Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Financiele Weblog van VerzekerVoordelig.nl
Kan toezich AFM en DNB tot verstarring leiden?

Posted at 17:34, 8/3/2011

Zodra er iets in de financiële wereld gebeurt, springen de toezichthouders er bovenop. Er wordt breed uitgemeten dat de schuldige financiële instelling wel duizenden euro’s aan boete heeft gekregen. Meestal gebeurt dit naar aanleiding van een uitzending van Radar, Kassa of een van de andere consumentenprogramma’s op tv. De politiek pakt de noodtijding op en tijdens het vragenuurtje op dinsdagmiddag wordt de betreffende minister in de Tweede Kamer gesommeerd er iets aan te doen.
Hierdoor ontstaat er een zich steeds verder uitbreidend controle systeem dat aan alle financiële dienstinstellingen en dienstverleners steeds weer verdere eisen stelt.

Je kunt met recht vraagtekens zetten bij de vraag of dit zal leiden tot verbeteringen van het systeem. Ondanks de toezichthouders staan een aantal excessen uit het recente verleden ons allemaal nog op het netvlies. Het faillissement van de IJslandse bank, DSB en Ineas Insurance. En natuurlijk de grote Nederlandse banken en verzekeraars die miljarden steun nodig hadden om te blijven overleven.

De oplossing van de politiek is tot nu toe eisen te stellen aan alle mensen die in het officiële  financiële circuit werkzaam zijn. Er worden PE (= permanente educatie) trajecten opgezet. De lucratieve opleidingsinstituten die deze verzorgen berekenen maar liefst ruim € 1.000,-- per dagdeel. Hiermee creëren we weer een hele categorie mensen die de Balkenende-norm ruimschoots overschrijden. De bonuscultuur is na luttele maanden weer op de oude voet voortgegaan.

De belangrijkste vraag is echter; ‘voorkom je hiermede de verkoop van inferieure producten?’.
Want dat is uiteindelijk de doelstelling. Eerlijk gezegd betwijfel ik dat. De financiële instellingen schijnen een nieuwe doelstelling te hebben; ‘Voldoet het aan de eisen van DNB en AFM?’. Juist nu komen er een aantal producten op de markt die ik niet wil opnemen in ons assortiment, zoals:
• uitvaartverzekeringen met een carenztijd van één of twee jaar. Dat wil zeggen dat er het eerste jaar of de eerste twee jaren geen dekking is. Dus als iemand in die periode onverhoopt overlijdt komt er geen uitkering.
• Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waarbij de klant alleen recht op een uitkering heeft als hij of zij door genoemde ziektes of gebeurtenissen arbeidsongeschikt is geworden. Meestal wordt psyche en alles wat daaruit voort kan komen uitgesloten. De verzekeraartruc is dat je 40% van de oorzaken van arbeidsongeschiktheid niet dekt en daarvoor een premieverlaging van 30% geeft.
• Bij het verzekeren van een woning geef je de klant de keuze om voor een paar euro minder de fundering niet mee te verzekeren. Je lijkt dan goedkoper uit, maar als bij een brand de gehele fundering ontzet is, praat je gauw over duizenden euro’s aan schade.

Zo kan ik nog wel even doorgaan met inferieure producten die op de markt worden aangeboden. Naar mijn mening moet het toezicht er toe leiden dat er geen producten meer verkocht worden die suggereren iets te verzekeren terwijl dat vervolgens niet of maar deels gebeurt. De rol van de AFM kan zich beperken tot het accorderen van producten in plaats van duizenden mensen eisen op te leggen, overal regeltjes voor te ontwikkelen en per saldo geen enkele zekerheid te bieden. Een effectievere en aanmerkelijk goedkopere vorm van toezicht.

Promovendus Petrosjan Damen van de Nyenrode Business Universiteit heeft een onderzoek naar de toezichthouders gedaan met als conclusie dat hij weinig heil ziet in steeds strengere toezicht op de financiële sector. Integendeel. ‘We zijn zonder beter af’. Hij gaat zelfs zover dat hij voorspeld dat de toezichthouders op termijn het financiële systeem om zeep zullen helpen. 'Al die gedetailleerde regels leiden tot dure, trage instellingen die niet meer in staat zijn zich te concentreren op waar het echt om gaat: meerwaarde creëren voor hun klanten.'

Klaas Kroezen directeur VerzekerVoordelig.nl

Hosting door HQ ICT Systeembeheer