Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

De wereld van de vertaler Nederlands Engels

De wederwaardigheden van de vertaler Nederlands Engels

15:00, 6/1/2013 .. 0 comments .. Link
Wat kenmerkt een goede vertaler engels? Patent hervormingspakket - Veel gestelde vragen I. Voorstelling van de eenheidsoctrooibescherming pakket 1. Wat is de 'eenheidsoctrooibescherming pakket'? De 'eenheidsoctrooi pakket' bestaat uit drie elementen: een verordening tot oprichting van een Europees octrooi met eenheidswerking (of 'unitair octrooi "); een verordening tot oprichting van een taal die van toepassing is op het unitaire octrooi; een internationale overeenkomst tussen de lidstaten het opzetten van een enkel en gespecialiseerde rechtspraak in octrooizaken (de 'Unified Patent Court'). De twee verordeningen te implementeren nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming. 25 lidstaten deelnemen aan deze nauwere samenwerking. Al deze lidstaten en ItaliŽ, die gesignaleerd in december 2011 haar voornemen aan te sluiten sluit de internationale overeenkomst over de Unified Patent Court. 2. Wat zijn de voordelen van het voorgestelde unitaire octrooi pakket? De eenheidsoctrooibescherming pakket heeft vier grote voordelen: Het zal een eenheidsoctrooibescherming met een uniforme bescherming op het grondgebied van de deelnemende 25 lidstaten; De eenheidsoctrooibescherming zal beschikbaar zijn op een one-stop-shop basis tegen een betaalbare prijs, want het zal centraal worden verleend door het Europees Octrooibureau en geen verdere vereisten voor validatie moet worden voldaan en toepassingen kunnen worden ingediend in een taal; Het zal een verenigde en gespecialiseerde rechtspraak in octrooizaken voor de deelnemende lidstaten, en dus voorkomen dat een onnodige duplicatie van rechtszaken voor de verschillende gerechten van de verschillende betrokken lidstaten, en verbetering van de rechtszekerheid, en Het zal zorgen voor de verspreiding van octrooi-informatie in alle talen van de Europese Unie door middel van kwalitatief hoogwaardige automatische vertaling diensten die beschikbaar zullen zijn online en gratis. De single eenheidsoctrooi optie zal bieden degenen die wensen om hun uitvinding te beschermen in Europa enorme kostenvoordelen en de administratieve lasten te verminderen. De centrale rechterlijke instantie voor octrooizaken hebben het grote voordeel ten opzichte van de huidige situatie die in de toekomst, de rechtszekerheid zal worden verbeterd. Het risico van meerdere parallelle gerechtelijke procedures leidt mogelijk tot verschillende uitkomsten zullen verdwijnen. 3. Wat is een octrooi? Een octrooi kan worden verleend voor uitvindingen met een technisch karakter, mits zij nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor industriŽle toepassing. Een octrooi kan ook bekijken hoe de dingen werken, wat ze doen, wat ze van gemaakt zijn, en hoe ze worden gemaakt. Iedereen - van een individu of een bedrijf of een instelling - kan een aanvraag voor een octrooi. Esthetische vormgevingen, wiskundige methoden, zijn computerspelletjes enz. niet als uitvindingen beschouwd als ze niet over een technisch karakter. Om als nieuwe, is het belangrijk dat de uitvinding niet is in het publieke domein (stand van de techniek) voor de datum waarop de octrooiaanvraag. Octrooien bedrijven aanmoedigen om de nodige investeringen voor innovatie te maken. Er zou weinig prikkels anders voor particulieren en bedrijven om de nodige middelen te besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Een octrooi geeft de eigenaar het recht om anderen te verhinderen dat, met behulp van of verkopen van de uitvinding zonder toestemming. Het is echter niet automatisch uitgegaan dat de octrooihouder kan gebruik maken. Heel vaak, vergunningen van de nationale autoriteiten geregeld door andere wetten dan het octrooirecht, moeten worden verkregen voordat het commercialiseren van een product dat onder een octrooi. In het algemeen, op de exclusieve rechten van een octrooi eigenaar gebruik maken van de uitvinding commercieel laatste voor een maximum van 20 jaar vanaf de datum van indiening, onder voorbehoud van de betaling van de reguliere jaarlijkse heffingen. Iemand anders willen maken van de uitvinding toe te passen, terwijl het nog steeds gepatenteerd moet toestemming vragen van de octrooihouder en kan hebben om een licentie te betalen. In ruil voor deze exclusieve recht, worden de details van hoe het werkt gepubliceerd 18 maanden na indiening van de octrooiaanvraag. Op deze manier, de wetenschappelijke of technische kennis - de technische leer van de uitvinding - openbaar wordt gemaakt zodat anderen om hun eigen onderzoek te bevorderen. Als algemene regel geldt het octrooi jaartaksen toenemen in de tijd. Dit betekent dat alleen de commercieel meest gangbare octrooien gedurende de gehele periode. Aan het einde van de termijn van 20 jaar, het octrooi vervalt. Als een hypothetisch voorbeeld, kan een bedrijf een octrooi voor een nieuwe chemische die als beter smeermiddel dan bestaande producten op de markt. Het octrooi kan zijn uitspraken over het molecuul of de samenstelling van het smeermiddel, hoe het kan worden gemaakt, en voorbeelden waar het smeermiddel kan worden toegepast, bijvoorbeeld in de motor van een auto. Iedereen die aan de chemische productie zou hebben om de onderneming te vragen voor een vergunning, gewoonlijk tegen betaling. Zou echter onderzoekers op het gebied profiteren van de beschreven technische kennis, bijvoorbeeld de werkwijze die de chemische beschermd door het octrooi maken. Dit kan leiden tot nader onderzoek leiden tot meer geavanceerde smeermiddelen, die zich zouden kunnen worden geoctrooieerd. 4. Wat is een ('klassieke') Europees octrooi? Vandaag de dag, (technische) uitvindingen kunnen worden beschermd in Europa, hetzij door nationale octrooien die door de bevoegde nationale autoriteiten of door Europese octrooien centraal verleend door het Europees Octrooibureau (EOB). De lidstaten hebben hun eigen octrooi-instanties die zich bezighouden met aanvragen voor nationale octrooien. De bescherming die wordt geboden door een nationaal octrooi is beperkt tot het grondgebied van de betrokken staat. Indien de aanvrager wenst een aanvraag voor een Europees octrooi, wordt de aanvraag behandeld door het EOB, gevestigd in MŁnchen en een vestiging in Den Haag. Het EOB is een orgaan van de Europese Octrooiorganisatie, een internationale organisatie bestaande uit 38 leden (27 EU-lidstaten + 11 andere Europese landen). De organisatie is opgericht in 1973 na de ondertekening van het Europees Octrooiverdrag (EOV). De EPC voorziet in een enkele procedure voor het verlenen van octrooien in Europa. Op basis van een enkele octrooiaanvraag verwerkt in een van de drie officiŽle talen van het EOB (Engels, Frans en Duits), kunnen uitvinders en bedrijven het verkrijgen van een Europees octrooi. Wanneer het EOB een Europees octrooi verleent, wordt de volledige tekst van het octrooi, die bekend staat als de specificatie, gepubliceerd in de officiŽle taal van het EOB door de verzoeker gekozen als de taal van de procedure. Op de subsidie stadium, moet de aanvrager ook een vertaling van het deel van het octrooi dat de reikwijdte van de bescherming omschrijft - de aanspraken - in de twee andere officiŽle EOB-talen. Echter, de verlening van het Europees octrooi is niet genoeg voor het van kracht worden in de meeste Verdragsluitende Staten aan de EPC. De octrooihouder moet de landen waar hij / zij wenst te beschermen hebben en het Europese octrooi in deze staten te valideren binnen een korte termijn na toekenning. Een aantal verschillende validatie eisen gelden. Zo kan de octrooihouder moeten een vergoeding betalen aan de nationale octrooibureau, met diverse formele vereisten voldoen en een vertaling van het octrooi aan de officiŽle taal van de Staat is bepaald. Met het oog op eenheidswerking te verkrijgen, octrooihouders moeten de eenheidswerking vragen bij het Europees Octrooibureau (EOB) niet later dan een maand na de toekenning van hun Europees octrooi effectief is geworden. De eenheidswerking die door het EOB aangegaan in haar register transformeert het Europees octrooi in een enkel octrooi voor de 25 lidstaten. Iedereen, ongeacht het land van herkomst, kunnen kiezen voor een unitair octrooi. De eenheidsoctrooibescherming zal centraal worden beheerd door het EOB over zijn gehele levenscyclus, dat wil zeggen tot het einde van het octrooi termijn (20 jaar vanaf de datum van indiening van de octrooiaanvraag ten laatste). Voor de twee lidstaten die omhoog, tot nu toe, niet deelnemen aan dit project, zal uitvinders uiteraard in staat om octrooibescherming te verkrijgen via hun 'klassieke' Europese octrooien. Het Europees octrooi moet worden gevalideerd in deze twee landen. De eenheidsoctrooi is een andere optie is op dit moment niet duidelijk hoe vaak het nieuwe alternatief worden gebruikt. Wij zijn echter overtuigd dat het systeem de test die echter alleen kan worden aangetoond zodra het systeem is op zijn plaats staan. 5. Wat is een 'unitair patent'? De eenheidsoctrooibescherming - die het voorwerp van de huidige EU regelgeving - een derde optie voor bedrijven of uitvinders die octrooibescherming in Europa. Het zal een extra hulpmiddel in toolbox van de uitvinder in aanvulling op nationale octrooien en 'klassieke' Europese octrooien (dwz zonder eenheidswerking) zijn. Voor meer informatie over de laatste zie punt 6. Een unitair octrooi is een Europees octrooi met eenheidswerking. De procedure tot aan de verlening van het octrooi zal dezelfde zijn als voor de ('klassieke') Europese octrooien zonder eenheidswerking. Na toekenning, zullen Europese octrooien vallen in een van de twee categorieŽn. Een 'klassieke' Europees octrooi moet worden gevalideerd in elke staat waarvoor het is verleend. Het heeft hetzelfde effect als een nationaal octrooi in de respectieve grondgebied en zijn lot in deze staten kunnen verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld op elke gerechtelijke procedures die plaatsvinden in deze staten. De 'klassieke' patent is dan ook vaak vergeleken met een bundel van nationale octrooien, die centraal wordt verleend. In tegenstelling, de eenheidsoctrooibescherming zal een eenvormige bescherming te garanderen voor een uitvinding in de 25 lidstaten (alle lidstaten behalve ItaliŽ en Spanje) op een one-stop-shop basis. 6. Hoeveel aanvragen voor Europese octrooien worden jaarlijks ingediend? Welke landen octrooi het meest? Hoeveel Europese octrooien worden verleend per jaar? In 2011 werden 142 810 octrooiaanvragen ingediend bij het EOB, waarvan 71 904 afkomstig uit EPC landen en 70 906 uit andere delen van de wereld. Duitsland de meeste toepassingen ingediend bij het EOB (26 234), gevolgd door Frankrijk (9 633), Nederland (5 611), het Verenigd Koninkrijk (4 765) en ItaliŽ (3 982). Voor de volledige lijst, raadpleeg dan de EPO's 2011 jaarverslag op basis van In 2011 werden 62 112 Europese octrooien verleend door het EOB. 7. Wat is de geschiedenis van de EU-octrooi? Inspanningen om een gemeenschappelijk octrooi van toepassing is in alle Europese landen te creŽren zijn aangebracht sinds de jaren 1960, maar voor een aantal redenen nog nooit succesvol geweest. In 2000 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om een Gemeenschapsoctrooi te creŽren door middel van een verordening [nu 'EU-octrooi' onder het Verdrag van Lissabon]. Het doel was te zorgen voor een enkel octrooi titel van toepassing in alle lidstaten. In 2003 zijn de lidstaten overeengekomen een gemeenschappelijke politieke benadering, maar niet tot een definitief akkoord te bereiken, met inbegrip van over de details van de vertaling regime. Na een grootschalige raadpleging in 2006 heeft de Commissie een mededeling in april 2007 waarin de verplichting tot het Gemeenschapsoctrooi en opnieuw onderhandelingen gestart in de lidstaten bevestigd. In december 2009 hebben de lidstaten unaniem overeenstemming bereikt over conclusies voor een verbeterd octrooisysteem, met inbegrip van de belangrijkste kenmerken van het EU-octrooi, met uitzondering van de vertaalregelingen. In plaats daarvan, zij bevestigd dat er voor een nieuwe verordening om de laatste zaak te dekken. De Commissie heeft een verordening inzake de vertaalregeling voor het EU-octrooi in juli 2010. Maar ondanks alle inspanningen van het Belgische voorzitterschap, kon de Raad niet tot een unaniem akkoord over de toepasselijke vertaalregelingen. In december 2010 heeft de Raad Concurrentievermogen heeft bevestigd dat er onoverkomelijke moeilijkheden dat maakte de oprichting van een dergelijke regeling onmogelijk om binnen een redelijke termijn te bereiken door toepassing van de desbetreffende bepalingen van de Verdragen. Op verzoek van 12 lidstaten, heeft de Commissie voorgesteld om een nauwere samenwerking op het gebied van eenheidsoctrooibescherming te lanceren op 14 december 2010. Na het besluit van de Commissie, een andere 13 lidstaten dienden hun verzoek aan de nauwere samenwerking deelnemen. Het Europees Parlement stemde op 15 februari en op 10 maart 2011 heeft de Raad Concurrentievermogen toestemming gegeven voor de lancering van een versterkte samenwerking met de deelname van de 25 lidstaten. De uitvoering van het besluit van de Raad tot machtiging van de vaststelling vereist van twee verordeningen, een over de instelling van eenheidsoctrooibescherming bescherming en een tweede op de toepasselijke vertaalregelingen. Op 13 april 2011 heeft de Commissie de voorstellen voor de twee uitvoeringsverordeningen die nu deel twee van de drie wettelijke initiatieven van de eenheidsoctrooibescherming pakket. 8. Waarom is de eenheidsoctrooibescherming pakket voorgesteld? Een aspect van het hervormingspakket is het creŽren van eenheidsoctrooibescherming via het Europees octrooi met eenheidswerking ('unitair octrooi "). Dit zal het mogelijk maken voor uitvinders (particulieren, bedrijven of instellingen) om hun uitvindingen te beschermen in de 25 lidstaten door het indienen van een octrooiaanvraag met het Europees Octrooibureau. Nadat het octrooi is verleend, zal er geen noodzaak om het een voor een in elk land te valideren. Dit maakt het bestaande systeem veel eenvoudiger, veel minder omslachtig en duur voor uitvinders. Het zal eindigen de complexe validatie eisen, en met name beperking van de zeer dure vertaling eisen in de deelnemende lidstaten. Vandaag de dag, het verkrijgen van octrooibescherming op het grondgebied van de 27 lidstaten door middel van een Europees octrooi kost ongeveer 36 000 euro (waarvan het merendeel gaat op vertaalkosten en andere kosten die verband houden met validatie, zoals honoraria van de lokale octrooibureaus en de kosten voor de lokale octrooigemachtigden). Na de volledige uitvoering van het eenheidsoctrooi project, zullen de kosten dalen tot ongeveer 5 000 euro (dat wil zeggen de kosten tot aan de verlening van het octrooi met inbegrip van de vertaling van de conclusies in de twee andere officiŽle talen van het EOB). Eenheidsoctrooibescherming zal ook de bescherming van uitvindingen beter dan het huidige systeem. Als gevolg van de prohibitieve kosten van de nationale validatie van Europese octrooien, vandaag de dag vele uitvinders alleen patenteren hun uitvindingen in een handvol landen. Hierdoor uitvindingen minder waardevol als het gebrek aan bescherming in andere landen kunnen ze gemakkelijker worden gekopieerd. Het tweede aspect is de oprichting van de Unified Patent Court (UPC). Deze rechtbank zal bij uitsluiting bevoegd zijn voor Europese octrooien met eenheidswerking en, na een overgangsperiode, voor alle 'klassieke' Europese (bundel) patenten. Ondernemingen zullen dus de rechtszekerheid (zodra de UPC heeft besloten) en zal niet langer nodig om te verdedigen, respectievelijk uitdaging, de octrooien in verschillende nationale rechtbanken. Het risico van parallelle gerechtelijke procedures met verschillende uitkomsten in de deelnemende lidstaten zullen daarom verdwijnen. Het nieuwe systeem zal dan ook stimuleren onderzoek, ontwikkeling en investeringen in innovatie helpen om de groei te stimuleren in de EU. Het zal voordelig zijn voor alle uitvinders, met name die welke het meest getroffen zijn door de tekortkomingen van het huidige systeem, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen. Voor andere belangrijke markten, zoals de Verenigde Staten van Amerika en China, een enkel octrooi met een enkele jurisdictie is op zijn plaats. De uitvoering van het eenheidsoctrooi pakket zal hetzelfde doen voor Europa. II. Werking van de eenheidsoctrooibescherming 9. Zal het Europees octrooi met eenheidswerking geldig in alle lidstaten? Nee, de Europees octrooi met eenheidswerking zal worden gebaseerd op twee verordeningen die worden vastgesteld in het kader van een nauwere samenwerking van de 25 lidstaten (alle lidstaten, maar ItaliŽ en Spanje). Dit was noodzakelijk omdat een overeenkomst tussen alle 27 lidstaten kan niet worden gevonden. Uiteindelijk hebben 25 lidstaten besloten nauwere samenwerking met het oog op een stelsel van unitaire octrooibescherming in Europa te creŽren. Lidstaten die niet deelnemen kan nu later aansluiten. Nauwere samenwerking is een mogelijkheid gewaarborgd door de Verdragen die alleen kan door de Raad worden aangenomen als een laatste redmiddel, wanneer deze constateert dat de doelstellingen van de samenwerking niet kan worden bereikt binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel, en dat ten minste negen lidstaten deelnemen. 10. Hoe kan een aanvrager een aanvraag voor een "unitair patent '? Aanvragers moeten een aanvraag voor een Europees octrooi bij het EOB op dezelfde manier als ze vandaag doen dienen. Het nieuwe element is dat, uiterlijk een maand na de datum waarop de verlening van het Europees octrooi van kracht is geworden, de octrooihouder kan het EOB verzoeken de eenheidswerking registreren in de Europese Octrooiregister. In het geval van een dergelijk verzoek gedaan na de toekenning, zal het octrooi met terugwerkende kracht in werking treden (uit de vermelding van de verlening) in de 25 deelnemende lidstaten zonder verdere validatie eis. Het zal gelijke bescherming door middel van het grondgebied van deze landen. De octrooihouder moet de keuze om wel of niet te eenheidswerking te vragen voor hun Europese octrooien. Uitvinders kunnen dus kiezen tussen unitaire octrooien, de 'klassieke' Europese octrooien (worden gevalideerd in de lidstaten) of nationale octrooien (te worden ingediend in alle Lid-Staten). De nieuwe hervormingspakket geeft gewoon een extra instrument in de gereedschapskist. 11. Hoeveel kost het om een 'unitair patent' en hoeveel kost een soortgelijke bescherming kost vandaag de dag te krijgen? Na de overgangsperiode (waarin bepaalde bijkomende vertalingen vereist zal zijn), zullen de kosten van een Europees octrooi te verkrijgen met eenheidswerking rond de 5 000 euro. Dit heeft betrekking op de procedurele kosten van het EOB, alsmede de kosten van de vertaling van de conclusies van de twee andere procedurele talen van het EOB. Tijdens de overgangsperiode van maximaal 12 jaar, zullen de kosten iets hoger, ongeveer 6 500 euro. Dit omvat de kosten van de aanvullende vertaling vereist tijdens de overgangsperiode: om de toegang tot octrooi-informatie te vergemakkelijken tot hoogwaardige machinevertalingen beschikbaar, Europese octrooien met eenheidswerking die werden toegekend in het Frans of het Duits moeten worden vertaald naar Engels en degenen in het Engels verleende moeten worden vertaald naar een andere officiŽle taal van de EU. Het verkrijgen van octrooibescherming op het grondgebied van de 27 lidstaten door middel van een Europees octrooi kost vandaag de dag ongeveer 36 000 euro (waarvan het merendeel gaat op vertaalkosten en andere kosten die verband houden met validatie, zoals honoraria van de lokale octrooibureaus en de kosten voor de lokale octrooi middelen). Ter vergelijking: in de VS, een patent kost ongeveer 2 000 euro, in China ongeveer 600 euro. 12. Laat octrooiaanvragen en octrooien specificaties moeten worden vertaald? Aanvragen voor Europese octrooien kunnen worden ingediend in een taal. Toch moeten de aanvragers een vertaling van de aanvraag te geven in het Engels, Frans of Duits, die de officiŽle talen van het EOB (indien de aanvraag niet werd ingediend in een van de officiŽle talen). Onder de nieuwe vertaling regeling voor de oprichting van de eenheidsoctrooibescherming, kleine en middelgrote ondernemingen, natuurlijke personen, non-profit organisaties, universiteiten en openbare onderzoeksinstellingen die hun woonplaats of hun hoofdvestiging binnen een van de 27 EU-lidstaten krijgt een vergoeding van alle kosten voor vertaling, tot een plafond indien de aanvraag is ingediend in een van de officiŽle talen van de Europese Unie die geen officiŽle taal van het EOB. Het Europees octrooi wordt verleend in een van de drie EOB-talen. Voordat de subsidie, wordt de aanvrager verplicht om een vertaling van de conclusies (die de reikwijdte van het onderwerp waarvoor octrooibescherming wordt aangevraagd) te verschaffen in de twee andere officiŽle EOB-talen. Bovendien is voor een overgangsperiode van maximaal 12 jaar zal de Europese octrooien met eenheidswerking die werden toegekend in het Frans of het Duits moeten worden vertaald in het Engels en degenen in het Engels verleende moet in worden vertaald naar een andere officiŽle taal van de EU. Deze vertalingen zullen nodig zijn tot hoogwaardige machinevertalingen in alle officiŽle talen van de Unie beschikbaar worden gesteld om de beschikbaarheid van octrooi-informatie te waarborgen. Hoogwaardige machinevertalingen - on-line en gratis - zal binnenkort beschikbaar zijn in alle talen. Het Europees Octrooibureau (EOB) biedt reeds een automatische vertaling dienst voor 13 talen (tussen Engels en Deens, Nederlands, Duits, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans en Zweeds). Tegen het einde van 2014 de dienst zal naar verwachting 32 talen, met inbegrip van alle talen van de Europese Unie, plus belangrijke niet-Europese talen zoals Chinees, Japans, Koreaans en Russisch te dekken. 13. Hoe kan het MKB er zeker niet om een octrooi inbreuk indien het octrooi is niet vertaald in hun taal? De informatie over octrooien zal beschikbaar zijn in alle talen van de EU als gevolg van hoge kwaliteit machinevertalingen. Het Europees Octrooibureau (EOB) biedt reeds een automatische vertaling dienst voor 13 talen (tussen Engels en Deens, Nederlands, Duits, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans en Zweeds). Tegen het einde van 2014 de dienst zal naar verwachting 32 talen, met inbegrip van alle talen van de Europese Unie. Dit zal ervoor zorgen dat iedereen kan informatie over alle Europese octrooien te verkrijgen - en niet alleen op die gevalideerd in het desbetreffende land - in zijn eigen taal en kosteloos. Om ervoor te zorgen dat de informatie beschikbaar is voor de kwaliteit van de machinevertalingen is vastgesteld, de verordening bepaalt dat, gedurende een overgangsperiode van maximaal 12 jaar, een handmatige vertaling in het Engels zal in ieder geval moeten worden verstrekt. Dit komt duidelijk tot uiting in het werk van een erkende vertaler nederlands engels

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

De wederwaardigheden van de vertaler Nederlands Engels

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer