Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
TROTS : Toekomstgericht, Resultaatgericht, Omgevingsbewust, Transparant en Samenwerken! Duiven, Pro Actief Naar de Toekomst!

Home - Profile - Archives - Friends

Partij voor de Dieren

Posted on 24/11/2006 at 16:14 - 1 Comments - Post Comment - Link

 24.11.2006

 

Een welgemeend goedenmiddag!

 

Hoe zwaar zal het worden een kabinet gaan vormen? Maar ik wil het even over de Partij voor de dieren schrijven.

Het staat boven elke discussie dat een dier een diervriendelijk bestaan dient te hebben, maar een politiek partij oprichten om deze diervriendelijkheid te waarborgen, gaat mijn normaal denken echt te boven.

Wat een onzin en overschatting. Want waar zouden we zijn zonder proefdieren? geen geneesmiddelen? geneesmiddelen die niet werken? Deze proefdieren staan onder strikte controle van de overheid en niet ieder onderzoek kan op welk dan ook willekeurig dier worden uitgevoerd.

Waar zouden we zijn als alles wat van dieren afkomt niet meer getolereerd wordt?

 

Kijk u maar eens rond wat er allemaal van dieren afkomt?

Uw schoenen, uw kleding, uw voedsel...etc.etc.

 

Maar het meest stoor ik me aan de zichzelf diervriendelijk noemende bekende nederlanders...

Stem PVDD... ja.ja... maar wel eieren blijven eten, kaas blijven kopen, melk blijven eten, op leren schoen lopen, een leren tas dragen, op een leren bankstel zitten, een leren jas hebben, soms met echt bont, etc.etc.

 

Of ga ik te ver...

 

Ik wil alleen maar betogen dat deze partij nu in de kamer komt maar wat ze inhoudelijk gaat bijdragen aan de discussies en debatten op maatschappelijk, Sociaal, Economisch e.d. gebied.... dat vraag ik me echt af!

 

Over de PVV van GW..zwijg ik!U weet hoe ik over zulke partijen en mensen denk!

 

Ik wens u een diervriendelijke weekend! maar blijf melk drinken en kaas eten, dat is namelijk... zeer goed voor uw gezondheid!

 

 


Fraai woord "Burgerparticipatie"

Posted on 17/11/2006 at 11:55 - 0 Comments - Post Comment - Link

Een welgemeend goedenmorgen!

 

Verkiezingsbeloftes van het CDA en GL op lokaal niveau.."burger dichter naar de politiek", "de kloof dichten" , een collegeakkoord met vele bijvoeglijke naamwoorden, beloftes.

En de lokale praktijk?

 

De collegedragende partijen en met name GL laten nu een staaltje zien van pluchevastheid.. Hoe is het mogelijk dat de gemaakte beloftes, de gedane uitspraken over burgerparicipatie en communicatie, omwille van politiek besturen, zo verlaten wordt?

 

Als inwoners als vrijwilligers vanaf de basis ( lees; de straat, hun wijk, hun dorp) mee willen denken over wat er in hun leefomgeving afspeelt, wat verbetert dient te worden, wat de toekomst zou kunnen zijn, aan den lijve ondervinden, dat de gebezigde woorden, woorden blijven, dan.... zinkt de moed in alle schoenen!

 

Als het college in onze gemeente en met name de verantwoordelijke wethouder zo denkt en handelt met hun achterban, dan is de lokale democratie dood! dan wordt de participatie monddood gemaakt en zal de burger, de inwoner en de zeer betrokken inwoners, letterlijk en figuurlijk de "pijp aan maarten geven" .

 

Is dat wat dit college beoogt? kijk eens naar het centrumplan; spelregels opgesteld, een presentatie, mooie woorden.... ik wil nog wel zien hoe dit in de praktijk zal worden.

 

Men kan pas oogsten met feiten, met daden!, toch?!

 

Spelregels ook met de wijk- en dorpsraden binnen en met de huidige verordening? Nee, we hebben er nog niet mee kunnen werken of een voorstel tot intrekking ligt al klaar.. een nieuwe opzet met wethouders als voorzitters van een wijkplatform dat voor een dorp overbodig is en voor een wijk te massaal te grootschalig wordt..

 

Wat nu? inspreken op B&S..en dan maar zien wat er verder gaat gebeuren of.... ?

 

 


Last Page :: Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer