Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

EDBA

• 18/3/2014 - Nederland nog niet klaar voor Social Big Data

 

Henk Weyschedé
Een essentieel element binnen organisaties, maar ook binnen de hele samenleving, is vertrouwen. Door vertrouwen en het gevoel van veiligheid is er ruimte voor creativiteit en innovatie. Dat vertrouwen is er nu niet. Half Nederland buitelde over de plannen van de ING heen. Dat is niet het eerste Big Data voorbeeld waar menigeen onrustig van werd. Bij Equens ging het over transactiegegevens van pinbetalingen, bij de BAS groep over WIFI-tracking. Op de keper beschouwd voldoen de plannen van deze bedrijven echt wel aan de Europese richtlijnen bescherming persoonsgegevens. Kennelijk is er iets anders aan de hand. Wettelijk is niet synoniem aan wenselijk.
 
We hebben een samenleving gekend waar eenieder van alles wist van de ander. Of het nu in een dorp was of een wijk in een grote stad. De bakker, slager of kruidenier zij kenden ons, de familie, wisten doorsnee welke boodschappen je kwam halen en, net als bij Wehkamp, kon je op de pof spullen bestellen. Zij vroegen en passant ook nog even hoe het met je moeder ging als zij ziek was. De sociale controle was groot, als je rottigheid uithaalde was er altijd wel iemand die je kende of herkende. Jaarlijks kregen we ook nog een groot boek met alle NAW-gegevens van elke inwoner gratis van de KPN, mits je een telefoon had. Heel vaak wordt met weemoed over deze periode gesproken. Het woord vertrouwen stond centraal. De kennis werd positief gebruikt en ons leven veraangenaamd.
 
Nu worden deze alledaagse weetjes data genoemd. Gemakshalve noem ik de gegevens die over personen gaan social data en social big data. We zijn in de loop der jaren gegroeid naar een meer anonieme samenleving en met social big data kunnen we weer terug naar het aangename en veilige dorpsleven van toen. Toch voelt het scary aan dat organisaties van alles over ons weten.Het wordt voor consumenten steeds lastiger om zich aan big data-systemen te onttrekken. Feitelijk is er geen ontkomen aan, data omringt ons. Dagelijks verrijken we met ons alledaagse gedrag de beschikbare data over ons en onze samenleving. Allerlei regeltjes over dataopslag gaat in een digitale wereld ons niets brengen. De data is er, blijft er en groeit elke dag.
 
Vanuit het Big Data Value Centrum willen wij graag een bijdrage leveren aan deze discussie en de ruimte creëren voor de kansen die Big Data ons als samenleving kan bieden. In dit licht is het beter om ons te vermannen, het gaat niet om de dataopslag maar om het gebruik van data. Het bedrijfsleven en de burgers moeten werken aan een zelfregulering, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Een Kohnstammproof - concept, waardoor er weer vertrouwen ontstaat en dus ruimte voor creativiteit en innovatie. Essentieel bij deze discussie is ook het gevoel dat we als samenleving en individuen weer de situatie weer under control hebben en zelf bepalen wanneer we onze persoonlijke gegevens beschikbaar stellen en wanneer niet.
 
Henk Weyschede
Big Data value Center Almere
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 20/1/2014 - Groei en vooruitgang overkomen je niet

Heel geleidelijk aan lijkt de basis onder de Nederlandse economische groei zich te verbreden. De export kan profiteren van de aantrekkende wereldeconomie. De binnenlandse vraag trekt in de loop van 2014 weer aan, ondersteund door langzaam stijgende koopkracht. Het consumentenvertrouwen herstelt de laatste maanden sneller dan in de vergelijkbare periode in de tachtiger jaren. Een broos herstel, maar het voelt eindelijk weer eens goed. Ook in het midden en kleinbedrijf zien de meeste ondernemers 2013 als een kanteljaar voor de economische ontwikkelingen. De ondernemer durft voorzichtig weer aan groei te denken. Ruimte voor optimisme ondanks voorzichtigheid over het eigen bedrijf. Ruim de helft van de mkb-ondernemers (57%) denkt in 2014 een beter resultaat te behalen dan in het afgelopen jaar. Het herstel komt er geleidelijk aan, maar dat betekent niet dat we weer terugkeren naar de wereld van toen. Er vindt een fluwelen revolutie plaats in ondernemend Nederland. IT en technologie veroorzaken een aardverschuiving in de verdienmodellen van bedrijven. Het gebeurt niet straks, maar nu. Veel bedrijven in vrijwel alle bedrijfstakken zijn niet voorbereid op de fundamentele IT-gedreven veranderingen.

Vertrouwde bedrijven in de reiswereld, muziekindustrie, retailers en drukkerijen, om maar een paar sectoren te noemen, hebben hard moeten ervaren wat de digitalisering werkelijk betekent. De digitalisering verandert het speelveld in een ontzettend hoog tempo. Uit deze bedrijven ontstaan weer nieuwe bedrijven, zo is het altijd gegaan en mooi omschreven door de econoom Schumpeter als Creative Destruction. Maar het doet pijn als een bedrijf als ECI, waar ik zelf jaren heb mogen werken, de veranderende marktomstandigheden niet meer het hoofd kan bieden. Het doet ook pijn als je door winkelcentra loopt met veel leegstand. De digitalisering van de economie gaat door en de grote financiële dienstverleners moeten zich constant aanpassen. Er is van alles gaande. Dat het onvoorspelbaar is hoe het precies zal verlopen spreekt voor zich. Toch ben ik optimistisch; onze inventiviteit neemt niet af. Groei en vooruitgang overkomen je niet, maar is de resultante van ons eigen handelen.

Om dit te onderstrepen wil ik graag refereren aan twee interessante rapporten. Naar een lerende economie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Een rapport dat meteen duidelijk begint met de eerste zin; Het einde van de vanzelfsprekendheid. In dit rapport wordt duidelijk aangegeven dat onze responsiviteit, de vaardigheid om snel en adequaat in te spelen op de nieuwe omstandigheden omhoog moet en dat de overheid daar een actieve rol in moet spelen. De opkomst van de Aziatische tijgers, maar ook in veel westerse landen blijkt dat de economische successen georkestreerd zijn. Silicon Valley had niet bestaan zonder de (defensie)inspanningen van de Amerikaanse overheid. Meer dichtbij: de leidende rol van de Nederlandse landbouw- en voedingssector is te danken aan de langdurige, systematische overheidssteun.

Het andere rapport is van The Boston Consulting Group (BCG), getiteld Contouren van een nieuw Nederlands Verdienmodel. Ook daar is de kernboodschap: aanpassingsvermogen wordt de nieuwe bron van welvaart. De snelheid van verandering zal de komende decennia alleen maar vergroten. In een wereld waarin landenvoordelen verdwijnen en waarin bedrijfsvoordelen in een steeds hoger tempo komen en gaan, worden de bronnen van het Nederlandse verdienmodel alsmaar minder betrouwbaar. Dit geldt evenzeer voor onze buitenlandse concurrenten. In een wereld die sneller en platter wordt komen bovendien bronnen van inkomsten binnen bereik van ondernemingen die voorheen onbereikbaar voor hen waren. Er zijn nieuwe markten, nieuwe klantsegmenten of nieuwe delen van de wereld te veroveren. Er valt dus niet alleen meer te verliezen, maar ook meer valt ook meer te verdienen. Helaas wordt de economische inzet en impact steeds hoger. Volgends de BCG is het een verschuiving van lokale tienkampers naar wereldwijd opererende gespecialiseerde kampioenen

Nu de grote concerns sterk onder druk staan, zal het MKB de uitdaging op moeten pakken en opnieuw haar rol als motor van de Nederlandse economie en welvaart moeten herbevestigen. Geen gemakkelijke rol, maar hier is het verleden wel degelijk een garantie voor de toekomst.

Henk Weyschede

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 1/5/2012 - Almere, circulaire economie

Almere, de circulaire economie De verstedelijking gaat door, we groeien naar 9 miljard bewoners. Dat zijn 9 miljard mensen die eten, drinken, autorijden en televisie kijken. Gewend aan een hoog welvaartsniveau of op weg zijn naar het hoge welvaartsniveau van de 21e eeuw. We overbelasten, vervuilen en putten onze natuurlijke grondstoffen uit. Dit komt door ons lineaire productie proces. We verspillen aan de voorkant en vervuilen aan de achterkant. De wereld kan niet meer herstellen van ons intensieve gebruik. De wereld is van ons allemaal om van te leven en om van te genieten. Tijd voor verandering. In een wereld waarin de oneindige beschikbaarheid van onze grondstoffen niet langer vanzelfsprekend is, is het een economische noodzaak geworden om kringlopen te sluiten. Immers, alleen producten waarbij in de designfase al wordt uitgegaan van de mogelijkheid ze volledig en efficiënt te recyclen hebben de toekomst omdat de gebruikte grondstoffen dan oneindig zijn terug te winnen. De circulaire economie. Europa, Nederland heeft weinig eigen grondstoffen. Hoewel, het is een kwestie van definiëren. Nederland kent ontelbare auto’s, televisies, mobieltjes, spijkerbroeken en ga zo nog maar even door. Bij stijgende grondstofprijzen wordt het rendabel deze producten opnieuw te gebruiken. Kan ons land toch een belangrijke rol spelen als grondstofproducent in een circulaire economie? Nederland als grondstofrotonde De EDBA zet vol in op deze circulaire economie. We zijn reeds gestart met een tweetal projecten. Via onze partner Dutch Spirit is kleding ontwikkeld die 100% recyclebaar is. Vorige maand is deze kledinglijn officieel gelanceerd tijdens het minisymposium circulaire economie in het hoofdkantoor van de RABO-bank in Utrecht onder leiding van de heer Wijfels. Ik ben eigenlijk best trots. Almere is één van de launching customers en over enkele maanden dragen de medewerkers van de frontoffice in het gemeentehuis deze hypermoderne kleding. Gemeente Almere, dank je wel. Deze 100% recyclebare kleding koop je niet meer, maar je koopt een aantal gebruikuren of -dagen en daarna lever je de kleding weer in en start het recycling proces. Een compleet nieuw businessmodel. Het tweede project start deze week, eindelijk. Na ruim een jaar voorbereiding met onder andere het Leger des Heils en partners in Italië. Het Leger des Heils Reshare verzamelt de oude kleding en in de Creativ Campus in Almere wordt de kleding geschoond. Knopen en ritsen eraf, zodat alleen de stof overblijft en dan begint de lange reis. Vervezelen in Twente, spinnen en weven in Prato (Italië) en dan is het zover. Er is opnieuw stof geproduceerd uit uw oude kleding. Een nieuwe cyclus kan beginnen. Almere als grondstofrotonde voor kleding is gestart, een lange weg te gaan. We zijn op weg. Dit is zo’n moment dat je in stilte geniet. Almere, de circulaire economie. Henk Weyschedé EDBA
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 7/2/2012 - Heel, heel pril gloort er wat!

Terwijl het IMF opnieuw zijn prognoses voor de wereldeconomie verlaagt, ontkiemt op de markt hier en daar voorzichtig het optimisme. Tijd voor een ander geluid, er gloort ook weer hoop. Er is in de VS alsook in Europa, sprake van een veranderende stemming. De bedrijvigheid van het bedrijfsleven neemt weer toe. De groene scheutjes van nieuwe bedrijvigheid worden zichtbaar in een nog winters tafereel. De positieve berichten in de media zijn er; spaarzaam, nog weggestopt in kleine economische rubrieken, we willen het er nog niet over hebben, maar ze zijn er wel. In Europa en VS zien we enkele toonaangevende vooruitlopende indexen zoals ‘purchasing managers indices’ langzaam omhoog kruipen. Ook Philips en Siemens, de grote technologie concerns uit Europa, zien weer signalen van herstel in verschillende markten. In Nederland komt de groei vooral van het MKB, daar zit de slagkracht van Nederland. MKB-Nederland en VNO-NCW; de ondernemingsorganisaties zijn optimistisch dat ook op de financiële markten het Europese financiële en economische beleid stap voor stap op de werkelijke waarde wordt geschat. Dat vormt de sleutel naar een breder vertrouwensherstel van consumenten en ondernemers. Ook bij de EDBA zien wij in Almere heel voorzichtig weer meer ondernemers die komen praten over nieuwe initiatieven. In de afgelopen jaren is de wereld om ons heen drastisch verandert, sociale media, internet, gratis informatie, duurzaamheid, compleet nieuwe business modellen. De vanzelfsprekendheid van oude businessmodellen glijden via het talud van de verandering in de vergetelheid. We zijn er nog lang niet, we moeten nog door de koudste winter sinds jaren. Toch geven deze spaarzame heerlijk positieve berichten de broodnodige warmte, de energie om er weer vol tegen aan te gaan. @henkweyschede
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 22/11/2011 - Prachtweek, twee super evenementen

Vanuit de EDBA worden twee waanzinnig leuke projecten opgestart: Almere DataCapital en Almere Smart Society. Bij het project Almere DataCapital willen we de zorgmarkt een oplossing bieden voor de opslag van data. In de ziekenhuizen explodeert de hoeveelheid data en beeldmateriaal dat de komende jaren opgeslagen moet gaan worden. We hebben het niet meer over de megabytes, maarover giga, tera en peta bytes. Onvoorstelbare hoeveelheden. Deze ontwikkeling zet door, een DNA profiel van een mens vergt tientallen terabytes. Een andere project is Almere Smart Society, in de volksmond ook wel Smart City genoemd. De kern is ‘wat kan technologie de Almeerse samenleving bieden op een 4-tal gebieden’: economische ontwikkeling, sociale innovatie & samenhang, duurzaamheid en stadsbeheer & gemeentelijke diensten. Beide projecten vergen een jarenlange focus en inzet, niet alleen vanuit de EDBA, maar ook van de politiek. Alleen met een door de jaren heen consequent beleid gericht op deze strategische ontwikkelingsrichting halen we het maximale uit deze mooie projecten. De politiek kent twee kanten; vernieuwend en destructief. Politici hebben ambities, willen zaken graag aanpakken, veranderen, verbeteren, dit is de natuurlijke drive van politici. Dat betekent geen jarenlange focus, gekozen richtingen moeten plaats maken voor nieuwe ambities, de destructieve kant van de politiek. Een natuurlijke spanningsveld in de politieke realiteit. In november starten beide projecten. De 23e start het project Almere DataCapital met de mini conferentie over big data in de zorg en de 25e gaat de EDBA met het college van Almere aan de slag met Almere Smart Society. Centraal thema: “Wat kan technologie betekenen voor de Almeerse samenleving en welke rol past bij het gemeentelijk bestuur ”. Kortom, er komen een paar hele interessante en spannende weken aan.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Blog economische ontwikkelingen Almere

«  June 2018  »
MonTueWedThuFriSatSun
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Links

• Home
• View my profile
• Archives
• Friends
• Email Me
• My Blog's RSS

Friends

Page 1 of 1
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer