Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Untitled Home | Profile | Archives | Friends

ordenen/ontsluiten31/3/2013

ordeningsprincipes:
1. alfabet
2. nummer
3. chronologisch
4. soort
5. onderwerp
6. formaat
7. kleur
8. alfanumeriek (VN naties) 1.ordende principe 2. ter indentificatie

 

informatie ontsluiten is informatie toegankelijker maken voor de gebruiker
documenten, dossier etc inhoudelijk karaktiseren door:
1. toekennen van begrippen of woorden
2. indelen in categorieen of rubrieken

 

toekennen van begrippen/woorden;
- trefwoorden
-Thesaurus
-tags
-metadata


Indelen in categorieen of rubrieken;
-classificatie
-taxonomie
-metadata

 

 onsluiting van informatiebronnen:
1. het vinden van documenten die voldoen aan de criteria zoals geformuleerd door de gebruiker
2. het indentificeren van documenten

 

 Taxonomie: organisatie ven een afgebakkende set informatie voor een bepaald doel, doorgaans het vastleggen van de unieke locatie van een bepaalde soort in een complexe maar strikt toegepaste hierarchie.

 

Thesarus: verzameling van vaktermen waarbij onderlinge inhoudelijke relaties tussen die termen worden aangegeven.

 

Metadata: met de document eigenschappen veogt u informatie toe aan een tekstbestand
( gestructureerde informatie die informatiebronnen beschrijft, toelicht, lokaliseert of op een andere manier de informatiebron eenvoudiger vindbaar, bruikbaar of beheerbaar maakt.)

Tagging:
- termen in de woordenwolk zijn hyperlinks die kunnen worden gebruikt voor een nieuwe zoekactie.
- als vorm van navigatie op een website.
- om het gebruik van bepaalde woorden in teksten te vergelijken of te inventariseren.
- zoektermen van bezoekers van de website worden in vorm van een woordenwolk gepresenteerd om andere bezoekers gemakkelijker te maken.
- als modeverschijnsel

 

 classificatie; is een bepaalde vorm van ordening, namelijk het rangschikken van begrippen naar hun inhoud of het bijeenbrengen van gelijksoortige zaken en het scheiden van ongellijksoortige zaken.
het is een ordening van onderwerpen waarbij de logische samenhang tussen de onderwerpen behouden blijft.

 

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

thesaurus/attenderings/annoteren30/3/2013

Functie thesaurus;
Handig hulpmiddel bij het zoeken, wanneer u immers een zoekterm intpt biedt de thesaurus u aanverwante termen (broader terms, narrower terms en verwijswoorden)

 

BT - Broader term - ruimere term: meer algemene term
MT - Microthesarus- een rubriek met aanverwante termen
NT- Narrower term- nauwere term: meer specifieke term
RT - Related term- verwante term `zie ook´-verwijzing
SN- Scope note- definitie: toelichting: verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
UF- Used for- verwijsterm: gebruikt voor: synoniem
USE- Use, verwijzing naar de voorkeursterm die bij toekenning gebruikt moet worden.

 

Attenderen: iemand ergens attent op maken, iemand iets onder de aandacht brengen

Attenderingsmogelijkheden voor juristen:
- inhoudsopgave van tijdschriften
- nieuwsbrief per email
- rss
-weblog
-twitter

 

 Annoteren: Iets van verklarende aantekeningen voorzien


Bibliografische annotatie: formele gegevens vermeld, zoals de vermelding dat het boek een index bevat,
dat het een proefschrift is en wat de oorsprongkelijke titel is.


Analystische annotatie: Inhoudelijk gegevens vermeld. drie verschillende analytische annotaties
- zuiver beschrijvend, neutraal ten opzichte van de inhoud (databank data juridisca/webportalen)
-aanprijzend, tot lezen opwekkend (inhoudsomschrijving van nieuwe boek/tijdschrift)
-kritisch, met een zekere waardebepaling (noot onder een arrest)

 

in de noot staat het volgende:
- feiten voorafgaand aan de uitspraak worden kort samengevat
-rechtsvraag die centraal staat wordt besproken
-verband gelegd tussen uitspraak en eerdere jurisprudentie
-verwijzingen naar literatuur opgenomen
-rechtsontwikkeling
-standpunt van de rechter in deze uitspraak is vernieuwd
-annotator laat soms blijken hoeverre hij het eens is met de beslissing van de rechter.

 

 trefwoorden samenstellen:
1. hoofdregel is dat trefwoorden bestaan uit zelfstandige trefwoorden
2. bijvoegelijke naamwoorden zijn niet toegestaan, alleen als onderdeel van een samengesteld trefwoord.
3. zoveel mogelijk een van het werkwoord afgeleid zelfstandig naamwood tenzij het natuurlijke taalgebruik in het gedrang komt.
4. voorzetels, bijwoorden en voegwoorden worden uitsluitend gebruikt in samengestelde trefwoorden.
5. afkortingen worden gebruikt als ze gangbaarder zijn dan de uitgeschreven vorm,
6. trefwoorden kunnen zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gepresenteerd.

 

Picarta: beseffen dat trefwoorden alleen aan boeken en tijdschriften wordt toegekend en niet aan tijdschriftartikelen

Opmaat: trefwoorden bij sommige arresten eerder halve zinnen. karaktiseert de ene mens de inhoud van een document anders dan een ander mens.

 

verwijzen naar bronnen op het world wide web is in feite niets anders dan het verwijzen naar de papieren bronnen, alleen moet er een webadress (url) aan de verwijzing worden toegevoegd.

 

bronvermelding uitspraak
ABRvS 14 december 2011, JOM 2012, 150.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer