Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
trekhaak Home | Profile | Archives | Friends
perl routines of stukjes code

# subroutines7/1/2006
subroutines mogen overal in de code voorkomen dus zowel voor als na de aanroep ervan. In onderstaand voorbeeld wordt de routine eerst aangeroepen en later pas staat de code. Aanroepen van een subroutine gebeurt dus door een & ervoor te zetten en maken van een subroutine door een willekeurige routine met accoladehaken af te zetten en de routine een naam te geven "sub xxx {xxx}"

&doiets;

sub doiets {
  #uitvoer subroutine;
}


Soms is het praktisch om variabelen niet globaal te gebruiken maar mee te geven aan de subroutine zoals bijvoorbeeld in het volgende voorbeeld waarbij er dus met $var iets gebeurt in de routine.

$var=1;
&subr;
$var=2;
&subr;
$var=3;
&subr;

Beter zou zijn:

&subr(1);
&subr(2);
&subr(3);

Een loop kan uiteraard ook.

Parameters meegeven aan subroutines is geen probleem, zie het volgende voorbeeld.

sub doiets{
  $tekst=$_[0];
  $getal=$_[1];
}

&doiets("hallo",10);(Posted in perl)
Post Comment

Entry 6 of 27
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer