Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
watersport in deventer

Description

de watersport in deventer sinds 1938, in het bijzonder de Zeil & Motorboot Vereniging Deventer


My Links

» Home
» My Profile
» Weblog Archives
» Friends

help mee aan de geschiedenis ZMVD

sinds een aantal jaren ben ik nu doende om de geschiedenis van de ZMVD te beschrijven.

dat schiet nog te weinig op, maar er zit wel progressie in.

wat ik momenteel zoek zijn gegevens over de 50-er jaren. verhalen, gegevens, foto/film materiaal.

uiteraard is dit voor de andere jaren ook van harte welkom.

dus heeft u iets wat mij kan helpen: tobbedanser@jachthavendeventer.nl of kijk eens op de site http://www.jachthavendeventer.nl

 


Posted: 08:13, 8/2/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Tobbedanser (clubblad)

dit weblog is bedoeld om meer info over de watersport in deventer te vergaren

om te beginnen een stuk over de geschiedenis van het clubblad, daaronder de binnenhaven en het overijssels kanaal. heeft u info mail dit aan tobbedanser@jachthavendeventer.nl

 

 

150 TOBBEDANSERS

 

In ons 60e jöör as vereniging besteet de tobbedanser á weer ruum dättig jöör.  Dat keer ongeveer viefe in't jöör maakt hondervieftig nummers. Vanof nummer dreeënzestig (oktober 83) hef Mans á weer 86 keer eschreven oaver wat hee zo links en rechts heuren.

 

Een stuksken veur-of:

Binnen Dèventer bint d'r twee 'heufddialecten": 't Bärgs (esproaken rond de Bärgkarke) en 't Noordenbärgs (esproaken in de bekende buurte).  't Bärgs pröt met 'n oo-klank (zo-as door, woor) en t Noordenbärgs met 'n soort eu-klank (as in 'freule').  Hier is indertied ekoazen veur 't noordenbärgs.

 

Terugge nöör ons jubeleumnummer.

 

In de noajöörsvergadering van 68 vroeg de veurzitter van Riessen an de leden wee of 'r de redactie van 'n clubblad wol bemannen. 't Veurige blad (de "Brulboei") was deur gebrek an tekst op-eholden te bestoan, möör d'r gingen weer stemmen op daj as club met ruum 350 leden eigenluk neet zonder clubblad kunt.

 

Dik Nijk is döör op-estaon en hef zich an-emeld as heufdredacteur.  De zönne van d e veurzitter kwam inde redactie.  Arend Witteveen verplichten zich döör töt 't schrieven van ’n stuksken tekst.  Al met al hebt wie in de 150 nummers ruum 70 'Dagjes Boot' können lèzen, wöörbie in sommige nummers d'r soms wel 2 of 3 verhalen stoat.  Begin 1969 kwam nummer eene van de persen.

 

Dik is heufdredacteur ebleven töt nummer vieftig, wöörnoa Johnne Bosch 't van 'm oaver nam.  Dee werd op zien beurte of-elöst, toen hee veurzitter van de dub wier, bie nr. 85 deur Rob Hauer.

 

In de loop van de jören bint d'r verscheidene leden ewest dee zich veur 't blad hebt inezet.  Ik neume d'r wat: Jaap Förch, Ad van Deutekom, Riekus Brand, Annie Drent, Wil van Aperen.

Arend Witteveen en Dik Nijk hebt as redactielid afscheid enommen van de redactie in nummer 100, ons goldkleurig nummer.

 

In de eerste jören wier de Tobbedanser nog zelf èniet en in mekare èzet.  Dat gebeuren in ons clubschip, möör noa nummer 29, een nummer dat zowat in beslag enoamen wier vanwege 'n stuksken oaver 'n anriejing van 2 leden, is dit uutbesteed.  Noe wördt 't zetwärk deur Henk èdoan en krig de drukker'ieje kant-klöre kopie.

 

Aj aan tiedjen meeloopt in disse club (ik proate van 69, net zo lange as de Tobbedanser), dan he'j zelf ook zo 't een en ander èzeen en belèèft.  Veural de eindjören 60 en de jören 70 sprèèkt vöör veulle (old)leden töt de verbeelding.  'n Oavervol zandgat bie Gorssel, veulle te doon bie de wedstrieden, Pinksterweekenden, Sunterkloas en neumt möör op.

 

Ook de Tobbedanser profiteren van disse goeie sfeer en ie konden regel moatig 't een en ander lèzen van bestuur en leden.Zo deur de jören hen hebt wie de neudige   vaste (pseudoniem) schrievers ehad.  Ik neume d'r wat: GéDé, Teka, Louis Coupeeris (oaver 't kaarten), En Passant, Mariadne en natuurluk Mans. In de eerste nummer’s komt wie ook nog ' n  'Tobbert' tegen, wöörvan wie noe slechts kunt vermoeden wee of dat is èwest. 

 

Döörnoast hadden wie wat mensen dee ons wat vakantie verhalen dejen tookommen, as Appe Diekhof en 'Marius Vatenmakes'(Kuiper).

Jaap ten Hoeve hef rond 1975 in 'n aantal nummers wat oaver de (begin)geschiedenis van disse club èschreven.

 

Wie hadden ook technische leden en m.n. Kasper van Zuilekom hef de Tobbedanser van menig technisch stuksen veurzeen.  Ook leden in't butenland (meestal veurt wärk) schreven oaver hun ervaringen.

Lange tied hadden Wie ’n puzzelcompetitie 'puntheufd", met jöörluks ’n winnaar oaver vief nummers.

 

Ook de verschillende commissies hebt middels uutneudigingen en verslagen mening bladzijde èvuld.  Regelmoatig kom ie uitslagen van wedstrieden tegen, wöörbie 'n enkele name ook al in 150 nummers in de priezen schient te vallen.

 

Ook menig secretaris liet ons meekieken in 't bestuurluk koffiedik.  Ik citere Cees Gravendeel uut zien eerste stuksken in nr 36: "enkele eerste ervaringen van de secretaris.  Tijdens de ledenvergadering van februari van dit jaar heeft u mij gekozen als secretaris.  Op dat moment besefte u ongetwijfeld wat u deed. Ik wist echter bij lange na niet waar ik aan begon.  Over voorlichting gesproken."

 

Ook de veurzitters hebt menigmoale de penne ter hand ènommen umme regels of te kondigen, dudelukheid te scheppen of zo möör is wat oaver de club te schrieven.  Recent lazzen wie 't reisverslag van Johnne Bosch, eerder was't Theo Krebbers, dee neet alleen as veur-zitter möör ook as "Teka' de penne in de hand nam.

 

‘n Citaat van zien eerste stuk as veurzitter in nr 56:

“op het moment dat u dit leest hebben we inmiddels onze 4e vergadering achter de rug.  Tijdens deze vergaderingen krijg je pas een goed inzicht wat een berg werk is verzet door onze voorgangers, eigelijk gewone leden die belangeloos hun vrije tijd en werkkracht in dienst van de club hebben gesteld".  Veur mien geveul ’n tekst dee ook in dit nummer zien kracht neet verloren hef.  Met andere woorden: blieft zuunig op dee leden dee zich in bestuur of commissies wilt inzetten; döör bestoat wie van as club.

 

Tobbedanser 71 juni 85) was 'n extra nummer oaver de (on)meugelukheden van 'n ander clubschip.  Zoas wie allemaole weet hebt wie nog motten wachten töt 1991.  Toen kwam de nieje opbouw op de bak, dee därtig jöör döörveur in de haven was ekommen (in nr. 99 he’j d'r alles oaver kunnen lèzen).

 

A'j al dee Tobbedansers terugge lèèst dan ontdek iej wat 'rooje droajen'.  In al dee jören blieft de wärkbeurten 'n zörgenkindje.  Met bestuurlijke informatie ging 'top en of.  Momenteel ku’j wat lèzen in'waar over spraken zij'.  Dat mot ook, want zo ku'j as bestuur oe leden wat op de heugte holden en veurinformatie geven oaver zaken dee op de ledenvergadering an bod komt.

 

Wie hebt bie ons 35 jörig verenigingsbestoan ook'n jubileum-clubblad uut-èbracht en dat was toevallig nr. 35.

Dan hadden wie ook nog nr. 54, 't blauwe nummer, bie 't veertig jörig bestoan.  'n Nummer ruum veurzeen van allerhande foto's, toen of-èwisseld met 'n bloomlèzing uut Dagjes Boot.  Nummer 100, ons jubeleumnummer, kwam uut in 'n goldkleurig kaft bie 't vieftigjörig bestoan.

 

De redactie besteet al veulle jören uut dezelfde mensen en wie dóót ut met veulle plezier.

Umdat alles veranderd hebt wie  ook de veurkante van de Tobbedanser veranderd.  De oranje tobbe passen eigelijk neet meer in disse tied.  Wie wollen um ook neet kwiet en döörumme isse in't klein op de veurkante terugge te zeen.  Noa 'n opróóp in 't blad kwammen Wie bie Eric Prinsze terechte en dee hef noa wat stoeiwärk op de computer disse veurkante emaakt. In ’t milleniumjöör 2000 bint wie begonnen en wie hoapt d'r nog veulle jören gebruuk van te maken.

 

Töt kiek

 

Mans vd Vogel


Posted: 13:43, 11/3/2007 in havengebied
Comments (0) | Add Comment | Link

havengebied deventer

 

geschiedenis havengebied

Overijssels kanaal en Prins Bernhard Sluis Deventer

 

inleiding

 

Rond 1850 werd de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij (O.K.M.) opgericht. De maatschappij kreeg de concessie, het recht, om een aantal kanalen te graven in de provincie Overijssel. Het eerste kanaal, gegraven in 1855 is het Overijssels Kanaal van Zwolle via Lemelerveld en Vroomshoop naar Almelo.

In 1856 kwam de aftakking van Vroomshoop naar De Haandrik gereed (het latere kanaal Almelo-De Haandrik). Het zijkanaal Lemelerveld-Raalte-Deventer werd in september 1858 geopend. In Almelo sloot het kanaal aan op het Kanaal Almelo-Nordhorn, dat tussen 1884 en 1899 werd gegraven.

 

Toen het Twentekanaal in de jaren dertig als werkgelegenheidsproject werd gegraven, kwam de O.K.M. in de problemen. In 1941 werd de NV Maatschappij Overijsselsche Kanalen opgericht, om een oplossing te vinden voor het dalende rendement van de kanalen. De zijtak van het Twentekanaal naar Almelo (opening in 1938) werd in 1953 doorgetrokken van de buitenhaven (waar nu de Wierdense brug ligt) naar het Overijssel Kanaal. Dit bevorderde de scheepvaart op het traject Almelo-Coevorden.

 

In 1965 werd dit traject daarom verdiept. De kanalen Zwolle-Vroomshoop en Lemelerveld-Raalte werden in 1964 gesloten en overgedragen aan het Waterschap Salland. Toen het traject Raalte-Deventer in de jaren 70 gesloten dreigde te worden, leidde dit tot verzet van de gemeente Raalte. Uit protest gingen enkele raadsleden en bewoners van Raalte verkleed als vikingen naar Den Haag.      

De financiële middelen waren echter niet aanwezig om het kanaal open te houden en op 29 juli 1988 sloot het kanaal definitief.

In de jaren tachtig en negentig werd het laatste stuk kanaal, Almelo-Coevorden, verbeterd. In Aadorp werd in 1987 een nieuwe sluis gebouwd en de bruggen vernieuwd.

 

Overijssels kanaal

Om lijn in het verhaal te brengen moeten we terug in de geschiedenis.

Naar de tijd dat het kanaal nog niet bestond.  Laten we zeggen het jaar 1800.

Verdere data zijn dan ongeveer 1860, de tijd dat het kanaal werd gegraven; dan het jaar 1933, het gereed komen van de afsluitdijk en het jaar 1953, het jaar waarin het waterschap Salland zijn huidige vorm kreeg.

 

In het oude Overijssel kenden we al de IJssel.  De rivier was bedijkt maar trad vaak buiten zijn oevers waardoor de zgn. uiterwaarden werden geïnundeerd.

 

Aan de oostzijde van het gebied dat we kennen als Salland lag en ligt trouwens nog de zgn. Overijsselse heuvelrug, In grote trekken gezien helt het gebied af van oost naar west en van zuid naar noord. Het hogere gebied levert via allerlei beken en beekjes water, dat voor de bedijking van de rivier vrij daarin uitstroomde.

 

Als gevolg van de bedijking die in de late middeleeuwen rond het jaar 1300 moet hebben plaats gevonden werd die vrije uitstroom belemmerd.  Daardoor ontstonden de z.g Sallandse weteringen, t.w. van west naar oost gezien de Zandwetering, de Soestwetering, de Oude- en de Nieuwe Wetering.  Een karakteristiek van deze weteringen is dat ze allen eerst oost - west stromen om in de buurt van de IJssel af te buigen naar het noorden.

 

Het stroomgebied van deze weteringen waar de eerder genoemde beken en beekjes deel van uitmaken begint dus op de heuvelrug; aan de noordzijde stroomt de rivier de Vecht en aan de zuidzijde de rivier de Schipbeek.  Deze twee rivieren zijn overigens reeds lang geleden bedijkt.

 

Het graven van het kanaalgedeelte Deventer - Raalte - Lemelerveld tussen 1860 en 1870 had tot gevolg dat alle oost - west stromende beekjes werden afgesneden.

Uitstromen in het kanaal kon het beekwater niet, daar de waterspiegel van het kanaal doorgaans boven het maaiveld lag.  Een situatie die u trouwens nu nog tussen Deventer en Raalte kunt aantreffen.

 

Derhalve werd ieder beekje door middel van een onderleider onder het kanaal doorgevoerd.  Deze onderleiders waren van ijzer en ook wel van hout.  Ze zijn voor zover voor de huidige waterbeheersing niet meer nodig.  Het kanaal werd door sluizen in panden verdeeld.  Ook deze sluizen zijn opgeruimd en waar nodig vervangen door stuwen.

 

Rond het jaar 1900 hadden we dus de situatie dat de beekjes vrij stroomden, zich verenigden tot de weteringen die op hun beurt weer vrij uitstroomden in dat deel van het Overijssels Kanaal dat uit de aard der zaak gelegen was beneden de laatste sluis.

En dat deel van het kanaal stond in rechtstreekse verbinding met de Noordzee, via de stadsgrachten van Zwolle, het Zwarte water, de Zuiderzee en de Waddenzee.

 

En u zult zich kunnen voorstellen dat gedurende perioden van hevige regens en natte tijden vele lager gelegen gebieden in Salland onder water kwamen te staan als gevolg van doorlopend stromend water van boven af en stagnerende afvoer beneden.

Deze stagnerende afvoer werd veroorzaakt door opstuwing door noordwesten wind en of vloed.  Bedenk dat de afsluitdijk toen nog niet was gebouwd.  Dat gebeurde eerst in 1933.

 

Toch kwam het daarna nog dikwijls voor dat door de bovengenoemde factoren waarbij de vloed evenwel niet meer meespeelde nog vele inundaties in het weteringen gebied optraden.

De laatste, die van 1965 ligt nog zeer vers in het geheugen.

 

In 1953 was de situatie in het waterschap Salland als volgt:

het waterschap omvatte het weteringen gebied, en stond onder invloed te ener zijde van het buitenwater, te andere zijde van het vrij afstromende water van een gebied buiten waterschap verband.

 

In dat jaar evenwel werden die hogere gebieden eveneens onder waterschapsverband gebracht en verkreeg het waterschap Salland z'n huidige vorm.  Er moest een verbetering komen van de waterbeheersing want de moderne landbouw kan geen inundaties velen.

Een groot aantal plannen werd ontworpen.  Allemaal miljoenenplannen.  Daarbij ook één waarin werd overwogen het Overijssels kanaal aan de waterbeheersing dienstbaar te maken.

Onttrekking van het kanaal aan het scheepvaartverkeer bleek een haalbare kaart en in het begin van de jaren zestig voer het laatste schip door sluis 1 bij Zwolle en werd het kanaal vanaf Raalte in noordelijke richting voor de scheepvaart gestoten.

 

Het pand Deventer-Raalte bleef echter in gebruik hoewel ook dat, daar waar mogelijk bij de waterbeheersing is ingeschakeld.

Het peil wordt thans gereguleerd met behulp van het gemaal Ankersmit vlak bij onze winterberging gelegen.

 

 


Plannen in Deventer

 

In 1940 ligt er een plan voor het graven van een kanaalvak tussen de nieuwe haven en de bocht van het Overijssels kanaal bij Klosters en de bouw van een nieuwe sluis in dit kanaalvak ter vervanging van de Pothoofd - sluis. Via de haveningang aan de Pothoofd kon men  naar de sluis. (Restant is nu nog te vinden tussen Pothoofd en Sluisstraat). Doorvarend kwam men achter langs het Knutteldorp en via de brug op de Boerlaan en langs de Hunneperkade naar de Snippeling, uiteindelijk in het kanaal richting Raalte. Een verbinding tussen het kanaal en de 1e en 2e havenarm bestond dus nog niet.

 

Over de plaats van deze sluis ontstond een langdurige discussie tussen Rijkswaterstaat en de deskundigen van de gemeente Gemeentewerken. Rijkswaterstaat wilde de sluis in het nieuwe kanaalvak midden op de Bergweide, de deskundigen van de gemeente wilden de sluis bij de voorhaven. Het bedrijfsleven ondersteunde het standpunt van de gemeente.

 

Een pikant detail is dat de deskundigen van gemeentewerken het onderling niet eens waren.

De hoofdopzichter verdedigde de aanleg van de sluis aan de voorhaven, de directeur Gemeentewerken adviseerde het college van B&W  om Rijkswaterstaat te volgen. Beide standpunten werden in juni 1940 aan het college voorgelegd.

 

De discussie duurt vervolgens jaren. Bureau Dwars, Heederik en Verhey (DHV) te Amersfoort brengt begin 1941 in opdracht van het bedrijfsleven een rapport uit en dat steunt daarin het eerdere standpunt van het bedrijfsleven: de plaatsing van de sluis aan de voorhaven. Daarna gebeurt er jaren niets vanwege de oorlog.

 

Het rapport van de Havencommissie

In 1945 wordt er een commissie van deskundigen die de verbetering van de industriehaven moet voorbereiden. Voorzitter is H.J. Ankersmit. Het in 1946 uitgebrachte rapport maakt gebruik van het eerdere rapport van het ETI, dat in feite een boterzacht verhaal was. Dat weerhield de commissie er niet van op grond van precies dezelfde gegevens met veel stoutmoediger aanbevelingen te komen.

 

De eerdere prognose van het ETI ging uit van 30 hectare. De Havencommissie stelde een industrieterrein van 50 hectaren voor en de aanleg van 3 havenarmen en een sluis bij aan voorhaven. Het Overijssels Kanaal zou met de haven worden verbonden. Het verschil van 20 hectaren werd nuttig geacht vanwege de mogelijkheid van overplaatsing van bedrijven uit de binnenstad.

 

De commissie wilde de Deventer industrie goede ontwikkelingsmogelijkheden bieden, die zich aan de stadszijde van het basiskanaal zouden kunnen afspelen. Vier soorten bedrijven kwamen hiervoor in aanmerking: bedrijven die verplaatst zouden worden i.v.m. de wederopbouw of met de havenplannen zelf, verder bedrijven die zelf verplaatsing wensten en bedrijven waarvan verplaatsing op den duur gewenst zou zijn.

 

De gesteldheid van de industrieterreinen was tot dan toe ongunstig omdat de haven in een open verbinding stond met de IJssel: het waterpeil wisselde te sterk. De commissie pleitte voor een voortvarende aanpak en adviseerde de sluis bij de voorhaven aan te leggen.

De bestaande tweede havenarm en de derde industriearm, een verlenging van het basiskanaal, waren nog niet in gebruik genomen, de aanliggende terreinen nog niet uitgegeven. Dit had als voordeel dat men gelegenheid had dit gedeelte van de haven te vergraven. In 1947 bouwt de Davo haardenfabriek haar complex aan de 2e havenarm. Wij krijgen tijdelijk ligplaats achter dit complex, in afwachting van een nieuwe jachthaven (die er nooit kwam). De roeivereniging Daventria ligt dan al enige jaren achter in de 2e havenarm (ongeveer waar nu DWV haar winterberging heeft)

 

De nieuwe werken

 

Het plan van de Havencommissie werd uitgewerkt door ingenieursbureau Witteveen en Bos. Rond 1951 komt naar ontwerp van dit bureau de Prins Bernhardsluis en daarmee het langverwachte vaste havenpeil tot stand. Ook de uitbreiding van het Basiskanaal naar en de verbinding met het Overijssels Kanaal, al sinds de jaren twintig slechts een ontwerp, komt tot stand.  De verdere ontwikkeling van de haven laat,  tijdens de explosieve ontwikkeling van het vrachtvervoer over de weg, nog de laatste groei zien van de voorzieningen  voor het vervoer over water.

De 3e arm wordt in 1961 gegraven, aansluitend op dan het al weer aangepaste  tracé van het Overijssels Kanaal. De 4e havenarm is nooit uitgevoerd.

 

De Prins Bernhardsluis.

 

Op woensdag 1 augustus 1951 kwam een speciale editie van het Deventer Dagblad van de persen.  Deze was geheel gewijd aan de Prins Bemhardsluis, die op vrijdag 3 augustus werd geopend.

 

Zomaar wat gegevens uit de krant:

-          De totale bouwkosten beliepen ruim 6 miljoen gulden. (Begroting van voor de oorlog: 1, 1 miljoen)

-           Er werd 15.000 m3 beton gebruikt, met een ongewoon materiaal als bewapening (hetgeen een forse besparing opleverde).  Als bewapening werd 80 km spoorrails gebruikt, dat vrijkwam door opheffing van een lijn naar Borculo.

-          De sluisdeuren werden door 4 mensen gemaakt, waarbij 180 balken, tezamen 250m3 Azobe hout, werden gebruikt.

-          Tijdens de bouw werden resten van rendieren en een mammoet gevonden. 

-          Het eerste officieel geschutte schip werd de reddingsboot Prins Hendrik. De toenmalige havenmeester Nieveen zag de coasters Deventer al binnenvaren. 

 

Na de opening verdween de sluis aan de Pothoofd, waarvan de resten dus nog te zien zijn, alsmede de vaarweg via de Mr. De Boerlaan en Hunnerperkade. Om de toename van schuttingen en het daarmee gepaard gaande waterverlies  te compenseren werd in 1965 het gemaal “Ankersmit” gebouwd.  Zo werden het kanaal en de havenarmen van voldoende water voorzien.  Tegelijk werd het kanaal bij Raalte afgedamd.  Ondertussen is, sinds augustus 1988, ook het kanaal Deventer - Raalte afgesloten.

 

In 1972 waren dit 3000 schepen, waarvan er 1300 naar Raalte gingen, met een totaal verleden gewicht van 1.3 miljoen ton.

In 1987 voeren er nog 2600 schepen, zo'n 1200 daarvan richting Raalte en een verladen gewicht van 1.24 miljoen ton.

Je ziet dat de schepen groter worden en het geladen gewicht blijven nagenoeg gelijk.

 

In het kalenderjaar 2000 hebben ca 1800 schepen via de Prins Bemhardsluis de Deventer binnenhaven bezocht en in het totaal 1,3 miljoen grondstoffen aangevoerd.  De schaalvergroting in de binnenvaart die begin jaren 80 zich voorzichtig ontwikkelde heeft voor wat betreft de aanvoer van grondstoffen naar Deventer doorgezet.

 

 

De sluis en omgeving

 

De schutkolk is 11.80 mtr breed en totaal 100 mtr lang, te verdelen in 60 mtr. en 40 mtr. door de middelste deuren.  In 1973 kwam er de 2e brug over de sluis (bij de loods).  Vooruitziende ingenieurs hadden hier in 1947 al rekening mee gehouden en de kelders voor het hefmechanisme waren al aanwezig.

 

In 1951 verhuizen wij in maart vanuit de 2e havenarm naar onze huidige stek in de haven aan

de Rembrandtkade, omdat de open verbinding met de IJssel  via de Twentolbrug niet meer bestaat.  Tegelijkertijd gaat Daventria naar de voorhaven, waar de DKV ook ligt.

 

In 1963 verlaten wij de steenfabriek “Petra” en betrekken wij de loods en het voorterrein als winterberging. Eerder was hier de tuinderij van de Gemeente gevestigd. De “Petra”wordt in 1964 gesloopt.

 

In 1978 / 79 werd de hefbrug aan de Hanzeweg vervangen door de huidige dubbele brug. In 2006 wordt het besluit genomen tot een forse renovatie van de inmiddels ruim 25 jarige brug. Wanneer en hoe dit zijn beslag zal krijgen wordt nog verder onderzocht.

 

In 1988 raken wij een deel van ons voorterrein kwijt aan de Gasunie (we hadden dit in bruikleen van hen). Na veel overleg met de Gemeente Deventer  kunnen we in 1990 beschikken over de “punt” als extra ruimte voor de stalling van schepen. Dat jaar staan er 17 op de kant.

 

Het is in 2001 dat de Gemeente haar plannen bekend maakt omtrent de ontwikkeling van wat men het “Havenkwartier”noemt. Dit gebied beslaat het industrieterrein Bergweide, tussen Boerlaan, Industrieweg en Hanzeweg, inclusief de beide havenarmen. In 1e instantie is ons

winterberging terrein niet opgenomen in de plannen. Al vrij snel wordt dit ook betrokken bij de plannen om zo een integrale opknapbeurt te geven aan dit gebied. Men wil industrie omruilen voor bewoning, kantoren en kleinschalige bedrijven. Uiteindelijk wordt het plan stilgelegd, o.a. door de zware industrie in de nabije omgeving die bewoning onmogelijk maakt.

 

Gedurende 2005 is de binnenhaven die inmiddels relatief ondiep en vervuild was geraakt, uitgediept. Het vervuilde slib werd afgevoerd naar het slibeiland in het Ketelmeer.

 

Gebruik van de sluis

 

Met betrekking tot het schutten en de door het gemeentebestuur ingestelde doorvaart vergoeding voor plezierjachten het volgende:

In tijden van normale regenval en in droge perioden moet er zuinig met het oppervlaktewater worden omgegaan, omdat de op het Overijssels kanaal afwaterende gebieden zich kenmerken door droogtegevoelighéid.  Droogtegevoelige gronden vallen bij te weinig regenval snel droog en vertonen dan uitdrogingsverschijnselen.  Bij overvloedige regen lijkt het of de gronden te nat worden en dat kun je bijvoorbeeld weer zien aan de niet verharde wegen, die dan in korte tijd in een modderpoel veranderen.  Vraag de bewoners van de oostelijke buitengebieden maar eens.

 

Het grondwater in de afwaterende gebieden staat in vrije verbinding met het water in kanalen en sloten.  In tijden van veel regenval zal de grondwaterstroom naar de kanalen gericht zijn.  In tijden van droogte staan deze kanalen en sloten water af aan de ernaast gelegen gronden.  Vandaar dat  erin die droge periode ingemalen wordt.

Verdampingsverschijnselen van water, vooral in warme perioden, zorgen ook voor een aanzienlijk waterverlies

.

Bij schutten in droge tijden - via de Prins Bemhardsluis - wordt bij een IJsselwaterstand van 2.50 + NAP en een binnenwaterstand van 5.60 m + NAP per omzetting 4600 m3 water aan dit droogtegevoelige gebied onttrokken.

Om de lezer een idee te geven va wat dat betekent in een iets beter voorstelbare vorm moet u zich voorstellen dat er een 70 á 80 spoortankwagons van 50 ton laadvermogen mee gevuld kunnen worden.  Dergelijke wagons zijn 16 meter lang, hetgeen wil zeggen een treinlengte van ca 1.5 km lengte.

 

Hopelijk kunt u nu beter begrijpen waarom de havendienst in overleg met het Waterschap gezocht heeft naar een methode om mensen die geschut willen worden attent te maken dat er nog meerdere belangen door de sluis gediend moeten worden, dan alleen die van bijv de recreatievaarder.

 

Woonbootbezitters in droge perioden niet alleen maar denkbeeldig aan het risico worden bootgesteld van scheefhangende arken, met alle ongemakken van dien. Schade aan (landbouw)gewassen niet uitgesloten is, wanneer het waterschap niet bij machte is om voldoende water op te pompen.  Tot op heden is dat nog altijd goed gegaan.

 

Voor recreatievaart en de Deventer watersportverenigingen zijn dan ook onderstaande regels gesteld door de gemeentelijke havendienst:

  • Schutten in groepen van 6 of meer vaartuigen ineens tijdens de openingstijden van de sluis is vrijgesteld van havengeld.
  • Schutten in groepen van 5 of minder vaartuigen kost per vaartuig per meter lengte  €.1,59 ex BTW
  • Schutten van jachten en andere recreatie vaartuigen is alleen vrij indien met beroepsvaarders wordt meegeschut en de verblijfstijd in de binnenhaven korter is dan 2 x 24 uur bij afmeren aan kade terrein van de verenigingen.

 

Openingstijden van de sluis

Op werkdagen van 06.00 tot 19.30        Spertijden           07.30 tot 09.30            16.00 tot 18.30

Zaterdag van

 

 

Rd


Posted: 13:18, 11/3/2007
Comments (0) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer