zorgen te maken. Jezus heeft voor u en mij een plaats bereid bij de Vader. Ik

ben niet langer Christen om in de Hemel te komen, ik ben een Christen om de Hemel in mij te laten

komen. Zodat ik liefdevol zal zijn. En de natuur en het karakter van God aan kan trekken, aan mezelf

voorbij te gaan, mijn kruis op te nemen en het levende beeld van Gods liefde en Genade te volgen:

zijn Naam is Jezus. Hij is Koning, Hij is de Zoon van de levende God, Hij is Heer !

Hij vraagt niets van mij wat Hij al voor mij gedaan heeft. God zit niet achter een bureau te delegeren.

Hij kwam op aarde, uit de baarmoeder van een vrouw, wandelde op deze aarde in mensengedaante

en slaagde voor elke test waarvoor wij gezakt zijn. En werd het perfecte offer en stierf een

marteldood aan het kruis en daarmee betaalde Hij alles voor ons. Daarom zijn wij VRIJ ! Als we dat

goed begrijpen dan komt er een golf van dankbaarheid over ons heen. Dan wordt duidelijk welke eer

en Genade God ons doet. Jezus is Koning !

 

Een ernstige zaak.

Dit is geen spel. Het is ernst. God heeft heilig bloed vergoten voor ons allemaal. We hebben de keus :

of we blijven hangen in frustratie, boosheid, intellect, verwachtingen, wetenschap, redeneringen,

eigendunk en hebzucht ( wat allemaal gevolgen zijn van de zondeval; ze zijn niet normaal. Voor die

eigenschappen zijn we niet geschapen. We zijn gemaakt voor liefde ) of we geven ons leven aan God

en vertrouwen op Hem. Iedereen die met onbaatzuchtige, ware, liefde wordt behandeld die wordt er

door geraakt en ontroerd. Geroerd. Omdat diep in ons, onder alle leugens en rommel van de wereld,

onze Hemelse oorsprong ligt. Onze Bron. Gods LIEFDE. Daarom zegt de Bijbel dat we al die kwade

dingen moeten afleggen en ze vervangen door goede dingen, goede eigenschappen. Colossenzen 3:

“leg af ( doodt ) hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerten en hebzucht, toorn, heftigheid,

kwaadaardigheid, laster en leugens en vuile taal.” “Doet dan aan, innerlijke ontferming, goedheid,

nederigheid, zachtmoedigheid en geduld, verdraagt en vergeeft elkander en doet bij dit alles de

liefde aan.”

Ik hoorde laatst een christen tegen me zeggen: “Ja, hallo, we blijven wel mensen. We zijn geen

heiligen.” Ik vraag u dit; is dat een excuus om te zondigen ? We zijn geheiligd door het bloed van

Christus. Laat het niet voor niets zijn dat Hij voor ons onvoorstelbaar heeft geleden. Heeft Jezus

gezegd: “zondig maar, u bent slechts een mens “? Jaloezie, egoïsme en zelfrechtvaardiging zijn niet

normaal. Alles wordt pas normaal in deze wereld als we gaan leven in Hem en uit Hem. Johannes 17:

22 zegt : “En de heerlijkheid die Gij Mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk

Wij één zijn, Ik in hen en Gij in Mij.” Begrijpen we dat ?

 

Begrijpen we dat echt ?

God is in Jezus en als wij Hem vragen is Jezus Christus in ons allemaal ! En dus ook de Heerlijkheid die

God aan Jezus Christus gaf ! Alles is in ons, gegeven in Één ! Dat is iets om blij van te worden en te

blijven en om enorm dankbaar voor te zijn en te blijven. Is het dan veel gevraagd om te wandelen

met Hem, in Hem en als Hem ? 1 Johannes 2:6 “Wie zegt dat hij in Hem blijft behoort ook zelf zo te

wandelen als Hij gewandeld heeft.” En denk nu niet dat u dat niet kunt “omdat u slechts een mens

bent”. God heeft alles zo gestuurd dat u dat wél kunt. Voorwaarde is dat we onszelf ontkennen.

Luisteren naar de Heilige Geest.” Wat zou Jezus doen ?”, is daarbij een goede ijkvraag. De Bijbel de

enige juiste leidraad.

 

Afgedwaald volk.

Toen Jezus kwam herkende Zijn eigen volk Hem niet. Ze waren al te ver afgedwaald, ook toen al.

Jezus moest ze in alles corrigeren en terechtzetten. Hij deed dat uit Liefde. “U denkt of zegt of hebt

gehoord als volgt, maar Voorwaar, Voorwaar Ik zeg u….” Kijk eens hoe vaak Jezus zoiets zegt tegen

de mensen. Farizeeërs, schriftgeleerden , Zijn discipelen, iedereen die het horen wilde of juist niet

horen wilde. Waarom was en is dat nodig ? Omdat de Waarheid zo enorm verdraaid was en is. Wij

zijn in de wereld verder van de Waarheid dan ooit te voren. We vertrouwen op wetenschap,

techniek, kennis van dit, kennis van dat, schijnzekerheden als vast werk, pharmacie, vaccins etc.

Vooruitgang noemen we dat. We zoeken de waarheid in kranten, op televisie, op het internet. Terwijl

de Waarheid in Gods Woord, de Bijbel, te vinden is. De rest is leugen en schijnwaarheid.

Schijnzekerheid ook, rondom een kleine kern van waarheid wellicht.

Jezus is de Waarheid. En Hij is op aarde gekomen en heeft ons daarmee bevrijd. Waarom is de

wereld er dan zo aan toe als ze is ? Waarom zijn mensen er dan zo aan toe als ze zijn ? Zelfs in de

kerken ! Het antwoord is even simpel als schokkend !De opdracht van Jezus aan Zijn discipelen.

Het antwoord op de vraag die net gesteld werd is :

Omdat we niet doen wat Jezus ons heeft opgedragen ! Althans, niet genoeg mensen doen dat.

En het wordt tijd dat we de leugens achterwege laten en niet meer in de vallen van de Duivel

trappen. Anderen de schuld geven, liegen, onszelf rechtvaardigen. Het begon al bij Adam. “De vrouw

die U me gaf heeft mij er toe gebracht.

Zonder haar had ik het waarschijnlijk nooit gedaan.” Kom op ! Zo leven we ons hele leven ? “Zij zei

zus, en die zei zo” “Als je in mijn schoenen stond dan piepte je wel anders” “Waarom moet mij dit

allemaal overkomen ?” “Als God mijn gebeden eens verhoorde zou ik echt gelukkig zijn.”

 

Jezus Christus is gekomen en heeft alles volbracht. En de meesten van ons hebben de Boodschap

gemist ? Bidden we en leven we een “christelijk” leven voor een plekje in de Hemel ? Dat is niet

“christelijk”. Dat is “christ-lelijk”. We moeten van binnenuit worden veranderd. En dat kan alleen God

bewerkstelligen. Daarvoor moeten we opnieuw geboren worden, Hem in ons binnenvragen. Het

oude is dan weg en alles is nieuw. Nu. Nieuw. Alles ! Niet alleen straks, wanneer we naar de Vader

gaan. Zijn wil, ook op aarde een Koninkrijk. En niet pas als Jezus wederkeert. We wachten, maar wil

God dat we wachten ? Jezus vertelt het in het hele Nieuwe Testament. En nu de vraag: waarom

luisteren we niet naar Hem. Waarom doen we niet wat Hij van ons vraagt? Sterker nog; ons

opdraagt.

Een hele normale opmerking zou toch zijn dat Hij er recht op heeft ? Hij is voor onze zaligheid

gemarteld, gegeseld en een gruwelijke dood gestorven aan het kruis op Golgotha. God heeft ons lief.

Dat geloven we ! Geloven we dan ook dat Hij het meent wanneer Hij van ons iets verwacht ? We

plukken de zoete vruchten van Zijn Offer. Zijn wij bereid om te doen wat Hij van ons vraagt ? Ik hoor

dan vaak mensen zeggen: “Ja, de Geest is gewillig, maar het vlees is zwak.” Het wordt tijd afscheid

van het vlees te nemen, vindt u ook niet ? We leven door Christus in de Geest. Niet meer in het vlees.

Maar alleen als we in Hem en uit Hem gaan leven. Met Hem als lichtend voorbeeld.Wat doen wij met de opdracht ?

Doen we het ook ? 1 Johannes 2: 6. Weet u nog ? Wij weten allemaal hoe Hij heeft gewandeld, is het

niet ? Matt.6:25 ; “Weest niet bezorgd, want uw Hemelse Vader weet wat gij allemaal behoeft, maar

zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

Én het Koninkrijk, én wat wij allemaal behoeven !

 

“Maar”, denkt u misschien ; ”ik doe toch mijn best ?"

Ik kom elke Zondag trouw naar de kerk, ik doe vrijwilligerswerk, ik doe dit, ik doe dat…” Dat mag

allemaal waar zijn en dat is heel mooi. Want immers; 1 Petrus3:13 zegt: “En wie zal u kwaad doen als

gij u beijvert voor het goede ? “ Ik zal u vertellen waar ik naar toe wil. Lucas 10: “De oogst is groot,

maar arbeiders zijn er weinig. “ De kerken lopen leeg, worden omgebouwd tot café, of skatebaan.

Waarom ? Omdat we het volgende als grootste probleem niet onderkennen:

De meeste christenen van vandaag de dag spreken vaak alleen met christenen over hun geloof in

Jezus Christus. Binnen de kerkgemeente, of met leden van andere kerkgemeenten. En dan kunnen ze

het ook nog vaak niet eens worden, wie nu op de juiste manier gelooft. “Tsja, we zijn allemaal maar

mensen.” Werkelijk ? Ook al is dat zo, het is geen excuus om niet te wandelen als Jezus Christus !

Onberispelijk zijn, standvastig zijn, zuiver zijn, mensen onderwijzen, elkaar liefhebben en vooral; het

levende bewijs zijn van Gods LIEFDE voor de mensheid. Een mens kan dat niet zonder Jezus Christus

aan te nemen als zijn verlosser. En niet zonder totale overgave aan Hem. Wie durft dat ? Wie durft te

gaan leven uit Zijn Genade en totaal op God te vertrouwen ? Zodra u het durft, en zelfs tijdens welke

storm dan ook, zult u merken dat God trouw Zijn woord houdt. Dat Jezus “aan boord” is. Altijd.

 

Jezus genas zieken en droeg eerst zijn 12 apostelen op om, met door Hem gegeven autoriteit, zieken

te genezen, duivelen uit te drijven en het Koninkrijk te verkondigen. ( Matth. 10:1 ) “En Hij riep zijn

twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle

ziekte en alle kwaal te genezen. “ Hij gebood het hun zelfs. ( Matth. 10:7 ) “Gaat heen en predikt en

zegt; Het Koninkrijk der Hemelen is nabij u gekomen. Geneest de zieken, wekt doden op, reinigt

melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij ontvangen, geeft het om niet.” Op een later

moment zendt Jezus meer mensen uit. ( Lucas 10:1-20 ) Let wel: daar draait Jezus de opdracht om :

“geneest de zieken en zegt hen, het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen. “ Let wel: Jezus draait hier

de opdracht om ! En omdat de Heer een grote oogst wil ( Hij wil dat niemand verloren gaat ! ) geeft

Hij zijn discipelen die opdracht. De volgers van Jezus zijn discipelen van Hem. Waar of niet waar ?

Worden wij niet geacht discipelen van Hem te zijn ? Zeker ! Johannes 13:34-35; “Een nieuw gebod

geef Ik u, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan

zullen allen weten dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.” In Johannes

14:11-14 verduidelijkt Jezus het verder; “Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is, of

anders geloof om de werken zelf.” En verder;” Voorwaar, Voorwaar Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de

werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot den Vader; en wat gij ook

vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij

iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen.”

 

Dat is een geweldige belofte ! Waarom geloven wij dit niet ?

God liegt nooit, Jezus is Waarheid !

Waarom genezen wij geen zieken in Zijn naam ? 1 Cor.4:20 : “Want het Koninkrijk Gods bestaat niet

in woorden, maar in kracht.” Hoe kunnen we, als discipelen van Jezus, die kracht meer openbaar

maken dan door te doen wat Hij ons opdraagt ? Waar spreekt meer Liefde uit: een zieke te vertellen

van het Evangelie of een zieke genezen in Naam van Jezus Christus ? En Hem dan het Evangelie

verkondigen. ( Let op ! verkondigen is nog geen bekeren ! Dat moet degene die genezing ontvangt

wel zelf willen ) Zal iemand die Jezus niet kent gemakkelijker tot Christus komen als hij Gods Liefde in

u ziet of als hij alleen maar woorden hoort ?

]

Blijft het “ikke-ikke”, of wordt het “God en onze naasten, en dan wij.”?

Hoewel we weten dat we gerechtvaardigd en gered zijn, zijn we niet bereid om openlijk de kracht

van God te tonen en het Koninkrijk te verkondigen ? Het goede nieuws van het Evangelie geldt niet

alleen ons. Zo van “Ik ben gered, de rest redt zich maar.” En hoe vaak horen we onszelf zeggen :’Ik

dacht dat God mijn gebeden zou verhoren en ik dacht dat ik gezegend zou worden” enzovoort enz.

Zolang het over onszelf gaat is er geen Evangelie ! Wij “denken” en “voelen” en redeneren. Daar

moeten we mee ophouden. Niet ons gevoel, niet onze gedachten, niet ons intellect ; geen van deze

mogen ons referentiekader zijn. Gods Woord, de Bijbel, en het leven en wandelen van Jezus en diens

opdrachten aan ons. Dàt moet ons referentiekader zijn.

Zijn we bang dat God Zijn belofte niet nakomt ? Of zijn we bang wat mensen wel of niet van ons gaan

zeggen of denken ? God is ons referentiekader, mensen zijn dat niet. Jezus is God in

mensengedaante, neergedaald uit de Hemel. En Hij gebiedt ons Hem te volgen en te doen wat Hij

ons heeft opgedragen. Er is geen enkel excuus om niet naar Hem te luisteren en niet te doen wat Hij

vraagt. Ons oude “zelf” moet sterven; ziet u nu waarom ? Dan ontvangen wij het leven. “Wie zijn

leven verliest om Mijnentwil, die ontvangt het.” Zodra we weten wie we zijn in Hem kunnen we

zonder schaamte of reserves doen wat Hij van ons verwacht. “Genees de zieken en verkondig het

Koninkrijk.” Liefde mensen. God is LIEFDE. Met hoofdletters.

 

Moeten we mensen bekeren ?

Als een mens aangeeft dat hij/zij zich wil bekeren moeten we zeker

niet weglopen. Maar onze belangrijkste taak is zaaien en water geven. Niet dat wij zo belangrijk zijn.

Onze taak is belangrijk. God brengt de groei. 1 Cor.3:6 “wij planten en begieten, God zorgt voor

wasdom” Wij kunnen mensen niet bekeren, maar wij moeten ze de liefde van God tonen door ze lief

te hebben en ze dat te laten zien. Jacobus 1:22 “en weest daders des Woords en niet alleen

hoorders, dan zoudt gij uzelf misleiden.”

WIE moeten we dan, in Jezus Christus’ naam, genezen ? De zieken, mensen met kwalen, ziektes en

pijn. Niet alleen voor ze bidden, wat goed is uiteraard, maar de opdracht van God uitvoeren. Met de

kracht van Jezus Christus’ naam. De handen op ze leggen en ze in naam van Jezus Christus gezond

verklaren en vrij van hun pijn en kwaal ! “wat u vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen”

En zodra ( en dat is niet zelden meteen ! ) hun pijn verdwijnt en hun kwaal geneest, geven we de eer

aan de Vader. En dan moeten we niet vergeten om te vertellen dat God van hen houdt. En dat ze

daarom genezen zijn. En dat Jezus er altijd voor ze is. En hoe belangrijk dat is. Het Koninkrijk. Dan is

het zaad geplant. God zorgt voor wasdom. Maar u hebt de LIEFDE van God getoond en gehoor

gegeven aan Zijn opdracht. Uit liefde voor hem en uw naaste medemens.En als ze niet genezen ?

U mag er vanuit gaan dat God wil dat iedere zieke geneest. Dat God niet wil dat iemand pijn lijdt. Als

iemand niet geneest ligt dat niet meteen aan degene die genezing nodig heeft. Hoogstens aan het

geloof en het vertrouwen van degene die hem of haar de hand oplegt in naam van Jezus Christus.

Wel zou het kunnen dat er vaker voor iemand gebeden moet worden, of dat er goede gesprekken

met mensen nodig zijn om hun bevrijding mogelijk te maken. Er speelt soms meer dan wij aan de

oppervlakte kunnen weten.

 

Daarnaast: niet wij bepalen of weten wanneer God iemand geneest. Wij weten evenmin waarom

sommige mensen niet genezen. Wanneer mensen, ondanks gebed of handoplegging in Zijn naam,

toch sterven moeten wij niet boos zijn op God. Of diep teleurgesteld in Hem. U weet niet wanneer de

Vader u thuishaalt. En u weet dat de Hemel geen straf is. Vrees niet voor uw geliefden die het leven

op aarde verliezen. Zij zijn geheiligd door uw geloof en God is genadig. Het is in Gods hand. Verbitter

u niet om Zijn beslissing. Zijn wil staat boven die van ons. Al zullen wij hen die ons ontvallen missen,

we mogen ons verblijden in het geloof dat zij die sterven naar de Vader gaan. En oordeel nimmer

over wie dan ook; dat is aan God de Vader. En, zoals gezegd, Hij is onvoorstelbaar genadig.

Dit is feit:

Jezus maakte geen uitzonderingen. Ieder die Hem om genezing vroeg ontving het ! En altijd met het

beoogde resultaat. Zonder aanzien des kwaals, zonder aanzien des persoons. Let wel !: niet u geneest

zieken uit uw kracht, het is de kracht die Jezus Christus door de Heilige Geest geeft. Met de daarbij

horende autoriteit. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk voor God. “alles wat u vraagt in Mijn

naam, ik zal het doen.” Dat is de belofte die Jezus doet in o.a. Johannes 14:12-14. Dus ook ernstige,

levensbedreigende ziektes kan God genezen. Als het geloof van degene die de handen op een zieke

legt maar groot genoeg is. Leg nooit de verantwoording bij de ontvanger ! En vraag u niet af of u wel

waardig bent om dit te doen. “wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere

nog, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde “ zegt Jezus toch ?

 

Nu zullen er mensen zijn die hier schande van spreken,

dit Godslastering vinden en mij hierom verketteren. Het staat in de Bijbel.

Wie mij in de Bijbel één leugen van Jezus Christus kan tonen, die heeft recht van spreken.

Wanneer moeten wij zieken de hand opleggen en genezen in Jezus’ naam ? Telkens wanneer zich

een kans voordoet om iemand in naam van Jezus Christus van een kwaal of een ziekte en pijn af te

helpen. Met respect en vol van Gods liefde die in iedereen potentieel aanwezig is sinds zijn of haar

geboorte. En sinds Jezus aan het kruis stierf maakt het niet uit wie u was of wat u deed voordat u

Christen werd. Want Jezus heeft het Volbracht. En het gaat niet nog eens gebeuren. Lees in verband

met “wanneer” Prediker 11:4-7 maar eens. “Wie steeds op de wind let, komt niet aan zaaien toe, wie

altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet, je kent

het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden van God niet, die alles maakt.

Zaai van de morgen tot de avond en laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of

de andere keer, of elke keer ontkiemen zal.”

 

Zal iedereen zich tot God bekeren ? Dat weet God alleen. Dat weten wij mensen niet. Maar de kans

moet iedereen krijgen. Mensen, ga niet alleen naar de kerk, WEES Gods kerk. !ALLE NAASTEN….

Ontvang de LIEFDE van God, houdt van God om die ontvangen Liefde en genade en wordt Liefde van

God. Houdt van uw naaste medemens ( d.i. iedereen, niet alleen uw buren en familie ! ) zoals God

van u houdt. God houdt dus ook van die man met tattoeages en piercings, ook van die vrouw in het

zwart, met beschilderd gezicht en zwarte haren, ook van die zwerver in zijn oude kloffie, ook van die

asielzoeker, van die Chinees en die Duitser, van die gevangene en van de bewaker, van de verpleger

en de chirurg, van de tandarts die jouw zoveel pijn deed en ook van die vent op je werk die zo lelijk

deed deze week. Van iedereen. Nu wij !

 

Ben ik dan zo perfect ? Bent u perfect ? Ooit, nu nog niet, nee, maar wel gerechtvaardigd in Gods

ogen. In Philippenzen 3 : 12 Zegt Paulus het zo : “Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of

reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus

Jezus gegrepen ben, Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding

doe ik: vergetende hetgeen achter mijn ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik

naar het doel om den prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.”

Zal ik nooit meer zondigen ? Zou mooi zijn, is niet waarschijnlijk.

Maar gerechtvaardigd door God, het bloed van Christus. Door Jezus Christus zijn wij kinderen van

God. Ik ben een zoon, en u, en u ook, en de meisjes zijn Zijn dochters. En ieder die zijn leven aan Hem

geeft voelt dat elke dag, meer en meer.

 

Wij moeten dus Liefde tonen aan ieder. Maar niet met als hoofddoel om ze te bekeren. Gewoon

omdat het Gods wil is. Geven wat ons is gegeven. Onvoorwaardelijk en zonder tweede agenda. En

niet bang zijn. Hij is met ons. En voor ons. En als Hij voor ons is, wie kan er tegen ons zijn ? We

moeten allereerst af van het dogma dat “wij mensen dat niet kunnen, omdat wij “maar mensen”

zijn. God heeft ons geschapen naar Zijn evenbeeld, weet u nog ? Is Hij dan “maar God” ? NEE TOCH ?

Met andere woorden: wanneer u vindt dat u Gods Genade niet waard bent, dan gaat u recht tegen

Gods beslissing in. En dat lijkt me niet de bedoeling.NU IS DE TIJD OM TE VERTROUWEN OP GOD !

 

Zijn wij gelijk aan God ? Nee. Maar Hij wil in ons leven, als we Hem binnenlaten en op Hem

vertrouwen. Dat is toch geweldig ? Een reden om de hele dag rond te dansen en te zingen ! Wat voor

mensen onmogelijk is, is mogelijk voor God. Als Hij in ons woont hoeven wij niets te vrezen dan God.

En doen wat Hij van ons vraagt. Het is minder moeilijk dan wij denken. Denken dat het moeilijk is, dat

we er veel voor moeten laten en opgeven, is een hele hardnekkige misleiding van de vijand. Want als

we dat blijven denken heeft de vijand immers ruimte om zijn gif te laten werken ?

Het is een beslissing ! Gewoon de hakken in het zand : “Nu is het tijd.” Wees eerlijk, wat hebben we

er zelf van gebakken in ons leven, jong of oud ? Jezelf overgeven in Zijn handen lijkt misschien een

onmogelijke stap. Maar wie durft vertrouwen gaat heel snel zien dat de vijand loog toen hij ons

influisterde dat we veel moesten opgeven en laten. En dan nog; daar was niets van werkelijke

waarde bij. Dat gaan we zien zodra we Jezus de leiding over ons leven geven. Oh, en het is zo mooi !

Dat wil niet zeggen dat alles zo zal gaan als u nu verwacht of hoopt. Het zal uiteindelijk veel beter

gaan dan u onderweg denkt. Mooier dan u ooit had kunnen of durven dromen. Wanneer u en jij en ik

vertrouwen op Hem, zal Hij dat vertrouwen NOOIT beschamen. Jezus zei dit: “Ik ben met u al de

dagen, tot aan de voleinding der wereld.” En daar kunnen we op vertrouwen. Zonder twijfel !

Laten wij op onze beurt alle dagen dicht bij Hem blijven.

 

Gods zegen en Vrede aan jullie allen.

Schilderij uit 2010.

Posted on 27/11/2012 at 01:44

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer