Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Uit uw klacht, weblog voor rechtsbescherming en informatie


Weblog voor informatie over rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, algemene vragen over wet en recht, en informatie over wat te doen indien u stappen wilt ondernemen.

Home | Profile | Archives | Friends


Wat u moet weten over: Bezwaarschrift

Posted at 20:34, 30/11/2011

Wanneer u een officiële beslissing krijgt van een instantie, staat daar altijd in dat u bezwaar kunt maken als u het met een beslissing niet eens bent. Zo'n beslissing wordt een beschikking genoemd. Van iedere overheidsinstantie - die wordt ook bestuursorgaan genoemd - waar u mee te maken heeft, kunt u zo'n beschikking krijgen. Denk daarbij aan: zorgtoeslag, het toekennen van een uitkering of een parkeervergunning (ook een parkeerbon is trouwens een beschikking). Dit gebeurt altijd schriftelijk. In de brief staat ook in het kort wat u moet doen als u het met de beschikking niet eens bent. Dat heet bezwaar maken. De wet maakt het de burgers bij het bezwaar maken zo makkelijk mogelijk. Met andere woorden, u hoeft zich niet suf te piekeren over hoe u het bezwaar moet schrijven tot het te laat is. U weet zelf heel goed wat uw bezwaar is, dat kunt u gewoon opschrijven zoals het u te binnen schiet. De instantie is verplicht om uw bezwaar te behandelen en serieus te bekijken. Als het nodig is, zal men u bijvoorbeeld nadere informatie vragen. Vervolgens zal de instantie uw zaak opnieuw bekijken. Dit zal dan een andere ambtenaar doen, bijvoorbeeld de chef van degene die uw aanvraag de eerste keer heeft behandeld. De stappen in het kort Er zijn wel een paar dingen waar u op moet letten, en daarover gaat dit stukje. * Uw bezwaar moet schriftelijk, over de post (in sommige gevallen mag email ook). * Uw naam, adres en administratienummer of burgerservicenummer (en liefst ook telefoonnummer) moeten in de brief staan. * U zegt wat de beschikking inhield (of u geeft in elk geval aan om welke beschikking het gaat) en u geeft een reden voor uw bezwaar. * Denk aan de datum op uw brief en uw handtekening. * En, dit is belangrijk: u moet uw bezwaar op tijd indienen. De wettelijke termijn is altijd zes weken na de datum die boven de beschikking staat. Voorbeeld: tegemoetkoming Wet chronisch zoeken en gehandicapten Dit is een makkie. U hebt als het goed is, niet eens zelf een tegemoetkoming hoeven aanvragen. U stond namelijk al in het systeem als iemand die aan de voorwaarden voldeed. Per 1 november krijgt u een beschikking thuisgestuurd, met de mededeling dat u 306 euro op uw rekening ontvangt! En ja, in de brief - dat is dus een beschikking - staat keurig dat u daar recht op heeft, en waarom. Er volgt nog wat nuttige informatie, en op de achterkant ziet u staan: Bent u het niet eens met deze beschikking? Die kans is niet groot, u krijgt immers geld terug. Maar misschien staat er wel een fout in uw gegevens, of had uw huisarts u verteld dat u meer zou krijgen. Wat u dan moet doen, staat keurig in de brief. * U kunt binnen zes weken na de datum van de beschikking bezwaar maken. Dat staat er niet voor niets: de instantie (hier het CAK, maar het geldt voor alle instanties) mag uw bezwaar daarna namelijk niet meer behandelen. Het heet dan, dat u feitelijk met de beschikking akkoord bent gegaan. Ook de rechter, eventueel, zal niets meer mogen doen. Als u overigens uw brief wel op tijd heeft verstuurd, maar te laat is bezorgd, hoeft u niet bang te zijn dat u te laat was. Als bewijs geldt dan het poststempel. Er is één uitzondering: als het aantoonbaar is dat het niet uw schuld was dat uw bezwaar te laat komt, maar dat de instantie daar zelf voor verantwoordelijk is, geldt deze wettelijke termijn niet. * U vermeldt tegen welke beschikking u bezwaar maakt. Dit staat in het kopje bovenaan de brief die u heeft ontvangen, in dit geval: Betreft: beschikking algemene tegemoetkoming Wtcg. U kunt ook het kenmerk overnemen. * U geeft uw reden op. In het voorbeeld zegt u bijvoorbeeld: Ik heb wel 26 weken huishoudhulp gekregen, maar ik krijg geen tegemoetkoming. Dan klopt er iets niet, want u had wel recht op tegemoetkoming. De instantie zal uw bezwaar onderzoeken en dat meestal keurig behandelen. Tegenwoordig krijgen medewerkers van zulke instanties daar ook nog een cursus in. * U kijkt of uw naam en adres in de brief staat, u controleert de gegevens, bijvoorbeeld uw burgerservicenummer, u zet uw handtekening en er kan niets meer misgaan. Elke instantie zal u nu op tijd antwoord geven en daar staat ook in, hoe het verder gaat. Als u de korte stappen volgt, krijgt u dus in elk geval op tijd een redelijk antwoord. Veel succes!
Hosting door HQ ICT Systeembeheer