Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Visie & Strategie

Home - Profile - Archives - Friends

W.W.N.V.

Posted on 2/5/2011 at 10:17 - 0 Comments - Post Comment - Link

Wet Werken Naar Vermogen:

 

Ontelbare vragen, opmerkingen, kanttekeningen enz. zijn er bij te plaatsen.

Ik hou het hier echter even kort:

 

Waarom worden er wel miljarden uitgegeven aan zaken zoals bijvoorbeeld de J.S.F. (Compleet

nutteloos) en oorlogsmissies (ook zinloos) enzovoorts...  En gaat men bezuinigen op hen die zwak en weerloos zijn ?

 

Ook op internet merk je dat veel mensen toch nog schimpen op de Linkse Politiek. Toch komen zaken zoals het bezuinigen op hen die, zo goed als niet kunnen veranderen niet van Links.

Links maakt àndere keuzes, menselijker. Links kiest bijvoorbeeld niet voor het Megalomane J.S.F. project dat ons miljarden kost enzovoorts...

 

De categorie waar we het nu over hebben heeft al zoveel in moeten leveren (buiten hun handicap ook nog eens !), dat er voor hen in financiële zin ook al niet meer in te leveren valt.

 

Vooralsnog heeft voor mij de WWNV de schijn tegen. Wie gaat mij keihard bewijzen dat de W.W.N.V. écht een goede zaak is ?

 


Egypte vs Jolande Sap

Posted on 11/2/2011 at 08:12 - 0 Comments - Post Comment - Link

Egypte:
Vul in elk geval de wensen van het volk zover in dat Mubarak en Suleiman opstappen. El Baradei, die gematigder is dan waarvoor men vreest is meer de keuze van het volk. Maar zelfs als het de wil van het volk is om de Arabische Broederschap te laten participeren, is het de vraag of dat leidt tot een 2e Iran ?
Immers of je nu Moslim bent of wat dan ook maar, bepaalde verworvenheden wil je ook als Moslim(a) niet meer missen, bijvoorbeeld, mobieltjes, Hyves, Twitter enz...
Zelfs als het een Moslimstaat zou worden, dan zal die gematigder zijn dan die in Iran.
Overigens had Europa en Amerika al lang de kant van het volk moeten kiezen. Terecht dat het volk ons nu misschien niet meer ziet zitten en voor een belangrijk deel mede daardoor richting Islam gaat.
------------------------------------------------------------------------------

Jolande Sap en Kunduz:
Slechte zaak dat dankzij Jolande Sap we toch weer een missie hebben in Kunduz. Nuja, slechte zaak ? Als wij er iets zouden kunnen beteken ? Dan was het een goede zaak. Maar hoe realistisch is dat ?
Verder, het gewoon negeren van 79% van de achterban (95% in de Provincie Groningen) is ten Hemel schreiend !!!

Natuurlijk, een incident, maar toch... als je dan meekrijgt dat nogwel op de dag dat Jolande Sap de aftrap in Groningen geeft, terwijl bijna tegelijkertijd dan het nieuws vers van de pers is dat de gouverneur van Kunduz (het gebied waar de missie zich zal afspelen) door de Taliban gedood is bij alweer een aanslag... Dan geeft ook dat alweer te denken.
Het zal zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk worden om de missie in te vullen zoals gewenst. Het vreemde is dat zo ongeveer alleen Jolande Sap daar, ondanks alle praktijkvoorbeelden van alle dag, niet van te overtuigen is ???

Als extra toevoeging: als je dit (ik ga er toch vanuit; door GroenLinks als onwenselijk gezien Kabinet ?) Kabinet in moeilijkheden had willen brengen ? Dan was ook dat mede een belangrijke reden geweest om niet in te stemmen. Ook dat is bij nadere bestudering een zeer vreemde zaak.


De Kern

Posted on 13/11/2010 at 22:26 - 0 Comments - Post Comment - Link

Ik sta zeker achter de kern van alles wat ik hier neerschrijf.
Om zaken beter in het licht te brengen en/of discussie los te
maken, worden zaken alhier echter soms wel eens ietwat te
zwart/wit neergezet.

Gelieve hier rekening mee te houden bij een eventuele
beoordeling en/of reactie


Korten Op Publieke Zender(s) ?

Posted on 11/4/2010 at 20:09 - 0 Comments - Post Comment - Link

Veel politieke partijen willen flink gaan snoeien in het omroepbudget.  Het kan allemaal flink goedkoper, meent D66. De PVV en GroenLinks vinden dat we met minstens een publieke zender minder kunnen.
* Commentaar:
Hoe haal je het in je hoofd ??? Om op de Publieke Zenders te bezuinigen ???
Schrap beter per direct (en als het zou kunnen met terugwerkende kracht !!!) alle Commerciële Zenders !

De Commerciële Zenders zijn veel maatschappij-ontwrichtender dan de Publieke Zenders ! Als men goed nadenkt over de effecten van de programmering van de Commerciële Zenders (al deccennia lang trouwens !) Dan is zonneklaar dat deze zenders (misschien zijdelings...) de maatschappij schade toebrengen en uiteindelijk ook veel geld kosten !
* noot: Overigens begrijp ik wat hier alles aan ten grondslag ligt. Maar iets begrijpen, iets goed begrijpen... wil m.i. nog niet zeggen dat je het er mee eens bent- of moet zijn !

Duurzaamheid & C

Posted on 25/2/2010 at 21:58 - 0 Comments - Post Comment - Link

Als GroenLinks gaan we voor duurzame ontwikkelingen. Duurzaamheid zien we als een instrument voor het behouden van een goed milieu, hergebruik maar ook voor bouwvergunningen en ook mensgericht. (Een definitie van duurzaamheid staat op de website:
http://www.groenlinksgrootegast.nl
onder 'begrippen').

Een gemeente geeft wat ons betreft hierin op diverse manieren het goede voorbeeld door in te zetten op een klimaatneutrale en energieneutrale gemeente, voorbeelden:
-
Geen gemeentelijke gelden naar klimaatschadelijke activiteiten
- Milieu-vriendelijke(r) vervoersmiddelen
- Gemeentehuis klimaatneutraal
- Inkoopbeleid gemeente

Verder moeten heffingen laag zijn op activiteiten met een duurzaam karakter, zoals:
- Duurzame landbouw
- Wind- Zonne- en Waterkracht energie
- Ontwikkeling Electrische auto's

Bij nieuwbouw ook zoveel mogelijk de elementen van duurzaamheid toepassen. Hierbij zou je misschien ook kunnen denken aan bijvoorbeeld zoiets als het gebruiken van aardwarmtesystemen. De voordelen daarvan zijn ondermeer:
- Eenergiebesparend
- Lage onderhoudskosten
- Lange levensduur
- Meerwaarde van de woning
- Subsidie voor warmtepompen
- Hoog wooncomfort door constante temperatuur
- Koeling in de zomer
- Hoog rendement
etc, etc...


OZB

Posted on 25/2/2010 at 21:55 - 0 Comments - Post Comment - Link

Rond deze tijd (eind februari 2010) komt de OZB Belastingaanslag weer bij veel mensen in beeld. De OZB. Ook naar aanleiding van met name het geschetste scenario van bezuinigingen door het Rijk, door te vertalen naar gemeenten, die zo minder te besteden hebben wordt op veel plekken de discussie gevoerd over wel- of niet verhogen van de OZB.

Het is crisis, zeker op de huizenmarkt. (al meer dan een jaar trouwens...). Als huizen al niet zakken in prijs, dan is dat slechts een kwestie van tijd. Van die waardevermindering is echter niets te merken op  het aanslagbiljet ? Sterker nog: in veel gevallen stijgt volgens het aanslagbiljet uw huis in waarde ?

Landelijk GroenLinks geeft overigens aan niet tegen het verhogen van de OZB te zijn. Zeker niet als je daarmee voorzieningen op peil kunt houden.

Persoonlijk vind ik echter dat je je uiterste best moet doen om de OZB niet te verhogen, en indien mogelijk zelfs naar beneden bij te stellen.
Bezie als gemeente eerst eens goed waarop men allemaal kan bezuinigen.

Zeker de vanzelfsprekendheid moet van tafel waarmee men de lasten voor de burger periodiek en "automatisch" omhoog laat gaan.  Een groeiende groep van burgers is namelijk de laatste jaren ook steeds meer bezig om te bezien hoe zij/hij de eindjes nog aan elkaar kan knopen... Houdt men dààr wel voldoende rekening mee ?


Diftar

Posted on 25/2/2010 at 21:29 - 0 Comments - Post Comment - Link

Diftar, het systeem waarvan men aangeeft: "De Vervuiler Betaalt"
Diftar voerde men in zonder hierover rekening te houden met de zienswijze van de burger. Met andere woorden: het werd u opgelegd !

Men heeft het over: burgers moet je bewust maken, etc, etc...
M.i. is het de vraag of dat argument wel hout snijdt- en/of dit argument niet teveel als legitimatie gebruikt wordt voor DIFTAR ?

De burgers zijn namelijk (uitzonderingen daargelaten) al goed milieu-bewust bezig. De burgers scheiden al afval in de groene en grijze container, men brengt al flessen naar de glasbakken, men brengt al kledij naar de speciaal hiervoor op bepaalde plekken aanwezige container, men zet al zaken gescheiden aan de straat voor de milieuboer enz, enz... Met ander woorden: het argument van bewustmaking geeft te denken...

Als GroenLinkser vind ik het uiteraard een prima zaak dat burgers goed bewust zijn van de nadelen van afval- en daarbij zich meer bewust worden van hun rol qua klimaat, milieu enzovoorts ! Dat willen wij ook op tal van gebieden meer stimuleren. Maar bij Diftar moet je je toch afvragen: Wie is nu eigenlijk de echte vervuiler ? Zou dat niet eerder de producent zijn ? Moeten we niet meer/ook naar de(ze) bron van de vervuiling kijken ? En valt daar geen groter rendement te behalen ?


Het Klimaat

Posted on 5/2/2010 at 21:22 - 0 Comments - Post Comment - Link

Veel te doen over het klimaat deze dagen. Er wordt gesproken over "klimaat-maffia", die ondermeer om subsidies enz... de hele zaak jaren en jarenlang belazerde. Kortom: er schijnt niets met het klimaat aan de hand te zijn waarvoor wij, de mensheid verantwoordelijk zouden zijn. De zon, (indien er iets met het klimaat aan de hand zou zijn... ?), de zon is de boosdoener, tsja, en dààr... hebben we geen invloed op !  Met andere woorden (zoals de achterhoekse rockband: Normaal, ooit eens een pakkende titel gebruikte...), we kunnen gewoon en rustig (met het verstand op nul) "Deurdonderen" !!!

Toch stel ik vast dat bovenstaand, ondanks wat de klimaatsceptici beweren... niet kloppend is.  Voorbeelden die overduidelijk aangeven dat wel degelijk de mensheid een aandeel heeft in veel zaken die negatief voor ons uitwerken qua milieu e.d. zijn ondermeer:
01.  Schadelijk fijn stof. In de grote(re) steden komen (vooral bij kinderen !) steeds meer luchtwegaandoeningen voor. Schadelijk fijn stof ontstaat voor het belangrijkste deel door menselijke activiteiten !
02.  Smogvorming, in grote steden (weliswaar vooral buitenland [China, bijvoorbeeld], maar toch...) moet je meer en meer met een mondkapje lopen als je naar buiten wilt.  Smogvorming ontstaat ook voor het belangrijkste deel door menselijke activiteiten, uitstoot van de industrie.
03.  Ergens in de oceaan is een afvaleiland, ergens tussen San Francisco en Hawaï. Het is inmiddels zeker al minstens zo groot als Frankrijk, Spanje en Portugal samen. Het gaat om afvalplastic !   Die berg groeit door (de schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld de diverse vormen van leven aldaar dus ook). Opruimen is volgens veel deskundigen maar zeer moeilijk mogelijk ???!  Ook hier gaat het dus overduidelijk om iets wat niet de natuur..., maar de mensheid wel degelijk aan te rekenen valt.
04.  Zure regen. Door genomen maatregelen in het verleden hebben we dit overwonnen. Maar duidelijk was dat dit door menselijke activiteiten tot stand kwam.
05.   Uitputting fossiele stoffen. Waar deze planeet miljoenen en miljoenen jaren over gedaan heeft om het aan te maken, maken wij (inmiddels al jaren en jarenlang door bepaalde belangen van bepaalde instellingen, bedrijven etc, etc...) in amper 200 jaar... óp ?!

De hierboven geschetste 5 punten (en er is meer te noemen !) maken het duidelijk dat de klimaatsceptici het niet helemaal bij het rechte eind hebben.


Kilometerheffing

Posted on 13/12/2009 at 21:22 - 0 Comments - Post Comment - Link

Volgens GroenLinks is het verzet tegen de kilometerheffing kortzichtig. Een vlot ingevoerde kilometerheffing die vanaf het begin af aan rekening houdt met het rijden op drukke tijden en plaatsen, helpt om de lucht schoon te maken, de klimaatcrisis te lijf te gaan en de files te bestrijden. De kilometerheffing moet een eerlijker systeem van betalen voor mobiliteit worden.

Commentaar:
1. Mensen die het kunnen betalen, en daar zijn er ook nog wel wat van, betalen gewoon.
    De lucht wordt van hen niet schoner. Zichzelf aanpassen, op gedachten gebracht door
    deze maatregel, zal er voor 99% van hen niet inzitten.

2. Misschien zal er iets minder gereden worden, maar dat zal komen door de
    mensen die weinig verdienen. Het zal dus voornamelijk de lagere inkomens treffen.

3. Zaken waarvan het milieu écht... last heeft, laat men on commerciële reden echter
    ongemoeid. 2 wel heel duidelijke voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld:
    
a:  Vliegverkeer (vakanties)
    b:  Scheepvaart
    etc..., etc...

 


Geen verhoging AOW- Leeftijd !

Posted on 30/9/2009 at 20:08 - 0 Comments - Post Comment - Link

Enkele argumenten/ideëen die misschien interessant zijn ten aanzien van het voorkomen dat de AOW naar 67 jaar moet kunnen de volgende zijn:

01. De AOW blijft betaalbaar. In de vergrijzingssommen worden de kosten overschat. De inkomsten nemen toe door de besluitvorming over de fiscalisering van de AOW. Vanaf 2011 wordt de financiering van de AOW geleidelijk aan gefiscaliseerd. Dit houdt in dat de AOW-uitkeringen uit de algemene middelen, oftewel uit de belasting worden betaald. De AOW-premies worden dan vervangen door belastingheffing.

02. Het basispensioen in Nederland, de AOW, is in vergelijking met het buitenland byzonder laag. In de rest van Europa is de wettelijke uitkering bijna overal gebaseerd op het verdiende inkomen. Voor werkenden betekent dit een uitkering die doorgaans (veel) hoger ligt dan 50% van het minimumloon (de AOW voor alleenstaanden).

03. De AOW-uitkering loopt achter bij de loonontwikkeling. Er vindt dus al een sluipende uitholling plaats. Dat is in het buitenland niet of veel minder het geval.

04. De verhoging van de AOW-leeftijd met 2 jaar is eigenlijk hetzelfde als het verlagen van de AOW-uitkering (voor alleenstaanden) met ruim € 25.000. Deze verlaging raakt de laagste inkomens het sterkste.

05. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat (in de plannen die circuleren) vooral ten koste van de jongere generaties. Zij worden echter ook het sterkste getroffen door de sluipende uitholling van de AOW. Jongeren zijn op die manier dubbel de klos. Zie ook punt: 11.

06.
De arbeidsparticipatie van oudere werknemers loopt, los van verslechtering van de AOW, al fors op. Dit proces zal de komende jaren doorzetten. De huidige mogelijkheden om vrijwillig langer door te werken in combinatie met verbetering van de arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers ouder dan 65 jaar zijn toereikend voor een goed pensioen.

07. Verhoging van de AOW-leeftijd levert in het geheel geen bijdrage aan de dekkingsgraadproblematiek die momenteel door de economische crisis bij pensioenfondsen speelt. Eerder wordt deze er door verergerd.

08. Verhoging van de AOW-leeftijd is slecht voor het vertrouwen in de economie. het zwengelt op het verkeerde moment de besparingen aan.

09. Het privaat opbouwen van individuele pensioenaanvullingen is veel duurder dan een gezamenlijke opbouw via de AOW.

10. Verhoging van de AOW-leeftijd is kiezersbedrog. Alle politieke partijen minus D66 spraken zich in hun verkiezingsprogramma uit tegen verhoging van de AOW-leeftijd.

11. De vergrijzing slaat helemaal niet zo gigantisch- en zo langdurig toe als men u wil doen laten geloven !!! Ondermeer Nederlandse burgers eten, drinken en leven steeds ongezonder. Mensen die ± vanaf zo ongeveer 2010 40 jaar- of ouder zijn... behoren (statistisch bezien) tot een grote groep die zeker tot na hun jeugdjaren nog redelijk gezond(er) opgegroeid zijn zijn, ondermeer door 'betere' voeding ! Statistisch bezien heeft deze groep inderdaad kans een vergrijzingsgolf te veroorzaken.

Statistisch bezien heeft de groep die op genoemde datum jonger is dan 40 jaar deze kans niet. Voor die groep zal statistisch bezien het veroorzaken van een vergrijzings- golf niet mogelijk blijken te zijn.

12. Doordat ouderen langer doorwerken... krijgt de jeugd minder kansen.

* Of bovenstaande punten echt hout snijden kan ik niet garanderen, maar het is misschien wel de moeite waard hier kennis van te nemen.

                                                                                                                      * o.a. externe bronnen geraadpleegd

 


Ontheffing vakantie woningen

Posted on 9/7/2009 at 20:48 - 0 Comments - Post Comment - Link

Minister Cramer gaat gemeenten verplichten ? een ontheffing te verlenen aan bewoners van recreatiewoningen die daar sinds 31 oktober 2003 of eerder onafgebroken wonen. Het permanent bewonen van vakantiehuisjes werd jarenlang gedoogd. Sommige gemeenten staan toe dat mensen in die huisjes wonen, terwijl dat volgens het bestemmingsplan niet zou mogen. 

Aan dit gedoogbeleid willen Kamer en kabinet een eind maken. Cramer gaf gemeenten daarom eind 2007 de opdracht om voor 2010 duidelijk te maken of iemand die permanent in een recreatiepark woont daar mag blijven of niet.

Doen ze dat niet, dan zouden de bewoners die er al voor oktober 2003 woonden automatisch toestemming krijgen om er te blijven.

Veel gemeenten hebben dat nog niet gedaan. Om een eind te maken aan de onzekerheid van duizenden bewoners komt het kabinet nu met wetgeving, die op 1 januari van kracht wordt.

Mijn visie:
Slechte zaak.
1:  Oneerlijke concurrentie met alle bewoners van een "gewoon" huis.
     Het "vakantiehuis" zal nu onterecht in waarde stijgen. Voor de
     bewoners is het nu: "kassa"
2:  De verrommeling in het landschap zal hierdoor ook al niet af-
     nemen, integendeel: de  verstening van het buitengebied zal
     toenemen.
3:  Het kan zeker ook een bedreiging zijn van de "Contigenten" in
     een gemeente.


Vooral punt 1 zou de reden bij uitstek MOETEN zijn... om vakantiewoningen gewoon de status van vakantiewoning te laten behouden. heeft u weleens iemand een aanvraag in zien dienen om de gewone koopwoning om te zetten naar de status van vakantiewoning ? (ik dacht het niet !)


Geen JSF

Posted on 15/4/2009 at 20:51 - 0 Comments - Post Comment - Link

Momenteel speelt de 'discussie' weer over de JSF (Amerikaans Gevechtsvliegtuig).
Concurrenten zijn uitgeschakeld. Ook degenen die misschien wel een beter en goedkoper vliegtuig konden leveren (Saab Gripen).

Concurrenten waren een farce. Dat feit behoeft niet per definitie dramatisch erg te zijn, mits in elk geval de uiteindelijke keuze dan in alle opzichten beter was en is.

Helaas moet je als leek zijnde op het gebied van techniek die allemaal verweven zit- en vast zit aan zoiets...  afgaan op alle berichten die via alle mediabronnen tot je komen. Daar moet je je oordeel als gewoon burgers maar uit zien te halen. Misschien haal je daar onvoldoende- is het zelfs onmogelijk om daar voldoende kennis van zaken uit te verkrijgen om een gedegen oordeel te kunnen vellen.

Maar toch, door de jaren heen veel artikelen via de mediabronnen volgende... kom je snel tot de conclusie dat wij, ondanks wat het ons kost, de Amerikanen niet voor het hoofd willen stoten, ondanks wat zij willen en doen.
(De acceptatie van door hen geproduceert GEN-Voedsel hier te importeren is daar ook een triest voorbeeld van).

Dat het niet in 'ons' hoofd opkomt dat we in Nederland helemaal geen gevechtsvliegtuigen van die orde en grootte nodig hebben, speelt geen rol. Ook niet dat we met slechts maar een fractie van de daarmee uitgespaarde kosten veel goeds zouden kunnen doen in ondermeer de zorg en deze dan op een veel beter peil zouden kunnen brengen. Helaas spelen dit soort zaken geen enkele rol, jammer.


Hosting door HQ ICT Systeembeheer