Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Zwanenwater Zwanenwater Zwanenwater Behoud het Zwanenwater, voor nu en later.

15/3/2012 - help de zandhagedis en Zwanenwater schoon

In het duingebied het Zwanenwater komt een kleine maar groeiende populatie zandhagedissen voor. Om de zandhagedissen de ruimte te geven gaan we in de duinheide boompjes verwijderen en eilegplaatsen aanleggen. Andere heidesoorten als heivlinder en blauwvleugelsprinkhaan zullen er ook van profiteren. Elke winter waait er vanaf het strand ook veel zwerfafval binnen. Dit ontsiert niet alleen de natuur, maar kan ook gevaarlijk zijn voor dieren die hierin verstrikt kunnen raken

Bijzonderheden

Natuurmonumenten zorgt voor een kleine lunch, snack en drinken. Door de aard van het werk is de minimum leeftujd 6 jaar, onder begeleiding van een volwassenen.

Aanmelden kan via de site van NLdoet

www.nldoet.nl

vrijwilligers aan het werk

0 Comments Post A Comment! Permanent Link

25/1/2012 - Kom naar de Wilde Buiten Dagen

Posted in aktiviteiten

Vette Vogels - Zwanenwater

Vettige vetbollen, smeuïge pindasnacks maken en nog veel meer! Kinderen mogen zelf aan de slag met zaden, vet en dennenappels.

Ook is het mogelijk om uilenballen te pluizen en te zien wat onze kerkuilen eten aan kleine diertjes. En voor wie op een luchtige manier meer wil weten over vogels in de winter, kan de Vette Vogel Funtour doen. Je gaat dan met de boswachters het Zwanenwater in met kijkers en telescopen en proberen zoveel mogelijk vogels te spotten.

Aanvangstijd: 4 feb 2012 - 11:00 Eindtijd: 4 feb 2012 - 15:00

Kinder- en gezinsactiviteit Kosten: Niet-leden: kinderen en volwassenen €7,50 per persoon Leden: kinderen en volwassenen €4,50 per persoon

 Vertrekpunt: Parkeerplaats van het Zwanenwater Aan de Zuidschinkeldijk 3 te Callantsoog. Met openbaar vervoer U neemt vanaf het NS-station Schagen bus 152 van Connexion tot halte ’Zwanenwater’. Met eigen vervoer U neemt vanaf de N9 Alkmaar-Den Helder de afslag Callantsoog (bij De Stolpen). Bij de T-splitsing, de weg naar Callantsoog blijven volgen. 500 meter na een haakse bocht treft u aan de linkerkant de parkeerplaats van het Zwanenwater aan.

Aanmelden noodzakelijk: Via www.natuurmonumenten.nl/wildebuitendagen of 035-6559955 Neem verrekijker mee. Kleed je warm aan.

3 Comments Post A Comment! Permanent Link

23/1/2011 - Zandhagedis zoekt vrienden

Wat kunt u doen om te helpen

12 februari 2011 10.00u t/m 15.00u

We gaan boompje verwijderen uit de heide, stukjes plaggen en een broeihoop aanleggen.

6 maart 2011 10.00u t/m 15.00u

We gaan boompje verwijderen uit de heide, stukjes plaggen.

10 september 2011 10.00u t/m 15.00u

De heischrale graslandjes moeten gemaaid worden en schoon geharkt.

22 oktober 2011 10.00u t/m 15.00u

We gaan weer boompjes verwijderen en de broeihoop aanvullen.

Aanmelden is niet nodig, we verzamelen ons om 9.30u op het parkeerterrein van het Zwanenwater.

Neem zelf regenkleding, waterdicht schoeisel en een lunchpakketje mee, Natuurmonumenten zorgt voor soep, thee en koffie.

Als u zich wilt inzetten met een eigen groepje (vrienden, familie, collega’s enzovoort) kunt u contact opnemen met Lucien Knol, 0224-583450 of l.knol@natuurmonumenten.nl

Over de Zandhagedis

zandhagedis man

De zandhagedis is in het Zwanenwater gelukkig nog in redelijke aantallen aanwezig maar heeft onze hulp hard nodig om ook in de toekomst te overleven.

Daarom wil Natuurmonumenten in dit deel van het Zwanenwater, de Schotse vlakte, zich extra inzetten om de Zandhagedis te helpen.

De Zandhagedis stelt hoge eisen aan zijn biotoop, zo heeft zij open zand nodig om de eieren in af te zetten, korte grazige vegetaties om te jagen op insecten en oude heide om zich te kunnen terugtrekken als het te koud of te warm wordt.In de wintermaanden is dit diertje in winterrust diep in het zand en kunnen we het gebied aanpakken en klaarmaken voordat de eerste Zandhagedis zich in april laat zien in de duinheide.

Niet alleen de Zandhagedis zal profiteren van een opgeknapte Schotse vlakte, maar ook vele andere dieren van de duinheide zoals de Heivlinder, de rugstreeppad en de blauwvleugelsprinkhaan.De Schotse vlakte is ook één van de weinige plekken waar de vleesetende zonnedauw nog voorkomt.

 

Door de boswachters en de vrijwilligers is al heel veel gedaan, zo hebben we een deel van de bosopslag verwijderd en de heischrale graslandjes gemaaid.De koeien die hier een deel van het jaar grazen, zorgen er voor dat de duinheide niet overwoekerd raakt door grassen

9 Comments Post A Comment! Permanent Link

9/12/2010 - Winter in het Zwanenwater.

Wanneer er een witte deken is uitgespreid over het Zwanenwater, heerst er een bijna serene stilte. Tijdens het wandelen ontdek je op en langs de wandelroute tientallen pootafdrukken van konijnen, vossen, muizen en vogels, allemaal op zoek naar eten.

Een Gaai vliegt over met een eikel in zijn bek en in de bossen hoor je de mezen. Genieten kun je in het Zwanenwater in elk jaargetij.

foto's en tekst M.Frowijn

0 Comments Post A Comment! Permanent Link

5/5/2009 - Het Groentje, een nieuwe vlinder voor het Zwanenwater

 

Op koninginnedag 2009 is in het Zwanenwater, door amateur natuurfotograaf Ruud Timmer, een voor het gebied nieuwe dagvlindersoort gefotografeerd.

Boswachter Marcel Haas van Natuurmonumenten kon na het bekijken van de foto bevestigen dat het hier gaat om het Groentje (Callophrys rubi). Een dagvlinder die op de heidevelden in het zuiden en oosten van Nederland gewoon is maar in Noord-Holland tot voor kort alleen voorkwam op Texel met enkele waarnemingen in de duinen van Den Helder.

Klaas Kaag van de vlinderwerkgroep in Den Helder heeft het Groentje ook al gesignaleerd in de duinen van Julianadorp. Het Groentje lijkt de vaste wal van Noord-Holland te hebben veroverd. Het aantal dagvlindersoorten komt voor het Zwanenwater nu op 29. Het totaal aantal vlindersoorten, inclusief de nachtvlinders, komt op ruim 1000.

In 2010 zijn op meerdere locaties weer Groentjes aangetroffen, het ziet er dus naar uit dat deze vlinder vaste voet in het Zwanenwater heeft gekregen.

Hierbij wordt weer duidelijk dat het Zwanenwater door zijn enorme variatie aan landschappen van groot belang is voor duizenden planten- en diersoorten.

Nieuwsgierig geworden naar al het moois? Meldt u aan voor een excursie in het Zwanenwater via

www.natuurmonumenten.nl
4 Comments Post A Comment! Permanent Link

26/12/2007 - Lange wandelroute Zwanenwater weer begaanbaar.

 

In opdracht van Natuurmonumenten worden de twee duinmeren van het Zwanenwater in Callantsoog uitgediept.

Het bruggetje halverwege de lange wandelroute van natuurgebied het Zwanenwater in Callantsoog was, in verband met de baggerwerkzaamheden, verwijderd.

Tijdens de baggerwerkzaamheden werd de sloot bevaren.De baggerwerkzaamheden in het noordelijke meer zijn klaar.

Vanaf 22 december is de wandeling van 4,5 kilometer weer mogelijk.

Tijdens de baggerwerkzaamheden van het zuidelijke meer in het najaar van 2008 blijft de lange wandelroute intact.

Ook wordt 700 meter langs het oostelijk deel van het Tweede Water geplagd. De wilgen worden verwijderd, waardoor weer een oevervegetatie ontstaat.

Deze werkzaamheden zijn al begonnen en hebben geen gevolgen voor de wandelaars.

In maart 2009 moet de klus klaar zijn.


Bron: Schagen op Zondag

Permanent Link

6/11/2007 - landelijke natuurwerkdag Zwanenwater groot succes

Zaterdag 3 november 2007 deed het Zwanenwater voor de 5 de keer mee met de landelijke natuurwerkdag.

Ruim 70 deelnemers hebben een stuk duinvallei ontdaan van grauwe wilgen waardoor waterdrieblad en rugstreeppad weer ruimte hebben.

Het Zwanenwater zou zonder boomzagende vrijwilligers helemaal dichtgroeien met bos en struweel waardoor zeldzame dieren en planten zouden worden verdrongen.

In heel Nederland gingen 11.000 mensen aande slag op 322 locaties.

De volgend Natuurwerkdag is op zaterdag 1 november 2008

zie ook http://omringexpress.blogspot.com/2007/11/fotoweek-callantsoog-8-november-2007_08.html#links

 

Permanent Link

16/10/2007 - wandelroute gestremd

Lange wandelroute Zwanenwater vier maanden gestremd.
Baggerwerkzaamheden eerste week oktober van start.

 Het bruggetje halverwege de lange wandelroute van natuurgebied het Zwanenwater in Callantsoog wordt, in verband met de baggerwerkzaamheden, 1 oktober verwijderd.


Tijdens de baggerwerkzaamheden wordt de sloot bevaren.

Eind januari 2008 wordt de brug teruggeplaatst.

De lange route is tot die tijd tot halverwege begaanbaar.

De korte wandelroute blijft gedurende alle werkzaamheden helemaal begaanbaar. Wandelaars en rolstoelgebruikers kunnen in het Zwanenwater op het pad pijpleidingen tegenkomen, deze worden echter goed begaanbaar gemaakt.

Bij de ingang staat actuele informatie.


In opdracht van Natuurmonumenten worden de twee duinmeren van het Zwanenwater in Callantsoog uitgediept. Het Zwanenwater is een van de weinige duingebieden met een vrijwel natuurlijke waterhuishouding waar nooit drinkwater is gewonnen. Met het uitbaggeren van de meren wordt het water weer helder en krijgen kranswieren, fontijnkruiden, salamanders en libellen weer een kans. Ook wordt 700 meter langs het Tweede Meer geplagd. De toplaag wordt daarbij verwijderd. Op deze manier kunnen hier zeldzame planten gaan groeien.

Verboon Maasland begint acht oktober met baggeren.

 Gevaar baggerdepot Uitlandse polder. De twee meter hoge kade is bekleed met glad folie om het water vast te houden. Het is dus levensgevaarlijk om het depot te betreden.


Het slib uit het natuurgebied wordt via een bestaande pijp onder de weg door naar het baggerdepot gepompt. Het verkeer zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Er wordt alleen buiten het broedseizoen gebaggerd, het werk wordt daarom over twee jaar verdeeld. In april 2009 moet de klus klaar zijn.

Na een jaar verandert de ingeklonken bagger in humusrijk zand en wordt gebruikt bij de inrichting van de Uitlandse polder.

bron: Schager Weekblad

 zie ook http://omringexpress.blogspot.com/2007/10/fotoweek-callantsoog-11-oktober-2007.html#links

Permanent Link

10/10/2007 - Baggerprojekt Zwanenwater gestart

De 2 duinmeren van het Zwanenwater met een gezamelijk oppervlak van 60ha zal in de periode 2007 tot/met 2009 ontdaan worden van zijn sliblaag.

De sliblaag bestaat uit resten van algen, bladeren en ingewaaid zand en maken de meren troebel en (te) voedselrijk waardoor er geen onderwaterplanten meer groeien.

Uiteindelijk zal zo'n 80.000m3 slib worden verwijderd en naar het depot in de uitlandse polder worden geperst door de 20cm dikke persleiding, daar mag het 3 jaar uitzakken en zal het organische deel verteren.

Het achterblijvend zand wordt gebruikt om nolletjes te creëren waar duinrellen tussen door meanderen.

de werkzaamheden worden uitgevoerd door Verboon Maasland

Permanent Link

13/9/2007 - Kikkerfeest voor buizerds in Zwanenwater.

Posted in Dieren
Het is hooitijd in natuurgebied het Zwanenwater in Callantsoog. Nu het zaad van orchideeën en andere zeldzame planten is gevallen wordt er gemaaid door Natuurmonumenten.

Kikkers en padden missen ineens hun dekking van de beschermende plantenlaag tegen roofvogels.

De buizerds maken daar dankbaar gebruik van door achter de maaimachine kikkers en padden te vangen.

De totale populatie van kikkers en padden wordt hier gelukkig niet ernstig door benadeeld, maar 10 van de 604 hectare wordt in een tijdsspanne van half juli tot en met eind november gemaaid. Elk jaar worden stukjes overgeslagen als tijdelijke uitwijkplaats voor kleine dieren.
Permanent Link

<- Last Page Next Page ->

About Me

alles over het natuurgebied het Zwanenwater bij Callantsoog.

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me
Vereniging Natuurmonumenten
Landschap Noord Holland
De vlinderstichting
Vogelwerkgroep Tringa
foto's van wilde planten
foto's van wilde planten
mooie natuurfoto's
log van een stagiair
Subsidie natuurbeheer
Franse vrijwilligers
natuurwegwijzer
Zwanenwaters grootste fan
Woesteland in Zwanenwater
KNNV LJ werkweekend
leuk vormgegeven plantensite
stichting duinbehoud
orchideeensite
mooie vlindersite
satelietfoto Zwanenwater
film duinbrand Zwanenwater
film nieuws uit de natuur
Vlaanderen vakantieland
vogelkijkhut Zwanenwater
blijft het droog
weersverwachting
blog van Magreet Frowijn
blogs over t'Zwanenwater
blogs over t'Zwanenwater
blogs over t'Zwanenwater
blogs over t'Zwanenwater
fotocollage Zwanenwater
bommenwerper in Zwanenwater
Zwanenwater als videoclip
1001 waarnemingen Zwanenwater
NoordHollandseduinen
behoud de oerangutan
blog Mantingerveld
Hosting door HQ ICT Systeembeheer


Hosting door HQ ICT Systeembeheer

My GMapEZ Maps