Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Maurice van Vuuren

8/1/2013 - Zoeken op meerdere criteria

Zoeken op meerdere criteria


We gaan nu zoeken op 3 vragen.
De winkel, het artikel, en de prijsklasse.
Als het artikel aan alle  3 de  voorwaarden voldoet wordt de prijs rood gekleurd.

 

Sub shoppen()
a = InputBox("welke winkel")
b = InputBox("welk artikel")
c = InputBox("welke prijsklasse")
For Each i In Range("a2:a20")
If i = a And i.Offset(0, 1) = b And i.Offset(0, 2) = c Then i.Offset(0, 3).Interior.Color = rgbRed
Next i
End Sub

'

'
0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

7/1/2013 - Cellen vergelijken

Cellen vergelijken.

Stel ik heb 2 urenlijsten in excel en wil deze met elkaar vergelijken
of ze met elkaar overeenkomen.
Met het onderstaande script gaan we de uren die niet overeenkomen rood kleuren
Zoals je kunt zien zijn dit de uren in B3 en B8.

,

,

Sub cellenvergelijken()
For Each a In Worksheets("blad1").Range("a1:a20")
For Each b In Worksheets("blad2").Range("a1:a20")
If a = b And a.Offset(0, 1) <> b.Offset(0, 1) Then a.Offset(0, 1).Interior.Color = rgbRed
Next b
Next a
End Sub

,

Zoals u misschien wel gezien hebt zijn er enkele pers.nrs in blad1 die in blad2
ontbreken.
Met het volgende script gaan we deze cellen oranje kleuren.

'

Sub ontbrekendecellentonen()
For i = 2 To 20
b = Cells(i, 1)
Set c = Sheets("blad2").Range("A:A").Find(What:=b)
If c Is Nothing Then Cells(i, 1).Interior.Color = rgbOrange
Next i
End Sub

'

Het resultaat

'

Als u nog tips of vragen heeft hoor ik het graag.
Maurice van Vuuren

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

28/12/2012 - opzoeken en importeren van gegevens

''

Met excel VBA is het mogelijk om informatie te zoeken in andere tabbladen of bestanden en deze te importeren .

Het volgende voorbeeld toont 3 tabbladen.
Van uit blad1 worden gegevens geimporteerd van blad2 en blad3.

' ''

'

 

''''''

''

'

'

Het volgende script zoekt de namen uit blad1 kolom B op
in blad2 en blad3 en neemt de gegevens over die in kolom B staan,
en plakt ze in blad1 kolommen B en C.

''

Sub gegevensophalen()
Worksheets("blad3").Activate
Worksheets("blad2").Activate
Worksheets("blad1").Activate
For Each a In Worksheets("blad1").Range("a1:a10")
For Each b In Worksheets("blad2").Range("a1:a10")
For Each c In Worksheets("blad3").Range("a1:a10")
If a = b Then a.Offset(0, 1) = b.Offset(0, 1)
If a = c Then a.Offset(0, 2) = c.Offset(0, 1)
Next c
Next b
Next a
End Sub
 

"

Het resultaat hieronder laat zien dat er van Els geen
gegevens zijn.

'

'

Heeft u vragen of tips dan hoor ik het graag.
Mvg
Maurice van Vuuren.

 

 

 

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

27/12/2012 - tel aantal lege cellen

het volgende script telt het aantal lege cellen binnen ("a1:a10")

For Each a In Range("a1:a10")
If a = emptycell Then b = b+1
Next a
MsgBox b

 
 
 
0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

6/11/2012 - excel vba kolommen vergelijken

 

 

Hoe vergelijk je twee kolommen in excel

zoals hier beneden,

'

' ' 

Sub kolommenvergelijken()                                   
For Each a In Range("a1:a10")
For Each b In Range("c1:c10")
If a = b Then a.Offset(0, 1) = b
Next b
Next a
End Sub

En hier is het resultaat

'

''

Wat als de rij gegevens erg lang is en ik wil het adres van de overeenkomende cel tonen.
en deze cellen ook rood kleuren.
Om dit effect te bereiken voegen we enkele regels aan het scrip toe.

Sub kolommenvergelijken()
For Each a In Range("a1:a10")
For Each b In Range("c1:c10")
If a = b Then a.Offset(0, 1) = b.Address
If a = b Then a.Interior.Color = rgbRed
If a = b Then b.Interior.Color = rgbRed
Next b
Next a
End Sub

En zie het gevolg.

''

 

''

Wat nu als de cellen niet 100% overeenkomen is het dan toch
mogelijk om de cellen te vinden die er het meest op lijken ?
zoals de tabel hier beneden

''

' '

Ja dat is mogelijk met het volgende script.

Sub ongelijkecellenvergelijken()
For Each a In Range("a1:a20")
For Each b In Range("c1:c20")
For i = 1 To 7
For j = 1 To 7
If Mid(a, j, 6) = Mid(b, i, 6) Then a.Offset(0, 1) = b
Next j
Next i
Next b
Next a
End Sub

Het resultaat:

''

'

Als de getallen reeks echter langer of korter is ,
of het aantal tekens dat overeenkomt moet veranderen,
dan moet u de 6 en de 7 aanpassen.

''

,Als u vragen of tips heeft dan hoor ik het graag van u.

Maurice van Vuuren.

 

 

 

 

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

About Me

Maurice van Vuuren Programmeren in Excel VBA

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me

Friends


Hosting door HQ ICT Systeembeheer