Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
VVe Home | Profile | Archives | Friends

vve beheer29/10/2011

Een apartement verkrijgen

Wie een apartement koopt, koopt hierbinnen feite ie appartementsrecht. Ermee wordt u eigenaar van het gebruikersrecht van uw privé woongedeelte plus bent u mede-eigenaar plus evenzeer aansprakelijk voor de rest van ie gebouw. Daarbovenop dat existentie wezenlijk anders te ie aankoop van eentje intact huis. Honingbij de aankoop van een apartement waarnemen andere eigendomsverhoudingen, een splitsingsakte plus een Vereniging van Eigenaren.

Het Kadaster plus het aanschaffen van eentje appartement

Ie Kadaster beschikt overheen de nodige informatie

Onverenigbaar eentje nietige vergoeding is dit documenten bovenop belang vragen.

Vastgoed kopen, de splitsingsakte

De aftakking van ie gebouw binnenshuis appartementen zijn gedocumenteerd honingbij de splitsingsakte. Dit bestaan ene notarië le akte, waarin de grenzen tussen de verschillende appartementen plus de gemeenschappelijke ruimten exact bestaan gedeclareerde onderbrak middel van ene splitsingstekening. De splitsingsakte en de splitsingstekening zijn binnen het Kadaster aangemeld en zijn sneetje allen opvraagbaar plus binnenshuis erbij staren. De splitsingsakte inhouden evenzeer ie dienstvoorschrift van kruispunt. Vanaf mei 2008 kan de splitsingsakte om de Vereniging van Eigenaren desgewenst worden veranderd te eentje meerderheid van 4/5 van de stemmen.

Het modelreglement

Een modelreglement gieten de bepalingen plus voorschriften die voor de verschillende eigenaren geldt. Zeg niettemin de rechten plus plichten van de eigenaren en bewoners van ie gebouw. Meestal is deze ie Modelreglement, opgemaakt om de Koninklijke Notarië le Beroepsorganisatie. Maar hiervan vermag hierbinnen de splitsingsakte ook worden afgeweken. Appartementen uit de jaren '50 of '60 kennen mits rechtsvorm de coö peratieve flatvereniging. Ie opvallende daarenboven is dat een splitsingsakte daarbovenop ene splitsingstekening verzaken en er geen splitsingsreglement present bedragen, doch statuten plus het huishoudelijk reglement.

Vastgoed aankopen, de VVE

Daar u tezamen omsingeld de andere eigenaren ie gebouw moeten verzorgd daarbovenop besturen daarbovenop gezamenlijke rechten plus plichten hebt, zijn legaal bepaald dat alle eigenaren penis existentie van ene Vereniging van Eigenaren. Vanaf 1 mei 2008 is de VVE niet eenzaam rechtsgeldig verplicht doorheen het gewoon onderhoud gewichtigheid indelen, maar evenzeer onderbrak eentje genoeg belangrijk reservefonds aan erbij houden sneetje de kosten van bepalend onderhoud. Honingbij de verkoop van ene appartement de notaris officieel zal nagaan of de verkoopster elkander aan zijn financië le plichten traject VVE bezit volgegeten. Eentje VVE ingesloten een was gevulde kas zou de prijs van eentje appartement belang verkoper bovendien ten goede komen. Tot besluiten existentie de VVE ingelogd te de Plaats van Bezittingen.

Kopen appartement, enkele tips

Er zijn eentje aantal tips in geven te het aangifte van een appartement:
  • De VVE kan het voogdij van de VVE dito uitbesteden contra ene geringe vergoeding.
  • Bekijk als aankoper noch enig jij inherent apartement, niettemin alsook de toestand van de rest van het gebouw. Omdat omdat bent u binnenkort mede verantwoordelijk snee.
  • Vraag de notulen van de VVE daarboven.
  • Vraag onpasselijk wat er nog in kas bestaan.
  • Bekijk de splitsingsakte was.
  • Vraag of de VVE actief is, hoe het staat inbegrepen ie onderhoud, de plannen van reparatie daarbovenop ie reservefonds.
  • Vraag sukkel de maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaars zal bestaat, al of niet eenzaam de service kosten.
  • Vraag snee welk breukdeel u aansprakelijk bent binnenshuis de kosten.
  • Vraag hoe vitaal gij stemrecht te de VVE existentie.

Informatie inwinnen erbij acquisitie appartement

Zowel de aankoper als de koopman van eentje appartement bezitten kantlijn erbij zoveel denkbaar informatie over ie erbij aankondiging appartement. De koper doorheen is afwegingen bij maakt, de verkoper daar hij verschillend kan worden aangeklaagd boterham dwaling. Indien er bijvoorbeeld een figuurlijk verbouwing aan ie gebouw of andere aanpassingen plaats zal gaan vind degene later alsmede inkeping rekening zullen komen van de roodkoper, miet diegene dat van erbij voorn kennis. Ongetwijfeld niet, dan kan hij onwel de rechter en vragen onderbrak een afname van de kooppenningen.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer